I skrivende stund er bitcoins pris på det sydkoreanske marked 21,490,000 Won ~ 125,000 DKK. en stigning til 1 million dkk ville altså kræve en 8-dobling af prisen. nuværende market-cap for bitcoin er 330 mil USD. nuværende supply er omkring 16.5 million BTC. ved antagelse af ~ 18 mil supply ved 2020 vil det altså kræve: 330*8*(18/16.5) ~ 2.9*10^12 USD. (3 billioner)

til sammenligning er der samlet set cirka 8 billioner USD værd i guld samlet set, hvis bitcoin bliver normaliseret som møntenhed i verden kunne vi let se bitcoins værdi være 3/8 af guld, (37.5%) eftersom bitcoins decentraliserede struktur gør den optimal for langsigtet opbevaring af midler, især hvis de centraliserede møntenheder er usikre. Det kan altså let sammenlignes med at folk køber guld når alt andet er usikkert. det er meget muligt at bitcoin i fremtiden bliver en ENDNU mere populær møntenhed til langtidsopbevaring af midler, end guld er i dag, men det er kun nødvendigt at den bliver 3/8 så stor som guld er, for at bitcoin rammer 1 million DKK.

Likes

Comments