View tracker

När jag inte är på youtube och försöker hitta roliga och härliga videoklipp, så försöker jag hitta bra filmer på youtube. Jag har vissa krav som jag vill ha i en film, men för det mesta så vill jag ha action, drama och lite skräck i filmerna, det är också bra med lite romantik inblandat. Jag vill ha lite av allt.

Nu har jag hittat nya filmer att titta på, en film har jag sett tidigare, men jag hade helt glömt bort den, så den hamnar på min topp 3 lista.


"When I'm not on youtube and are trying to find fun and great videos, then I'm trying to find good movies on youtube. I have certain demands that I want in a movie, but most of the time I want action, drama and a bit of terror in the movies, it's also good with a little romance involved. I want a little bit of everything.

Now I have found new movies to watch, I've seen one movie before, but I had completely forgotten about it, so that movie has to be on my top 3 list."

Den första filmen heter The Perfect Guy. När jag såg titeln, så trodde jag till först att den skulle vara nästan likadan som filmen The perfect man, men dom två filmerna har ingenting gemensamt. The perfect guy har nästan bara drama, action och skräck i sig, en perfekt film för mig. Den här filmen är en av dom bästa filmerna som jag sett, jag såg den för bara några dagar sen, och jag skulle nu kunna se den igen. Definitivt 5/5 poäng.


"The first movie is called The Perfect Guy. When I saw the title, I thought at first that it would be almost the same as the movie The Perfect Man, but the two movies have nothing in common. The perfect guy has almost only drama, action and terror in it, a perfect movie for me. This movie is one of the best movies I've seen, I saw it only a few days ago, and I could now see it again. Definitely 5/5 points."

Colombiana är filmen som jag sett tidigare, men som jag helt glömt bort att finns. Filmen handlar om en tjej spelad av Zoe Saldana, som ser sina föräldrar bli mördade när hon bara var ett barn. I hela filmen så får vi se när hon hämnas på dom som tog bort hennes föräldrar från henne. Den är väldigt hemsk på vissa ställen, men man blir som fastklistrad när man tittar. Man vågar knapp andas och man vill inte blinka, för då kan man missa något bra. Den här filmen kommer jag att se om och om igen i många år framåt. 5/5 poäng.


"Colombiana is the movie I've seen before, but I completely forgot about it. This movie is about a girl, played by Zoe Saldana, who has to see her parents being murdered when she was only a child. Throughout the movie we will see when she get her revenge on those who took away her parents from her. It's very scary in some places, but you will be glued to your TV when your watching. You afraid to breathe and you don't blink, because then you might miss something good. This is that kind of a movie, that I will see again and again for many years. 5/5 points."

The Call är en otroligt bra film. I huvudrollen så får vi se Halle Berry. Den här filmen är hemsk på alla sätt och vis, men den är också så otroligt spännande och bra. Det hemska med den här filmen, är att sådana här saker händer dagligen, och därför så blir filmen hemskare än vad den annars skulle vara. Jag såg den förra veckan, men jag kommer ändå att se den snart igen. Av alla dom här tre filmerna, så tyckte jag bäst om den här. 5/5 poäng.


"The Call is a great movie. In the movie we will see Halle Berry. This movie is scary in every way, but it's also so incredibly exciting and good. The awful thing about this movie, is that these things happens every day, so the movie becomes a lot more scarier, than it would be otherwise. I saw it last week, but I will still see it again very soon. Of all these three movies, I liked this movie the best. 5/5 points."

Likes

Comments

Förra natten finsk tid, så var det dags för People's Choice Awards. Bland vinnarna så fanns det en hel del med kända namn, filmer och serier, som Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence, Blake Lively, Baby Daddy, Grey's Anatomy, Supernatural och så många fler. Här är hela listan.

På röda mattan så fick vi se allt från långa klänningar till korta klänningar och så fick vi se kostymer på både män och kvinnor. Dom här är mina sex favoriter. Dom tre första är obeskrivligt snygga, dom snyggaste klänningarna som jag sett på väldigt länge. Dom tre andra är också snygga, men de kan inte mäta sig med dom tre första.


