Att ställa eller sätta ställda krav i tidigt skede om något hur det ska hanteras skötas
hur andra ska behandla en bete sig emot en för att kunna skaffa sig kontroll på ett fördelaktigt gynnande sätt
för att tillgodose sig själv tillfredsställa sina egna syften behov på någon annans bekostnad och mående

1:gör A
2:beter sig B
3:säger C
4:agerar D
5:behandlar E

osäkert splittrat fram och tillbaka impulsivitet ansvarslöshet oaktsamhet vårdlöshet
saknar moral ansvar omdöme sunt förnuft bristande impulskontroll slarvig
avsaknad av empati sympati svårigheter med att ta eget ansvar egna konsekvenser förluster i en konflikt
det är alltid någon annans fel själv har man aldrig sagt eller gjort fel betett sig fel behandlat någon fel eller illa
man saknar samarbetsförmåga villa gärna slippa undan man förnekar spelar glömsk ljuger

ALLT!!! för att i ett desperat försök att smita undan

Oftast så utmärker sig en person med beteendet sig själv i tidigt skede med att göra reklam för sig sälja en bild utav sig själv i andras ögon som allt eftersom förr eller senare inte verkar stämma in överens med personens beteende och handlingar mm
löften antaganden överenskommelser lovade svar som aldrig hålls aldrig kommer svar på som glömts ändrats
samtidigt som motparten är den som ska sköta sig vara ärlig seriös göra rätt för sig ta ansvar osv

saker som utmärker sig är påståenden i tidigt skede om sig själv
jag skulle aldrig ljuga jag pratar inte om sånt jag är ärlig mm
man vill gärna framstå som något man egentligen inte är men vill att andra ska se tycka tänka om en

handlar det om en person som själv sitter och påstår man haft det svårt jobbigt i sitt liv kanske har kommit så långt att man har
ett jobb en relation ett samboförhållande och barn ..om den personen uppvisar ett sånt här beteende och är opålitlig falsk bedräglig manipulativ som utnyttjar sårar sviker bedrar

då kan man snabbt ställa sig frågan om det här är en person som är bra för en själv eller om det är bäst vända ryggen till
och om den här personen verkligen har varit utsatt för så svåra allvarliga grejer som hävdas och har den här personen sökt hjälp och stöd själv och bearbetat sina egna inre demoner istället för att ta ut dom på andra
särskilt om det görs eller gjorts med ett avsiktligt medvetet planerat uppsåt med flit där man själv är eller har varit likgiltig inför
konsekvenserna som följer och struntat i eget förebyggande ansvar och moral dvs man vet att man gör fel men ändå så fortsätter man istället för att komma till skott ta ansvar förklara sig gör rätt för sig och i stället fortsätter att ljuga

"NOTIS!!!" en person som faktist kommit så pass långt att man har familj bör ha tillräckligt med bra omdöme sunt förnuft moral och ansvar och vara tillräckligt psykiskt stabil och klara av impulser och veta själv när man gör fel går över gränsen och sårar en annan person på ett kränkande/sårande sätt genom eget beteende särskilt om man ska ha ansvar om vårdnad och vara en rättvis lämplig förebild för små barn att uppfostra eller jobba med andra människor inom vårdyrket eller om man även innehar körkort och ska kunna vara lämplig förebild för andra som inte har körkort

då det ställer krav på ens psykiska stabila förmågor ansvar moral omdöme sunt förnuft

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

ett vittnesmål ..

oavsett om man är åtalad/anmäld eller målsägare eller vittne ..

ett vittnesmål är en sak men ett vittnesmål så väl som ett vittne eller objektivbevisning kan förfalskas förvrängas
anpassas genom att

