att springa runt såra utnyttja bedra kränka någon annan genom ett manipulativt bedrägligt beteende med lögner falskhet uppmuntran löften lovade svar överenskommelser man aldrig har för avsikt att mena allvar med eller står för ändrar sig glömmer bort drar avsiktligt medvetet ut på tiden för att få en person frustrerad må dåligt man frossar girigt på en annan persons dåliga mående och känslor saknad längtan aptit som bara växer .. man beter sig själv väldigt oförsiktigt omdömeslöst impulsivt ansvarslöst man saknar själv omdöme ansvar förmåga till att ha dåligt samvete skuldkänslor provocerar fram självförvållade situationer ....

det är som att leka med elden på ett väldigt vårdlöst sätt som en pyroman man tänder på låter det brinna ett tag sen häller man massa bensin över så det riktigt flammar upp och plötsligt finns risken att man kan bränna sig och det riktigt ordentligt då är man snabb att vilja slippa undan smita iväg inte tar ansvar för skadorna man vållat någon annan och samhället och sig själv dvs man själv saknar omdöme ansvar moral samvete förstånd och sunt förnuft ...saknar man dessutom förmåga till att prata förklara sig är osäker tveksam nervös rädd svarar kort tvärt lättstött irriterat ... då är det ju konstigt att personer inom rättsväsendet "Polis Advokater Åklagare Domstolar" kan bedöma en sån person som äkta vara trovärdig pålitlig när en anmälan för brott görs genom yttre faktorer som objektiv bevisning på papper könet utseendet hudfärgen ..första intrycket och har så dålig usel koll på när en person ljuger ..det syns ju orden som sägs saknar helt ton nonchalant oengagerat opersonligt ... orden säger en sak men kroppen kroppsspråk hållning säger någonting helt annat ...

sånt här är inte tillräckligt för att vid rättsprocesser ge godkänt för sekretess eller skyddade uppgifter en person som har det här beteendet uppfyller inte kravet på försiktighet ansvar omdöme

som krävs för det utan då är sekretess skyddade uppgifter bara slöseri och bortkastat

och att hålla på så här medvetet avsiktligt med flit där man planerat uppsåtligt att såra utnyttja bedra någon annan att manipulera någon till något som är gynnsamt till fördel där resultatet blir

att en person i frustrerat tillstånd handlar omedvetet som medvetet och begår en handling som är (kan ev klassas) som ett brott/brottslig handling för att få ett motiv till att göra en polisanmälan

för att få ut pengar och för att bli av med en person som kommit för nära vet för mycket som då utgör en risk och ett hot mot ens liv och det riskerar att spricka ....


det är en väldigt grov allvarlig kränkning och ett synnerligen allvarligt grovt bedrägligt beteende där andra brott som obefogad angivelse förtal påstådda sexbrottslögner om ev våldtäkt överfall

underlåtenhet man själv kan riskera att bli åtalad fälld för och få konsekvenser förluster för man helst vill slippa undan ...

hit hör brott som sexbrott kränkningsbrott bedrägeri bedrägligt beteende ...


3 steg ...


1:manipulera påverka få någon på kroken ge en medveten felaktig falsk bild utav sig gör säger någonting som kan vara en utlösande faktor eller handling..

en start och början till en situation man inte kan avsluta på ett föredömligt ansvarsfullt sätt genom att vara ärlig och visa ansvar som kan vara förebyggande

och förhindra en katastrofal infekterad jobbig situation genom att göra rätt för sig


2:fortsätta unyttja något som är en persons svaga , ömma känsliga punkt/punkter till sin fördel att vilseleda locka med

för att påverka bryta ner genom att gång på gång lova svar göra överenskommelser begära betänketid tid som bara går då man aldrig har för avsikt

att mena allvar komma till skott konkret tvingar någon annan att vänta i ovishet på ingenting lämnar inga svar inga besked i konkreta ordalag


3:ändra sig drar sig undan backar för att det gått för långt blivit för mycket hävdar man kan känna sig jagar pressad stressad tvingad någon är för påflugen

lögnerna är på väg eller har redan spruckit man har inte samma kontroll över situationen och sitt offer som man en gång hade och små vita lögner funkar inte längre

för att offret är misstänksam och vill ha svar vill ha besked och ligger på för man känner sig sviken sårad utnyttjad bedragen och det vet man faktist om men vågar inte erkänna

eller mindre stå för det vita lögner har förvandlas till

riktiga äkta lögner som sårar och sviker man har tiden emot sig som blir mindre och mindre och det börjar ryka oroväckande i hörnen och tills slut så flammar det upp

en stor ohanterlig brand ...och då kommer polisanmälan


"Notis!" ... den som drar en vitlögn är egentligen själv medveten om att förr eller senare så måste man säga som det är man har tid emot sig den minskar pressen stressen jagad...

allt det har man emot sig för att det tickar närmare den tidpunkt det tillfället där man är tvungen att säga som det är ...och när det är förbi då finns ingen återvändo och är man inte försiktig

så kan vita lögner snabbt bli riktiga lögner som sårar sviker kränker gör ont som skadar som kan ge ett ansvar konsekvenser förluster man inte klarar av att hantera och stå för

