​ETT GOTT NYTT ÅR ....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Likes

Comments

oavsett vad det svenska systemet säger ..


ABSOLUT INGEN ska behöva bli fälld till ansvar för brott underkastas felaktigt att bli tvingad att betala böter eller skadestånd i civilrättsmål"brottmål" där det förekommer grova allvarliga tjänstefel utav statliga tjänstemän i form utav bedömningar och beslut som är felaktiga pga att man stämplar placerar en person i ett fack dömer denne utifrån olika tillhörigheter som ras hudfärg etnicitet klass status kön på ytan

det yttre utseendet är man snygg ..eller stämplar bara för man nonchalerar saker detaljer som är viktiga kritiska motsägelsefulla för att dom inte existerar på ett papper och/eller för att dom kommer ifrån den som man redan i förväg är förutbestämd att man ska köra över bemöta med misstro tvivel tveksamhet nonchalera inte prioritera att ta på allvar ....

brottmål/civilbrottmål där en person klart tydligt synligt på papper syns att en person har bedrägligt beteende och gång på gång tänder skogseldar och som

härjar fritt att provocera framsjälvförvållade situationer där man klart tydligt fullt synligt saknar allt vad ansvar samvete förstånd moral samarbetsförmåga heter för man är rädd att straffas för sina egna handlingar få konsekvenser förluster ...

det ska INTE leda till ett fällande till ansvar för brott på åtalad ...särskilt inte förrän an lagt fram sanningen och utrett vem och vems handlingar har i första hand styrkt och bevisat vem som har haft ett ansvar i första hand ansvar att se till att den situation som är uppe i rättegång har kunnat förhindra att det inträffat har kunnat förebyggas att inträffa

särskilt INTE om dokumentation är osäker splittrad och det finns möjlighet och eventuell chans att styrka/bevisa att motpart"målsägare" själv utgör brottslig handling emot åtalad handlingar långt i förväg som aldrig utretts klarats upp rättsligt eller handlingar som bygger på grova missförstånd för att man varit oförsiktig oaktsam vårdlös ansvarslös och sen vägrar göra rätt för sig

MEN I princip så MÅSTE någon bli åtalad fälld för brott .. ELLER så ska det läggas ned isåfall annars ska man åtala fälla den som har haft avsikter uppsåtet medvetet att till förskaffa sig ett felaktigt ogiltigt motiv till att anmäla man är utsatt för brott på ett bedrägligt sätt som överdriver spelar rädd är osäker tveksam är glömsk förnekar vill helst slippa prata berätta förklara saker vill gärna slippa prata så mycket som möjligt för att inte försäga sig man svarar kort snarstucket nonchalant opersonligt i princip så ska den som klarar av att kunna berätta förklara saker komma upp med en sammanhållande bakgrundshistoria

utav vad som hänt som också uppvisar samarbetsförmåga kommer upp med viktiga poänggivande motsägelsefulla kritiska detaljer det borde vara tillräckligt för att utgöra ett förhindrande utav fällande dom det ska också utredas om det verkligen är nödvändigt och utav behov med skyddade uppgifter och sekretess på den part som ljuger har bedrägligt beteende annars ska det nekas eftersom det ställs ett krav att man är försiktig utav sig och man är INTE försiktig när man härjar runt tänder skogsbränder provocerar fram självförvållade situationer påverkar bryter ner manipulerar någon annan och förmår denne att i frustrerat tillstånd omedvetet begå oönskade handlingar som ger motiv till anmälan för att få ut eventuellt skadestånd man inte har rätt till där man utnyttjat till sin fördel någon annans osäkerhet otrygghet rädsla och på så sätt blir ett så kallat Safe target


