Nine months, 3/4 of my year and only three months left. Three months ago I was traveling and in three months I'll be... Well, traveling, actually.
This past month has been pretty much like all the other ones. I've been working and seeing friends and eating food. I've made new friends and old ones has left. I've been to Boston, which was an adventure by itself. Over all I didn't love Boston though, but that's another story.
What else have I been doing... I've sent the request for my flight back home, so in the beginning of March I'll be moving back to Sweden, which is the weirdest thing... I've been planning my travel month and will hopefully manage to see a couple of new cities and maybe an old one too...
Other than that, I booked a trip to DC, and that's pretty much what the last month in my life has looked like.
It's been good though, and soon I'm going home and this is all over. I'm happy to go back and start new adventures, but I'm sad to leave my life here.

- Nio månader, 3/4 av mitt år och tre månader kvar. För tre månader sen reste jag och om tre månader så... Reser jag, igen.
Den senaste månaden har sett ungefär likadan ut som de andra. Jag har jobbat och träffat kompisar och ätit massa mat. Jag har skaffat nya kompisar och gamla har åkt hem. Jag har varit i Boston, vilket var ett äventyr i sig. Överlag tyckte jag inte om Bosto dock, men det är en annan historia.
Vad har jag mer haft för mig... Jag har skickat in papprena för mitt flyg hem, så i början av Mars flyttar jag tillbaka till Sverige, vilket är himla konstigt... Jag har planera för min resemånad och kommer förhoppningsvis få se ett par nya städar och kanske en gammal...
Utöver det har jag även bokat en weekend till DC, och det är ungefär hur den senaste månaden av mitt liv har sett ut.
Det har varit bra, och snart och åker jag hem och allt är över. Jag är glad att jag kommer tillvaka snart och kan påbörja nya äventyr, men jag är ledsen över att lämna mitt liv här.

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

Finally my last post from my travels, that I did in August... I could've split this in to two posts, but what fun would that be...
I wanted to take full advantage of my last day and go to all my favorite places, and this might have been the best days on this trip.
I got up at 8, packed my bag, got ready and checked out of the hostel before I went out. First I decided to go to Crissy FIelds since I hadn't have any time to do that (and I love Crissy Fields, tons). On the way there I kind of bumped into the upper part of Lombard Street, which isn't a place I had thought of visiting again on this trip. It's lovely though, and there are some great hidden spots with views over the bay just a couple of blocks away...

- Äntligen det sista inlägget från min resa, som jag gjorde i augusti... Hade kunnat dela upp detta i två inlägg, men vad är meningen med det...
Jag ville ta vara på min sista dag och gå till mina favoritställen, och detta var nog den bästa dagen på min resa.
Gick upp vid 8, packade min väska, gjorde mig iordning och checkade ut från hostelet innan jag tog mig ut. Först bestämde jag mig för att gå till Crissy Fields eftersom jag inte hunnit ta mig dit än (och jag älskar Crissy Fields). På vägen dit råkade jag i princip hamna på den övre delen av Lombard Street, vilket inte var en plats jag tänkte gå till på den resa. Men det är jätteint, och bara ett par gator därifrån finns små gömda ställen med helt otrolig utsik...

After this little stop I made my way to Crissy Fields. Keep in mind that my last few days in San Francisco, the real summer reached this city. And wearing a t-shirt was still just a bit too much... But what I like doing by Crissy Fields is this - walk on the pier, look at the people fishing and on all the puppies and browse through the souvenirs in the warming hut before getting a Ghiradelli (worlds best chocolate) hot chocolate and a muffin. So that's what I did. And it was just as amazing as I remembered.
On my walk there you could see how the fog was literally rolling in over the Golden Gate Bridge, and there's nothing more magical.

- Efter detta stopp tog jag mig till Crissy Fields. Det är så här, att under mina sista dagar i San Francisco kom den riktiga sommaren, och att ens ha på sig tshirt var lite väl varmt. Men vad jag gillar att göra vid Crissy Fields är - gå till piren, titta på fiskarna och på alla hundar och på souvenirer i värmestugan innan man köper en Ghiradelli (världens bästa choklad) varmchoklad och en muffin. Så det var precis det jag gjorde.
På min promenad dit rullade dimman in över Golden Gate Bridge, vilket var helt magiskt.