1:man ändrar raderar tar bort eller lägger till saker
2:spelar glömsk förnekar ljuger och överdriver
3:påverkar en person som ska vittna manipulera dupera
väldigt vanlig teknik för psykopater narcissister 

ett överfall övergrepp ett ofredande en våldtäkt ...
den objektiva bevisningen vittnesmålen säger en sak ger en bild 

men runt omkring kan det ​ligga detaljer omständigheter faktorer som påverkar bedömningar beslut
bla hur har en person kommit över att få tag på eller gått till väga för att skaffa sig vittnesmål/vittnen och/eller objektiv bevisning

ibland så är inte allting som det ser ut att vara för ögat första början ett vittnesmål ett objektivt bevis kan möjligtvis se äkta ut 
men det är ogiltigt obefogat om det styrks bekräftas att en person med avsiktligt planerat uppsåt försatt sig i en självförvållad framprovocerad situation där man är medveten om riskerna man tagit och utsätter sig för  

därför är bedömningar beslut om vittnesmål objektiv bevisning vittnen trovärdighet pålitlighet en oerhört känslig fråga om integritet värde rättigheter 

så länge normerna alla över en kam rationalisering könsroller fördomar okunskap nedvärdering
vardagsrasism anseendet utseendet hudfärg kön är styrande kriterier prioriteringar ihop med slarvfel oaktsamhet försummelse 
nonchalans ignorans bagatellisering nedvärdering diskriminering  kränkning 

så kommer det aldrig bli förändring och kampanjer som metoo kommer att bli överdrivna och fel folk häver ur sig felaktiga falska anklagelser för att få uppmärksamhet bekräftelse och/eller för att klaga gnälla över att det är för mycket för överdrivet 

eftersom förmågan till att tolka uppfatta bedöma trovärdighet pålitlighet om man ljuger eller talar sanning är kopplat till
yttre faktorer som utseende kön hudfärg hur snygg man är eller så och första intrycket 

klart det då ser ut som det gör idag och tack vare normer könsroller patriarkat syn mannen över kvinnan självklart då 
att så många tjejer kvinnor aldrig berättat om övergrepp hot våld överfall våldtäkter ofredanden mm men ser sin chans nu iom metoo  jag säger inte att det är fel men att ta upp något och anklaga peka ut anmäla någon för en sak som är flera år gammalt för att få upprättelse innebär att man bör fråga sig själv kanske varför tog jag inte tag i det här tidigare när jag väl kunde !?

tjaa kanske för att man inte hade nånstans att vända sig få stöd hjälp någon som lyssnade brydde sig tog en på allvar pga hur man mår psykiskt känslomässigt emotionellt inombords  

självklart har ju sånt att göra med bedömning utav en person och dennes moral omdöme sunda förnuftet empati samvete förstånd första intrycket  
egentligen vittnesmål vittnen objektiv bevisning eller inte .. det spelar ingen roll ju så länge man bara ser en sa ser en sida nöjer sig med det och bestämt sig för att det är det som gäller 

Likes

Comments

ett bra exempel på medvetet sårande är en situation man kan ha med en annan person
som själv brister i empati eget ansvar moral sunt förnuft omdöme saknar ett samvete
oförmögen till att känna ångest skuld skamkänslor dåligt samvete och som kan gå hur långt som helst
för egen vinnings skull och kan säga göra agera bete sig hur som helst för att nå målet utan gränser"är gränslös"

ett medvetet sårande kan även innebära att en person har ett obehagligt parasiterande rovdjurs liknande beteende bara tar och tar ger inget tillbaka och alltid söker efter väntar på en ny väg in hos någon eller utnyttja emot för att skuldbelägga

tex om man skulle ha kontakt med en person  igen det skulle  isåfall kunna utnyttjas emot en att skuldbelägga = "DET VA DU SOM HÖRDE AV DIG/TOG KONTAKT!!!" och påstå man blev rädd för att någon tog kontakt precis som förut tidigare vilket innebär tyvärr att då görs en dålig bedömning att "enligt brottsbalken" 

jamen du har ju gjort det och själv utsatt dig för risken att såras igen och när du vet det då kan du inte värna om dina rättigheter din integritet heller ...

tyvärr tråkigt men sant

ibland så får man ju ändå ta risken att såras igen ev ...eller !?

dvs man måste våga något

förmodligen men det handlar fortfarande om ansvar moral omdöme sunt förnuft empati samvete förstånd

och frågan vågar man verkligen ta en sån chans om man redan vet att en person är en parasit med ett rovdjursliknande beteende ... är det värt risken !?