"Safe Target= en person som pga något hamnar i ett extra utsatt oskyddat läge pga något som ger någon annan en ett felaktigt orättvist gynnsamt övertag och överläge där polis åklagare domstol motarbetar kör över pratar överhuvudet fattar beslut gör bedömning utifrån dålig osäker pappersbevisning som är splittrad osäker fördomar okunskap vardagsrasism diskriminering kränkning stämpling placerad i ett fack där man inte tar på allvar utan bemöter med tvivel misstro tveksamhet och felaktigt drar åt svångremmen och ställer hårdare krav vad gäller trovärdighet pålitlighet och bevisning där en persons yttre utseendet hudfärg etnicitet klass status om man är snygg pga skev utseendefixering skönhets ideal"


"Notis! vi lever faktist i ett väldigt ytligt utseendefixerat samhälle med fruktansvärt skev skönhetsideal där man delar upp en persons värde status trovärdighet

att bli prioriterad tagen på allvar bli betrodd sedd som pålitlig utifrån hur man ser ut och så det är tråkigt men sant det kan man inte kalla rättvist och det har absolut ingenting med rättssäkerhet och juridik att göra heller"


att medvetet avsiktligt avge löften lovade svar förhoppningar uppmuntran om något man aldrig har avsikt att mena allvar med eller klarar av att stå för konkret som innebär att en person hamnar i beroendeställning till en annan

skadestånd ska enbart eller borde iallafall utgå till den part som klarar av att styrka och bevisa man har moral samvete förmåga till samarbete och som kan prata komma med förklaringar och som är säker på sin sak


Likes

Comments

Synonymer till likgiltighet

nonchalans, håglöshet, liknöjdhet, slöhet, passivitet, indifferens

Synonymer till uppsåt

avsikt, föresats, syfte, plan, strävan, intention, mål

Synonymer till avsikt

syfte, uppsåt, ändamål, intention, föresats, andemening, mening, vilja, tanke, plan; i avsikt att för att; med avsikt med flit, överlagt, uppsåtligen, avsiktligen

Synonymer till motiv

1.bevekelsegrund, drivfjäder, drivkraft; skäl, anledning, orsak
2.ämne, tema, stoff, grundtanke; fotograferat föremål
3.ledmotiv, melodi, fras

Synonymer till bedräglig

falsk, svekfull, opålitlig, ohederlig, oärlig, trolös, lögnaktig, hal, oredlig, otillförlitlig; vilseledande, missledande, missvisande, overklig, skenfager, illusorisk, försåtlig, förvillande

Synonymer till oaktsamhet

vårdslöshet, slarv, ovarsamhet, försumlighet, våda

Synonymer till vårdslöshet

slarv, hafs, oaktsamhet, nonchalans, ovarsamhet, oförsiktighet

Synonymer till oförsiktighet

obetänksamhetSekretess Skyddade Uppgifter å en person ....


det är i princip som att slänga ut diplomatisk immunitet på en spyfluga ... dvs en person kan gömma sig söka skydd bakom lagen samhället medans man ljuger och springer runt leker med elden tänder små skogsbränder som sen flammar upp och blir o kontroll bara som man inte kan eller vågar eller släcka och så kommer man undan tills en ny omgång

en sån person kan ju sitta och ljuga snyfta förneka spela glömsk spela på sånt som är dold under sekretess skyddat som är privat men om en person ljuger tänder bränder och svar på frågor som rör dennes egna oskuld fri ifrån ansvar att straffas då ?

Synonymer ovanför är synonymer på sånt som i sig borde innebära att man borde fundera igenom om det verkligen ska behövas sekretess och skyddade uppgifter och identitet .. framprovocerade självförvållade situationer

pga bedrägligt beteende avsaknad av förmåga till samarbete rent samvete förstånd förmåga att prata berätta förklara och i stället är man överdrivet rädd osäker tveksam motsägelsefull glömsk osäker förnekar man förklarar kort irriterad snäsigt man vill gärna undvika svara på frågor

det är som sagt att slänga ut diplomatisk immunitet på en koskit

om man tänker efter så är det ju så det ser ut

det är som att samhället och lagen frivilligt medvetet ger en person friheten rättigheten att såra kränka skada någon annan tända skogseldar som städas undan fort snabbt och sen ska en person vara skyldig

och vi vet ju iom hur samhället är uppbyggt idag efter vilka kriterier prioriteringar mm vem som spelar vilken roll liksom om jag säger så


det är som att man felaktigt är skyddad av samhället och lagen och fritt kan härja omkring tända brasor som sen flammar upp till okontrollerade svårhanterliga stora skogsbränder och vem vilka lämnas

att få släcka dom då? och sen städa upp allt ... och vem slipper undan bara för att förr eller senare tända nya brasor

Likes

Comments

intressant hur man kan säga en sak eller det står en sak om hur något hanteras sköts rättvist men sen görs det helt tvärt emot ​....