I walked by the water and the marina to Fort Maison Center where they had a cute Farmers Market that I had to stop by. However, I continued my adventure to the Maritime National Historical Park and went out on the Aquatic Park Pier before going to Ghiradelli Square. I love all the little stores but what I love even more - get some free chocolate in the Ghiradelli store. So, obviously, that's what I did.

- Gick vid vattnet och hamnen till Fort Maison Center där de hade en liten Farmers Market som jag stannade till vid. Fortsatte vidare till Maritime National Historical Park och gick ut på Aquatic Park Pier innan jag gick till Ghiradelli Square. Älskar alla små butiker de har där men vad jag älskar ännu mer - gå in i Ghiradelli affären och äta lite gratis choklad. Så självklart gjorde jag det.

With a few stops on the way, I finally got to the Boudin Bakery. A must do is to spend some time looking at all the cookbooks and food they sell in there. After taking pictures of all the cook books I want to get (when I have money and a will to actually cook) I bought a pizza. I've never seen a pizza look so sad before, but let me tell you - it's one of the best pizzas I've ever had (I might also have been really hungry, I don't know). After pizza I took a quick, last walk through Pier 39 before I had a great idea...

- Efter några stopp på vägen tog jag mig till Boudin Bakery. Ett måste är att spendera lite tid och kolla på alla kokböcker och mat som de säljer där inne. Efter att ha tagit bilder på alla böcker jag vill skaffa (när jag har pengar och en vilja att faktiskt laga mat) så köpte jag pizza. Jag har aldrig sett en pizza se så sorglig ut, men det var en av de bästa pizzor jag ätit. Efter pizza tog jag en snabb, sista promenad genom Pier 39 innan jag fick en jättebra idé...

I decided that my last stop for the day would be Coit Tower. Which probably has the actual best 360 view over the city.
Well, here's a story for you. Last time I walked up to Coit Tower I entered from the west side. This time I was on the east side of the hill and figured I must be able to get up that way too. Well you can. If you walk up a thousand stairs first. And when it's over, there's about a hundred more. Do that in 85F. Or don't, that's my advice.
Besides being exhausting and hot, at least it looked nice. The stairs are located between tiny, hidden houses and lots of trees. So that was nice, I guess.
What was REALLY nice was to get up, see the view, and sit down and breathe whilst looking over the parking lot...

- Mitt sista stopp för dagen fick bli Coit Tower, vilket nog har den bästa 36 utsikten över staden.
Så här gick det äventyret till. Sist gång jag gick dit upp så gick jag upp för den västra sidan. Den här gången var jag på östra sidan och tänkte att man måste kunna ta sig upp därifrån också. Mycket riktigt så kan man det. Om du vill gå upp för ca tusen trappsteg. Och när du har gjort det, så är det ungefär 100 kvar. Gör det i 30 grader. Eller inte, är mitt förslag.
Förutom att vara helt genomsvettig och trött, så var det iallafall fint. Uppför trapporna finns små gömda hus och massa träd. Så det var trevligt.
Vad som var väldigt skönt var att komma upp, se utsikten, och sen sätta mig ner och andas lite mdan jag tittade ut över parkeringsplatsen...

After my little adventure I walked down (the west side, the right side) and mad my way through Washington Square Park and back to the hostel. Took a shower and hung out there for a few hours and made some last friends for this visit before I walked to the train and got to the airport to finally fly back home to New York.

- Efter mitt lilla äventyr promenerade jag ner igen (på den västra sidan, rätt sida) och tog mig genom Washington Square Park och tillbaka till mitt hostel. Tog en dusch och hängde där några timmar och skaffade några sista vänner för denna gången, innan jag tog tåget till flygplatsen och flög tillbaka hem till New York.