Parasiterande rovdjursliknande beteende man bara tar och tar ger inget tillbaka söker nya vägar in eller öppningar eller ett tillfälle "se exemplet ny kontakt att det är mitt fel att vi hamnar i en ny situation"

att utnyttja emot för att skuldbelägga pressa emot någon annan själv gör man aldrig fel säger aldrig fel beter sig aldrig fel utan det är alltid andra för att tillgodose sina egna behov tillfredsställa dom på någon

annans bekostnad ekonomiskt och mående är inbjudande lockande gör överenskommelser antaganden åtar sig en sak lovar svar ger ett löfte man aldrig har för avsikt att mena eller stå för att hålla eller komma till skott i konkreta ordalag man ändrar sig glömmer bort drar ut på tiden man ger medvetet avsiktligt med uppsåt och flit

fel signaler inviter man är medveten om ska resultera i något man kan utnyttja emot för att såra skada misshandla pressa med "tex att säga man kan ställa upp på något med någon annan tex ett samlag" och sitter och ger förhoppningar uppmuntran att tro hoppas vänta men kommer aldrig till skott i konkreta ordalag

för att lättare kunna komma nära inpå och få tillgång till privat känslig integritetskränkande information

att utnyttja pressa misshandla med i form av löften överenskommelser antaganden mm genom att spela omtänksam förstående bryr sig


man är risktagande utsätter sig för risker man är medveten om provocerar fram självförvållade situationer

där det uppstår en risk som kanske hotar kränker ens egna integritet värde rättigheter medvetet avsiktligt med uppsåt för att kunna uppnå ett mål som är avsiktligt medvetet planerat

vilke tinnebär i brottsbalken"kränkning & bedrägligt beteende/bedrägeri mm" att man inte kan värna som sin

egna integritet och hävda man är eller varit utsatt för brott eller känner sig hotad rädd 

man är väldigt rädd för sanningen rädd för och ansvar konsekvenser förluster som man inte klarar av att ta 

det kan förstås handla om vanlig enkelt feghet omognad också förstås men värst är om det liknar psykopati narcsissim 
eller att en person har såna drag 

en person med det här beteende har även förbrukat sina rättigheter och sitt värde och kastat av sig sin integritet i en rättsprocess och ska alltså inte prioriteras värnas utan ska ställas emot väggen pressas ifråga sättas frågas ut 
för bara beteendet i sig för att påverkar bryta ned påverka skaffa sig obefogad bevisning utnyttja någon annans svagheter förlägenhet provocera försätta någon i vanmäktig frustration för att kunna snyfta spela värnlös är i sig en allvarlig kränkning emot motparten som anmäls och åtalas och fälls 

eftersom man ljuger manipulerar är falsk bedräglig och pga att man utsätter sig självmant medvetet avsiktligt för risker Likes

Comments

vad är medvetet och omedvetet sårande "beteende" !?


ett omedvetet kan vara att man
tex får veta att någon är kanske olyckligt kär i en men man besvarar inte känslorna
men uppvisar förståelse och empati

eller att man glömt bort en sak ett antagande blir påmind och visar
att man kanske gjort någon ledsen och klarar av att säga förlåt till exempel

ett medvetet sårande(Beteende) innebär att man begår handlingar
gör antaganden åtar sig saker man aldrig har för avsikt att mena allvar med eller står för
och är likgiltig inför resultatet och konsekvenserna man visar ingen hänsyn empati eller förståelse
och dessutom fortsätter man med det sårande beteendet även fast man vet att det är fel
om man inte brister i empati sunt förnuft moral omdöme och ansvar förstås

ett medvetet sårande beteende kan även vara avsiktligt medvetet planerat i olika steg
först