*Juridiskt
*Rättssäkert
*rättvist

ALLA har SAMMA rättigheter friheter att bli sedda tagna på allvar bli prioriterade få fram sin sak 

så varför då göra bedömningar fatta beslut på grunder kriterier som placerar en person i ett stämplat fack för då!?
man utgår ifrån kriterier prioriteringar som inte är *Juridiskt *Rättssäkert*rättvist istället går man på att nervärdera stämpla lägga i fack som ger en person mindre värde och sämre status

mindre sämre prioritering 


men ändå trots dålig tveksam osäker splittrad pappersbevisning som ska vara så viktig tvivel tveksamhet
osäker nervös rädd besvärad oförmåga till samarbete nonchalans vill slippa prata förklara sig vilka
handlingar är man själv skyldig till är lättkränkt när man blir utfrågad 

då ska man fråga sig om en person är trovärdig pålitlig har giltiga avsikter och befogat motiv 
som är  dom redan 3 nämnda sakerna =* punkterna det behövs knappast en juridisk utbildning för att göra så fatta usla dåliga oacceptabla respektlösa bedömningar och fatta såna beslut om man struntar i dom där 3 punkterna och det ser ut som jag beskriver då ska det ju inte leda till åtal och fällande alls utan ord mot ord 

Likes

Comments

tårna som man trampar på idag kan ha förbindelser med den häck man fjäskar för morgondagen efter 

eller hur var det nu man sa ....
never kiss another ass if u are not ready to give or cooperate for it 

fjäskar du för att återfå något du förlorat ena dagen så har du antagligen själv schabblat till det ​​

för att förlora det någon annan dag  

man kan inte få allt man vill ha eller söker och längtar efter i en relation ett förhållande 

men man ska inte sälja en medvetet felaktig falsk bild utav sig själv heller spela pryd och fin i kanten när man själv

skiter ner sin egna bakgård och gömmer sig bakom snokanden lögner falskhet svek för att man längtar efter något man inte har eller får eller haft/fått på länge bakom ryggen på någon annan kör med öppna raka ärliga seriösa kort klart tydligt prata större chans till förståelse överenskommelse och förhoppningsvis ett förlåt som går hem 


Likes

Comments

jaa hur ofta många gånger har man inte hört NI MÄN TÄNKER MED KUKEN !!!! ... jaa visst gör vi
precis LIKA OFTA som en tjej tänker med fittan ...

Vilka brott är vanligast bland kvinnor?

Svar: Snatteri är det vanligaste kvinnobrottet. Även trafikbrott och bedrägerier har en hög andel kvinnor.

då ska vi tänka på VAD ÄR eller klassas kännetecknas SOM JUST bedrägeri !?

sex tex det är väldigt effektivt att använda sig utav emot någon annan att ha makt kontroll i en relation
utöva utpressning att använda sig utav sex på ett destruktivt bedrägligt manipulativt sätt emot någon är också
en allvarlig form utav sexuella övergrepp ofredande eller alt våldtäkt genom att på ett medvetet sätt locka någon till en sak
en handling eller någonting som innebär fortsatt övertag och vinst

när sex används på ett sånt här oförsiktigt vårdlöst sätt emot någon annan så ska man nog börja fundera på om
vi killar är så pass stora sexgalna svin egentligen och om vi är dom ENDA som tänker med vårat underliv 