"Last night Finnish time, it was time for the People's Choice Awards. Among the winners, there were a lot of famous names, movies and series, like Ryan Reynolds, Jennifer Lawrence, Blake Lively, Baby Daddy, Grey's Anatomy, Supernatural and so many more. Here is the full list.

On the red carpet we got to see everything from long dresses to short dresses and we also got to see costumes on both men and women. These here are my six favorites. The first three are indescribably beautiful, the prettiest dresses I've seen in a long time. The three others are also beautiful, but they can't measure up to the first three."

Likes

Comments

När man är en snart 30 årig tjej som är singel, så får man ofta, och då menar jag väldigt ofta höra dom här frågorna. Är du singel? Varför är du singel? Vill du vara singel? Vill du inte gifta dig? Vill du inte ha barn?

Och efter det så börjar alla ge förslag på män som är singel. "Du kan ju ta han, han är singel, och han är singel, och han och han och han. " Listan förtsätter, men jag tror att ni fattar.

Jag har alltid stört mig på dom här frågorna och alla alternativ som jag får. Jag är ju inte blind, jag kan faktiskt hitta och se män på egen hand. Men det är inte det värsta, oftast så ger dom alternativ på män som är singel av en orsak, eller män som dom aldrig skulle dejta själva, eller män som är den totala motsatsen till mig, som jag inte skulle ha något gemensamt med, eller sådana som är långt ifrån min typ.

Jag har ofta fått höra att du är för kräsen, att därför är du singel. Men även om jag vill ha det jag vill ha, så tycker jag inte att jag är för kräsen. Jag vill inte bli ihop med den första singel mannen jag ser, man ser ju hela tiden att par gör slut för att dom tog den första dom såg.

Jag är väl singel av en orsak. Jag har haft väldigt otur med män, så det har gjort att jag blivit på min vakt. men när den rätta väl dyker upp, då är jag väl redo. Så alla dom som ger alternativ och frågar alla frågorna, snälla sluta. Vi singlar mår inte bättre av att få höra frågorna hela tiden. Plus det finns säkert dom som inte vill ha något av dom sakerna, så att höra sånt, måste vara väldigt irriterande.

Jag säger dock inte att du skall hålla tyst om det faktiskt dyker upp en man som skulle passa perfekt för mig eller andra. Jag menar bara att vi inte vill ha eller höra om dom som är singlar av en orsak eller är den totala motsatsen.


"When you are an almost 30 year old girl who is single, you often, and I mean very often hear these questions. Are you single? Why are you single? Do you want to be single? Don't you want to get married? Don't you want children?

And after that, then they give you men suggestions, who are single. "Why don't you take him, he's single, and he's single, and he and he and he." The list continues, but I think you get the picture.

I've always been annoyed by these questions, and the options that I get. I'm not blind, I can actually find and see the guys on my own. But that's not the worst part, most often they give me men options, who are single for a reason, or men that they would never date, or men that are the total opposite of me, that I wouldn't have anything in common with, or those that are far from my type.

I've often been told that you're too picky, that that's why you are single. But even if I want what I want, I don't think I'm too picky. I don't want to be together with the first single man I see, you see all the time that couples break up because they took the first one they saw.

Well I'm single for a reason. I've had a very bad luck with men, that's why I have been on my guard. but when the right guy shows up, then I'm prepared. So all those that give options and ask those questions, please stop. We singles don't feel better to hear those questions all the time. Plus there are probably those who don't want any of those things, so to hear stuff like that, must be very annoying.

I'm not telling you to keep quiet, if the right guy shows up, that would be perfect for me or others. I just mean that we don't want or hear about those who are single for a reason or is the total opposite."

Likes

Comments

Förlåt alla mina läsare för att jag varit dålig på att blogga det här året. Men dom senaste dagarna så har mitt bloggande varit så torr som det är i öknen. Jag har inte gjort någonting förutom att jobba, slappat hemma och besökt mamma och pappa. Så jag har definitivt inte haft något intressant att skriva om.