1:söka någon lämplig att kroka
visa intresse nyfikenhet spela omtänksam förstående

2:antagande löften lovade svar överenskommelser sm aldrig blir av
man ändrar sig glömmer bort drar ut på tid avsiktligt

3:utnyttjar det som en hävstång att trycka ned utpressa eller ev även psykiskt känslomässigt
emotionellt misshandla någon annan med att angripa någon annans integritet värde rättigheter utnyttjar en redan skadad tillit sårat förtroende krossad trygghet

4:utnyttjar den vrede vanmakten frustrationen besvikelsen som följer när en person är nedbruten försatt i vanmakt
för att till förskaffa sig något som ger underlag som objektivt bevisning för en obefogad anmälan för brott

5:för att genom det spela värnlös glömsk minns inget överdriva hävdar man haft dåligt samvete skuldkänslor
är rädd äcklad mår dåligt för att vinna sympati få uppmärksamhet bekräftelse och få ut en kränknings ersättning eller ett skadestånd man inte har rätt till

6:genom att med det sårande beteendet utsätta sig själv för risker riskfyllda situationer där man provocerat fram en självförvållad situation man inte kan lösa varit inbjudande till kränkningen så att säga

skillnaden är mellan medvetet och omedvetet att


omedvetet där finns det iallafall empati hänsyn förståelse acceptans respekt moral ansvar sunt förnuft
förmåga till att kunna säga förlåt göra rätt för sig

det finns inte lika mycket utav det är det gäller medvetet som dessutom är avsiktligt planerat stegvis
dock kan även det som är avsiktligt planerat medvetet stegvis även följa inslag av att man handlar agerar på
impuls panikartad impuls för att man tappat kontrollen över situationen inte kan styra den som man själv vill
lögner som spruckit man är rädd för konsekvenser förluster man blir så att säga desperat när det börjar ryka i hörnen och plötsligt så är det en rejäl skogsbrand där man bränner fingrarna rejält

Likes

Comments

skit snack rykten om 1,2,3 personer vet samma sak då är det nog rätt klart skit snack men börjar man kunna räkna upp en siså där 4,5,6,7-10 pers eller mer så då bör man ju fundera på om det inte ligger sanning i allting man hör om en person om jag säger så .. särskilt om en person saknar samarbetsförmåga ljuger vill slippa säga sanningen blir sur tvär snarstucken om något som är gammalt som varit istället för att vara ärlig öppen om det för att vinna ett förtroende så är det ju klart och då har man ju inte föändrats heller för då är man ju precis som skit snacket går ...om hur man fungerar som person

det ligger alltid ett litet korn utav sanning i allting där emot så är skillnaden som bekräftar sanningen eller om det bara är lögner skit snack antalet personer som vet något som säger samma saker ger samma bild ihop med att en person blir sur tvär snarstucken besvärad trängd inte vill säga som det är och ljuger .. då blir det ju att man förlorar förtroendet tillit och trygghet och motparten tror mera på skit snack och rykten som går .. särskilt om det överensstämmer med egen erfarenhet och egna iakttagelser utav hur man blir bemött och behandlad hur någon beter sig emot en

skit snack och rykten som hänger ihop med ett beteende hur man beter sig emot någon annan emot andra
behandlar någon annan andra är man falsk svekfull lögnaktig opålitlig ljuger sårar utnyttjar sviker kränker bedrar
lättfotad ljuger om det

och vet om att man är själv den som har chansen att påverka och visa den bild utav sig man vill förmedla
till en annan person man vill att någon annan sak ha dvs snäll omtänksam förstående pålitlig ärlig seriös
istället för skit snacket och ryktena

"Bilda din egna uppfattning om mig!!!!" hur då !? när du undviker att besvara frågor blir irriterad lättstött förnärmad
ljuger blir tvär för att du vet att andra snackar skit om dig som blir rykten och hur påverkar du det i ögonen på en annan person
för att få någon annans tillit förtroende och trygghet ...

tjaa inte genom att ljuga spela förnärmad trängd lättkränkt ovilja att besvara frågor inte vill visa ärlighet moral ansvar
är opålitlig falsk svekfull

såna saker är väldigt viktiga integritetsmässigt känsliga saker som spelar stor roll i en relation
för att kunna bygga tillit förtroende och trygghet att veta att motpart är en ärlig uppriktig seriös pålitlig
person

väljer man att ljuga istället så ...

