det är viktigare att åtala fälla en person för brott även fast det är obefogat ogiltigt orättvist och fel trots att man inte styrkt uppsåt likgiltighets uppsåt eller ens fått fram ett ordentligt erkännande

ett erkännanden som kommit fram genom att man ställt förledande frågor till en person som mår dåligt och struntar i att ta hänsyn till en NPF diagnos ...

och pga fördomar okunskap ytlighet så bildar man sin uppfattning gör sin egna tolkning efter eget huvud för man är så jävla förbannat resultatsugen bevis kåt och bara måste ha en syndabock att straffa trots att det är fel ....

då tar man förstås den som är utanför annorlunda pga något ......

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - click here!

Likes

Comments

att bli våldtagen är att skuldbelägga ...eehh jaa

det är nog minst lika skuldbelagt att medvetet felaktigt anklaga någon för att ha begått våldtäkt och det bara är lögn
när anklagelsen kommer för att man haft dåligt samvete för sina egna handlingar och vet man gjort fel ....

kanske kan låta mansgrisigt att man tar fokus ifrån debatten om våldtäkt kvinnors rättigheter ...nej faktist inte för frågan om kvinnors rättigheter om våldtäkt trygghet ANGÅR OSS ALLA!!! även dom så BLIR felaktigt anklagade utsatta hur kan man definiera en äkta våldtäkt och en lögn om våldtäkt!? ...genom att ha koll på vad det kan få för psykologiska effekter hur man påverkas genom att prioritera att få fram sanningen i första hand som styrker utlösande faktorer ansvar uppsåt och om en person har ett rent samvete förstånd och moral och själv är medveten om att man gjort fel gått för långt en våldtagen person mår dåligt är rädd äcklad känner sig smutsig kanske depression självmordstankar känner sig kränkt utsatt sårad sviken ....!? inte helt olikt för hur man kanske mår inombords av att bli medvetet felaktigt anklagad för ett sånt brott det är bevisat att lögner om viktiga saker som att anklaga någon för ett brott otrohetsaffärer skapar en spänning i lögnare att man beter sig på ett annorlunda sätt för att komma undan slippa ansvar ifall man skulle ha varit ärlig

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2003/Nr-4-2003-Argang-69/Sa-avslojas-en-lognare/


"En bra början är att känna till hur lögnare beter sig. Det är vetenskapligt bevisat att det finns olika beteenden som är kopplade till ljugandet.
Lögner om viktiga saker, som otrohet, för att slippa bestraffning eller en lögn i ett vittnesförhör, framkallar en rädsla för att avslöjas. Rädslan leder i sin tur till en psykisk anspänning eller nervositet. Genom att kontrollera det han säger försöker lögnaren dölja sin nervositet. Även ansiktet går att kontrollera. Värre är det med kroppen och röstläget.
– När lögnen handlar om något som är förkastligt, för att det bryter mot lagen eller allmän moral, blir det viktigt för lögnaren att inte avslöjas. Oron över detta gör att han beter sig annorlunda än om han talat sanning, säger Bella DePaulo, psykologiprofessor från Virginia i USA."

FRÅGAN ANGÅR ALLA !!!! Män SOM Kvinnor .. det angår ALLA ATT kunna klara av skilja på äkta vara och falska handlingar män som våldtar slår hotar kvinnor smutsar ner bilden utav sitt kön i andra kvinnors & mäns ögon kvinnor som ljuger om våldtäkter upprepade hos och sexbrott smutsar ner bilden utav sitt kön i andra mäns & kvinnors ögon