Likes

Comments

I'm trying to tell myself that I do other things than eat, it's just that... I don't?
Here's how a weekend can look in my life.
Friday I met up with Sarah for pizza, we had to wait an hour for a table and were obviously hungry. So we did what we do best - order 3 pizzas. The waiters are always confused and people stare, every time, but you do what you gotta do.
After work on Saturday I met my friends for donuts, then we realized we should eat proper lunch. So we went to Shake Shack for fries and ice cream, that make sense, right? Oh, and in the evening I made pizza with my family, cause I needed more healthy food.
Sunday I had Starbucks and walked around downtown, freezing, as usual over here. After a couple of hours at the gym I went to a taco place, and we also deserved ice cream for dessert because... Well, just because actually.

- Jag försöker intala mig att jag gör andra saker än bara äter, det är bara det att... jag gör inget annat?
Såhär kan en vanlig helg se ut i mitt liv.
I fredags mötte jag upp Sarah för pizza, vi fick vänta en timme på bord och bar självklart hungriga. Så vi gjorde vad vi gör bäst - beställde 3 pizzor. Servitörerna är alltid förvirrade och folk stirrar, men vad gör man inte.
Efter jag jobbat på lördagen mötte jag upp några kompisar för att äta donuts, sen kom vi på att vi nog behöver i oss lite riktig lunch också. vi åkte till Shake Shack för pommes och glass. På kvällen gjorde jag pizza med familjen, för jag behövde uppenbarligen lite mer hälsosam mat.
I söndags var jag en sväng på Starbucks och gick runt i solen, och frös halvt ihjäl, som vanligt alltså.
Efter ett par timmar på gymmet mötte jag upp en kompis för middag på ett tacoställe, som vi avslutade med glass då vi tyckte att vi förtjänade det för... För att.

Likes

Comments

This Sunday, as many other Sunday's, I took the train in to Manhattan. I have a list of a few things I want to do whilst living next to New York City and thought it was time to cross off some of these. When I got into the city I walked down to Penn and get a donut at Krispy Kreme. Then I took the subway down to South Ferry, I haven't come around to go on the Staten Island Ferry before and thought that would be a great idea. Well, it was not. It was foggy and rainy and cold. At least now I've done it, but I would recommend doing it on a bit of a nicer day...

- I söndags, som många andra söndagar, tog jag tåget in till Manhattan. Jag har en lista med saker jag vill hinna med att göra medan jag bor i närheten av NYC och tänkte att det var dags att få gjort några av dem. När jag kom in till stan gick jag ner till Penn och köpte en donut på Krispy Kreme. Sen tog jag subwayen ner till South Ferry, jag har inte tagit mig tid att åka Staten Island färjan tidigare och tyckte att det var en bra idé. Det var det inte. Det var dimmigt och regningt och kallt. Men nu har jag gjort det, skulle dock rekomendera att göra det en något finare dag...

When I got back to Manhattan I walked up to the 9/11 museum and walked around there for a few hours. I did not expect it to be so much to go through and could easily have stayed for another hour, but however much I love museum - I always get tired after about 3 h.
It was really interesting though, and especially since I didn't know too much about it before.

- När jag kom tillbaka till Manhattan gick jag upp till 9/11 museumet och gick runt där i några timmar. Hade inte förväntat mig att det skulle vara så himla mycket att se och hade lätt kunnat stannat en timma till. Men hur mycket jag än älskar att gå på museum så är 3 h min gräns innan jag blir helt trött i huvudet...
Det var väldigt intressant iallafall, och framförallt eftersom att jag inte visste så mycket om det innan.

After the 9/11 museum my plan was to get some dinner and head back to Grand Central. However, since I am crap at planning, it wasn't late enough that I felt like going home quite yet. So I decided to walk down to the Hudson River. I think my absolute favorite place on Manhattan is the lower east and the Hudson River Greenway, it's just amazing. I was hanging out in the Irish Hunger Memorial and Rockefeller Park for a while before walking north, then through Greenwich Village (also one of my favorite places, I have a lot of those...) and then ended up at byChloe on 22nd. Got some dinner and took the subway to Grand Central. Had my dinner on the train back home whilst watching Stranger Things.
A pretty great Sunday in New York City, if I may say so.