INGEN ANNAN KAN bekräfta verifiera att du är en ärlig seriös omtänksam förstående pålitlig klok
ansvarsfull person med bra omdöme moral sunt förnuft än du själv gentemot andra i andars ögon 
särskilt om du vet att det går rykten skit snack om dig som person 
DET ÄR BARA DU!!! själv som kan motbevisa det genom egna ord som följs utav handlingar med ansvar moral omdöme sunt förnuft 

att vinna någon annans tillit förtroende trygghet bygger på ärliga uppriktiga seriösa handlingar efter egna ord ansvar moral omdöme sunt förnuft komma till skott stå för sina egna ord handlingar och eget ansvar 

INTE på att ljuga såra svika vara falsk opålitlig svekfull utnyttja såra kränka bedra
sprida skit snacks rykten själv 

Likes

Comments

ordet NEJ ... är lätt att använda missbruka om man saknar moral omdöme sunt förnuft precis som det är att ljuga om överfall och våldtäkt för att så att säga snyfta spela värnlös och kan användas på ett sätt som att behålla en kniv mot strupen medans man själv har fria händer och kontroll och svika ett antagande/åtagande man gjort/tagit att fortsätta förhala dra ut på tid för att tillgodose sina egna syften och behov tillfredsställa sig själv på någon annans bekostnad ...därför är ett nej till sex också en moralisk sak som innebär ansvar omdöme sunt förnuft då ordet kan användas i fel syfte ihop med sex på fel sätt


NEJ !!!! är ett ord som precis som med sex kan användas fel om det missbrukas som hävstång att pressa med emot någon
precis samma sak med att snyfta spela värnlös

NEJ och sex på fel sätt emot någon annan i fel syfte utav någon som saknar empati ansvar moral sunt förnuft och omdöme

men sen bara en person som saknar moral empati samvete förstånd skulle använda sig utav ordet NEJ spela värnlös snyfta och använda sig utav sex på fel sätt emot någon annan också i fel syfte

och nu till det MEST! intressanta ..

DET HÄR !!!! fungerar på ALLA MOT ALLA oavsett ålder utseende hudfärg kön
tjejer kvinnor mot killar män
killar män mot tjejer kvinnor

eftersom vi alla föds med samma egenskaper och förmågor
empati ansvar moral omdöme sunt förnuft .. hur vi sen utvecklar våra färdigheter
och använder oss utav det emot andra i felaktigt eller rätt syfte är en annan sak
det finns många olika saker som påverkar hur det blir i slutändanLikes

Comments

något som aldrig tas upp till debatt syns hörs i samhället i massmedia är att
även kvinnan/tjejer kan begå brott emot killar/män  kränkningar bedrägerier ofredanden våldsbrott
eller att andra killar män kan våldta en annan kille/man några få artiklar finns ​ då är det oftast 
OOJ!!! Hoppsan ... "spela förvånad typ" 

vaa är det konstigt !? vi killar män har också 2 hål som kan skändas utav en annan person 
som innebär en grov allvarlig kränkning mot värdet integriteten rättighet frihet 

en tjej kvinna som inbjuder till sex med en annan kille/man och sen använder sig utav att det förekommit sex mellan 
parterna kräver pengar eller något annat och hotar med att polisanmäla för brott eller för att utnyttja emot för att till förskaffa sig fördelar ha kontroll och makt position i en relation eller utnyttjar konfidentiell information kunskap man fått reda på

