Ikke noe hallaisen eller noe liv nå dessverre.

Siste kvelden. Jeg har sagt farvel til fem av mine beste venner. Det ble kanskje ikke som jeg hadde trodd, eller håpet. Eller var det nettopp det?

Fredagstacoen og spill på Apple-TV. Brått avbrutt av meg som aldri leverer varene på disse vennearrangementene. Alltid først hjem. Selv på min egen bursdag, og avslutningsfest. Alltid den som svikter når det kanskje gjelder som mest. Jeg er kanskje verdens mest følsomme mann om dagen. Jeg klarte ikke engang å si farvel på en ordentlig måte. Rett ut, en rask klem og et håp om å få se de igjen i Livigno i september.

Frykten for å gråte foran de ble for stor og jeg liker egentlig ikke å vise følelser på den måten. I samme sekund som jeg forlater leiligheten bryter jeg sammen. Tårer triller, tankene strømmer igjennom hodet, minnene kommer som lynnedslag. Det å føle at jeg ikke strekker til, kanskje ikke klarte å si adjø til alle som er glad i meg eller omvendt. Følelsen av tomhet. Følelsen av å miste sine beste venner. Følelsen av at noen stikker hull på drømmeboblen. Virkeligheten innhenter meg raskt nå. Det har virkelig gått opp. Om 24 timer er jeg på Gardermoen for å starte livet igjen etter 1 år med pause og drømming.

Jeg skal være forsiktig med å si det, men min største drøm er å finne like bra mennesker som mine beste her på Malta. Det eneste jeg ønsker meg, en god kompis, som tåler å høre om hvor dritt jeg tidvis har det, samtidig som jeg kan skryte litt av meg selv, og jeg er en god lytter. Jeg er omsorgsfull og bryr meg utrolig mye om de rundt meg. Jeg har et stort hjerte for de som bryr seg om meg. Jeg liker å se meg selv som varm person. Om nettopp du skulle trenge en bestekompis så finnes jeg her. 26 år. Aktiv. Tiss-og-bæsj-humor.


Ta kontakt.


 • 525 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Flytter hjem om fire dager.

Dette innlegget kunne egentlig ha stoppet her. De siste to ukene har ikke hodet vært på riktig plass.
Jeg har mentalt forsøkt å fortelle meg selv at alt er helt normalt og jeg bare kan gjøre det jeg får beskjed om.
Både på jobb og trening, men det er virkelig ikke lett nå for tiden. Spesielt nå som hver dag er den siste. feks dette er den
siste tirsdag, og i morgen er den siste onsdagen. Det er mer følsomt enn jeg hadde trodd i første omgang. Det som plager meg
mest er egentlig at jeg føler selv jeg gjør en stor greie ut av en liten ting. Jeg skal jo bare flytte hjem? det er jo ikke noe big deal.
Samtidig, så er det faktisk det neste "største" jeg har gjort, etterfulgt av det å faktisk flytte i første omgang.
Jeg tok sats, jeg klinte til. Jeg har hatt det mest fantastiske året i hele mitt liv. Bare ved å bytte land.

Og det er nettopp dette som nå gjør at jeg er mentalt helt borte. Jeg har ikke fokus på treningen i det hele tatt.
Altså jeg får gjort det jeg skal, men det er med et nødskrik. Ta søndag feks. For å i det hele tatt komme meg til svømmehallen måtte jeg spille 1 time tennis for å "vekke" kroppen og hodet. Det er tungt når man har så mange økter som det jeg har nå, samtidig som jeg skal fungere på mange plan. Jeg er en omsorgsfull person så mye av tiden går med til å "pleie" mine beste venner her nede. Det går, eller det skulle ha gått med tid til pakking. Jeg har faktisk ikke startet enda, men jeg MÅ starte i kveld. Jeg jobber fortsatt 100% som er 9-10 timer hver dag. Og det gjør jeg tilogmed fredag. Så "no days off" gjelder til siste slutt.

Jeg de siste seks ukene levd litt på kanten av hva jeg tåler når det kommer til jobb og trening, og jeg har jobbet beinhardt med seg selv mentaltfor å faktisk ha hodet over vannet. Nå som flyttingen kom oppi alt dette så må jeg bare kaste inn årene å si at jeg faktisk ikke strekker til, selvom jeg nå ser ut til å klare å kombinere alt sammen, som i seg selv er smått utrolig. Hånda på hjertet. Kvaliteten på det jeg leverer på kontoret om dagen er ikke 100%, og det er vel kanskje naturlig. Siste uken, handover, og litt ute av motivasjon. Jeg er dog JÆVLIG motivert for å komme i gang med IF Skadeforsikring, og jeg hjelper nettopp deg MER enn gjerne.

Det skal bli godt å få kommet hjem, og få alt dette overstått. Jeg er utrolig emosjonell om dagen og det koster mye krefter. Litt grining og sipping skal det sikkert være. Jeg kan jo ikke legge skjul på at det finnes 100 mennesker her jeg har blitt utrolig glad i. Det som gjør det merkelig er at det for første gang er jeg som "drar". Og føler veldig ansvar for akkurat det.

Jeg skal uansett uavbrutt kjempe meg igjennom de neste to ukene før ting roer seg litt for min del. Jeg tar det som en utfordring! Jeg har forbedret svømming noe voldsomt i det siste og føler at watten på syklingen blir bedre og bedre for hver økt som går. Jeg føler meg friskere og raskere enn på flere år og vekten er for første gang på under 80 kg siden 2012. Forhåpentligvis klarer jeg å pushe meg ned 2-3 kg til uten at det går på bekostning av watt eller muskler.


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hallaisen!

Moving home in four days.

This post could really have stopped here. The last two weeks have not been the head in the right place.
I mentally tried to tell myself that everything is normal and I can only do what you tell me.
Both at work and training, but it's really not easy nowadays. Especially now that every day is the last. for example this is the
last Tuesday, and tomorrow is the last Wednesday. It is more sensitive than I had thought initially. What bothers me
most are really that I feel even I make a big deal out of a little thing. Because I shall just move home? it's no big deal.
Meanwhile, it's actually the next "biggest" I have done, followed by it to actually move in the first place.
I took off, I made out to. I've had the most amazing year in my entire life. Just by swapping land.

And it is precisely this which now makes me mentally completely gone. I do not focus on training at all.
So I get done what I should, but it is a cry of distress. Take Sunday for example. To at all get to the swimming pool, I had to play 1 hour of tennis to "wake" the body and head. It's hard when you have so many sessions that I have now, while I should work on many levels. I am a caring person so much of the time goes into "care" my best friends down here. It is, or it should have gone with time packing. I actually have not started yet, but I MUST start tonight. I'm still working 100%, which is 9-10 hours every day. And I do thru Friday. So "no days off" comes to the end.

I the past six weeks lived a little on the edge of what I can tolerate when it comes to jobs and training, and I have worked hard on himself intended too to actually have their heads above water. Now that the move came in all this so I just have to throw in the years to say that I actually insufficient, although I now seem to be able to combine everything together, which in itself is small incredible. Hand on heart. The quality of what I deliver to the office during the day is not 100%, and it is perhaps natural. Last week, handover, and slightly out of motivation. I am however unpredictable motivated to get started with IF P & C Insurance, and I help just you MORE than happy.

It will be good to get returned, and get all this over with. I am very emotional day and it costs a lot of effort. Some Biters and sipping shall surely be. I can not hide the fact that there are 100 people here I have been very fond of. What makes it strange is that for the first time, I'm like "drag". And feel very responsible for just that.

I'm going anyway uninterrupted fight me through the next two weeks until things calm down a bit for me. I take it as a challenge! I've improved swimming somewhat violently in the past and feel that Watts cycling gets better and better for each session that passes. I feel fresher and faster than in many years and the weight is for the first time below 80 kg since 2012. Hopefully I manage to push me down 2-3 kg for without sacrificing watts or muscles. • 188 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Det nærmer seg avreise med stormskritt. Nå har jeg faktisk bare 1 uke igjen her på Malta, og det vekker noen følelser jeg kanskje ikke hadde trodd skulle komme.