Otrohetsaffärer och ett bedrägligt omdömeslöst oförsiktigt ansvarslöst vårdlöst impulsivt beteende och när samvetet gnager man är rädd för att det ska komma fram vad man har gjort rädd för förluster konsekvenser bestraffning
pga något då är det lätt att utnyttja sex på ett hjärtlöst grymt o försvarligt o förlåtligt sätt och ljuga och snyfta fast man själv är delaktig och har ansvar för egna handlingar

tyvärr så utgår man idag ifrån så fel ytliga kriterier patriarkat syn och alla över en kam viktigare med att koncentrera sig på det som är viktigt dvs vad åtalad står åtalad för få fram ett erkännande under förutsättningen att man vill få ett snabbt resultat snabb utgång snabba bedömningar snabba beslut ställer förledande frågor som ger svar som man tolkar uppfattar som "ja men nu har du ju gjort ett erkännande" utöver det så blundar man nonchalerar allt annat runt omkring
som säger någonting helt annat tjejer kvinnor som upplever rättegångar som en kränkning ett övergrepp en ny våldtäkt där man skuldbeläggs ifråga sätts ....
samma sak känner nog dom män killar som får förledande frågor ifrågasätts och det finns tydliga tecken signaler på att motparten medvetet avsiktligt med uppsåt ljuger att säga man är rädd för någonting räd för att prata skuldbeläggas rädd för att någon ger sig på en eller har gett sig på en ... då får man fundera på vad man själv är skyldig till för något ifrån sin sida men att anmäla ljuga för att skuldbelägga någon annan som är oskyldig lägga över ett ansvar för vad som hänt för att man är rädd för ansvar förluster konsekvenser bestraffning då är rädslan man känner inte samma rädsla man känner om man är hotad förföljd blivit slagen eller våldtagen utan rädslan man känner är samvetet som gnager för att sanningen ska komma fram och man
inte klarar av att prata förklara sig
det är oförsvarligt o förlåtligt att ljuga om våldtäkt som att begå våldtäkt män killar har LIKA stor rätt att känna sig
kränkta sårade vara besvikna över en våldtäktslögn och bli arg förbannade som kvinnor tjejer som blir förbannade arga
på män killar som våldtar slår hotar en tjej kvinna

samhället lagen statliga myndigheter gör fel tolkar tänker uppfattar fel gör fel bedömningar fattar fel beslut vid sexbrottsmål pga fel kriterier fel prioriteringar för dålig kunskap usel koll bristande fantasi där utseende hudfärg etnicitet kön objektivitet på ett papper bestämmer en persons status klass värde prioritering i målen där bristande tillgänglighet missgynnanden åsidosättanden inskränkta bedömningar beslut alla över en kam och patriarkat synvinkel


ett problem är att man idag blandar ihop allmänna saker som bestämmer en persons värde som kopplas till ifall en person ljuger eller är trovärdig pga grundliga mekanismer i mänskligt psyke så är man oförmögen att se när någon ljuger
och vanan att snabbt skapa sig"bilda sig" en uppfattning om någon man inte känner det pris som betalas är generalisering grovt idag så bedömer vi en person utifrån saker som utseendet och andra faktorer , detaljer och det blir problem när sånt påverkar synen ifråga om en persons trovärdighet studier visar att felbedömningar pga missbedömning om utseendet

attraktiviteten hos en grupp kvinnor och män som visades på video. Därefter visades nya filmer där de vackra respektive icke attraktiva kvinnorna och männen svarade på frågor.

ljög eller talade sanning. Träffsäkerheten var god (76 %) när vackra människor talade sant. Likaså var det lätt att identifiera fula personer som ljög (68 % rätt). Däremot var det betydligt svårare att avslöja vackra lögnare (52 %) och ha tillit till fula människor som talade sanning (55 %).

https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2003/Nr-4-2003-Argang-69/Viktigt-att-inte-ga-pa-forsta-intrycket/

Synonymer till utlösa

få att starta, starta, börja, sätta igång, framkalla, trigga


Synonymer till handling

1. gärning, verk, dåd, åtgärd, aktion

2. händelse, händelseförlopp, story, innehåll, motiv, intrig, röd tråd, action

3. dokument, akt, papper, urkund; lägga till handlingarna lämna utan åtgärd, lägga ad acta


Synonymer till faktor

1. medverkande kraft, omständighet, förhållande; viktig beståndsdel, beståndsdel, element