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

Nedanför är en handlingsplan hur man ska gå till väga för att anpassa arbetet vid rättsprocesser gällande civilbrott och ett exempel på ett civilbrott är bedrägligt beteende bedrägerier man kan ha svårt att förstå uppfatta tolka någon

någon annans avsikter och uppsåt och det kan ta tid att koppla ihop detaljerna analysera dom för att få ihop en helhets bild utav vad som har varit vad som har hänt en del behöver väldigt mycket hjälp och stöd at t klara av en sån sak

det beror på hur pass grav diagnosen är och erfarenheter man har i livet vad man varit med om som kan innebära ett problem för en person med diagnos

iom diagnosens kriterier gällande kommunikationen uppfattning tolkning utav andras kroppsspråk och signaler mm där man kan ha svårt att göra sig förstådd antingen i brist på hänsyn förståelse hörsamhet beaktning

eller nonchalans eller brist på kunskap och dålig koll ....jag har diagnosen jag har läst på om jag skulle ha en möjlighet att påverka till förändring så skulle jag gärna göra det

för min och andras skull då det idag är väldigt lätt för fel personer med fel avsikter och uppsåt med en relation felaktigt utnyttjar och drar felaktig fördel av att en person med en diagnos tolkar uppfattar tolkar annorlunda

signaler kroppsspråk och är lätt att manipulera genom att man är falsk ljuger förklarar dåligt eller inte ändrar sig fram och tillbaka lägger över skuld ansvar för något som händer aldrig är ärlig eller seriös


jämför med åldringsbrott åldring bedrägerier .. där gärningspersonen utnyttjat att den äldre kanske är svag och inte orkar stå emot säga ifrån och efteråt så skäms den äldre personen för att man gått på en

nitlott en bluff medans gärningspersonen helt saknar samvete och skuldkänslor och känner ingen skam för handlingarna som begåtts


ett motiv på papper är inte alltid det motiv som är avsikten eller uppsåtet med en handling som avser en anmälan för brott som påbörjar en rättsprocess

... personer som ljuger ofta mycket om omoraliska handlingar som bryter emot allmän moral lagen som saknar samarbetsförmåga svarar tvärt kort

osäkert tveksamt oftast hävdar man har glömt bort minns inget är allmänt nervösa besvärade det saknas en ton i rösten man är opersonlig

visar tydliga tecken på att man vill helst slippa prata förklara sig besvara frågor som är känsliga/jobbiga munnen säger en sak men ögonen kroppshållningen

ger helt andra motsatta signaler då finns det en stor sannolikhet att en person som gjort en polisanmälan på någon annan för ett brott är ute efter någonting helt

annat som är planerat än vad den objektiva pappersbevisningen styrker


det ska också beaktas att en person handlat ouppsåtligt genom att man mår dåligt för man är frustrerad och känner sig sårad utnyttjad bedragen sviken

kränkt utav någon annans beteende särskilt om det beror på att en person har ett väldigt omoraliskt lögnaktigt manipulativt bedrägligt beteende

där man medvetet avsiktligt med uppsåt sökt efter någon annan att påverka bryta ner förmå till att handla att tro hoppas på något där man drar fördel

utav en persons rädsla osäkerhet otrygghet svårigheter med trygghet tillit förtroende felaktigt


det kan också handla om att en person brister i moral samvete förstånd och omdöme och begår avsiktligt medvetet handlingar emot andra för att

söka bekräftelse uppmärksamhet spänning äventyr testa gränserna hur långt kan en lögn gå innan det spricker och blir ohållbart

det kanske inte handlar om brottslig handling förrän man utrett saker och ting tagit reda på sanningen och bedömt vilka/vilken handling innebär

konkreta exempel på att det begåtts ett brott man kan dömas för till exempel en obefogad ogiltig skenanmälan för att bli av med någon som vet för mycket

kommit för nära som utgör en risk för att slippa undan ett ansvar för egna handlingar man inte vågar stå för att ansvaret innebär egna förluster konsekvenser


exempel på ett sånt brott är bedrägeri bedrägligt beteende där någon annan försåtligt genom manipulation dupering brutit ned påverkat någon annan

förmått någon till handling omedveten handling för att en person är frustrerad mår dåligt här är en person med diagnos ett väldigt lätt säkert mål

för en förövare pga samhällets och lagens utformning utav rättsprocesser pga fördomar okunskap att man bemöts med nonchalans tvivel misstro tveksamhet

att kunna förklara sig kan man bevisa styrka man är har varit utsatt för ett brott kan man vara bli utsatt för ett brott pga det så hamnar en person med en diagnos

i ett väldigt grovt utsatt oskyddat underläge och har sämre chanser rättigheter att försvara sig bli betrodd tagen på allvar

och få fram sin version utav något och få upprättelse

för en förövare som själv begått ett brott är det oehört gynnsamt att anmäla en person med diagnos pga sånt här eftersom man går på objektivitet pappersbevis första intryck

yttre faktorerVid Civil brott och utövande utav Civiljuridik i privata angelägenheter mellan två personer då borde det bedömas om det kan handla om missförstånd misstolkning missuppfattning pga olika faktorer

om det verkligen handlar om brott/brottslig handling så ska sanningen prioriteras innan man gör bedömning fattar beslut om ett ev åtal


då ska gälla


1:handlingar som är utlösande handlingar som innebär ett bestyrkande och är bevis på om man brister i eget ansvar moral omdöme samvete sunt förnuft och förstånd

som innebär ett ansvar man har att kunna förebygga förhindra en felaktig negativ utveckling utav en situation som kunnat undvikas