I går arrangerte jeg min egen avskjedsfest. Og her dukket drøyt 20 av mine beste venner fra Malta opp. Og litt emosjonell kommer jeg nok til å bli i dette innlegget, for hver og en av disse som dukket opp har jeg minner med. Minner for livet. Jeg har gjort så utrolig mye som jeg trodde jeg aldri skulle få oppleve og jeg merker nå at det kommer til å bli veldig trist å reise.

Når jeg nå ser tilbake på de siste tolv månedene har det gått utrolig fort. Og når man bor alene på en (øde) øy så lenge så må ma jo bli kjent med nye mennesker. Jeg skal faktisk gå så langt som å trekke frem spesielt fire gutter som jeg forhåpentligvis aldri kommer til å miste kontakten med. Disse har vært med på å gjøre mitt Malta-opphold til noe helt spesielt på hver sin måte.

Emil, Eirik og Pontus. Mine tre tidligere kollegaer fra tiden i Betsson. Vi har vært en sammensveiset gjeng og spesielt i sommer da vi alle var "damefrie". I sommer ble det MYE fotball på TV med EM som høydepunkt. Øl og burger til hvert eneste måltid. Vi brukt alle sommerdagene nede ved sjøen og matstopp på "Donken" som våre svenske venner kaller McDonalds. Vi har mildt sagt vært dritings utallige ganger både på terrassen til Eirik og for å ikke snakke om Isle of Malta, MTV. Hvor 0.66l Redbull ble blandet ut med 1l Absolut i en 2-litersflaske. Du kan tro vi var sjarmerende.

Spesielt Pontus og jeg hadde mange turer hvor vi snorklet. Vi har sett det vi tror er sjeldne fiskearter og ål. Vi fikk også VIP-biletter til SEEB da jeg kjenner Simen Eriksrud som er en del av trioen i SEEB. Fantastisk DJ og stemning en søndag kveld i sommer. Pontus har offisielt blitt min nye favorittsvenske.

Jeg har fått så utrolig mange minner med disse tre gutta som jeg aldri kommer til å glemme. Interne spøker om oljepenger og norsk arbeidsmoral har hele veien stått i høysetet.. Invitert meg med på alt som har skjedd og jeg ville virkelig ikke vært foruten denne gjengen. Disse har alene gjort oppholdet her på Malta verdt å bruke ett år i "bobla".

Kim. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte. Jeg ble kjent med denne finnjævelen i Betsson også. Vi endte også opp med å jobbe sammen til Bethard som vi begge jobber i nå. Jeg har aldri i mitt liv møtt en bedre mann enn Kim. Han er tvers igjennom godhjertet og har betydd alt for meg her nede. Jeg kjenner ikke til noen som er mer ålreit eller hyggelig enn han. Han vil ingen noe vondt og står på både på jobb og privat. Utallige hyggelige middager, tennisøkter, svømmeøkter og lunsjer ute i godt vær. Jeg vet ikke hva mer jeg skal skrive om denne mannen, men jeg kan ikke sette ord på hvor glad jeg er for vårt vennskap.

Det å faktisk sitte her med tårer som triller nedover kinnene er meget spesielt for meg. Jeg gråter sjelden, men det som gjør dette litt følsomt er at jeg aldri har hatt noen ordentlig nærme venner eller en jeg kan kalle min "bestevenn". Men de vennskapene jeg har over her føler jeg så absolutt kvalifiserer til å være nettopp det. De å faktiske ha fått mine første "bestevenner" etter 26 år er sent, men godt. Jeg kan med hånda på hjerte si at jeg gruer meg utrolig til å dra fra så fantastiske mennesker. Og det er jo selvklart at man ikke klarer å oppretteholde et så tett vennskap som man har opparbeidet seg her nede da man omgås daglig, men jeg håper at jeg klarer å holde kontakten med disse. De har vært en så stor del av livet mitt her nede og det hadde virkelig ikke blitt det samme uten dem. 

Jeg kunne ikke vært mer ydmyk for at jeg har fått møte nettopp disse menneskene i en ellers travel hverdag. ​​Det å faktisk føle at man har noen man alltid kan ringe, sende en melding eller møte. Det å ha den tryggheten er kanskje det jeg har savnet i mitt 26 år lange liv. Å det nå skulle forlate nettopp disse er kanskje noe av mest kjipe jeg har opplevd på like lang tid. Virkelighetsfjernt er det eneste riktig ordet.

Det er kanskje ikke helt greit å navngi, men disse har virkelig fortjent sine sekunder med fame. Jeg har 50 andre jeg burde snakket om også, men dere vet selv hvem dere er og takk for alt dere har bidratt med. Jeg skal prøve å få besøkt Malta en eller annen gang og håper at noen fortsatt er her nede.

 • 246 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Jeg ble i dag tidlig oppmerksom på en artikkel i Oppland Arbeiderblad.

Overskriften var "I seng 22.00, på trening 08.00"

Det første jeg tenker er: Er det dette norsk "toppfotball" har å komme med? Det skal selvfølgelig nevnes at Raufoss ikke spiller Eliteserien, men 2.divisjon etter å ha rykket ned fra det var 1.divisjon i 2016.Ii artikkelen får man inntrykk av at de fleste ikke har jobb da det nevnes at «spillerne må hjem for å hvile etter første økten».

Det skrives også om treningsuker på 15 timer i uken og opptil to økter om dagen. 15 fuckings timer i uken og to økter om dagen fem dager i uken? Er dette noe å lage en sak om? Gratulerer med dagen! Ikke at jeg fortjener en artikkel om min trening, for jeg vet det er mange som trener mye mer enn meg og som kanskje tilgomed har enda tettere program med kids osv, men jeg personlig jobber meg fortsatt tilbake etter sykdom og øker i antall timer sakte men sikkert. Denne uken havner jeg på ca 12 timer. Jeg er i seng 21.00. Opp 05.30 og er ferdig med første økten før 08.00, for da starter jeg på jobb. Når jeg er ferdig på jobb klokken 18.00 så må jeg først hjemom og er tilbake på treningssenteret for økt nummer to mellom 19.00-20.00. Så er det bare å lage noe mat før man hopper til køys igjen. Teller jeg opp de siste 7 dagene har jeg 14 økter. For å spesifisere litt så er det 40% svømming, 40% løping og 20% sykling.

For å ta det først som sist. Jeg er ingen toppidrettsutøver. Mann i gata med full jobb og kun lidenskap for aktivitet. Jeg har aldri tjent penger på det å trene eller drive idrett, og det har aldri vært målet heller. Så lenge det er gøy og jeg ser egen progresjon samtidig som jeg har noen mål jeg kan jobbe mot så er jeg fornøyd. Vi kan sikkert dra inn landets 500 beste langrennsutøvere som i dag står utenfor landslaget. 15 timer vil for enkelte fremstå som en hvileuke. Og ja, du kan godt fortelle meg at det er mer slitasje på kroppen osv for fotballspillere. Men er det egentlig det? I høst kunne vi lese i VG om at Filip Ingebrigtsen i noen mnd sommeren 2015 lå på mellom 4 og 5 timer om dagen, og det er jo primært løpetrening det går i selvom det også går med tid til styrke og basis. Flere jeg har pratet med som i utgangspunkt kun løper ligger å vaker i samme timeantall som disse fotballspillerne. Her har man familie, full jobb og alt annet som tar tid.

Det jeg lurer på er om vi faktisk kan forvente god fotball i Norge? Noe gjør man feil eller annerledes når nivåforskjellene er så store på Norge og andre ligaer. Vi vet at alle at Høgmo ikke er noe fotballgeni, men mye tyder jo på at jobben som blir lagt ned av spillerne ikke er all verden. Om det kun trenes så lite i Norge eller Europa. En annen ting jeg fant på nettet var at Start IK hadde flest treningstimer i Eliteserien i 2005. De snittet på 12 timer i uken. Om dette stemmer skal jeg ikke ta for god fisk, men om det så gjør så kanskje dette kan forklare noe av problemet?