Idag är inget undantag. Jag har jobbat och besökt mamma och pappa, och nu sitter jag och väntar på att det skall bli natt, så att jag kan sova.

Dom 17 första sidorna i min bok 2017, har inte blivit som jag hade hoppats på. Jag har mina planer som jag försöker uppfylla, men eftersom dom fortfarande är hemliga, så kan jag inte skriva om det heller.

Vad gör ni andra bloggare när ni får blogg torka, skriver ni om något onödigt eller undviker ni att blogga dom dagarna som det händer? En gång förut så visade jag upp några av mina gamla inlägg, men eftersom jag gjort det nyss, så kan jag inte göra det igen. Äh, jag får väl försöka hitta något att skriva om.

Snart så måste jag gå och sova, det blir en ny arbetsdag imorgon. Jag får försöka fundera ut något bra att skriva om imorgon, förrän jag lägger mig ner och sover. Gonatt på er alla, och tack för att ni fortfarande följer min blogg, fast jag har mina dåliga blogg dagar. Ni är guldvärda.


"I'm so sorry all my readers, that I have been bad blogging this year. But the past few days, my blogging has been so dry, like it is in the desert. I haven't done anything except working, relaxing at home and visited Mom and Dad. So I definitely haven't had anything interesting to write about.

Today is no exception. I have worked and visited Mom and Dad, and now I'm waiting for the night, so I can go and sleep.

These first 17 pages of my book 2017, hasn't been as I had hoped. I have my plans that I'm trying to fulfill, but since they are still a secret, I can't write about that either.

What do you other bloggers blog about, when you get a blog dry, do you write about something unnecessary or do you avoid blogging on those days when that happens? Once before, I showed some of my old posts, but because I just did that, I can't do that again. I guess, I just have to try finding something to write about.

Soon I have to go and sleep, there will be a new work day tomorrow. So I have to try to figure out something good to write about tomorrow, until I'm going to bed. Good night everyone, and thank you for still following my blog, even though I have my bad blog days. You all deserve a gold medal."

Likes

Comments

Om bara 10 dagar, tro det eller ej, så måste jag säga hejdå till att vara någonting på 20 år, och istället säga hej till att bli 30 år. 30 år gammal... Usch, jag kan ännu inte fatta att jag kommer att bli 30 år gammal.

Jag känner mig ännu ung och galen, men när jag blir 30 år så måste jag väl börja skärpa till mig och göra någonting med mitt liv.

Jag hade planer när jag var ung. Jag har alltid sagt att jag skulle ha mitt drömjobb och ha en egen familj när jag var 30 år. Nu så har jag inte mitt drömjobb och jag har ännu inte bildat en egen familj, men på någotvis så är det skönt. Jag har fått växa upp i min egen takt, jag har inte behövt uppfostra eller spendera pengar på någon annan än mig själv.

Men om 10 dagar så blir jag 30 år gammal, då är det dags att förändra mitt liv. Jag kan inte vara den lata och banrsliga tjejen för alltid. Så det är väl dags att jag växer upp nu och börjar ta tag i mitt liv på allvar. Jag har dock fortfarande 10 dagar på mig att vara den jag är idag.


"In just 10 days, believe it or not, I have to say goodbye to be something on 20 years, and instead say hello to be 30 years old. 30 years old... Ugh, I can't even believe I'm going to be 30 years old.

I still feel young and crazy, but when I'm 30 years old, I probably have to start taking everything seriously and do something with my life.

I had plans when I was young. I've always said that I would have my dream job and have my own family when I was 30 years old. Now I don't have my dream job and I haven't started my own family yet, but In some way, that's good. I've had time to grow up at my own pace, I haven't had to raise any kids or spend money on anyone but myself.

But in 10 days, I will be 30 years old, so it's time to change my life. I can't be the lazy and the childish girl forever. So it's time for me to grow up and start taking control of my life. However, I still have 10 days left, to be who I am today."

