Direkt kommunikation är precis som det låter, när sändaren direkt kommunicerar med mottagaren utan något medel eller mellanhänder. Det tillkommer ett till villkor för att vara direkt kommunikation och det är att det inte bidrar med metaforer som sarkasm och dolda meningar. Med Indirekt kommunikation så menas det att kommunikationen går igenom en mellanhand. Det är tack vare den indirekta kommunikationen som det bildas misstolkningar och även skvaller. Informationen har också sannolikt blivit misstolkad och då falsk.                                                                                                                             Det kan också vara sarkasm där det blir svårt att tyda vad sändaren vill ha sagt och detta kan bilda misstolkning

Blog using your mobile phone - One of the best blogging apps on the market - Click here

Likes

Comments

När en sändare skickar kommunikation så svarar oftast mottagaren och den kallas för tvåvägskommunikation. Där mottagaren har en talan och kan kommunicera tillbaka till sändaren. Exempel på detta är sms, sociala medier m.m.


Finns det tvåvägskommunikation så finns det också envägskommunikation och detta uppkommer när mottagaren inte kan svara eller kommentera vad sändaren sagt. Exempel på detta är tv, tidning osv.

Likes

Comments

För att kommunikation ska ske så måste det finnas en sändare med ett budskap och en mottagare. Det är fortfarande kommunikation även fast mottagaren inte kan svara tillbaks, det bildas då en envägskommunikation som oftast händer när en media eller liknande skickar ut reklam eller kunskap.
Under en kommunikation så kan det hända att det uppstår brus. Detta är störningar som händer under kommunikationsprocessen som förstör för både sändaren och mottagaren. Detta kan vara hög musik eller överflöd av information men det kan också vara så enkelt som dialekt.

Likes

Comments

Intellektuell betydelse - Detta hjälper oss med att förmedla och ta emot viktigt information och kunskap


Social betydelse - Detta gör att våra sociala behov får bekräftelse och tillfredsställda och därmed upprätthåller relationen med familjen och vänner


Psykologisk betydelse - Psykologisk betydelse hjälper oss att uttrycka vår identitet våra känslor som därav blir bekräftade

Likes

Comments

Denna blogg kommer att handla om kommunikation och hur vi använder den. Här kommer ni få lärdom och intressant fakta angående kommunikation.​

Likes

Comments