Vi kan sikkert dra inn kvalitet ovenfor kvantitet, men det er ikke noe vits for det gjelder alle andre idretter også. Og i løpet av 90 minutter fotball er man aldri i aktivitet i 90 minutter. Jeg skulle dog gjerne ha sett hvordan en treningsuke for et av de virkelig store lagene i England, Spania, Italia eller Frankrike trener. Hvor store er egentlig forskjellene?

Så Raufoss, når kan jeg komme på prøvespill? • 231 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

I går var en merkelig dag. Den første treningsdagen hvor alt stanger.

Jeg våknet, var motivert som vanlig og kom meg godt igjennom den første økten. Det var terskeløkt på løp. 2x2 km, 3x1 km og 4x1 minutt høyt tempo. Endte opp på 13 km og 1 time og 30 minutter.

Når jeg kom hjem fikk jeg i meg mat forholdsvis raskt, men var utrolig sliten. Jeg la meg i senga for å sove en times tid før jeg skulle gjøre meg klar for økt nummer to. 1 time svømming, distanse. 5x120 km og en del andre drills. Når jeg sovnet etter løpingen så sov jeg som jeg skulle, en times tid, men når jeg våknet opp var jeg HELT død. Det var ikke mulig å komme seg ut av sengen og tanken på en svømmeøkt nå var ikke det som fristet mest. Jeg tenkte at om jeg bare sover en time til, fra 14 til 15, så er jeg uthvilt og klar. Kanskje bena har blitt bedre også. Jeg la bena på foam rolleren jeg har fått prøve. (Du får forresten 15% på alt i nettbutikken til fastswim.no om du bruker rabattkoden "fjaera"). Så sovnet jeg til 15 og var ENDA mer død enn jeg var første gangen jeg våknet. Tanken streifet meg første gangen jeg våknet "kanskje jeg bare skal droppe det?" Og den tankegangen var ikke endret fra første til andre gang jeg våknet. Det kan jeg love deg. I et desperat forsøk på å komme meg til Hilton for å svømme så pakket jeg baggen og tok på meg klær. Så skulle jeg bare opp på rommet for å hente vannflasken. Da sovnet jeg igjen. Nå var alt håpet borte. Klokken stoppet jo ikke og jeg begynte å få dårlig tid om jeg skulle komme meg på trening siden jeg skulle i en bursdagsmiddag 20:30. Jeg våknet 17.00. Tok med meg vannflasken ned, satte meg i sofaen og tenkte over hva det er jeg virkelig vil.

Har jeg tid til denne økten? Kan jeg skippe? Jeg kan jo bare ta det i morgen fordi jeg garantert har en bedre dag i morgen?

Tankene raser igjennom hodet. Og ja, det er faktisk så jævlig dramatisk. Ikke fordi at det er krise om jeg skipper, fordi ærlig talt så tror jeg ikke den ene timen her gjør at jeg gjennomfører eller ikke i Livigno i september, men det er så mye mer enn bare den ene timen. Jeg har jo allerede gjennomført én økt i dag og kunne jo vært fornøyd med det, men på planen står det svømming også. Mest av alt, for meg, er dette en mental krig. Kropp og hode sier nei, men samtidig vil jeg få gjennomført fordi jeg føler jeg har "tapt" om jeg lar meg knekke av en litt sliten kropp og at jeg bukker under for presset når det butter litt i mot. Jeg tar på meg skoa, går ned til bussen. Jeg har fortsatt ikke bestemt meg for om jeg faktisk skal svømme. Ankommer Hilton med en ganske slapp kroppsholdning, og generelt dårlig innstilling. Jeg tenker at om jeg ikke klarer å gjennomføre får jeg kose meg litt badstuen og se tilbake på at hele uken ellers var bra.

Så mens jeg drar på meg den sjuke speedoen så bestemmer jeg meg for å gjennomføre denne jævlige økten og gjøre meg selv stolt, samtidig som det blir en mental seier over styggen på ryggen. Karrer meg ned til bassenget. Gjennomfører 10 minutters oppvarming og skal ta fatt på 5x120 meter pluss en del drills med paddles og zoomers. Jeg tenkte at om jeg bare kommer meg igjennom den jævla hovedserien på 5x120 så skal jeg klare det andre også. 2 down, 3 to go. Jeg spyr av den møkkasvømmingen. Ingenting funker, det går sakte og pulsen er høy. Og for å toppe det hele så er det progressive set. Altså starter rolig på den første også skal de neste fire bli tøffere og tøffere. Så der står jeg da, med vann opp til brystet og er allerede drittlei. Men jeg kommer meg igjennom.

Mental seier. Deilig. Det er på sånne dager som det her at man føler at man vinner. Man kommer seg igjennom noe man ikke trodde man skulle klare. Det å utfordre hode litt, gi litt motstand og jobbe mot seg noen ganger er faktisk ganske deilig, etterpå vel og merke. Jeg har vært igjennom noen sånne kamper tidligere. Mange har jeg tapt, og noen få har jeg vunnet. Det er nettopp disse dagene jeg vil huske når jeg kommer meg til toppen i september. Disse små "ubetydelige" seirene.


Nå skal jeg nyte søndagsøkten som er 1.5 time tennis. Og ikke med hvem som helst, CEO Michael Holmberg i Bethard. Mike er en fantastisk mann. Jeg har aldri møtt noen som tar så godt vare på sine ansatte som han, og det er dessverre ikke mange ledere som kan lede på den måten han kan. Det å få et klapp på skulderen og noen spørsmål om hvordan ting går betyr veldig mye. Og ikke minst bli utfordret i tennis bare et par uker før jeg drar, sånn at han kan gi meg fingeren resten av livet for å ha slått meg...

 • 354 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Nå er det endelig helg igjen, og det betyr at jeg har tid til å skrive litt! Ukedagene går utrolig fort og jeg har sjelden energi til å sette av tid til å skrive.

Jeg skal ikke overdrive og si jeg har fått masse spørsmål om hvordan og hvorfor, men jeg har fått noen spørsmål nå og da. Spørsmålene lyder som følger:

Hvorfor må du absolutt gjøre dette i år når du kunne gjort det i 2018 og hatt enda bedre tid?
Hvordan får du tid til all treningen?
Hvor henter du inspirasjon eller motivasjon fra?

Dette skal jeg svare deg på nå. For det er nemlig ikke så komplisert eller vanskelig.

Først og fremst, hvorfor må jeg gjøre dette i 2017? Det har jeg ikke noe godt svar på. Det var faktisk bare to minutter ren dumskap og spontanitet som gjorde at jeg plutselig var påmeldt verdens tøffeste fulldistanse. De neste to ukene angret jeg helt vannvittig. For jeg kan jo ikke svømme eller løpe, og det er over 1 år siden jeg syklet på en landeveissykkel sist. Men når jeg tenker meg om så er det et perfekt tidspunkt. Jeg har bodd alene på Malta siden slutten av november. INGEN å ta hensyn til eller bry seg om. Så frem til jeg flytter hjem så har jeg altså hatt tre fulle måneder med meg selv. Fullt fokus på det jeg skal gjøre. Så derfor passet 2017 bra.

Hvordan får du tid til all treningen?
Mye av svaret ligger i det siste spørsmålet. Jeg har ingen å ta hensyn til. Kun jobb og trening. Og nok hvile. Det hører dog med til historien at 10 timer hver eneste dag går med til jobb, så jeg må planlegge akkurat som andre folk. Hvordan lys det er ute spiller en utrolig stor rolle. Jeg HATER å trene etter jobb fordi det kun blir mørkere og mørkere. Derfor har jeg kun de korte styrkeøktene eller øktene med foamroller etter arbeidstid. Jeg står ofte opp rundt 06:00 så jeg er på Hilton når det åpner 06:30. Da rekker jeg som regel det jeg skal når jeg begynner på jobb 09:00. Kontoret er bare to minutters gange fra Hilton-hotellet.