2. (mat.) multiplikand, multiplikator

3. tryckeriförman


utlösa

få att starta, starta, börja, sätta igång, framkalla, trigga

handling

gärning,händelse, händelseförlopp, story, innehåll, motiv, intrig, röd tråd, action

medverkande kraft, omständighet, förhållande; viktig beståndsdel, beståndsdel, element

Otrohetsaffärer och ett bedrägligt omdömeslöst oförsiktigt ansvarslöst vårdlöst impulsivt beteende och när samvetet gnager man är rädd för att det ska komma fram vad man har gjort rädd för förluster konsekvenser bestraffning

pga något då är det lätt att utnyttja sex på ett hjärtlöst grymt o försvarligt o förlåtligt sätt och ljuga och snyfta fast man själv är delaktig och har ansvar för egna handlingar

att springa runt leka med elden på ett omdömeslöst oförsiktigt ansvarslöst oaktsamt vårdlöst sätt tända brasor som får brinna okontrollerat som sen blir ohanterliga och man vill slippa släcka dom för man är rädd att bränna

sig på elden om man inte redan har bränt sig förstås den som ger sig in i leken får leken tåla sägs det ju
att leka med elden och att ha ett bedrägligt manipulativt beteende där man utnyttjar sig utav sex emot någon annan på ett duperande manipulativt lögnaktigt sätt medvetet avsiktligt med uppsåt för att uppnå ett mål

har samma utgångsläge och är samma sak men ur olika synvinklar


det här styrker en persons ansvar för egna handlingar eget ansvar omdöme moral samvete förstånd och sunda förnuftet som man helst vill slippa undan omkringliggande handlingar faktorer motsägelsefulla kritiska avvikande saker

blir därför väldigt värdefulla viktiga detaljer som ställer moral samvetet förstånd uppsåt avsikter och ansvar och trovärdighet mot väggen och ifrågasätts om man har ett solid befogat giltigt motiv eller inte

har man det ska man också kunna klara av att prata förklara sigLikes

Comments

http://www.aftonbladet.se/a/blQll

och"dom som hävdar/säger" säga att killar inte kan bli våldtagna ... gnid sandpapper på kuken så får du känna hur det känns att få en kuk i sig när man inte är våt .....tydligen är det en bra bit att gå när det gäller att inse att även killar män kan utsättas för olika sex brott .... ofredande övergrepp

ÖVERLAG!!! så finns VÄLDIGT stora brister i kunskap förståelse om det hela mycket handlar om psykiska faktorer
moral samvete förstånd sunt förnuft sånt som är självskrivet
... den stereotypa bilden av våldtäkt vem är offer vem är gärningsman och vad betecknas som våldtäkt !? båda könen kan vara både offer eller förövare svin finns bland alla ....

särskilt när det är väldigt hjärtlöst grymt hänsynslöst att våldta någon annan våldföra sig på någon annan eller om sex
medvetet aktivt uppsåtligt medvetet används för att snärja någon annan med manipulering lögner falskhet svek att utnyttja såra kränka bedra genom uppmuntran överenskommelser löften lovade svar man aldrig har avsikt att mena allvar med eller komma till skott i konkreta ordalag

både män och kvinnor har ett hjärta känslor och ett och samma värde i grunden mänskligt värde men samhällets normer ytligheter perfektion och prestationer gör att man tappat bort det där med att vara människa

när ska rättsväsendet inse lära sig att det krävs helt andra nyare faktorer att utgå ifrån nya kriterier för att det ska bli
nyare bättre prioriteringar ...

idag så är det INGEN! fokus på att det finns en annan version en annan bild den uppmärksammas inte lika väl i massmedia .... det skulle behöva komma fram för att det ska bli en mer rättvis bild utav det hela
Likes