är lika mycket kränkning våldtäkt det då är det kvinnan tjejen som förgriper sig våldför sig i stället 
skillnaden är att våldtäkten förgripelsen sker på ett helt annat plan än den fysiska 

fysisk våldtäkt överfall förgripelse lämnar sår som läker ihop på några månader eller år

samma brott som begås på det psykiska känslomässiga emotionella planet lämnar sår som kanske aldrig läker
dom finns där för alltid som är djupa sår som blir ärr som gnager på personligheten beteendet

och ja självklart gäller det här även kvinnor tjejer 

men att skända våldta förgripa sig på en persons integritet värde emotionellt psykiskt känslomässigt att 
begå psykisk känslomässig emotionell misshandel psykisk känslomässig utpressning 

är den absolut största grövsta kränkande våldtäkten förgripelsen som kan förekomma  

lögner om våldtäkt överfall inbjudande inviter signaler till sex överenskommelser lovade löften svar antaganden man gör
som bryts ändras glöms bort ihop med påståenden att man är rädd för att motparten ska bli arg spelar värnlös 
"du kan inte acceptera respektera ett nej vi är bara vänner" samtidigt som man fortsätter hålla igång drar avsiktligt medvetet ut på tiden ändrar sig glömmer bort och fortsätter ge signaler inviter uppmuntran förhoppningar 

är fruktansvärt effektivt för att påverka bryta ned kränka såra misshandla någon annan med psykiskt känslomässigt
för att skada någon annan inombords förminska någon annan medans man själv försöker göra sig stor viktig betydelse full  

ALLTSÅ!!!! i våldtäktsdebatter i massmedia om kvinnans värde rättigheter integritet är det sån fokus på att förbättra för det motsatta könet dvs kvinnans att det ofta glöms bort andra viktiga relevanta saker  

1:män kan också va offer för våldätkt
2:psykisk känslomässig emotionell våldtäkt övergrepp misshandel utpressning
kan begås emot någon oavsett könet på förövaren 
3:sex kan användas emot och fungerar fruktansvärt destruktivt om den används för att angripa
det psykiska känslomässiga emotionella planet genom bedrägligt beteende manipulering falskhet svek lögner felaktig uppmuntran  och förhoppningar falska antaganden lovade uteblivna svar spela värnlös feg inget ansvarstagande 

DÄR HAR VI VAD som VERKLIGEN !!!! ÄR viktigt att prioritera fokusera på för den där lilla gruppen som inte hörs eller syns uppmärksammas den finns också i samhället (nu är det ju klart att som det ser ut att kvinnor aldrig blivit tillräckligt rättvist hörda
eller berättigade till att få upprättelse pga normer patriarkat mm) 
och den lilla gruppen är dom killar män som själva är utsatta offer för såna här brott där förövaren mycket väl är eller kan vara en annan tjej kvinna så väl som en annan man/kille 

Likes

Comments

Sida Vid Sida Tillsammans Hand I Hand

Lagen rättsväsendet samhället
3 förenade områden i ytligheten rasism/nazisms fotsteg

mörkläggning undanhålla tysta ned motarbeta bagatellisera nonchalera ignorera
köra över döma ut övertramp lagbrott tjänstefel kränkning diskriminering nedvärdering

objektivitet ytlighet utseendefixering skönhets ideal stelt tänkande tolka uppfatta
primitivt inskränkt fördomsfullt okunnigt okunskap

ALLT för ett snyggt yttre anseende och utseendets skull

som det ser ut så kommer det pågå i MÅNGA år än en jävla massa tjafs och värdelösa debatter i massmedia
om kvinnans rättigheter värde friheter kampen emot patriarkat

om grova våldtäkter mot tjejer kvinnor
skuldbeläggning

felaktiga orättvisa rättsprocesser där man blir överkörd avsnoppad avbruten inte får komma till tals
körs över döms ut över huvudet där fel personer utan kompetens koll fattar beslut gör bedömningar efter eget huvud utifrån
fel kriterier prioriteringar rasism fördomar okunskap nedvärdering kränkning diskriminering utan omdöme sunt förnuft logiskt rationellt tänkande

det kommer fortsätta att stå och trampa på en och samma fläck medans tjafset om att förbättra
förändra förnya rättigheter villkoren friheten lyfta upp kvinnans värde personer med NPF diagnosers värde

på SAMMA nivå som styrande patriarkat män som hellre blundar bagatelliserar nonchalerar
allt för att bevara ett snyggt perfekt yttre utåt

för att fel styrande män fel normer fel kriterier fel prioriteringar styr samhället lagen
rättsväsendet