- Efter museumet var min plan att köpa med lite middag och ta mig tillbaka till Grand Central. Kände dock inte att det var tillräckligt sent för att jag skulle vilja åka hem riktigt än. Så jag gick ner till Hudson River. Jag tror att min absoluta favoritplats på Manhattan är Lower East och Hudson River Greenway, älskar att gå runt där nere. Jag gick runt i Irish Hunger Memorial and Rockefeller Park ett tag innan jag tog mig uppåt, genom Greewich Village (också en av mina favoritplatser, jag har ett antal...) och hamnade på byChloe. Köpte med mig lite middag och tog subwayen tillbaka till Grand Central. Åt min middag på tåget tillbaka och medan jag tittade på Stranger Things.
En ganska bra dag in New York.

Nr 5 - Walking around in Greenwich Village I suddenly felt like I knew where I was and had missed out on something important. So I walked back a block and, turns out, I had walked right past the Friends apartment. It was worth a picture.

Likes

Comments

If you know me well enough, you're probably aware of the fact that I am one of the most indecisive people who has actually made decisions, ever. Just deciding to move to the US was a struggle, and till the day I was being picked up by my host family I thought "nope nope nope, I'm sure I've chosen the wrong family, this won't work I should've gone with another family I probably shouldn't have left at all I'm going home BYE". (They're great, there was no need to worry.)

So you can only imagine my head when having to decide if I'm going to extend or go back to Sweden after a year..

In the beginning of October I got a mail with papers to sign and fill in if I wanted to extend, and over the last few months I have decided to go into the extension and see if I can find a family I like. So I signed the papers, I applied to classes I had to take, my host family signed papers and I filled in the box for "9 month extension". All I have to do is send the papers and pay the money, and I'm all good to go.
Then I got the papers about booking my flight home. Over the last couple of weeks I have felt like I'm not sure I want to spend the next year working as an au pair. I love my life here, but do I really want to do this when I can travel and try other jobs? For a few nights I had 2h of sleep and in my head I started to plan my last 4 months here, I planned a whole travel month in a few hours. I signed the papers for booking my flight home, all I have to do is write what city I'm flying from, send the papers and pay the money, and I'm all good to go.

Currently I have two letters, one with extension papers; one with flight papers. I have one week to decide how I'm spending 2018.
I have to fill in the last details and send in one of these letters. It's a decision I honestly didn't expect to be this hard. When I first came I was open to extending. After a month I thought no, I'm going home after a year. After 6 months I was more confused than I've ever been (and that says a lot).

Within the next week I'm writing down what city I'm flying from, I'm sending the papers and paying the money, and then I'm ready to go back home.

Känner man mig vet man förmodligen att jag är en av de mest veliga och obeslutsamma människor som någonsin behövt ta beslut, någonsin. Bara att flytta till US var ett sjukt svårt beslut och fram till dagen jag blev upplockad av min värdfamilj tänkte jag att "nej nej nej, jag har valt fel familj, det kommer inte funka jag borde valt en annan familj, jag borde inte ha åkt över huvud taget jag borde åka hem igen". (Jag valde en jättebra familj, no worries.)

Ni kan ju föreställa er mitt huvud när jag behövde bestämma om jag ska förlänga eller om jag ska åka hem till Sverige efter ett år.
I början av oktober fick jag ett brev med papper att fylla i om jag ville förlänga, och under de senaste månaderna har jag bestämt att gå in i förlägning, och hittar jag en bra famlj så stannar jag. Så jag fyllde i papprena, jag skrev upp mig på klasserna jag behöver ta, min värdfamilj fyllde i papper och jag kryssade i rutan för att förlänga i 9 månader. Allt jag behöver göra nu är att skicka in det, betala, och jag är redo att förlänga.
Sen fick jag papprena om att boka ett flyg hem. Under de senaste veckorna har jag börjat fundera över om jag verlkigen vill spendera ett helt år till med att jobba som au pair. Jag älskar mitt liv här, men är det verkligen vad jag vill göra när jag kan resa och testa andra jobb? Under ett par nätter med 2 h sömn och jag började planera mina sista 4 månader i USA och planerade en hel resemånad på bara några timmar. Jag fyllde i papprena för att boka ett flyg hem, allt jag behöver göra är att bestämma från vilken stad, skicka in det, betala, och jag är redo att åka hem.