Hvor henter jeg inspirasjon eller motivasjon fra?
Jeg har to store motivasjonsfaktorer når det kommer til dette prosjektet. Den første er at dette er noe jeg ikke kan. ALT tilsier at jeg IKKE skal klare det og at jeg ligger minst 1.5-2 år etter skjemaet. Når jeg startet kunne jeg såvidt svømme bryst med hode over vann, og jeg hadde aldri løpt mer enn 10 km. Så det å vite at jeg må være 100% på hele tiden for å faktisk komme meg til mål er den største motivasjonfaktoren. Meg mot alle utfordringene på veien til målet. KUN meg mot røkla.

Den andre motivasjonfaktoren er at når jeg først skal komme meg tilbake i form enten det er å gå ned i vekt eller å faktisk komme i triatlon-form så må jeg ha et mål. Jeg kunne sikkert hatt et litt mer realistisk mål. Som å gjennomføre en halvdistanse eller en olympisk distanse. Men jeg trigges ikke av vanlige ting. Det blir alt for kjedelig for meg. Det er ikke nok å bare gjennomføre noe normalt, og skal jeg være ærlig så vil jeg ALDRI kunne leve med tittelen "Triatlet". Det er en skam for mitt rykte som syklist. Jeg ser for meg at jeg slipper billigere unna om jeg KUN kjører det verste av det verste. Der hvor Norseman stopper, så fortsetter ICON Livigno over Stelvio-passet. Fortsetter opp til 3000 moh, der hvor Gaustatoppen stopper på 1800 moh. Og det er ikke kødd. ICON Livigno har SVØMMINGEN på samme høyde som målgang på Norse. Det verste av alt var at dette startet med frøkna mi. " Herregud, er du dust eller? Jeg vedder på at du ikke klarer det. Jeg er helt sikker". Så det var jo det som fikk meg til å melde meg på..


Denne ukens trening:
Mandag - 45 min svøm - teknikk
Tirsdag - Økt 1. 1.5 time Overgangsøkt Sykkel/Løp. økt 2 : 30 minutter foamroller
Onsdag - økt 1. 30 min morgenjogg. Økt 2 :distanse 60 min svøm
Torsdag - Økt 1: 1. time 15 min løp. økt 2: 40 min styrke
Fredag - Hviledag/30 min openwater/ 30 min foamroller.
Lørdag -1.5 time terskel løp. økt 2 : 1 time svøm
Søndag - Økt 1.1.5 time valgfri økt.Tennis + Økt 2 Yoga/Foamroller

Jeg er litt spent på økten i dag, da jeg har kjent litt smerter under hælen, i akilles og baksiden av leggen. Dette kommer mest sannsynlig av at jeg har begynt å løpe mye på kort tid. Forrige uke ble det over 20 km, og jeg har 17 km løping denne uken før økten i dag som ender på ca 15 km løping. Altså over 30 km løping denne uken. Jeg skal se an kroppen litt også får jeg justere om det ikke funker. Det kommer nok også av at jeg har endre løpeteknikk den siste uken. Gått fra å lande bakpå hælen til og nå løpe på forfot som belaster akilles og bakside legg mer.

Dette har vært en utrolig tøff uke, så jeg gleder meg til en litt roligere uke neste uke. Og nå er det jo bare 14 dager til jeg sitter på flyet hjem til Norge! Det skal bli helt fantastisk å flytte hjem til Oslo og begynne å jobbe som Forsikringsmegler i IF!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hallaisen!


Now it's finally weekend again, and that means I have time to write something! Weekdays goes incredibly fast and I rarely have the energy to devote time to writing.

I will not exaggerate and say I've got lots of questions about how and why, but I've got some questions now and then. The questions read as follows:

Why this year when you could have done it in 2018 and had even better time?

How do you get time for all the training?

Where do you find inspiration or motivation?


It is in fact not so complicated or difficult.

First and foremost, why do I do this in 2017? I have no good answer. It was actually just two minutes pure stupidity and spontaneity that made me suddenly entered the world's toughest full distance. The next two weeks I regretted quite crazily. Because I can not swim or run, and there are over 1 year ago I rode on a road bike last time. But when I think about it, it's a perfect time. I have lived alone in Malta since late November. NO to consider or care about. So until I move back home so I have had three full months with myself. Fully focused on what I should do. So therefore matched in 2017 well.

How do you get time for all that training?

Much of the answer lies in the last question. I do not have to pay attention to anyone. Only job and training. And enough rest. It belongs however to the story that 10 hours every day goes to work, so I have to plan just like other people. How light it is out plays an enormous role. I HATE to exercise after work because it just gets darker and darker. Therefore, I have only the short strength sessions or sessions with foamroller after business hours. I often stand up around 6:00 so I am at the Hilton when it opens 6:30. Start to work 9:00. The office is just two minutes walk from the Hilton hotel.


Where do I pick up inspiration or motivation from?

I have two great motivators when it comes to this project. The first is that this is something I can not. ALL indicates that I will NOT do it and I is at least 1.5-2 years behind schedule. When I started I could barely swim breast with head above water, and I had never run more than 10 km. So knowing that I have to be 100% at all times to actually get me to the finish is the most powerful motivator. Me against all the challenges on the way to the target. ONLY me against the clock.

The second motivation factor is that when I first must get back in shape whether it is to lose weight or to actually get in triathlon form then I have a goal. I could certainly had a bit more realistic goal. As to conduct a half distance or an Olympic distance. But I`m not triggered  by ordinary things. It becomes all too boring for me. It's not enough to just carry something normal, and I'll be honest I will NEVER be able to live with the title "Triathlet". It's a shame for my reputation as a cyclist. I imagine that I do get away if I ONLY drive the worst of the worst. Where Norseman stops, then ICON Livigno continues over the Stelvio Pass. Continuing up to 3000 m altitude, where Gaustatoppen stops at 1800m.. ICON Livigno swimming at the same height as the finish at Norseman.

This week's workout:

Monday - 45 min swim - technique

Tuesday - Session 1: 1.5 hours Transition pending Bike / Run. Session 2: 30 minutes foamroller

Wednesday - Session 1: . 30 my morning jog. Session 2: distance 60 min swim

Thursday - Session 1: 1 hour 15 min run. Session 2: 40 min strength

Friday - Rest day / 30 min openwater / 30 min foamroller.

Saturday -Session 1:  1.5 hours threshold run. Session 2: 1 hour swim

Sunday - Session 1: 1.5 hour optional økt.Tennis + Session 2 Yoga / Foamroller


I'm a little excited at the session today, when I have known some pain under the heel, the Achilles and calf. This is most likely that I have started to run a lot in a short time. Last week it was over 20 km, and I have 17 km running this week before the session today that ends at about 15 km running. Thus over 30 km running this week. I'll wait and see the body slightly also will I adjust if it does not work. It will probably also because I've changing the stride over the past week. Gone from landing on the back heel and now run on forefoot that charges Achilles and back add more.


This has been an incredibly tough week, so I'm looking forward to a quieter week next week. And now it's only 14 days I'm sitting on the plane back to Norway! It will be fantastic to move back home to Oslo and start working as Insurance Broker in IF • 246 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Dette har vært den desidert beste treningsuken jeg har hatt de siste to-tre årene.

Jeg kommer ikke til å dele hver eneste økt så i detalj som det jeg gjør nå, men nå skal dere få innsikt hvordan en typisk treningsuke for meg ser ut:

Mandag: 2 økter. En før frokost og en etter jobb.

 1. Svøm, teknikkmandag 45min, inkl strikk FØR økt. 5 min oppv, inkl rygg. 6x80m zoomers(20m 1 arms, 40m svøm) 120m rolig svøm, 6x40m(avslappet fremføring) ARM, paddels, 120m rolig svøm, 6x20m SS(10m) resten rolig. Pause=30 sek. 2x20m 0 pust, avslappet svømming. Valgfri pause. Resten rolig utsvøm

  Økt 2:
 2. Valfri øvelser styrketrening 30min. Legg gjerne inn litt utfall, en beins og vanling med vekter. Esentrisk tåhev for forebyggende skader(løping)

Tirsdag:

 1. BIGTuesday! Overgangsøkt Terskel. 1,5t. Sykkel: 15min oppv. 5-4-3-2-1min prog i2-i3 p1min- Løp: 4x3min 1,5% stigning, 9,8km/t(6.07tempo) p 1min. Sykkel: 5x2min 100 frekvens, p45 sek. I3. Løp: 5x2min motbakke, 5-6% stigning 8-9km/t. Rolig spinning ut.