Välkommen till Sverige landet där nazist terminator härskar ju snyggare yttre du har desto mer värdefullt anseende har du som är värt att skydda värna prioritera särskilt om du har kuk speciellt om du även är en röv slickande slipsnisse med kostym

DÅ!!! ÄR din plats i samhället säkrat och du kan skriva in ditt namn i boken bland alla andra stora storhetsvansinniga stollar

kvinnors kamp mot sina rättigheter sitt värde sin frihet sin integritet eller funktionshinderpolitiken ..

kommer ingenstans för att fel trögfattade personer tycker det är viktigare att lägga miljonerna på värdelöst skit
motarbeta gnälla bagatellisera sånt som innebär att ge upp lite utav sin makt sin kontroll sin position

eftersom det fortfarande tjafsas i massmedia inte verkar komma nånstans så måste patriarkatet normerna statliga myndigheter tjänstemän politiker vara jävligt skitnödiga över förändring förbättring för nyelse för man är kvar på en 

primitivt stelt outvecklat inskränkt okunnig ytlig objektiv nivå där det saknas saker som moral logik rationalitet rimligt
sunt förnuftigt tänkande framförhållning ansvar konsekvent tänkande och att kunna skilja på individer istället för 
alla över en kam principen som innebär att fel personers handlingar beteende ger konsekvenser som indirekt drabbar
alla dom som sköter sig  ...

alla mörkhyade slår våldtar svenska tjejer kvinnor ...
alla tjejer kvinnor ljuger snyftar spelar värnlös ljuger om överfall våldtäkter ...
alla killar män slår misshandlar förgriper sig våldför sig på sina flickvänner sambos fruar...
alla killar män förstår inte kan inte acceptera respektera ett nej 


NEEJ !!!! ALLA GÖR INTE DET !!!! det finns dom som sköter sig men den grupp som sköter sig varken
syns eller hörs i samhället i massmedia eller uppmärksammas i debatter 

HEDER TILL Dom tjejer kvinnor verkligen HAR VARIT Utsatta 

och alla med NPF dom slåss kämpar för sitt värde sin integritet sina rättigheter 

sin frihet i det rövslickande samhälle vi lever i idag 2017 snart 2018 och Sverige verkar bara stå fast i tiden
istället för att gå framåt eller snarare bakåt 


för så HÄR kommer det se ut i MÅNGA!! år än 

DET FINNS tjejer kvinnor som snyftar ljuger om våldätkter överfall spelar värnlös
DET FINNS killar män som aldrig skulle höja handen emot sin kvinna vid deras sida
DET FINNS mörkhyade killar män som vet hur man respekterar en svensk kvinna/tjej
DET FINNS killar män som accepterar respekterar ordet nej  
Likes

Comments

https://www.svd.se/elever-vittnar-lararen-stoppade-handen-innanfor-mina-trosor


det här är fruktansvärt och hemskt att det är så här .. det är sjukt .. så här äre pga utseendefixering skönhets ideal normerna patriarkat syn kvinnan under mannen .. och nonchalans bagatellisering mörkläggning tysta ner allt för ett jävla snyggt perfekt anseende utåt att det ska vara så bra som möjligt .. rädsla för konsekvenser skandal det är jaa man blir fan mörkrädd

Lika väl så det är en och SAMMA SAK !!! gemensamt ..

i en sån här situation som med Metoo kampanjen och andra såna här saker ..