2:Möjlig diagnos som gör att man tänker tolkar uppfattar annorlunda "Tex Aspergers"

3:om någon saknar samvete förstånd moral sunt förnuft och ansvar och beter sig oförsiktigt oaktsamt vårdlöst ansvarslöst impulsivt

hålls med lögner rädd att ta ansvar göra rätt för sig för att man är rädd för konsekvenser förluster bestraffning

4a: ev föreligger en psykisk störning som förhindrar att man kan ta ett ansvar för sina handlingar

4b: att vara psykiskt sjuk för att ta ansvar kunna straffas juridiskt/rättsligt för sina handlingar men samtidigt är man fullt frisk att klara av andra saker

som kräver


*stabilt psyke

*ansvar
*moral

*samvete

*förstånd

*sunt förnuft


tex vara förebild för någon kanske inne ha ett körkort kunna köra bil hantera ett motordrivet fordon utan att man utgör en fara för andra för samhället och sig själv

att ha ansvar om vårdnad uppfostran för små barn vara en rättvis lämplig ansvarsfull förebild att jobba med andra människor eller med barn


att ha ett omoget impulsivt omdömeslöst ansvarslöst impulsivt manipulativt bedrägligt beteende och medvetet med uppsåt och avsikt med flit söker efter någon

som man kan påverka bryta ned för att själv må bra sko sig ekonomiskt på dennes olycka bygga upp sitt liv medans man själv förstör någon annans liv med

falskhet lögner svek undanflykter bortförklaringar att ränna runt leka med elden tända brasor man inte klarar av att hantera och släcka och ansvaret faller på andra

att göra jobbet


då borde man utgå ifrån kriterier som


1:person

2:individ

3:ansvar

4:handling

5:moral

6: är man oskuldsfri fri ifrån ansvar för egna handlingar


utan att dom yttre faktorerna ska bli inblandade


man borde som samhället ser ut idag ha utvecklats inom rättsväsendet anpassat sig efter hur samhället förändras med tiden med så många olikheter nationaliteter

mångfald


enligt svensk rättvisa har alla rätt till en rättvis rättegång

rättssäkerhet innebär att få sin sak prövad på ett rättvist sätt och inom skälig tid är en mänsklig rättighet - ändå drabbas tusentals människor i Sverige varje år av att deras fall fastnar i orimligt långa

väntetider i rättsväsendet


vilket inte fungerar när man går på första intrycket objektiv syn på papper en persons yttre faktorer som utseendet hudfärg etnicitet som bestämmer en persons värde trovärdighet pålitlighet

och prioritering vid rättsprocesser ... där man selektivt väljer vem man som har rätt till upprättelse ersättning skadestånd och sanningen alltid kommer fram

att bemöta en person med misstro tvivel tveksamhet nonchalera köra över motarbeta som också har sämre värde trovärdighet pålitlighet på grund utav något som utgör

fördomar okunskap ev vardagsrasism med att göra åsidosättanden bedömningar som innebär brister i tillgänglighet som ökar risken för tjänstefel"grovt" diskriminering"grov"

som kan innebära en allvarlig kränkning äre kränkning


Direkt uppsåt/avsiktsuppsåt innebär att den som t.ex. avlossar ett skott mot en person för att åstadkomma hans död, har direkt uppsåt/avsiktsupsåt i förhållande till personens död. Det är alltså fråga om en situation när någon gör något med meningen.

Indirekt uppsåt innebär att gärningsmannen är övertygad om att en viss effekt kommer att inträda som en följd av handlingen eller har uppfattat effekten som oundviklig. Indirekt uppsåt kan vara fallet när den brottsliga effekten för gärningsmannen framstår som en nödvändig biverkan till det han eftersträvar. Ett exempel för att belysa det indirekta uppsåtets tillämpningsområde är att gärningsmannen utför en explosion på sin bil för att få ut försäkringsersättning. Om det fanns en passagerare i bilen som omkom, har gärningsmannen inte direkt uppsåt till hans död, då gärningsmannen inte eftersträvade att personen skulle omkomma. Gärningsmannen har istället indirekt uppsåt till personens död eftersom han uppfattade döden som en nödvändig bieffekt för det han ville uppnå.

Det tredje uppsåtet kallas likgiltighetsuppsåt. För att likgiltighetsuppsåt skall föreligga i förhållande till en omständighet krävs att gärningsmannen insett risken att en viss omständighet förelåg samt att han varit likgiltig, inte till risken, utan till förverkligandet av uppkomsten av omständigheten. Gärningsmannen måste alltså inse att hans handlande innebär en viss risk och vara likgiltig inför konsekvensen av hans handlande.