Comments

medgivande, tillstånd, bifall, lov, godkännande, konsensus

medgivande, tillstånd, bifall, lov, godkännande, konsensus" så spelar nog också andra viktiga faktorer in som stabilt psyke mognad känsla av rätt och fel ansvar förståelse för egna handlingar vad man gör säger vilka signaler skickar man moralen förståndet och det sunda förnuftet som är självskrivna saker särskilt för en person som är vuxen det är inte samtycke till upprepade samlag eller sexuella överenskommelser ifall man ljuger om att någon våldtagit våldfört sig på en när man själv är inbjudande och sen snurrar runt den personens ben söker uppmärksamhet kontakt och upprepar påståendet och pekar ut samma person som skyldig hör av sig i omgångar "hatar du mig ger du mig skuldkänslor" eller att säga man är rädd äcklad mår dåligt när man själv borde haft bättre omdöme och ansvar ifrån sin sida och skickar en kompis med ett påstående och man är själv medveten om att man har gjort fel är glömsk förnekar ändrar sig spelar osäker är tveksam saknar samarbetsförmåga svarar dåligt på frågor drar avsiktligt medvetet ut på tiden för att få en person frustrerad för att få igenom en anmälan som är en skenanmälan att täcka upp för någonting annat man inte klarar av eget ansvar bestraffning förluster konsekvenser för som är självförvållade och fram provocerade genom ett manipulativt bedrägligt beteende omdömeslös impuls oförsiktigt oaktsamt ansvarslöst .... då kan man fråga sig om det råder samtycke när en person håller sig med kondomer för samlag upprepade gånger snor runt benen söker uppmärksamhet kontakt hör av sig hatar du mig ger du mig skuldkänslor säger man har ett vittne men aldrig hade ork eller lust att anmäla eller anmäler för ett sex brott säger man är rädd äcklad mår dåligt rädd för överfall skulle aldrig ljuga om våldtäkt ändå så blir utpekad utfrågad om han och målsägare har haft sex och blir topsad och dessutom skickar en kompis före rättegång med ett påstående till åtalad att han borde lyssna på målsägare om målsägare hör av sig .... vart i såfall finns eller skulle man kunna applicera tolka/uppfatta samtycke här nånstans då!? ...är konstigt motsägelse fullt svar också "bevisbördan ligger på åklagare" fick efter samtal med överåklagare t i malmö bekräftat att det åligger åtalades försvarare att få fram till domstol saker som ifrån åtalad är viktiga att beakta hörsamma ta hänsyn till vid bedömning och beslut ....men enligt åklagarmyndighetens hemsida så står det att åklagare har ansvar skyldighet och plikt att även undersöka redovisa sånt som står till åtalades fördel ju ... ???!!!! ........


att ge inviter signaler till en gemensam sexakt ett samlag sen under akten ändra sig nej man vill inte ... och säger nej ...

1:visst ja en man en kille kanske blir ledsen besviken ...
2:det är dock inte ett bevis eller ett antagande eller ett styrkande att en kille blir så pass arg att bli nekad så
han ger sig på slår en tjej ....
3:varför ha en lag om samtycke om något som man sen utan förvarning helt plötsligt under själva akten ändrar sig om och sen anmäler och hävdar
man är utsatt för en våldtäkt någon våldfört sig på en ...
4:hävda man va rädd för att säga nej för att man va rädd att bli slagen för att en kille/man skulle bli sur
och fullföljer akten ändå emot sin vilja ...

det leder oss då till det här med kommunikation tolkning signaler kroppsspråk vara säker på sin sak NEJ ÄR ETT NEJ!
men att ifrån 0 till 100 vara säker på sin sak och sen vara osäker .. då kan man undra hur det ligger till med det sunda förnuftet moralen ansvar
för vad man själv säger gör alla har ju ansvar för sina egna handlingar

det är inte ett belägg att påstå man är rädd för något som man inte kan bevisa eller bestyrka att agera osäkert och ge motsatta signaler kroppsspråk
vad man själv vill och inte vill eller när man inte vill längre utan det är stop .......