tyvärr så pratas det aldrig om det eller debatteras om det heller men det finns 
*män kan också bli våldtagna
*våldtäkt är inte enbart vaginal penetrering
*fysiska skador läger på ett par månader kanske 1 år eller så
dom gör ont såren man får om du vill känna hur det känns att få kuk i sig när man är torr
gnid sandpapper på kuken ....
eeehh ... är det vad man skulle säga till en person som blir våldtagen analt ? oralt ?
eller pressad att ta på någon annans underliv"vidröra"
'psykiska sår skador som uppstår vid våldtäkt sexuella övergrepp ofredanden kan bestå
mycket längre än fysiska dom psykiska besvären kan sitta i flera års tid med möjlig risk att dom kanske aldrig
överhuvudtaget ens försvinner även fast man jobbar med sig själv mår bra så finns dom alltid kvar där

sex kan användas på ett fruktansvärt destruktivt sätt i form utav maktmedel  där man genom mycket försåtlig
manipulering dupering är frikostig med löften inviter lovar mycket men man kommer aldrig till skott man drar bara ut på tiden ändrar sig glömmer bort medans man söker efter motpartens känsliga ömma punkter tex någon sex dröm en fantasi !? något man gärna vill få göra uppleva men som aldrig blivit av och ger medvetet avsiktligt signaler man är sugen nyfiken intresserad .. och så plötsligt PANG BOM!!!! man är rädd äcklad mår dåligt känner olust osäkerhet 

den som har läst om vad våldtäkt egentligen är för något vad det egentligen innebär vet om att en våldtäktsman oftast 
våldtar i syfte att emot någon annans vilja ta något med våld tvång för att få utlopp för känslorna som kontroll makten över någon annan emot dennes vilja 
så då ska man fråga sig hur det är när sex använda på ett felaktigt bedrägligt sätt 

Vem och var?

De flesta sexualbrott sker inomhus, ofta i hemmet. Gärningsmannen kan vara en familjemedlem, en släkting, en pojkvän eller någon annan man känner. Det är också därför som de flesta sexuella övergrepp aldrig polisanmäls. Barn och ungdomar berättar helst inte. Orsakerna är starka känslor av skam, skuld, rädsla att inte bli trodd och rädsla för konsekvenser efter anmälan. Detta är särskilt vanligt då den som begått övergreppet är någon som finns hemma (en förälder eller nära anhörig) eller kanske går i samma skola.

Det är främst män som misstänks för sexualbrott; av de misstänkta är endast 2 procent kvinnor (men andelen kvinnor har ökat de senaste åren). Unga män dominerar bland gärningsmännen, medan unga kvinnor är överrepresenterade bland offren — något som framkommer både i Brås frågeundersökning  (NTU) och kriminalstatistiken.

"endast 2 procent kvinnor (men andelen kvinnor har ökat de senaste åren)" 

har någon isåfall frågat sig HUR många fall eller % rör det sig om som BRÅ INTE har undersökt isåfall som skulle kunna
ge en motsvarande motsatt bild utav det hela lika väl som HUR många mål är det egentligen som ÄR RENA ÄKTA fall och inte falska 

vi män killar har övertag överlägset med hjälp utav 
*kroppstyngd
*våld
*humör
*styrka
*fysik
*fysisk handling tex slag sparkar hot 

det här är saker som ger en man orättvist övertag emot en kvinna försätter en kvinna i en hjälplös värnlös försvarslös situation 

tjejer kvinnor utnyttjar det som ger dom övertaget till sin fördel där vi killar inte kan
använda oss utav samma saker 
precis som det för kvinnor är svårare med att använda sig utav det som ger killar fördel 
då använder man sig utav 
*kroppen
*utseendet "snyggheten hur man ser ut"
*spelar värnlös
*undergiven
*spelar på lögner falskhet
*ljuger
*manipulering
*lister

det här försätter en man i försvarslös värnlös situation hjälplös också 

visst kan båda sakerna någon gång förekomma hos vardera könen men dom fungerar bäst ur varje köns synvinkel
det ger antingen övertaget eller och försätter en person i en utsatt värnlös situation  båda sakerna fungerar utmärkt
sen det här med att man har väl rätt att skydda sig ifrån att bli våldtagen ... jaa varför skulle man INTE ha det för ?
tyvärr så pga rädsla för att man utgår ifrån drar alla över en kam  när man ser någon "han där ser ut som om han skulle våldta mig bäst jag skyndar mig på hemåt"
är det mer säkert när man kommer hem då ? 
man kanske har en pappa ? 
en bror ?
​en pojkvän ?
​en fästman?
​en make?
farfar/morfar?
morbror/farbror?
kompis? 