Just nu har jag två brev, ett med papper för att stanna; ett med papper för att flyga hem. Jag har en vecka att bestämma hur jag ska spendera 2018.
Jag behöver fylla i de sista detaljerna och skicka in ett av de här breven. Ett beslut jag ärligt talat inte trodde skulle vara så här svårt. När jag först kom hit var jag öppen för att förlänga. Efter en månad bestämde jag att nej, jag åker hem efter ett år. Efter 6 månader var jag mer förvirrad än jag någonsin varit (vilket säger en del).

Inom dem närmsta veckan fyller jag i vilken stad jag flyger från, jag skickar in papprena och betalar, och sen är jag redo att åka hem.

Likes

Comments

These travel posts are a bit slow, considering the fact that it was about 2.5 months ago... But I'm getting there.
I started day 7 of my trip with some peanut butter toasts at the hostel before I got in a Lyft to Alamo Square. Then I walked through the Panhandle (one of my favorite parks in SF) to Golden Gate Park and ended up in the Japanese Tea Garden. It's pretty small but absolutely stunning, luckily I was there quite early before it was packed with people. After a while I went on to check out deYoung museum which was architecturally amazing.

- De här reseinläggen ligger lite efter, speciellt efterom det var 2.5 månad sen... Men det kommer!
Jag började min 7e resedag med jordnötssmörmackor på mitt hostel innan jag tog en Lyft till Alamo Square. Gick genom the Panhandle (en av mina favoritparker i SF) till Golden Gate Park och till Japanese Tea Garden. Den var ganska liten men jättefin. Efter ett tag där gick jag vidare till deYoung museum, arkitekturen där är så fin.


My first time visiting San Francisco I stayed in NoPA (I'd marry anyone who get me an apartment in NoPA), where I also found one of my all time favorite cafes - The Matching Half Cafe. I've missed their breakfast sandwich (egg, cheese and avocado on brioche...) for over a year, so whilst being in the area I had to stop by and get a coffee and a sandwich. I brought it with me and walked up to Buena Vista Park (my actual favorite park, in the world) and found my favorite spot with the most beautiful view over San Francisco.

- Första gången jag var i San Francisco bodde jag i NoPA (jag gifter mig med vem som helst som fixar en lägenhet i NoPA till mig), där hittade jag även ett av mina absoluta favoritcaféer - The Matching Half Cafe. Jag har saknat deras frukostmackor (ägg, ost och avokado på brioche) i över ett år, så när jag var i området var det självklart att gå förbi och ta en kaffe och macka. Tog med det och promenerade upp i Buena Vista Park (min faktiska favoritpark, i världen) och hittade min favoritplas med den mest fantastiska utsikten över San Francisco.

I managed to get a Lyft back to the hostel to relax for a bit and change my clothes - walking in jeans and long sleeved in over 77f was not a good idea. After a while I walked down to the Ferry Building Marketplace, I love this place and if I had the space in my suitcase I would have bought half of what's in there. I continued walking by the water to Pier 39, a place I am not a big fan of but it's cute and a must see. In the end, I was glad I went, because there I bumped in to a guy whom I saw the last time I was there, who's doing street performance. And even though it was the exact same show it was just as funny, and he was just as good looking...

- Jag lyckades ta en Lyft tillbaka till hostelet för att ta det lite lugnt och byta om - att gå runt i jeans och långärmat i över 25c var inte en jättebra idé. Efter ett tag tog jag mig ner till Ferry Building Marketplace, jag älskar detta stället och had jag kunnat så hade jag köpt med mig hälften av det de har där inne. Fortsatte nere vid vattnet till jag kom till Pier 39, ett ställe jag inte är överförtjust i men värt ett besök när man är där. Och i slutändan var jag glad att jag faktiskt tog mig dit för jag råkade hamna mitt i ett gatuframträdande av en kille som jag såg förra gången jag var i SF. Även om det var exakt samma show så var det precis lika roligt, och han var precis lika snygg...

My day ended with one of those stunning San Francisco sunsets, some more walking and some very interesting few hours - a story to be told another time - before I headed back to the hostel and my last night in San Francisco.

Likes

Comments

Of the months and seasons I have spent in Connecticut, October has been my favorite. The weather and foliage has been amazing and there's no other place I would rather spend my Octobers in from now on.