Säger A
Gör B
Agerar C
"tvärt emot sig själv sina egna ord"


Människan är mer lik djur än man tror vi reagerar också på andras signaler kroppsspråk tonen i rösten röstläget
om det låter säkert eller osäkert tveksamt mm ......

så det här med samtycke borde nog våra kära politiker fundera lite mera på om särskilt när det idag är så pass lätt och enkelt
att ljuga att påstå någon våldfört sig på en har våldtagit en ...
"varför sa du inte nej för ?
vad hade du för kläder?
va du full ?
rädd för att bli slagen?

varför påbörja något och spela säker ärlig seriös om det tidigt skede i början för
och sen ändra sig och säga nej det är klart man blir ledsen besviken ...

Likes

Comments

man borde sätta upp en kort snabb pjäs för allmänheten där man belyser hur samhället fungerar idag gällande könsroller normer fördomar okunskap vardagsrasism patriarkat syn utseendefixering skönhets ideal som är så fel i förhållande till relationer kärlek sex hur grymt fel livet är för vissa hur grymt hänsynslöst hjärtlöst sex kan användas emot någon eller utav någon annan för ett syfte män killar som är mansgrisar tänker med kuken begår övergrepp ofredanden bara tar för sig och tjejer kvinnor som använder sig utav sex oavsett vad oavsett kön sex är inget man använder emot någon annan på ett grymt hjärtlöst hänsynslöst sätt för att få som man vill och drar fördel utav något som hur man ser ut eller är viktigt ... poängen är vi har alla samma värde likheter rättigheter friheter jämställt jämlikt men vi kommer aldrig att komma dit för man måste sätta sig ned tänka ta ställning till hur ser det ut idag gällande normer värderingar könsroller klass status värde mm jag menar som det ser ut idag i samhället ... våldtäkts debatter har spårat ur för länge sen män beskylls felaktigt för en sak och dom som tar upp debatterna missar saker omständigheter som säger emot säger en annan sak och nämns det ja då är man mansgris som tänker med kuken tar debatten ifrån någon annan ...det är inte rätt heller och ska en debatt fungera då måste argument påståenden komma ifrån annat håll som säger emot som kan peka på en annan sak även fast den/det inte pratas om diskuteras debatteras om lika väl eller har fokus för att det är för litet men den finns ändå där

där man belyser att använda sig utav sex som ett vapen emot någon annan även om det är våldtäkt eller maktmedel för att ha kontroll och att det är så lätt att använda sig utav emot någon på ett bedrägligt sätt genom att spela falsk avsiktligt medvetet med hjälp utav lögner svek manipulering att förmå någon annan att tro hoppas vänta på något och det krävs

ett oerhört stort ansvar moral mognad samvete förstånd acceptans respekt förståelse hänsyn oavsett kön oavsett vem man är och belyser vilka konsekvenser kan det få vem vilka drabbas ... indirekta konsekvenser svin finns hos alla dom som missköter sig vanärar smutsar ned sig själva och andra utav könet hudfärgen/etnicitet och den/dom som faktist sköter sig drabbas felaktigt utav konsekvenserna för att det är "alla över en kam"  det är ju sant också det är minst lika illa och fel ifrån två sidor ...

att spela osäker falsk manipulera locka med sex utnyttja sitt utseende som kvinna emot en man

som en man tar sig friheten att ta fram kuken hur som helst eller att ge sig på en kvinna för han vill knulla och inte accepterar ett nej men gör det ändå

och skyller på sin manlighet och status att man som man har rätt till det ..

ska en kvinna skylla på att hon som kvinna har rätt att använda sex som leksak maktmedel använda det för att utnyttja såra bedra kränka en man genom bedrägeri? bedrägligt beteende ? ..