här ska beaktas att en person med diagnos som är oförmögen till att ljuga och som gör rätt för sig då är det viktigt att fastställa att motpart är oskyldig till egna handlingar som styrker

ansvar/ansvarsfrihet oskuld för straffansvar som kan ge egna förluster och egna konsekvenser och att det inte förekommit handlingar ifrån motpartens sida som motbevisar och styrker att det ej förekommit handlingar som styrker och bevisar att man avsiktligt medvetet med uppsåt dragit fördel utav att en person inte kan ljuga för att genom bedrägligt beteende uppnå ett mål genom omoraliska handlingar

som kan innebära ett brott ev allvarligt och/eller grovt brott att vara oförmögen till att ljuga alltid är ärlig talar sanning gör rätt för sig innebär inte att man erkänner något uppsåt eller gör erkännande

och det innebär att man inte ska skaffa fram ett erkännande genom att ställa förledande frågor heller och sen applicera att en person har erkänt eller att det råder uppsåt av något slag

det försätter en person orättvist felaktigt i ett sämre utsatt läge med sämre möjligheter till ett rättvist effektivt juridiskt skydd och sämre möjligheter och chanser till att få upprättelse


dock finns undantag när det gäller personer med diagnos men då är det andra faktorer som

spelar roll och skulle en person som har en diagnos som säkerhetsställer att man inte kan klara av att ljuga så är det viktigt att utreda vilka faktorer som ligger bakom

att en sån person ljuger och vad det beror på


1:psykiskt störning !?

2:anknytningsmöster!?

3:uppfostran !?

4:mycket utsatthet mobbning förekommit våld i hemmet skolan ev missbruk

mm

5:har man fått hjälp eller sökt hjälp själv !?

6:psykiskt dåligt depression självskadebeteende självmordskänsla dåligt själv förtroende dålig självbild dålig självsäkerhet"låg"


viktig faktor är att vid en rättsprocess där det föreligger sekretess skyddade uppgifter så ska det fastställas om en person som har det

uppfyller kravet för att ha sekretess/skyddat eftersom det åläggs ett ansvar att man sköter sig är försiktig uppvisar ansvar samvete förstånd

moral och inte ränner omkring och provocerar fram självförvållade situationer som kan innebära en risk säkerhets risk och utgöra fara för ens

liv och hälsa och närstående då ska sekretess/skyddade uppgifter hävas i annat fall så måste specifika särskilda frågor ställas i förhållande till

detaljerade saker som är konstiga motsägelsefulla avvikande som säger emot en persons uppsåt avsikter och motiv och ställer trovärdighet pålitlighet

ansvarsfrihet och oskuld emot väggen


Likes

Comments

iom dagens samhälles sjuka skeva snedvridna skönhets ideal utseendefixering ...

att säga till någon att man måste tycka om sig själv älska sig själv för att kunna gilla någon annan eller bli omtyckt utav någon annan

att säga så till någon man vet blivit mobbad sårad utnyttjad bedragen lekt med och som alltid eller ofta fått höra man är ful hemsk äcklig mm ...då är det rätt dålig stil och ovärt poänglöst då att uppmuntra till något och sen bara ge kalla handen nobben för att en person inte är snygg nog eller ser bra ut särskilt när man säger jag är inte utseendefixerad

särskilt om det är mobbning ifrån någon "några personer" person utav motsatt kön .. som säger man är inte utseendefixerad .. går på insidan och att säga till någon som har en trasig förstörd kaotisk insida att man måste

älska sig själv tro hoppas på något att bara snacka utan att handla i konkreta ordalag och fortsätta att såra påverka bryta ner någon på ett fult sätt ...

det skapar ju rädsla osäkerhet otrygghet misstänksamhet svårt med förtroende tillit att känna duger man betyder man något .

mobbning finns överallt i samhället mobbning förstår så mycket ....visst man kanske inte är allas typ eller så men att säga någon är ful mobba någon som har hört sånt som lite/ung eller ev vuxen gör ju bara skada och sårar

lika väl som man kanske inte är älskad/omtyckt utav alla eller andra men man är den man är som man är född och formad till att känna duger man betyder man något .särskilt när man säger jag är inte utseendefixerad går på insidan och att säga till någon som har en trasig förstörd kaotisk insida att man måste

älska sig själv tro hoppas på något att bara snacka utan att handla i konkreta ordalag och fortsätta att såra påverka bryta ner någon på ett fult sätt ...

Likes

Comments

det är viktigare att åtala fälla en person för brott även fast det är obefogat ogiltigt orättvist och fel trots att man inte styrkt uppsåt likgiltighets uppsåt eller ens fått fram ett ordentligt erkännande

ett erkännanden som kommit fram genom att man ställt förledande frågor till en person som mår dåligt och struntar i att ta hänsyn till en NPF diagnos ...

och pga fördomar okunskap ytlighet så bildar man sin uppfattning gör sin egna tolkning efter eget huvud för man är så jävla förbannat resultatsugen bevis kåt och bara måste ha en syndabock att straffa trots att det är fel ....

då tar man förstås den som är utanför annorlunda pga något ......

Likes

Comments

att bli våldtagen är att skuldbelägga ...eehh jaa

det är nog minst lika skuldbelagt att medvetet felaktigt anklaga någon för att ha begått våldtäkt och det bara är lögn
när anklagelsen kommer för att man haft dåligt samvete för sina egna handlingar och vet man gjort fel ....

kanske kan låta mansgrisigt att man tar fokus ifrån debatten om våldtäkt kvinnors rättigheter ...nej faktist inte för frågan om kvinnors rättigheter om våldtäkt trygghet ANGÅR OSS ALLA!!! även dom så BLIR felaktigt anklagade utsatta hur kan man definiera en äkta våldtäkt och en lögn om våldtäkt!? ...genom att ha koll på vad det kan få för psykologiska effekter hur man påverkas genom att prioritera att få fram sanningen i första hand som styrker utlösande faktorer ansvar uppsåt och om en person har ett rent samvete förstånd och moral och själv är medveten om att man gjort fel gått för långt en våldtagen person mår dåligt är rädd äcklad känner sig smutsig kanske depression självmordstankar känner sig kränkt utsatt sårad sviken ....!? inte helt olikt för hur man kanske mår inombords av att bli medvetet felaktigt anklagad för ett sånt brott det är bevisat att lögner om viktiga saker som att anklaga någon för ett brott otrohetsaffärer skapar en spänning i lögnare att man beter sig på ett annorlunda sätt för att komma undan slippa ansvar ifall man skulle ha varit ärlig