Onsdag: Svøm, distanse 60min. 10min oppv, 3x300m i1(1 m/zommers)2x200(1 m/paddels +pullbouy) 4x100m lett prog i1-i2 p30 sek. 8x20m annhver gli og SS. Resten utsvøm. 5 min tøy skuldre.

Torsdag: 56min rolig løp, 7 min løp 7.-6.45 tempo+ 1 min gå (x7). Merk: Du hadde litt høy puls sist, for å holde pulsen nede legger jeg inn 1min gå inn I løpeøkten for at det skal bli rolig nok. TØY etterpå 20min.

Fredag: HVILEDAG

Lørdag: Svøm: 2 økter. en etter frokost og en etter lunsj.

 1. Kortterskel 60min, 10min oppv. 5x80 m drills/teknikk, 5x40m prog --> i3 5x20m SS. HS: 8x120m i2/i3, 4 siste med zoomers. P 20 sek. Følg med klokka. Resten rolig utsvøm
 2. 40 min løp rolig 7min/km. + 5 stigningsdrag på slutten. Avslutt med tåhev.( 50min tot)

Søndag: 2 økter:
1.
30min svømming
2.
1t valgfri trening - Squash. (Aktiv hvile)

For å oppsummere litt så er det ikke så mange timer. Rundt 10 timer i uka. Det blir nærmere 12-14 når jeg flytter hjem til Oslo om tre uker. pr dags dato har jeg 9-10 timers arbeidsdager og det tar veldig på kroppen.

De siste 16 dagene har jeg hatt 23 økter. Så mange av dagene har 1 eller flere økter. Det gir et snitt på 1.5 økt om dagen.

Jeg har mye fokus på nok hvile og sover mesteparten av døgnet når jeg ikke trener. Jeg får oftest mellom 9-11 timer søvn avhengig av om jeg har én eller to økter om dagen. Jeg har kanskje ikke verdens kuleste liv om dagen da så mye tid går til jobb, trening og søvn, men dette er prisen jeg må betale av å være så på etterskudd. Skal jeg komme meg igjennom verdens tøffeste fulldistanse så må dette til. Gårsdagen svømmeøkt var nærmest et gjennombrudd. Jeg følte meg dødsbra til tross for at jeg fortsatt skal være ydmyk nok til å si at jeg har en lang vei igjen teknisk sett. Men jeg ser egen fremgang, spesielt på svøm og løping. Jeg responderer bra på treningen og jeg føler meg mildt sagt jævlig dedikert i arbeidet jeg legger det. Jeg har ikke tid til å tulle bort noe tid i noen av de tre grenene og det er nok dette som gjør meg ekstra skjerpet.

Jeg har også forresten fått på plass sistemann i mitt support-team! Håkon Hovland som jeg var support for når han gjennomførte Norseman i 2015. Han vet nøyaktig hva som skal til for å gjennomføre noe så sykt hardt som en fulldistanse med en tøff løypeprofil. Rutine og erfaring er alltid godt å ha med seg! • 293 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Nå som mitt opphold på Malta har kommet til veis ende så er det vel på tide med en liten oppsummering av mitt år her på øya.

Jeg endte spontant opp her 1.mars 2016 etter at jeg var litt lei av livet i Oslo og følte jeg ikke hadde opplevd spesielt mye den siste tiden. Jeg følte tiden bare forsvant fra meg uten at det skjedde noe som helst spennende i livet mitt. Jeg ville reise og oppleve nye ting. 5 uker etter jeg hadde vært på første intervju hadde jeg nå flyttet ned hit til Malta. Malta er en fryktelig liten øy. 430.000 innbyggere. 17 km bred, 30 km lang, så det tar ikke lang tid å "runde" Malta.

Jeg kom ned uten noen spesielle forventninger. Silje flyttet ned hit sammen med meg. Tre uker ut i oppholdet skulle jeg på min første jobbreise til Dublin. 5 netter for å dekke Poker-NM. 10 dager senere dro jeg videre til Manchester for å varte opp noen kunder med Manchester United - Everton fra VIP-boks på Old Trafford. Så kom sommeren i midten av april og det bikket for første gang over 25 grader. Det ble varmere i mai, sjukt varmt i juni, så da stakk jeg til Toulouse med nesten 100 kunder for å se Italia - Sverige under fjorårets fotball-EM. Kom tilbake, juli begynte å bli usaklig varmt. På det varmeste i juli/august var det over 42 grader i skyggen. Da blir det så jævlig varmt at det er ubehagelig. Sluttet hos min første arbeidsgiver 13.august, tre uker senere dro vi på "sydenferie" nordover. Til Rhodos. Hva skal jeg si? Det var bra, men ikke så spesielt siden Malta faktisk var varmere på dette tidspunktet. Oktober kom og jeg startet i min nåværende jobb. Bethard. 2 uker ut i nye jobben dro vi til London for å se Chelsea - United på Stamford Brigde. Pissing ble meldt og det endte 4-0 til Chelsea på brua. Fantastisk dag! November begynte å bli kaldt. Desember var helt jævlig. Altså det er egentlig ikke så kaldt, for temperaturen er bra. Rundt 10-18 grader, men det finnes ikke isolasjon i disse boligene så det er ofte samme temperatur inne som ute, og det blir JÆVLIG kaldt, i tillegg til at strøm på Malta er jæævlig dyrt. Januar har vært litt bedre faktisk, og enkelte dager er veldig fine.

Jeg vil uansett takke ALLE som har vært med på å gjøre dette året til det beste i hele mitt liv. Det hadde virkelig ikke vært det samme uten hver og en av dere. Dette blir et år jeg ALDRI kommer til å glemme. Og sitter nettopp du med en liten drøm om å jobbe i utlandet så er det ikke noe å tenke på. Det er veldig lettvint å finne seg et sted og bo, og ikke minst mye lettere å finne jobb sammenlignet med Norge. For å ikke snakke om været?​​

Jeg tenkte egentlig at jeg ikke skulle skrive så mye mer så kan dere heller få se Malta-livet i bilder! På godt og vondt! • 323 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

overskriften sier vel sitt. "The real homecoming". Et lite stikk i siden til Brækhus som trodde det var stort at hun skulle komme hjem. Men nå kommer han største av de største, kaptein over alle kapteiner hjem.

Jeg har visst om dette en stund. Hvor lenge vil jeg ikke si, men jeg har foreberedt meg og jeg ser veldig frem til å flytte hjem til Oslo og Norge som er hjemme.

Jeg vil faktisk gå så langt som å si at dette har vært det beste året i hele mitt liv. Jeg har møtt så utrolig mange fantastiske mennesker. Jeg har fått reise verden rundt med jobb og kunder. Jeg har blant annet fått med meg Poker-NM i Dublin, Manchester United - Everton på Old Trafford, Fotball-EM i Toulouse, jeg har fått se Chelsea pisse på United 4-0 på Stamford Brigde. Det lå flere reiser fremover i tid som jeg egentlig har gledet meg veldig til.

Jeg er sinnsykt takknemlig og ydmyk for at jeg har fått leve ut en liten guttedrøm. Jeg føler selv jeg har utviklet meg selv masse som menneske og person. Jeg har fått utviklet språkhorisonten litt, så nå kan jeg prate dritt om deg på Italiensk, Finsk og Maltesisk blant annet. Nå har jeg fått "rast" litt fra meg og det skal bli godt å slå seg til ro i Oslo igjen.