Likes

Comments

någon som tänkt på hur snäv skevt ideal det är idag i samhället utseendefixering ...idag när det gäller sex val utav sexpartner och förhållanden precis som att gå och äta på restaurang det ögonen gillar ...lägg på att vi har ett samhälle där vi accepterar sånt som engångs affärer otrohetsaffärer skit snack om att det är lätt insidan räknas finns någon för alla inte hur stor en kille är bla bla bla ....

rätt konstigt iom hur utseendefixerat styrt det är då ju har jag fel ?ör en tjej är det lätt hitta en partner ...för en kille äre sämre för att män oftast uppfattas som svin tänker med kuken näven fast det finns tjejer som använder sex på felaktigt manipulativt svekfullt sätt med lögner .och ja det finns såna killar också

är man snygg ser bra ut välutrustad som kille då duger man

eller för en tjej smal kurvig tighta bröst snygg häck

pga normer värderingar könsroller ytlig perfektion skev utseendefixering skönhets ideal

hur lätt man kan dissas ratas nobbas för man inte är snygg eller så när det gäller sex att vara osäker oseriös och i nästa stund så hänger man i armarna på någon som är snyggare ser bättre ut

jag fick höra förut utav en tjej att svenska tjejer tänder mer till på mörka killar för att dom har stora kukar ...

en annan vi tjejer tänder lättare sexuellt till på en kille som är trygg i sig själv stabil självsäker som älskar sig själv ...

är ju lätt att säga till någon"kille eller tjej" som oftare nobbas dissas ratas nekas något pga normerna idealet utseendefixering fördomar okunskap vardagsrasism och som är rädd känslig otrygg osäker svårt med förtroendet och tilliten och allt för många svek lögner falskhet manipulering som tagit hårt djupt svårt traumatiskt

vi har alla olika erfarenheter utav vad som är lätt och svårt ... men för personer som pga yttre faktorer oftare ges kalla handen nobben ratas dissas framför någon annan som ser bättre ut så blir verkligheten en helt annan verklighet att seLikes

Comments

​nej porr är verkligen inte sex det är skillnad ... intressant artikel "dagensarena.se"en industri med mång miljard omsättning där det mer och mer förekommer våldsporr och kvinnoförnedranden men lesbisk/homosexuell porr då? fetischer BDSM porr ...?den som har porrsurfat mycket ofta kan nog plocka fram en hel del där vi killar män inte har något med porren att göra förutom att filma ...sen är många unga tjejer kvinnor porrstjärnor skulle man kolla in sexdejting sidor som knullkontakt.se bodycontact mm eller så då skulle man nog bli rätt lång i nosenav att läsa vissa användares fantasier och annonser sen finns ju porr med dominans och en är undergiven ... det finns sånt där kvinnor är dominanta och en man är undergiven det är fruktansvärt att unga människor ska ha så lätt att komma åt porr och särskilt vålds porr fetisch BDSM där man får en felaktig syn/bild utav sex vad det egentligen är och utseendet iom dagens samhälles utseendefixering skönhets ideal att mycket är mans dominerat pga patriarkat syn är ju klart ..kvinnan under mannen som det varit i alla tider 

mer och mer vålds porr flera män killar på en ensam tjej kvinna i alla hennes hål ...tråkigt men sant enligt min mening så går nog våldsporren BDSM fetischer hand i hand med dagens samhälles sjuka ideal utseendefixering ihop med patriarkat syn och små bitar som säger emot eller är av en annan karaktär hamnar i skymundan för att det är så stort 

http://www.dagensarena.se/opinion/darfor-behover-vi-ta-strid-emot-porren/

Likes

Comments

"Otrohet är ett stort svek i en relation. Tilliten rubbas och det tar lång tid att återvinna den. Ord betyder nästan inget utan det är handling över tid som är avgörande." ... sagt utav psykolog ...

och han har faktist rätt med tiden ju mer fler svek otroheter mm man är med om så rubbas verkligen tilliten och tar lång tid att återvinna om den överhuvudtaget ens gör det förstås ord saknar betydelse nästan ingenting utan att det är handling

att alltid få höra saker som gör att man drar sig undan täcker för ansiktet gråter tårarna bränner

man ställer krav man egentligen inte vill eller vågar för att det kan uppfattas som fel och att man bara är ute efter en sak

lätt sagt till en person som får sitt liv privatliv sexliv preferenser skurna i strimlor ... i småbitar som får vara ensam i flera års tid må dåligt och som salt i såren får höra vart man vänder sig saker som med tiden bara gör så ont även fast man menar väl ...