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2003/Nr-4-2003-Argang-69/Sa-avslojas-en-lognare/


"En bra början är att känna till hur lögnare beter sig. Det är vetenskapligt bevisat att det finns olika beteenden som är kopplade till ljugandet.
Lögner om viktiga saker, som otrohet, för att slippa bestraffning eller en lögn i ett vittnesförhör, framkallar en rädsla för att avslöjas. Rädslan leder i sin tur till en psykisk anspänning eller nervositet. Genom att kontrollera det han säger försöker lögnaren dölja sin nervositet. Även ansiktet går att kontrollera. Värre är det med kroppen och röstläget.
– När lögnen handlar om något som är förkastligt, för att det bryter mot lagen eller allmän moral, blir det viktigt för lögnaren att inte avslöjas. Oron över detta gör att han beter sig annorlunda än om han talat sanning, säger Bella DePaulo, psykologiprofessor från Virginia i USA."

FRÅGAN ANGÅR ALLA !!!! Män SOM Kvinnor .. det angår ALLA ATT kunna klara av skilja på äkta vara och falska handlingar män som våldtar slår hotar kvinnor smutsar ner bilden utav sitt kön i andra kvinnors & mäns ögon kvinnor som ljuger om våldtäkter upprepade hos och sexbrott smutsar ner bilden utav sitt kön i andra mäns & kvinnors ögon

Otrohetsaffärer och ett bedrägligt omdömeslöst oförsiktigt ansvarslöst vårdlöst impulsivt beteende och när samvetet gnager man är rädd för att det ska komma fram vad man har gjort rädd för förluster konsekvenser bestraffning
pga något då är det lätt att utnyttja sex på ett hjärtlöst grymt o försvarligt o förlåtligt sätt och ljuga och snyfta fast man själv är delaktig och har ansvar för egna handlingar

tyvärr så utgår man idag ifrån så fel ytliga kriterier patriarkat syn och alla över en kam viktigare med att koncentrera sig på det som är viktigt dvs vad åtalad står åtalad för få fram ett erkännande under förutsättningen att man vill få ett snabbt resultat snabb utgång snabba bedömningar snabba beslut ställer förledande frågor som ger svar som man tolkar uppfattar som "ja men nu har du ju gjort ett erkännande" utöver det så blundar man nonchalerar allt annat runt omkring
som säger någonting helt annat tjejer kvinnor som upplever rättegångar som en kränkning ett övergrepp en ny våldtäkt där man skuldbeläggs ifråga sätts ....
samma sak känner nog dom män killar som får förledande frågor ifrågasätts och det finns tydliga tecken signaler på att motparten medvetet avsiktligt med uppsåt ljuger att säga man är rädd för någonting räd för att prata skuldbeläggas rädd för att någon ger sig på en eller har gett sig på en ... då får man fundera på vad man själv är skyldig till för något ifrån sin sida men att anmäla ljuga för att skuldbelägga någon annan som är oskyldig lägga över ett ansvar för vad som hänt för att man är rädd för ansvar förluster konsekvenser bestraffning då är rädslan man känner inte samma rädsla man känner om man är hotad förföljd blivit slagen eller våldtagen utan rädslan man känner är samvetet som gnager för att sanningen ska komma fram och man
inte klarar av att prata förklara sig
det är oförsvarligt o förlåtligt att ljuga om våldtäkt som att begå våldtäkt män killar har LIKA stor rätt att känna sig
kränkta sårade vara besvikna över en våldtäktslögn och bli arg förbannade som kvinnor tjejer som blir förbannade arga
på män killar som våldtar slår hotar en tjej kvinna

samhället lagen statliga myndigheter gör fel tolkar tänker uppfattar fel gör fel bedömningar fattar fel beslut vid sexbrottsmål pga fel kriterier fel prioriteringar för dålig kunskap usel koll bristande fantasi där utseende hudfärg etnicitet kön objektivitet på ett papper bestämmer en persons status klass värde prioritering i målen där bristande tillgänglighet missgynnanden åsidosättanden inskränkta bedömningar beslut alla över en kam och patriarkat synvinkel


ett problem är att man idag blandar ihop allmänna saker som bestämmer en persons värde som kopplas till ifall en person ljuger eller är trovärdig pga grundliga mekanismer i mänskligt psyke så är man oförmögen att se när någon ljuger
och vanan att snabbt skapa sig"bilda sig" en uppfattning om någon man inte känner det pris som betalas är generalisering grovt idag så bedömer vi en person utifrån saker som utseendet och andra faktorer , detaljer och det blir problem när sånt påverkar synen ifråga om en persons trovärdighet studier visar att felbedömningar pga missbedömning om utseendet

attraktiviteten hos en grupp kvinnor och män som visades på video. Därefter visades nya filmer där de vackra respektive icke attraktiva kvinnorna och männen svarade på frågor.

ljög eller talade sanning. Träffsäkerheten var god (76 %) när vackra människor talade sant. Likaså var det lätt att identifiera fula personer som ljög (68 % rätt). Däremot var det betydligt svårare att avslöja vackra lögnare (52 %) och ha tillit till fula människor som talade sanning (55 %).