är det mindre risk då om man drar alla över en kam för man är osäker och rädd och hatar alla eller dom flesta som har kuk 

någon gång skulle det va intressant att få höra en tjej kvinna som blir snarstucken är lättkränkt känner på hopp i våldtäkts debatter som bara ser förstår bryr sig om en sak och beskyller oss killar att tänka med kuken bla bla bla ...

HUR TROR DU/NI ATT vi män ska kunna försvara oss skyddas oss ifrån att OCKSÅ BLI våldtagna 
eller utsättas för bedrägeri där sex har använts emot oss på fel sätt brutit ner oss lämnat djupa sår
som satt spår i form av rädsla osäkerhet otrygghet svårt med tillit förtroende till er tjejer kvinnor att aldrig veta känna när
kommer hugget i ryggen när blir jag bedragen !? tänk på det så kan ni ju fundera på vad motsatt sak innebär för något åt motsatt håll .. ni som tror att killar män inte kan bli våldtagna ska nog tänka en gång till vi har också hål ...
analen och oralt .. fråga en kåkfarare som suttit inne som kan berätta vad som händer med golare eller om man är kaxig emot fel person innanför murarna dessutom i homosexuella relationer så förekommer det OCKSÅ våldtäkter bland
partners av samma kön 

Sexualbrott är en brottstyp där det är relativt vanligt med upprepad utsatthet. Drygt en tredjedel (35 %) utsattes för två till nio händelser under 2015. Drygt en tiondel (12 %) utsattes för tio eller fler händelser. Av alla som utsatts för sexualbrott har alltså sammanlagt 47 procent utsatts minst två gånger under 2015. Antalet händelser uppgår uppskattningsvis till ungefär 482 000, vilket är avsevärt fler än något annat år. Dock har antalet händelser varierat kraftigt över tid, vilket visar att de årsvisa resultaten ska tolkas med försiktighet.

Det är viktigt att notera att sexualbrott innefattar ett brett spektrum av brott – allt från lindrigare händelser, som blottning, till mycket allvarliga händelser, som våldtäkt. Det är sannolikt att dessa olika typer av sexualbrott skiljer sig åt när det gäller brottsplats och relation till gärningspersonen. Vidare är det till följd av frågans känsliga art heller inte sannolikt att NTU fullt ut fångar in de händelser som man avser mäta i undersökningen.

Kön och ålder

Betydligt fler kvinnor än män har blivit utsatta för sexualbrott; 3,0 procent av kvinnorna och 0,4 procent av männen uppger att de blev utsatta under 2015. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden. För kvinnor låg sexualbrotten under perioden 2005–2012 på en relativt stabil nivå, men de senaste tre årens resultat visar på en ökning.


det BRÅS undersökning INTE tar upp heller är HUR många offer är det som ev KAN vara män/barn !? HUR många kvinnor kan vara förövare !? 
eftersom undersökningen enbart verkar ha gjorts i syfte att lyfta fram hur många tjejer kvinnor som är eller blir har blivit
utsatta för våldtäkter och en man är skyldig gärningsman också en sak att tänka på  

om så här är fallet så ja då är jag stolt mansgris som låter kuken styra mitt liv ....

men alla utsatta killar män som faller offer för falska våldtäktslögner då ? eventuellt också blir våldtagna?
barnvåldtäkter? där offret  är en liten pojke i stället för en liten flicka som inte kan värja sig eller skydda sig för angrepp vem kämpar slåss för dom i vårt samhälle då?
någon gång så skulle det va en jävla intressant debatt att läsa om ifall det kom upp i massmedia i tidningarna 