väldigt särskilt om otroheten är en lögn man kör med emot någon när man själv har en egen relation och dessutom ljuger om det gömmer sig bakom en partner man har

dom flesta den större gruppen är medvetna om i vilket samhälle vi lever i idag det är sjukt skevt objektifierat sjuk skönhetsideal skev utseendefixering det finns sexsidor för att träffa sexpartners det är ok med kk engångsligg men det beror på yttre faktorer vem som det är ok för och med ...

i dagens samhälle så är handling handling och ord är ord ...det är lättare att snacka om något än att med konkret handling visa att man har rätt menar allvar sägs ju att en persons handlingar pratar högre än ord .. tomma ord 

för den som lämnats utsvulten frustrerad med en lust saknad längtan som grundar sig i svek på svek på svek ...blir det en 

helt annan sak man får svårt tro hoppas lita på när man bara blir bemött med ord och ingen handling konkret det är inte ett krav riktat emot någon speciell person utan det är en traumatisk konsekvens för att man varit där bara fått massa prat
utav personer/en person som aldrig är av äkta vara är ärlig eller seriös utan osäker tveksam men aldrig riktigt säger som det är Likes

Comments

​det svenska rättssystemet och rätts processer har en skev snedvriden uppfattning om moral sanning göra rätt för sig

man väljer att straffa den som är ärlig talar sanning gör rätt för sig och tolkar det som ett erkännande
​att man begår
​har begått
​skulle begå brott lika fullt väl vid likgiltighetsuppsåt att förståelse för en sak innebär inte att man är likgiltig inför något eller någon annan eller ska tolkas som ett erkännande

därför straffas den som är öppen ärlig talar sanning gör rätt för sig medans den som ljuger döljer saker håller inne med sånt som styrker ens egna ansvar uppsåt avsikter motiv kommer undan 

med nyare bättre kunskap bättre noggrannare koll utveckling så skulle nog många rättsprocesser idag ha en helt annan utgång än tidigare om man

prioriterade koncentrerade sig på att utreda sanningen först i första hand vänta med tidiga beslut och bedömningar tills alla pusselbitar är på plats och man får en väldigt stabil grund att stå på då kommer det vara mycket"kommer bli" lättare att ev döma ut lämplig rättvis påföljd om det överhuvudtaget ens är nödvändigt och många som kanske får fängelse kan få psykiatrisk vård rättspsykiatri vård eller tvärtom ...

så synd att polis advokater åklagare domstolar ska krångla till det hela för att bevara den där fina perfekta ytan ..........


Likes

Comments

en person med psykopatiska drag narcissim personlighetsstörning vardagspsykopat är väldigt svår att konfrontera och deras guard är näst intill ogenomträngligt men vet man spelets regler hur man ska gå till väga så kan man tränga igenom utan problem och nå in och peta på deras innersta och när man lyckats och kommit så långt då finns det nog en stor chans att även en sån person kan drabbas av insikt förståelse dåligt samvete skam skuldkänslor för hur man beter sig som och behandlar andra runt omkring sig i sin närhet förstör andras liv och måenden mm det är faktist en rätt konkret kalkylerad gissning oavsett vem så längst in sitter den där punkten som är svag och om den blir punkterad då rasar den yttre hårda fasaden och skyddet man visar upp och blir blottad för mot anfall ... psykopaten har ett väldigt flackt känsloliv och är inte så okänslig som man kan tro ...dom uppvisar sig kalla kyliga emot andra på ytan men slå hål på det yttre och du kommer att upptäcka att psykopaten är precis lika sårbar som du själv är ....då en sån person kan allt eftersom bygga upp förändra sitt yttre skydd allt eftersom och dra fördel utav snabba genvägar in och anpassar sig vilket resulterar i att genvägen omvägen kring runt om för att komma nära inpå förstärker skalet och man stöter på motstånd att kunna komma in för en mot attack 

Likes

Comments