Likes

Comments

När jag var i tonåren så älskade jag musik sjungen av bland annat Backstreet Boys och Spice Girls, men jag älskade också att lyssna på panflöjt låtar. Jag kommer ihåg en grupp som varje Jakobs Dagar kom och spelade på panflöjt. Jag vet inte vad det är, men man blir så avslappnad när man hör panflöjt.

Att få se eller vara ute i naturen och höra panflöjt gör en bra dag perfekt. Nu är jag inte ute i naturen, men när jag fick syn på den här panflöjt videon, så känns det som jag skulle vara där uppe i bergen och njuta av utsikten och av musiken. Den här videon sätter mig verkligen i lördags stämning.


"When I was a teenager, I loved music sung by Backstreet Boys and Spice Girls, but I also loved to listen to pan flute songs. I remember a group that each Jakob Days came and played pan flute music. I don't know what it is, but you become so relaxed when you listen to pan flute music.

To see or be out in the nature and hear pan flute, makes a good day perfect. Now I'm not out in the nature, but when I saw this pan flute video, I feel like I would be up there on the mountains and enjoying the view and the music. This video really puts me in a great Saturday mood."

Likes

Comments

Idag är det den fredagen den 13:e, eller fredagen håller på att gå mot sitt slut. För många, så är fredagen den 13:e en oturens dag, men jag tror att jag aldrig haft otur på den dagen, jag har nästan bara haft tur. Idag så hamnade jag att jobba längre än vad jag hade menat, vet dock inte om det räknas som otur.

Jag är i alla fall hemma nu och njuter av att veta att jag får vara ledig i två dagar. Kan ni fatta att det är två veckor sen nyår. Vart flyger tiden iväg! Jag känner att jag inte fått någonting gjort på dom här två veckorna, det känns som om jag aldrig är hemma, endera så jobbar jag eller så är jag på andra uppdrag. Men om inget oväntat händer imorgon, så får jag vara hemma och bara ta det lugnt, eller städa, eftersom jag inte orkade göra det idag.

Idag så tänker jag försöka kolla igenom filmen Fredagen den 13:e, jag har inte kollat på den filmen på flera år, eftersom den gav mig mardrömmar och jag blev livrädd att åka till jobbet efteråt. Men nu så behöver jag inte vara ensam på jobbet, så jag tänker ge filmen ett nytt försök.

Jag hoppas att er fredag är bra och att ni inte har haft otur. Det är att alltid ta det säkra före det osäkra. Jag tänker i alla fall stanna hemma, så det finns väl inte så mycket dåligt som kan hända här.


"Today it is Friday the 13th, or this Friday is about to end. For many, Friday the 13th is an unlucky day, but I think that I never have had bad luck that day, it's more a lucky day. Today I ended up working longer than I wanted to, don't know if that counts as unlucky.

Anyway, I'm finally home and enjoy knowing that I will be off from work for two days. Can you believe that it's two weeks since New Years Eve. Where does the time fly away! I feel that I haven't done anything these two weeks, it feels like I'm never home, I'm either working or I'm on some other mission. But if nothing unexpected happens tomorrow, I can be home and just take it easy, or clean, because I was to tired to do that today.

Today, I think that I will try to watch the movie Friday the 13th, I haven't watched that movie in several years, because it gave me nightmares and I was terrified to go to work afterwards. But now I don't need to be alone at work, so I will give this movie another chance.

I hope that your Friday is good and that you haven't had any bad luck. It's always better to be safe than sorry. I will stay home, there isn't that much bad things that can happen here."

Likes

Comments

Nelly är en av mina favorit sidor att köpa kläder från. Här har ni två snygga klänningar som passar till både vardag och fest. Varför inte börja klä sig snyggare nu, när det är ett nytt år.


"Nelly is one of my favorite sites to buy clothes from. Here you have two beautiful dresses suitable for both everyday and special occasions. Why not start dressing more beautiful now when it's a new year."

Likes

Comments