Likes

Comments

tala sanning den består sommar vinter höst och vår den går ut i alla väder och bär alltid samma kläder

aldrig ens fel att två träter men det är bara en som har tillräckligt hög moral samvete och förstånd och tillräckligt med mognad att våga stå upp för sig och sin sak utan rädsla för förluster ansvar konsekvenser för sina egna handlingar för denne är själv medveten om att det drabbar och faller på en själv och det finns ingen annan att skylla på

lögnarens lögner ändras hela tiden för att passa behov och syften för att tillfredsställa att man kommer undan ansvar konsekvenser förluster

vem som talar sanning eller vem som ljuger ... det finns olika versioner som styrker bevisar och bekräftar olika saker handlingar situationer enda säkra är vem som uppvisar förmåga till samarbete och vilja till det kan komma med rimliga rationella logiska kloka påståenden och argument eller vem som uppvisar snarstucken lätt kränkt besvärad attityd och svarar oklart otydligt kort svar som ger signaler att man känner sig felaktigt inträngd i ett hörn och påhoppad

det finns många frågor men bara ett svar precis som det finns bara en fråga och många svar

alla möjliga tillfällen finns/uppstår som erbjuder till att missförstånd misstolkning fel tolkning missförstånd uppstår därför är det så viktigt med kunskap och att ha koll på saker och ting

^^ (Y)

Likes

Comments

sanningen ligger INTE i det yttre på ytan EJ heller på hudfärg etnicitet en persons kön
en persons klass lägst mellan eller högst eller status tex viktigt arbete eller så 
det sitter INTE i utseendet heller hur snygg en person är eller ska/behöver/behöva vara för att bli sedd tagen på
allvar bli betrodd för isåfall så skulle vem som helst som har utseendet vinna ett mål i rättegång och alla som inte är snygga
fula eller inte ser bra ut förlora oavsett vad 
en person som är snygg har utseendet kan vara minst lika stor lögnhals och ljuga och vara falsk för det 
och uppvisa en sida utav sig till en del och en annan sida till andra efter behov när det passar ens egna behov och syften
särskilt personer som vet om att dom tjänar på att ljuga klarar sig undan ansvar förluster konsekvenser utav jobbiga situationer som är självförvållade och avsaknad av samvete förstånd moral förmåga till att känna skuld och skam 
för varje gång en sån person kommer undan i rättegångar i rättsprocesser med sina lögner slipper undan bestraffning så blir det samma signal upp till hjärnan som med droger en belöning  för att stilla ett visst behov man har en vana att ljuga
man kan säga att det handlar om mytomani eller psykopati narcissism eller rent utav bara en person som är väldigt omogen outvecklad och som har ett synnerligen grovt bedrägligt beteende där polis åklagare domstol medvetet som omedvetet oavsiktligt hjälper en person att komma undan straff ansvar osv pga dålig koll ingen kunskap dåliga kriterier man prioriterar på ytan  och för varje gång som det sker så belönas den omogna bedragaren och får ett inre glädjerus "JA JAG LYCKADES ! JAG KLARADE MIG !......................"      

Likes

Comments

nog för att SD hamnar i hetluften då och då med sina korkade uttalanden och handlingar men det här ...!?

piskar upp en storm i massmedia en mobbnings mob emot en 15 åring ..