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2003/Nr-4-2003-Argang-69/Viktigt-att-inte-ga-pa-forsta-intrycket/

Synonymer till utlösa

få att starta, starta, börja, sätta igång, framkalla, trigga


Synonymer till handling

1. gärning, verk, dåd, åtgärd, aktion

2. händelse, händelseförlopp, story, innehåll, motiv, intrig, röd tråd, action

3. dokument, akt, papper, urkund; lägga till handlingarna lämna utan åtgärd, lägga ad acta


Synonymer till faktor

1. medverkande kraft, omständighet, förhållande; viktig beståndsdel, beståndsdel, element

2. (mat.) multiplikand, multiplikator

3. tryckeriförman


utlösa

få att starta, starta, börja, sätta igång, framkalla, trigga

handling

gärning,händelse, händelseförlopp, story, innehåll, motiv, intrig, röd tråd, action

medverkande kraft, omständighet, förhållande; viktig beståndsdel, beståndsdel, element

Otrohetsaffärer och ett bedrägligt omdömeslöst oförsiktigt ansvarslöst vårdlöst impulsivt beteende och när samvetet gnager man är rädd för att det ska komma fram vad man har gjort rädd för förluster konsekvenser bestraffning

pga något då är det lätt att utnyttja sex på ett hjärtlöst grymt o försvarligt o förlåtligt sätt och ljuga och snyfta fast man själv är delaktig och har ansvar för egna handlingar

att springa runt leka med elden på ett omdömeslöst oförsiktigt ansvarslöst oaktsamt vårdlöst sätt tända brasor som får brinna okontrollerat som sen blir ohanterliga och man vill slippa släcka dom för man är rädd att bränna

sig på elden om man inte redan har bränt sig förstås den som ger sig in i leken får leken tåla sägs det ju
att leka med elden och att ha ett bedrägligt manipulativt beteende där man utnyttjar sig utav sex emot någon annan på ett duperande manipulativt lögnaktigt sätt medvetet avsiktligt med uppsåt för att uppnå ett mål

har samma utgångsläge och är samma sak men ur olika synvinklar


det här styrker en persons ansvar för egna handlingar eget ansvar omdöme moral samvete förstånd och sunda förnuftet som man helst vill slippa undan omkringliggande handlingar faktorer motsägelsefulla kritiska avvikande saker

blir därför väldigt värdefulla viktiga detaljer som ställer moral samvetet förstånd uppsåt avsikter och ansvar och trovärdighet mot väggen och ifrågasätts om man har ett solid befogat giltigt motiv eller inte

har man det ska man också kunna klara av att prata förklara sigLikes

Comments

http://www.aftonbladet.se/a/blQll

och"dom som hävdar/säger" säga att killar inte kan bli våldtagna ... gnid sandpapper på kuken så får du känna hur det känns att få en kuk i sig när man inte är våt .....tydligen är det en bra bit att gå när det gäller att inse att även killar män kan utsättas för olika sex brott .... ofredande övergrepp

ÖVERLAG!!! så finns VÄLDIGT stora brister i kunskap förståelse om det hela mycket handlar om psykiska faktorer
moral samvete förstånd sunt förnuft sånt som är självskrivet
... den stereotypa bilden av våldtäkt vem är offer vem är gärningsman och vad betecknas som våldtäkt !? båda könen kan vara både offer eller förövare svin finns bland alla ....

särskilt när det är väldigt hjärtlöst grymt hänsynslöst att våldta någon annan våldföra sig på någon annan eller om sex
medvetet aktivt uppsåtligt medvetet används för att snärja någon annan med manipulering lögner falskhet svek att utnyttja såra kränka bedra genom uppmuntran överenskommelser löften lovade svar man aldrig har avsikt att mena allvar med eller komma till skott i konkreta ordalag

både män och kvinnor har ett hjärta känslor och ett och samma värde i grunden mänskligt värde men samhällets normer ytligheter perfektion och prestationer gör att man tappat bort det där med att vara människa

när ska rättsväsendet inse lära sig att det krävs helt andra nyare faktorer att utgå ifrån nya kriterier för att det ska bli
nyare bättre prioriteringar ...

idag så är det INGEN! fokus på att det finns en annan version en annan bild den uppmärksammas inte lika väl i massmedia .... det skulle behöva komma fram för att det ska bli en mer rättvis bild utav det hela
Likes