Og jeg flytter jo selvfølgelig ikke hjem uten å ha en jobb. Jeg ble for nesten 2 år siden kontaktet av IF Forsikring som hadde fått snusen i at jeg var en JÆVEL på salg. Jeg takket den gangen nei, da jeg var i en situasjon hvor det ikke passet seg desverre. Nå rett før jul lå det igjen en e-post i innboksen og denne gangen takket jeg ja! Jeg gleder meg vannvittig til å komme hjem til Norge og igjen kalle meg "Key Account" i et forsikringselskap, sist var det i et annet selskap, men denne gangen blir det altså i IF! Så om du skulle ha spart noen kroner på forsikringene dine så gi meg ett lite hint så skal jeg hjelpe deg! Jeg kommer til å være ansvarlig for både privat og bedrift. Det skal bli utrolig spennende å komme tilbake til forsikringsbransjen. Jeg har ved flere anledninger snust litt på det, men ikke tatt grep. Mitt nye kontor blir på Nordstrand og det skal bli deilig å få et eget personlig kontor igjen. De siste 5 årene har jeg hatt åpent landskap og det passer en nyskjerrig type som meg dårlig. Kanskje det blir muligheter for å ha med min lille hund på kontoret også? Hvem vet!

Jeg kommer til å ha min siste arbeidsdag fredag 17. februar og hjemreise blir 18.februar. Det var veldig spesielt å bestille enveisbillett, men det skal bli godt å ta med meg alt hjem. Det kjennes riktig. Jeg er alt for glad i mine nærmeste hjemme til at jeg kunne bli her lenger.

Jeg vil spesielt takke Bethard.com som tok meg i mot på en fantastisk måte. De siste månedene her har vært helt fantastiske. Menneskene som jobber her, og kanskje spesielt toppledelsen som er ydmyke, down to earth og veldig opptatt av hvordan de ansatte har det. Det er dessverre ingen selvfølge hverken på Malta eller hjemme i Norge, men dette er noe jeg har satt ekstremt pris på. Jeg vil også sende et stikk i retning Norsk Tipping som påstår at disse selskapene opptrer på en aggressiv måte og ikke tar hånd om spillere som faktisk har et problem. Det jobbes BEINHARDT hver eneste dag for å fange opp signaler fra spillere som potensielt ikke har kontroll, og disse får spørsmålene fra oss. Spillavhengighet og «responsible gaming» er utrolig viktig og settes høyt her.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hi guys!

"The real homecoming." A small prick in the side to Brækhus who thought it was great for her to come home. But now it´s time for the greatest captain of all captains to come home.

I've known about this for a while. How long I will not say, but I have been preparing for this day and I am looking forward to moving back to Oslo and Norway.

In fact I would go so far as to say that this has been the best year of my life. I have met so many wonderful people. I've been traveling around the world with work and clients. I have partly been with me Poker Championship in Dublin, Manchester United - Everton at Old Trafford, EUROS in Toulouse, I have been watching Chelsea piss on United 4-0 at Stamford Brigde.

I'm insanely grateful and humbled that I have been living a little boy's dream. I even feel I have developed myself lot as a person.

And I don´t move home without having a new job! Almost 2 years ago approached by IF Insurance who had heard that I was the wolf of wallstreet (Oslo). I was in a situation where it did not befit unfortunately. Now just before Christmas there was again an e-mail in my inbox and this time I accepted! I look crazily forward to come home to Norway and again call me "Key Account" in an insurance company, recently was in another company, but this time it is therefore in IF! I'm going to be responsible for both private and corporate. It will be very exciting to get back to the insurance industry. I have on several occasions sniffed a bit, but not taken action. My new office is on Nordstrand and it will be wonderful to receive a separate personal office again. The last 5 years I have had open landscape and that does not fit me! Maybe it will be opportunities to bring my little dog in the office too? Who knows!

I'm going to have my last workday on Friday 17th of February and my flight back home is 18 February. It was a very special feeling to the book one-way ticket, but it will be good to bring everything home. It feels right.

I want to especially thank Bethard.com! The recent months here have been absolutely fantastic. The people who work here, and especially senior management who are humble, down to earth and very concerned about how employees feel.

Thanks!


 • 641 lesere

Likes

Comments

Tja Tja bloggen!

I skrivende stund er klokken 20:56. Min bursdag. En litt annerledes en.

Vanligvis er jeg ute med mine nærmeste og spiser en bedre middag eller et eller annet som er gøy! Den dagen hadde jeg i går med noen av gutta som jeg har blitt kjent med her i Malta. Jeg flyttet det en dag frem så det passet treningsopplegget mitt. Jeg hadde hviledag i går og da passet det best å ha middagen i går. Middagen var forøvrig helt fantastisk og jeg fikk både middag spandert og en ny hest i Ralph Lauren-samlingen! Setter utrolig pris det :D! I dag har jeg hatt en aktiv hviledag hvor jeg har gått en times tid rolig. Da er jeg uthvilt til morgendagens strabaser.

Jeg har meldt meg på et 10 km løp og det skal bli spennende å se hvordan formen er nå sammenlignet med 1 uke etter at jeg startet å trene for Livigno. Jeg løp 11 km på 1.09 sist. Det sier vel sitt. Det er/var fullstendig krise. Forhåpentligvis har jeg fått opp dampen litt og det skal bli gøy å få testet meg igjen. Det hadde vært kult med en ordentlig forbedring. Typ under 50 minutter da skal jeg være veldig fornøyd. Jeg har jo tross alt vært ute av trening i over 3 uker og har kun trent ordentlig de siste 10 dagene. Løypa skal være ganske flat, noe som egentlig ikke passer meg helt perfekt da jeg fortsatt er litt tung. Jeg har gått ned noen kg, men veier 82 kg. Jeg har mye styrke i bena så det optimale ville nok vært litt motbakke, som Hushovd´en ville sagt. Jeg jobber dog med vekta for tiden og forhåpentligvis klarer jeg å snike meg ned på 78 før Livigno i september.

Jeg startet på et innlegg i går, men jeg får ikke lov til å offentliggjøre noe før 01.02.2017, så dere får vente i spenning, men jeg gleder meg utrolig til å fortelle dere hva som nå.

Om du vil følge med på hva jeg driver med så finnes jeg på snapchat hvor det er ca 2700 andre som følger med: Afjaera

Eller så er jeg på Instagram : Andrefjbratli

og Strava - André Fjærestrand Bratli

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Hi guys!!


At the moment in time 8:56 p.m.. My birthday. A slightly different one.

Usually I'm out with my closest and eat a full meal or something! I had that day yesterday with some of the guys that I've gotten to know here in Malta. I moved one day forward so it suited my training program. I had a day of rest yesterday and then matched it best to have dinner yesterday. The dinner was otherwise absolutely fantastic and I got both dinner and got a new horse in Ralph Lauren Collection as a present from my friends! Thanks guys! Today I had an active rest day where I have gone for an hour quiet. Then I rested for tomorrow's hardships.

I've signed up for a 10 km run and it will be interesting to see how the shape is now compared to one week after I started training for Livigno. I ran 11 km at 1:09 last. It is / was complete crisis. Hopefully it will be fun to test again. It would be cool with a real improvement. Typ under 50 minutes then I will be very happy. I have after all been out of training for over 3 weeks and have only trained properly the last 10 days. The trail should be fairly flat, which did not really suit me perfectly when I am still a little heavy. I've lost a few kg, but still weighs 82 kg. I have a lot of strength in the legs so the optimum would be a little uphill, which Thor Hushovd would say. I'm working with the weight at the moment and hopefully I manage to sneak down to 78 before Livigno September

I started on a post yesterday, but I'm not allowed to publish anything until 02/01/2017, so you'll have to wait in suspense, but I'm looking forward to saying hello to tell you what now.


If you will pay attention to what I'm doing so check out my snapchat where there are 2,700 followers : Afjaera

Or Instagram: Andrefjbratli

and Strava - André Fjærestrand Bratli

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Buona sera!

Al momento nel tempo 8:56 p.m .. Il mio compleanno. Un po 'diverso uno.

Di solito sono fuori con il mio più e mangiare un pasto completo o qualcosa che è divertimento! Quel giorno ho avuto ieri con alcuni dei ragazzi che ho imparato a conoscere qui a Malta. Ho spostato di un giorno in avanti in modo che adatta il mio programma di allenamento. Ho avuto una giornata di riposo di ieri e poi abbinato è meglio avere la cena di ieri. La cena era altrimenti assolutamente fantastico e ho ottenuto sia la cena e ha comprato un nuovo cavallo di Ralph Lauren Collection! Imposta prezzo incredibile è: D! Oggi ho avuto un giorno di riposo attivo in cui sono andato per un tranquillo un'ora. Poi mi sono riposato per difficoltà di domani.