NU har väl ÄNDÅ SDtoppen"vi vet nog alla vem han är" gått LLLIIIITTEEEE FÖR långt 
man blir arg förbannad ledsen ..

att SD vunnit mycket mark sista tiden 3:e största partiet i Sverige ​​​​​​​​är knappast konstigt heller
Sveriges invandrings politik SUGER!!!! nyanlända kommer hit får saker hur som helst gratis bidrag en del ägnar sig åt ofog dumheter brott ta tex alla våldtäkter allt tafsande ofredande mm som begås som går ut i massmedia och sen hur dåligt 
man dömer i rättsväsendet  KLART det kokar över missnöjet växer i svenska befolkningen KLART SD vinner mark på det
drar till sig fler anhängare 
Sverige borde skärpa kontrollen vid gränserna dra åt svångremmen lite mer så fort brott begås utav någon nyanländ visas hänsyn till att han eller hon(dom) sökt asyl uppehållstillstånd ..... MEN VART ÄR hänsynen sympatin till den tjej den kvinna som är offer för deras dåd då som får må dåligt äcklas kränks medvetet med glåpord hot hånas och när tom rättssystemet schabblar till det  bryr sig mer om gärningsmannen/männen  visst finns dom som faktist sköter sig som kommer hit vill jobba skaffa sig ett nytt liv ny framtid en familj men vi är så naiva så vi ser inte den smolk i bägaren som kommer hit
vi får tyvärr hit folk som inte ska vara här pga massinvandringen och för att vi har på tok för snälla regler och under tiden som man väntar på beslut om asylen så hittar man på dumheter och kan inte skickas hem eller kickas ut ur landet för man har sökt asyl !!!! och slipper undan straff med vidrig fruktansvärd kvinnosyn där hot våld trakasserier tvinga till sig sex ofreda tafsa är vardag en rättighet där dom kommer ifrån ... MEN SVERIGE ÄR SVERIGE ! HÄR FINNS lagar regler seder och bruk att anpassa sig till ta seden dit man kommer 

det är är bara småplock på vad SD vinner mark på någonting måste göras NU bla att man borde börja tänka om att det är FEL!!!!!! dra alla över en och samma kam och att man bedömer envar som person individ handling 
annars kommer vi ha ett nytt öst och väst tyskland snart med murar i samhället där rädsla okunskap hat fördomar föds frodas och växer sig starka och har kontrollen över samhället och folket 
det är dags att ALLA ANDRA politiker och partier öppnar ögonen och ser verkligheten för vad det egentligen är vart problemen verkligen sitter och åtgärdar dom innan det blir för stort och ohanterligt Likes

Comments

nånstans på vägen in i framtiden så har vi i samhället tappat bort det mänskliga värdet i grunden den som vi alla har i våran hjärtan som vi föds med det är illa vi lever på 2000 talet 2016 inte 1940 talet där vi lever i ett samhälle som är så

styrt utav

*ytan
*fördomar
*okunskap
*nervärdering
*kränkning
'diskriminering
*utseendefixering
*skönhetsideal "sjuk"

*selektivitet vem eller vad som ska prioriteras
där man väljer att

*blunda för
*nonchalera
*se emellan fingrarna
*dubbelmoral
*köra över
*trampa ned
*motarbeta
*bemöta med
*misstro tvivel tveksamhet
*ifråga sätter selektivt något någonting eller någon
efter bedömning och värdering på första intrycket
en persons kläder utseende hudfärg kön status klass
ju sämre desto mindre prioritering sämre bemötande sämre värdering
sämre chanser sämre friheter sämre rättigheter sämre möjligheter
till ett bra liv upprättelse ersättning skadestånd och sanningen kommer fram

många mål senaste tiden handlar om våldtäkter ... halleljua Sverige kommer bli känt som landet VÅLDTÄKT!

konstiga bedömningar beslut som görs pga hur samhället lagen ser ut och fungerar
vem är så dum att en tjej på en kväll frivilligt har samlag med flera killar på en och samma gång killar hon inte känner
aldrig träffat förut
eller en nybliven tonårs tjej får gå ut med nederlag ur en rättssal för att det bedömdes att hon hade en så pass mogen välutvecklad kropp för sin ålder så gärningsmannen frias ..

många mål läggs ned ord mot ord ... i dom fall där förövare i övrigt faktist fälls för brott så har man utan vidare gått
på något som ger motparten en klar fördel som gynnar situationen åt andra hållet så missgynnar man åtsido sätter saker
selektivt pga fel jävla kriterier prioriteringar