Comments

medgivande, tillstånd, bifall, lov, godkännande, konsensus

medgivande, tillstånd, bifall, lov, godkännande, konsensus" så spelar nog också andra viktiga faktorer in som stabilt psyke mognad känsla av rätt och fel ansvar förståelse för egna handlingar vad man gör säger vilka signaler skickar man moralen förståndet och det sunda förnuftet som är självskrivna saker särskilt för en person som är vuxen det är inte samtycke till upprepade samlag eller sexuella överenskommelser ifall man ljuger om att någon våldtagit våldfört sig på en när man själv är inbjudande och sen snurrar runt den personens ben söker uppmärksamhet kontakt och upprepar påståendet och pekar ut samma person som skyldig hör av sig i omgångar "hatar du mig ger du mig skuldkänslor" eller att säga man är rädd äcklad mår dåligt när man själv borde haft bättre omdöme och ansvar ifrån sin sida och skickar en kompis med ett påstående och man är själv medveten om att man har gjort fel är glömsk förnekar ändrar sig spelar osäker är tveksam saknar samarbetsförmåga svarar dåligt på frågor drar avsiktligt medvetet ut på tiden för att få en person frustrerad för att få igenom en anmälan som är en skenanmälan att täcka upp för någonting annat man inte klarar av eget ansvar bestraffning förluster konsekvenser för som är självförvållade och fram provocerade genom ett manipulativt bedrägligt beteende omdömeslös impuls oförsiktigt oaktsamt ansvarslöst .... då kan man fråga sig om det råder samtycke när en person håller sig med kondomer för samlag upprepade gånger snor runt benen söker uppmärksamhet kontakt hör av sig hatar du mig ger du mig skuldkänslor säger man har ett vittne men aldrig hade ork eller lust att anmäla eller anmäler för ett sex brott säger man är rädd äcklad mår dåligt rädd för överfall skulle aldrig ljuga om våldtäkt ändå så blir utpekad utfrågad om han och målsägare har haft sex och blir topsad och dessutom skickar en kompis före rättegång med ett påstående till åtalad att han borde lyssna på målsägare om målsägare hör av sig .... vart i såfall finns eller skulle man kunna applicera tolka/uppfatta samtycke här nånstans då!? ...är konstigt motsägelse fullt svar också "bevisbördan ligger på åklagare" fick efter samtal med överåklagare t i malmö bekräftat att det åligger åtalades försvarare att få fram till domstol saker som ifrån åtalad är viktiga att beakta hörsamma ta hänsyn till vid bedömning och beslut ....men enligt åklagarmyndighetens hemsida så står det att åklagare har ansvar skyldighet och plikt att även undersöka redovisa sånt som står till åtalades fördel ju ... ???!!!! ........


att ge inviter signaler till en gemensam sexakt ett samlag sen under akten ändra sig nej man vill inte ... och säger nej ...

1:visst ja en man en kille kanske blir ledsen besviken ...
2:det är dock inte ett bevis eller ett antagande eller ett styrkande att en kille blir så pass arg att bli nekad så
han ger sig på slår en tjej ....
3:varför ha en lag om samtycke om något som man sen utan förvarning helt plötsligt under själva akten ändrar sig om och sen anmäler och hävdar
man är utsatt för en våldtäkt någon våldfört sig på en ...
4:hävda man va rädd för att säga nej för att man va rädd att bli slagen för att en kille/man skulle bli sur
och fullföljer akten ändå emot sin vilja ...

det leder oss då till det här med kommunikation tolkning signaler kroppsspråk vara säker på sin sak NEJ ÄR ETT NEJ!
men att ifrån 0 till 100 vara säker på sin sak och sen vara osäker .. då kan man undra hur det ligger till med det sunda förnuftet moralen ansvar
för vad man själv säger gör alla har ju ansvar för sina egna handlingar

det är inte ett belägg att påstå man är rädd för något som man inte kan bevisa eller bestyrka att agera osäkert och ge motsatta signaler kroppsspråk
vad man själv vill och inte vill eller när man inte vill längre utan det är stop .......

Säger A
Gör B
Agerar C
"tvärt emot sig själv sina egna ord"


Människan är mer lik djur än man tror vi reagerar också på andras signaler kroppsspråk tonen i rösten röstläget
om det låter säkert eller osäkert tveksamt mm ......

så det här med samtycke borde nog våra kära politiker fundera lite mera på om särskilt när det idag är så pass lätt och enkelt
att ljuga att påstå någon våldfört sig på en har våldtagit en ...
"varför sa du inte nej för ?
vad hade du för kläder?
va du full ?
rädd för att bli slagen?

varför påbörja något och spela säker ärlig seriös om det tidigt skede i början för
och sen ändra sig och säga nej det är klart man blir ledsen besviken ...

Likes

Comments

man borde sätta upp en kort snabb pjäs för allmänheten där man belyser hur samhället fungerar idag gällande könsroller normer fördomar okunskap vardagsrasism patriarkat syn utseendefixering skönhets ideal som är så fel i förhållande till relationer kärlek sex hur grymt fel livet är för vissa hur grymt hänsynslöst hjärtlöst sex kan användas emot någon eller utav någon annan för ett syfte män killar som är mansgrisar tänker med kuken begår övergrepp ofredanden bara tar för sig och tjejer kvinnor som använder sig utav sex oavsett vad oavsett kön sex är inget man använder emot någon annan på ett grymt hjärtlöst hänsynslöst sätt för att få som man vill och drar fördel utav något som hur man ser ut eller är viktigt ... poängen är vi har alla samma värde likheter rättigheter friheter jämställt jämlikt men vi kommer aldrig att komma dit för man måste sätta sig ned tänka ta ställning till hur ser det ut idag gällande normer värderingar könsroller klass status värde mm jag menar som det ser ut idag i samhället ... våldtäkts debatter har spårat ur för länge sen män beskylls felaktigt för en sak och dom som tar upp debatterna missar saker omständigheter som säger emot säger en annan sak och nämns det ja då är man mansgris som tänker med kuken tar debatten ifrån någon annan ...det är inte rätt heller och ska en debatt fungera då måste argument påståenden komma ifrån annat håll som säger emot som kan peka på en annan sak även fast den/det inte pratas om diskuteras debatteras om lika väl eller har fokus för att det är för litet men den finns ändå där