Ho firmato per una corsa di 10 km e sarà interessante vedere come la forma è ora rispetto a una settimana dopo ho cominciato ad allenarmi per Livigno. Ho corso 11 km a 01:09 scorso. Che ti dice qualcosa. È / era completa crisi. Spero di aver alzato un po 'di vapore e sarà divertente per me testato di nuovo. Sarebbe bello con un reale miglioramento. Typ meno di 50 minuti allora sarò molto felice. Sono dopo tutto stato fuori di formazione per oltre 3 settimane e ho addestrato correttamente solo gli ultimi 10 giorni. La pista dovrebbe essere abbastanza piatta, che non ha veramente mi adatto perfettamente quando io sono ancora un po 'pesante. Sono andato giù un paio di kg, ma pesa 82 kg. Ho un sacco di forza nelle gambe in modo ottimale sarebbe un po 'in salita, che Thor Hushovd direbbe. Sto cane da lavoro con il peso in questo momento e spero di riuscire a sgattaiolare fino a 78 prima di Livigno settembre.


Ho iniziato su un post di ieri, ma io non sono autorizzato a pubblicare nulla fino 2017/02/01, quindi dovrete aspettare in sospeso, ma non vedo l'ora di dire ciao a dirvi che cosa ora.


Se si prestare attenzione a quello che sto facendo così non ci ho Snapchat dove ci sono altri 2.700 tra i quali: Afjaera

O almeno così io sono su Instagram: Andrefjbratli
e Strava - André Fjærestrand Bratli


 • 439 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Nå er det endelig fredag og det skal bli veldig godt med helg! Jeg har første hvildag siden onsdag forrige uke. Og det er mildt sagt jævlig deilig.

Jeg skal nyte den til det fulle. Jeg har invitert gutta med på middag her på Malta og vi skal spise på en av de bedre biff-restaurantene øya har å by på i hovedstaden Valletta. Jeg skal nyte et glass eller to med hvitvin for det har jeg fortjent. Jeg er i ferd med å gjennomføre min første fulle treningsuke og siden jeg har bursdag i morgen så skal jeg koste på meg kos. Det er jo tross alt ikke så ofte man har bursdag.

Jeg skal fortelle litt mer om hva jeg har trent denne uken, litt senere, mest sannsynlig kommer det en oppdatering på søndag.

Men nå, over til noe spennende, kanskje: Jeg søker support for ICON Livigno Extreme Triatlon. Jeg har fått på plass én mann, Anders Gray. Så vi to skal på guttetur til Livigno i Italia fra 28.august til 3.september. Jeg skulle helst ha hatt på plass minimum en person til som kan bli med oss på denne turen. Arbeidsoppgavene vil bli å samarbeidet tett med både meg og Anders underveis på selve konkurransen og selvfølgelig være å bidra til at vi alle når et felles mål, nemlig : Få denne feita kua opp på toppen av fjellet. Du MÅ ha førerkort til bil da det vil bli en del bilkjøring. 195 km på sykkeletappen må dekkes og det samme med deler av løpingen, 42,2. km. Jeg kan love masse røverhistorier og en fantastisk tur. Om du er glad i å sykle vil du også få muligheten til å sykle det legendariske Stelvio-passet. Anders Jeg har dessverre ikke råd til å dekke hele turen, men jeg er sikker på vi finner en løsning om du skulle bli med. Om dette kunne være noe for deg så ta gjerne kontakt på Facebook!


Hi guys!

It's finally Friday and it will be very nice with weekend! I my first rest day since Wednesday last week. And it's freaking delicious.

I have invited the guys to dinner here in Malta and we'll eat in one of the better steak restaurants the island has to offer in the capital, Valletta. I'll enjoy a glass or two of white wine. I am about to undertake my first full week of training and since I have a birthday tomorrow and I'll enjoy this evening. It is not so often I have birthday.

I'll tell a little more about what I have trained this week, a little later, most likely an update on Sunday.

But now, on to something exciting, maybe I will seek support for ICON Livigno Extreme Triathlon. I have put in place one man, Anders Gray. So weare going on a lads' trip to Livigno in Italy from 28 August to 3 September. I would rather have had in place at least one person who can join us on this trip. The tasks will be to working closely with both me and Anders during the actual competition and of course to help ensure that we all reach a common goal, namely: Get this fat cow up on top of the mountain. You MUST have a driver's license since it will be some driving. 195 km on the bike leg must be covered and the same with parts of running, 42.2. km. I can promise lots of fun and a wonderful trip. If you love to ride you will also get the opportunity to ride the legendary Stelvio Pass. I cannot unfortunately afford to cover the entire trip, but I'm sure we can find a solution if you should join. If this could be for you please contact me on Facebook!


 • 446 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Nå er det jo straks høysesong for utenlandsturer for oss syklister og hva passer vel bedre enn at jeg nå kommer med den beste løsningen i siste liten for deg som sitter på gjerdet?

Abracadabra Cyclewear skal ha en samling på Costa de Almerìa fra 11-18 februar. Her skal hovedfokuset være at du får den beste sykkelopplevelsen du noen gang har hatt. Vi tilbringer 7 dager syd i Spania hvor vi har tilgang til ferske og gode lokale råvarer. Vi vil også ha et vannvittig proffesjonelt opplegg.

Det vil være egen servicebil med turene. Vi vil ha vår egen guide som er ekspert på område vi er i, og jeg er sikker på vi kommer til få noen vannvittig fine turer. Om du ikke skulle ha noen å dra på en sånn tur med så vil JEG være med akkurat deg!

Vi kommer til å kjøre noen morsomme konkurranser og det vil selvfølgelig bli delt ut premier!

Sjekk ut denne linken for å se en teaser davel - her

Du kan lese mer på denne linken og om registering! registreringsside! Om du skulle registrere deg etter å ha vært innom dette blogginnlegget så sleng igjen en kommentar her eller på facebook!

Dette vil være opplegget:

Lørdag 11.02 |

Reisedag, innlosjering.

Lunsj. Montere sykler og middag. Valgfri

trening.

Søndag 12.02 |

Frokost. Rolig sykkeltur

etterfulgt av omvisning på Mar de Pulpi.

Lunsj. Styrke og lett jogg som

ettermiddags økt. Middag etterfulgt av sykkeltilpasning.

Mandag 13.02 |

Frokost. Langtur sykkel

landevei. Medbrakt lunsj medbrakt i servicebil.
Middag etterfulgt av foredrag med Martin Bonnevie-Svendsen (wattkoden.no)

Tirsdag 14.02 |

Frokost. Intervaller sykkel

landevei. Lunsj. Styrke og jogg. Bading.

Middag

Onsdag 15.02 |

Frokost. Kort eller Lang

sykkeltur landvei (to grupper). Lunsj.

Teknikktrening og MTB på ettermiddagen.

Middag. Filmkveld

Torsdag 16.02 |

Frokost. Langtur sykkel

landevei. Lunsj medbrakt i servicebil.

Valgfri ettermiddag. Middag og foredrag

Fredag 17.02 |

Frokost. Konkurranse.

Lunsj. Styrke og lett jogg (frivillig).

Filmkveld og festmiddag.

Lørdag 18.02 |

Reisedag


Om du skulle ha noen spørsmål så må du ikke være redd for å spørre!

 • 451 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

På nåværende tidspunkt så tror jeg faktisk ingenting kunne vært mer behagelig. Rett ut i sengen, beina høyt og rolig musikk etter en tøff dag mentalt og fysisk!

Jeg startet denne treningsuken på onsdag på grunn av bihulebetennelsen. På torsdag hadde jeg en rolig løpetur på 45 minutter. Planen var 6.45-tempo, men jeg følte meg totalt ødelagt etter sykdommen så jeg hørte på kroppen og endte opp på 6.58 i snitt. 6.65 km. Økt nummer to denne dagen var 30 minutter basistrening med fokus på mage og rygg.