Likes

Comments

Thiw was my first, really, productive day in San Francisco... It was an amazing day, one of those perfect San Francisco days, when the weather's amazing and warm and the sun is shining and there's no fog.
I have to admit that I however, was not that amazing, after 3h of sleep, and hungover, and most likely still being a tiny bit drunk... I deserved a medal only for getting out of my hostel at 8 am.
I started the morning with breakfast at Bowl'd Acai, where I realized I had lost my bank card, and had a minor heart attack before deciding to just roll with it and hope for the best - that it would be somewhere in the mess I'd made in my bag back at the hostel. (Later I found it, in my bed. All good.)
The only plan I had was to go to SFMoMA, so I ended up spending about 4h there. Had I not felt a bit like I had been hit by an airplane, I would probably have appreciated it even more - I did sometimes feel a bit... Motion sick. Literally. But it's still one of the best museums I've been to.

- Detta var min första faktiskt produktiva dag i San Francisco... Det var en jättefin dag, en sån där perfekt San Franciscodag då vädret är helt otroligt och det faktiskt är varmt och solen skiner istället för en massa dimma.
Jag kan dock erkänna att jag var inte riktigt lika fantastisk. Efter 3h sömn och ganska bakis förtjänade jag ett pris bara för att jag lyckades ta mig ut från mitt hostel klockan 8.
Började morgonen med frukost från Bowl'd Acai, där jag insåg att jag hade tappat bort mitt bankkort och fick en liten hjärtattack innan jag bestämde mig för att det löser sig, och bara hoppas på det bästa - att det skulle återfinnas någonstans i röran jag hade ställt till med i min resväska på hostelet. (Jag hittade det när jag kom tillbaka, i min säng.)
Min enda plan för dagen var att gå till SFMoMA och jag spenderade min förmiddag där. Hade det inte känts som att jag blivit påkörd av ett plan hade jag nog uppskattat det lite mer, men det är fortfarande ett av de bästa museum jag varit på.

The view from the rooftop of SFMoMA.

After MoMA I went back to the hostel, my head was craving anything that didn't acquire thinking. I had some lunch and some rest before I realized that I can't spend all day in a room in the middle of the city I love the most. So I went out to do what I do best when exploring, traveling, or just anytime, really - walk.

- Efter MoMA gick jag tillbaka till hostelet och åt lunch och vilade ett tag, vilket var väldigt välbehövligt. Tillslut bestämde jag mig för att jag behövde gå ut och inte kunde spendera dagen i ett litet rum mitt i min favoritstad. Så jag gick ut för att göra det jag gör bäst när jag reser, eller typ när som helst - gå.

I ended up in the Presidio where I walked Andy Goldworthy's Wood Line, which is absolutely stunning, especially when there's no people around. I continued up to the northern part of the Presidio and said hi to the Yoda fountain, after walking right by it, twice...
Before I went back to the hostel I took a walk around the Palace of Fine Arts which is just such a pretty place. The best is to just sit down in the little park and hang out, but that's obviously always my go to thing to do.

- Jag hamnade i Presidio där jag gick Andy Goldworthy's Wood Line, som är så vackert. Speciellt när man är helt ensam. Jag fortsatte till den norra delen av Presidio och hälsade på Yoda fontänen, efter att ha missat den helt, två gånger...
Innan jag tog mig tillbaka till hostelet gick jag förbi Palace of Fine Arts vilket är jättemysigt, speciellt att bara sätta sig ner och inte gör något alls.

Likes

Comments

Är man uppväxt i Sverige så är ju allt över typ 18°C sommarväder, och att ha det vädret i slutet av Oktober är inget jag är van vid.
Den här helgen har jag spenderat dagarna med att ta en klass i Business Etiquette (hur kul som helst) och varit ute och sprungit i sommarvädret på kvällarna. Att kunna vara ute och springa i shorts den här tiden på året är ju inget man vanligtvis kan göra, men hade helt klart kunnat vänja mig vid det.


- Being from Sweden, everything above 64°F is pretty much considered summer weather. And having that type of weather in the end of October, is something I'm definitely not used too.
This weekend I spent doing classes in Business Etiquette (so much fun) during the days and running in this Swedish summer weather in the evenings. Being able to go running in shorts this time of year is not something I can usually do - but I could easily get used to it for sure.