där man belyser att använda sig utav sex som ett vapen emot någon annan även om det är våldtäkt eller maktmedel för att ha kontroll och att det är så lätt att använda sig utav emot någon på ett bedrägligt sätt genom att spela falsk avsiktligt medvetet med hjälp utav lögner svek manipulering att förmå någon annan att tro hoppas vänta på något och det krävs

ett oerhört stort ansvar moral mognad samvete förstånd acceptans respekt förståelse hänsyn oavsett kön oavsett vem man är och belyser vilka konsekvenser kan det få vem vilka drabbas ... indirekta konsekvenser svin finns hos alla dom som missköter sig vanärar smutsar ned sig själva och andra utav könet hudfärgen/etnicitet och den/dom som faktist sköter sig drabbas felaktigt utav konsekvenserna för att det är "alla över en kam"  det är ju sant också det är minst lika illa och fel ifrån två sidor ...

att spela osäker falsk manipulera locka med sex utnyttja sitt utseende som kvinna emot en man

som en man tar sig friheten att ta fram kuken hur som helst eller att ge sig på en kvinna för han vill knulla och inte accepterar ett nej men gör det ändå

och skyller på sin manlighet och status att man som man har rätt till det ..

ska en kvinna skylla på att hon som kvinna har rätt att använda sex som leksak maktmedel använda det för att utnyttja såra bedra kränka en man genom bedrägeri? bedrägligt beteende ? ..

Likes

Comments

någon som tänkt på hur snäv skevt ideal det är idag i samhället utseendefixering ...idag när det gäller sex val utav sexpartner och förhållanden precis som att gå och äta på restaurang det ögonen gillar ...lägg på att vi har ett samhälle där vi accepterar sånt som engångs affärer otrohetsaffärer skit snack om att det är lätt insidan räknas finns någon för alla inte hur stor en kille är bla bla bla ....

rätt konstigt iom hur utseendefixerat styrt det är då ju har jag fel ?ör en tjej är det lätt hitta en partner ...för en kille äre sämre för att män oftast uppfattas som svin tänker med kuken näven fast det finns tjejer som använder sex på felaktigt manipulativt svekfullt sätt med lögner .och ja det finns såna killar också

är man snygg ser bra ut välutrustad som kille då duger man

eller för en tjej smal kurvig tighta bröst snygg häck

pga normer värderingar könsroller ytlig perfektion skev utseendefixering skönhets ideal

hur lätt man kan dissas ratas nobbas för man inte är snygg eller så när det gäller sex att vara osäker oseriös och i nästa stund så hänger man i armarna på någon som är snyggare ser bättre ut

jag fick höra förut utav en tjej att svenska tjejer tänder mer till på mörka killar för att dom har stora kukar ...

en annan vi tjejer tänder lättare sexuellt till på en kille som är trygg i sig själv stabil självsäker som älskar sig själv ...

är ju lätt att säga till någon"kille eller tjej" som oftare nobbas dissas ratas nekas något pga normerna idealet utseendefixering fördomar okunskap vardagsrasism och som är rädd känslig otrygg osäker svårt med förtroendet och tilliten och allt för många svek lögner falskhet manipulering som tagit hårt djupt svårt traumatiskt

vi har alla olika erfarenheter utav vad som är lätt och svårt ... men för personer som pga yttre faktorer oftare ges kalla handen nobben ratas dissas framför någon annan som ser bättre ut så blir verkligheten en helt annan verklighet att seLikes

Comments

​nej porr är verkligen inte sex det är skillnad ... intressant artikel "dagensarena.se"en industri med mång miljard omsättning där det mer och mer förekommer våldsporr och kvinnoförnedranden men lesbisk/homosexuell porr då? fetischer BDSM porr ...?den som har porrsurfat mycket ofta kan nog plocka fram en hel del där vi killar män inte har något med porren att göra förutom att filma ...sen är många unga tjejer kvinnor porrstjärnor skulle man kolla in sexdejting sidor som knullkontakt.se bodycontact mm eller så då skulle man nog bli rätt lång i nosenav att läsa vissa användares fantasier och annonser sen finns ju porr med dominans och en är undergiven ... det finns sånt där kvinnor är dominanta och en man är undergiven det är fruktansvärt att unga människor ska ha så lätt att komma åt porr och särskilt vålds porr fetisch BDSM där man får en felaktig syn/bild utav sex vad det egentligen är och utseendet iom dagens samhälles utseendefixering skönhets ideal att mycket är mans dominerat pga patriarkat syn är ju klart ..kvinnan under mannen som det varit i alla tider 

mer och mer vålds porr flera män killar på en ensam tjej kvinna i alla hennes hål ...tråkigt men sant enligt min mening så går nog våldsporren BDSM fetischer hand i hand med dagens samhälles sjuka ideal utseendefixering ihop med patriarkat syn och små bitar som säger emot eller är av en annan karaktär hamnar i skymundan för att det är så stort 

http://www.dagensarena.se/opinion/darfor-behover-vi-ta-strid-emot-porren/

Likes

Comments