OFTAST!!! så mörkas tystas det ned bagatelliseras nonchaleras ..

förminskas ...

pga normerna patriarkatet kvinnan under mannen men även också pga utav att det är så viktigt med ett snyggt fint anseende utåt  en fin yta en perfekt fasad 

för att undvika en skandal man måste göra något åt rädd för förluster konsekvenser rädd att förlora anseendet 

vad man än tror tycker tänker så är det ALLTID en fråga OM det yttre anseendet och den perfekta ytan utåt 

det är sjukt 

men vi lever i ett utseendefixerat skönhets idealiskt ytligt perfekt  samhälle där oskrivna regler normerna inskränkning primitivt
stelt tänkande existerar idag rädsla för förändring  förbättring 

ALLT!!!! som hotar att skada förstöra den där ytliga perfekta fina ytan anseendet som gör att någon förlorar status position rollen makten i samhället för att man sårat skadat kränkt diskriminerat tryckt ned någon annan och bortförklarar det för man inte vill 
ta ansvar 

nu tänker förstås någon varför jämför kopplar han ihop Metoo med en sån här sak som är i den här DN artikeln ...!?

jaa varför ... svaret är att i båda sakerna varför sig så är det MINST EN sak gemensamt ...

undvika skandal bevara en snygg perfekt fin ytlig fasad bevara anseendet nonchalans bagatellisera förminska 
allt för makten kontrollen position roll ur patriarkat normerna utseendet snygghet idealet 

MÅNGA missar att det oftare mörkas tystas ned bagatelliseras nonchaleras bortförklaras 

Sverige har inte precis kommit så långt fram som man ska tro emot allas lika värde rättigheter frihet jämlikhet 
det är fortfarande ett samhälle där kvinnan utsätts för ett helvete av män eller där någon som är annorlunda utanför pga något
nedvärderas körs över kränks diskrimineras 
medans styrande män med makt position ledande roller kan spela falskt komma undan Likes

Comments

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/man-atalas-for-valdtakt-mot-barn-7


en intressant skum sak är dock ...i dom flesta såna här ärenden så förnekar blånekar brottslig handling

eller medger en sån sak

 att ok ja jag förstår jag förstod jag visste det va fel utav mig 

att dom begått sexbrott mot ett barn inte är pedofil ...

och ändå så fortsätter man .. man va nyfiken samlarmani bla bla bla 

eller som i ett ärende där en person som dessutom jobbade på myndighet hade fortsatt ladda ned och surfat

på barnporren men han va inte pedofil nej nej han va bara kåt och hade samlar mani eller vad fan det nu va ...

liksom om man är så kåt och porrsurfar varför välja just då barnporr när det finns så jävla förbannat mycket annat att glo på

ladda hem varför välja just barn ...

eller bortförklaring man är inte .. liksom antalet bilder filmer polisens utredare hittar talar nog sitt klara konkreta tydliga språk

tex 24000 bilder 3500 filmer ..vad ska man egentligen med så mycket brottsligt material till för privat eget bruk

om man inte är pedofil eller har begått sexbrott emot ett barn

jag menar mängden bilder och filmer talar ju sitt klara tydliga språk och ger ju konkreta signaler som skriker

DU ÄR PEDOFIL!!!!!! och ett jävla äckel ....

samma sak med att hävda "jamen jag va bara lite nyfiken .. och nyfikenheten BARA RÅKAR!!!! sträcka sig till över flera hundra eller tusentals bilder filmer man laddat hem ..

hrm nyfiken jojo visst visst

en del saker ska man  kanske inte vara så jävla förbannat nyfiken på  

bara en pedofil skulle bli nyfiken på och fastna för barnporr eftersom en normal porrsurfare konsumerar vanligt porr där det är vuxna personer och inte barn 

vanliga porr fetischer fantasier mm med vuxna är en sak det tolererar jag men när äckelsvin ska ge sig på barn

då är det 0 tolerans och INGEN acceptans eller respekt i MINA ögon iallafall 

om man är en så äcklig sjuk person .. usch fy :( 

vad skönt att läsa att tågvärden i den här historien insåg att något va fel och agerade direkt och ingrep stor eloge till henne/honom till 110% 

Likes

Comments