Likes

Comments

Eight months. They've been here for 2/3 of their year. That's so long and they're leaving soon and that must be crazy. They probably know so much about this town, places to go, to eat, to explore, things to do... They must've been able to travel a lot, to see a bunch of places. They must feel like they're ready to go home. Eight months, I mean... It's forever until then.

How can forever pass by so quick?

Eight months are not that long at all. That is leaving soon, but it's also just arrived. It's crazy. I don't know anything, not where to go or where to eat or anything to do. Cause I just moved here. I haven't seen a bunch of places, I've barely seen my back yard. And I'm for sure not ready to go home. Cause I just arrived.

Every month I think that this past month has gone by the quickest of them all. But really, I think it's all of these months that has gone by quicker than any other period of my life. When I first arrived I met people, and made friends who had been here for 8 months and I remember thinking "they're leaving so soon..."
This is the time to start thinking about going home, or staying. I have less than a month to decide if I want to continue living this life or if I want to go back home to... To what? And if I decide to go home, I have less than a month to decide when, and from where, I'm flying home - after a month of traveling, a month I haven't even begun to think about.
If I decide to stay I need to sign papers, update a my application and decide on how long I want to stay.
If I decide to stay, do I go home in between..?

These 8 months has given me so incredibly much. I've accomplished so many of the goals I had before coming here. I've seen new places, I've gotten to know a different culture and a complete different way of life, I met people whom I can not understand how I made it 21 years without.
I've had the time of my life and I don't want that to end, but it's not forever.
It's forever until then, but forever passes by so fast...

Here's the last 8 months of my life in my favorite way of making art. Followed by the Swedish version of this. Which is probably way worse than it should be, 8 months of English and Swenglish hasn't really been beneficial for any of my languages...

Åtta månader. De har varit här 2/3 av deras år. Det är så himla lång tid. Det innebär att de åker hem snart, det måste kännas jättekonstigt. De måste ha koll på så mycket, vart man ska åka, äta, vad man kan göra... Och de måste ha rest en massa? Undrar om de känner sig färdiga, redo att åka hem? Åtta månader, det är en evighet till dess.
En evighet försvinner så himla fort.
Åtta månader är inte alls länge. Det är att åka hem snart men att just ha lämnat. Det är jättekonstigt. Jag vet absolut ingenting, inte var man borde åka eller äta eller vad man kan göra. Jag flyttade ju hit nyss? Jag har inte alls sett hur många ställen som helst, jag känner knappt till min egen trädgård. Jag kom ju precis?

Varje månad tänker jag att denna månad har gått fortast av alla. Men egentligen tror jag att det är alla de här månaderna som har gått fortare än någon annan period av mitt liv. När jag först kom hit träffade jag människor som varit här 8månader och tänkte att "de åker hem så snart..."
Det är nu det är dags att börja fundera över att åka hem, eller stanna. Jag har mindre än en månad kvar att bestämma om jag vill fortsätta leva det här livet eller åka hem till... Till vad? Och om jag bestämmer mig för att åka hem har jag mindre än en månad att bestämma när, och från var, jag ska flyga - efter en resemånad som jag inte ens börjat tänka på.
Om jag bestämmer mig för att stanna har jag papper att fylla i, en ny profil att göra iordning och jag måste bestämma hur länge jag ska stanna.
Om jag bestämmer mig för att stanna, åker jag hem i mellan...?

Dessa 8 månader har gett mig så mycket. Jag har nått så många mål jag hade innan jag åkte, jag har fått upptäcka nya ställen och fått leva i en annan kultur, med ett helt annat sätt att leva. Jag har fått träffa människor som jag inte förstår att jag har kunnat leva 21 år utan.
Jag har haft den bästa tiden i mitt liv och jag vill inte att det ska ta slut, men det är inte för alltid. Det är föralltid till dess, men föralltid försvinner så himla fort...

(Jag hade nog mått bra av lite mer svenska i mitt liv dock... Åtta månader med endast engelska och svengelska sätter sina spår, tydligen...)

Likes

Comments