1: hög inkomsttagare kostym slips direktör svensk man = ska klara sig i alla lägen
han utseende pengar höga klass status på ytan avgör om han ska gå fri eller fällas för brott
och pga patriarkat tolkande utifrån könsroller mannen står över kvinnan så vinner han över kvinnan
2:medel klass/arbetar klass vanlig knegare kanske snickare eller affärsbiträde där det är
antingen ett fällande eller ord mot ord beroende på vilket kön inblandade parter har vem som är åtalad vem som är målsägare är det kvinnlig målsägare då tas hon inte på allvar ifråga sätts trampas ned beskylls för att hon inte
*sa nej
*va full
*fel kläder
*gav inbjudande inviter signaler
och får leva med skammen resten utav livet
är det en kvinna som står åtalad och motparten är en man så läggs det också ned
eller så vinner mannen utifrån ovanstående
3:lägst klass status
här kommer alla som är förlorarna i det hela alla som är utanför annorlunda pensionär eller så
pga fel och brister som gör att man inte passar in på den fina ytan är utanför normerna
den som samhället och lagen anser ska stå till svars fällas för brott den som motarbetas körs över trampas ned
den som ingen talan har har sämst utav allt som bara får nöja sig med att slänga allt över bord gå vidare med ett utplånat förstört liv pga fel person/er som gjort helt fel bedömningar fattat hel fel beslut som gjort ett skit jobb till någon annans gynnsamma fördel pga ovanstående

vi kommer alla en dag att vakna upp och upptäcka att samhället är avdelat med höga murar här och där
på en sida finns alla dom som är utanför annorlunda avvikande som inte har utseendet dålig lägst klass status
sämst värde osv den som ska stå till svars för allt och på den andra där finns alla som har pengar höga inkomster hög klass status utseendet ser bra ut rätt hudfärg mm ....
där lagen följer samhällets sjuka idiotiska normer regler "som det tyvärr redan gör idag bara murarna fattas och att man vågar komma ut ur garderoben och erkänner att svensk rättvisa idag är en kvarlevande relik ifrån 1940 talets nazityskland och gestapo pga fördomar okunskap vardagsrasism ytlighet könsroller alla över en kam selektivitet dubbelmoral nonchalans motarbeta selektivt väljer vem som har chans att vinna eller förlora

hos polisen på åklagarmyndighet domstolar långa väntetider för att det inte är någon prioritering
eller så är det prioritering där en person kan få gå många år och må dåligt för att saker sköts så fruktansvärt dåligt och fel

så VART! ÄR den där rättvisan sanningen alltid kommer fram allas lika värde frihet lika rättighet nånstans
gått och gömt sig nånstans eller ?

beroende på vad så har man idag antiken bara krav regler att rätta sig efter för att det ska funka för samhället och andra
eller så har man frihet rättighet framför andra och samhället för att få som man vill emot någon annan
svångremmen är onödigt selektivt åtdragen vi kunde lika gärna införa slavsystem i svenska samhället igen
och gå tillbaka till medeltiden där vit hudfärg pengar utseendet klass status va mera värt betyder mer öppnar dörrar
till fler möjligheter chanser är mer värt prioriterat där den som har annan hudfärg är annorlunda utanför avvikande
osv är i fråntagen sina röst sin chans sin rättighet sin frihet sitt värde vem som helst kan sparka på dig trampa på dig
göra som man vill med dig emot dig bete sig som man vill behandla dig som man vill säga vad man vill till dig
sätta krav regler som ska följas dra åt svångremmen
där det selektivt är ett brott mot någon om man är på fel sida utav kanten 
eller inte 

lagen samhället är väldigt fruktansvärt primitivt inskränkt outvecklat konservativt könsrollsmässigt dömande på ytan
emot allt som är utanför annorlunda avvikande inte tillräckligt fin fel etnicitet låg klass status låg eller sämst värde
osv 

ju högre upp på skalan man är desto mera har man att välja på
ju längre ner på skalan man är desto mindre har man att välja påLikes

Comments