Fredag morgen klarte jeg såvidt å komme meg opp av sengen. Utrolig lenge siden jeg har vært så vannvittig stiv og støl i bena etter en rolig løpetur. Men, jeg kom meg opp, og fikk gjort unna svømming før frokost og jobb. På planen stod det 10 minutter oppvarming etterfulgt av 5x100 meter progressivt opp til i3 på slutten av disse 100 meterne. Etter dette var det på med svømmeføtter ! Jeg kjørte 8x40 meter med svømmeføtter for å jobbe med rotasjon og høy albu. Etter jobb var det klart for økt nummer to: 60 minutter sykling med 5x3 minutter i2 med 1 minutt pause.

Og før jeg går videre til dagens økt så tenkte jeg at jeg kunne fortelle litt hvordan den følelsen var, av å sitte på en sykkel, 12 måneder etter at jeg gjorde det sist. Etter at jeg flyttet til Malta tok jeg utgangspunkt i at jeg ikke kom til å savne det å sykle eller at jeg kom til å slutte å følge med på hva som rører seg i sykkelmiljøet. Der tok jeg jævlig feil. Jeg har siden jeg flyttet fulgt med på alt som har skjedd hjemme i Norge, i utlandet og generelt det meste som har skjedd. Jeg har siden jeg flyttet til Malta fått enda flere kompiser hjemme i Norge som sykler på høyt nivå. Det å dra på seg det sjuke settet fra Abracadabra ! Det å stramme sykkelskoa rundt føttene igjen. Kjenne at teknikken fortsatt sitter. Jeg kunne tråkket på den sykkelen i sikkert 5 timer og fortsatt elsket det. Jeg syntes 60 minutter egentlig var for kort. Det føltes helt fantastisk og endelig være tilbake. Og det kan virkelig ikke sammenlignes med følelsen av å svømme eller løpe. Av mentale årsaker så skal jeg ikke si hva jeg egentlig synes om å svømme eller løpe, men jeg tror dere forstår. Jeg ser virkelig frem til neste sykkeløkt. Sykkel er min greie og det er det nok ingen som kan ta i fra meg.

I dag stod det 1 time 15 min / 12 km løping på programmet. Jeg valgte å ikke ha pulsen på displayet på klokka da jeg ville løpe på følelse. Tid per kilometer ville jeg ha oppe da jeg nesten vet hva pulsen er utifra det, men sånn var det visst ikke i dag. 3 uker med sykdom setter sine spor. Det som vanligvis havner på rundt 165 i snittpuls havnet i dag på 178(!!). Det som skulle være Z1/Z2 utviklet seg til å bli 36 minutter i Z3, 15 minutter i Z4 og 7 minutter i Z5. 18 minutter i Z1/Z2. Så, det er en grunn til at jeg ligger med beina høyt. Det var helt utrolig merkelig, for gjennomsnittstiden pr kilometer havnet på det jeg hadde forventet, rundt 6:45, og endte på 6:49..

I morgen venter svømmeintervaller, de første noensinne, og du kan tro jeg gleder meg!

Husk at du kan se alle øktene mine på Strava

Følg meg gjerne på snapchat også - Afjaera
Og Instagram - AndreFjBratli/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hi guys!

At this time I think actually nothing could have been more comfortable. Straight out in the bed, legs high and soft music after a tough day mentally and physically!

I started this training week because of sinusitis. On Thursday I had a easy jog for 45 minutes. The plan was 6.45-tempo, but I felt totally destroyed by the disease then I choose to listen to the body and ended up at 6.58 average. 6.65 km. Session two on this day was 30 minutes core.

Friday morning I could barely get out of bed. Incredibly long time since I've been so crazily stiff in the legs after a leisurely jog. But, I got up and manage to finish my swimming before breakfast and work. On the plan stood 10 minutes warm up followed by 5x100 meters progressively up to i3 at the end of these 100 meters. I did 8x40 meters with fins to work on rotation and high elbow. After work, I was ready for session number two: 60 minutes cycling with 5x3 minutes i2 with one minute break.

And before I go any further for the session today I thought I could tell a bit how the feeling was, to ride a bike, 12 months after I did it last time. After I moved to Malta, I thought that I not was going to miss cycling or that I was not going to follow the cycling environment in Norway. There I damn fault. Since I moved to Malta got even more friends in Norway who cycle at a high level. To gear up with a fucking nice kit from Abracadabra! Tightening cycle shoes around your feet again. Knowing that the technique still there. I could most likely be sitting there for another 5 hours and still loved it. I thought 60 minutes was actually too short. It felt absolutely fantastic to finally be back. And it really cannot be compared with the feeling of swimming or running. For mental reasons I will not say what I really think about swimming or running, but I think you understand. I'm really looking forward to next cycling session. Biking is my thing and that it's probably not no one can take away from me.

Today was 1hr 15 min / 12 km running the plan. I chose not to have the bpm on the display at the clock when I today would like to run by feeling. Time per kilometer I almost know what the pulse is based on it, but that was it not today. 3 weeks with illness leaves its mark. What usually ends up at around 165 average bpm fell today on 178 (!!). What was supposed to be Z1 / Z2 evolved to be 36 minutes in the Z3, 15 minutes in the Z4 and 7 minutes in Z5. 18 minutes in Z1 / Z2. So, that's one reason why I'm lying with legs high due recovery reasons. It was absolutely incredible strange, for average time per kilometer landed on what I had expected, around 6:45 and ended at 6:49 ..

Tomorrow: swim intervals, the first ever, and you can believe I cannot wait! ;)


Remember that you can see all sessions @ Strava

Follow me on snapchat too - Afjaera

And Instagram - AndreFjBratli
 • 485 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Jeg lovte jo for ikke så alt for mange innlegg tilbake at jeg skulle blogge litt oftere.
"Ja, for nå har du jo blogget mer enn du har trent" - Yes, det stemmer. Forhåpentligvis skal jeg fra nå av trene mer enn jeg blogger, samtidig som jeg blogger mer enn jeg vanligvis har gjort. Frem til nå har jeg ikke skrevet så detaljert om hva jeg har trent, men jeg tenkte jeg skulle begynne å dele litt mer spesifikt hva jeg trener.

Jeg har for første gang siden 26. desember hatt en ordentlig bra økt siden jeg ble syk. Jeg ble syk 21.desember, men som noen av dere vet måtte jeg ut å jage Isabel rundt Sognsvann den 26.des. Jeg prøvde meg på en svømme og sykkeløkt for akkurat en uke siden. Dagen før jeg fikk vite at jeg hadde bihulebetennelse. Kanskje ikke så fryktelig rart at det gikk trått både til vanns og til lands? Men NÅ er jeg endelig i gang. Jeg brukte 10-15 minutter til oppvarming på bassengkanten med stretch band fra Fastswim.no. To av øvelsene jeg kjørte kan du se her ! Etter disse øvelsene fikk jeg dratt på meg den sylfrekke svømmetrusa (Spyr av det navnet forresten. truse.. ) og hoppa ut i vannet. Jeg svømte veldig rolig i 40 minutter før jeg brukte 10-12 minutter på stretching av skuldre, vinger og triceps.

Jeg har siste dagen på antibiotika i morgen så jeg kommer til å fortsette rolig noen dager til. Det står 45 minutter veldig rolig jogg på programmet for i morgen. Morgenøkt i 6.45-tempo. Etter jobb skal jeg ha økt nummer to med 30 minutter basis med hovedfokus på mage/rygg.

Hovedfokus nå frem til uken er over er å gjøre disse rolige øktene med 100% kvalitet frem til jeg er helt frisk. Blir ingen hardøkter før antibiotika er helt ute av kroppen!

PS: Alle treningsøktene mine legges ut på Strava så følg med!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hallaisen!


I promised to blog more often.

"Yes, because now you have wrote more than you have trained" - Yes, that's right. Hopefully I shall henceforth exercise more than I blog while I blog more than I usually do. Until now I haven´t written much details about what I've trained, but I thought I'd begin sharing a little more specifically what I do.

I have for the first time since December 26 had a real good session since I became ill. I got sick 21st of December, but as some of you know, I had to chase Isabel around Sognsvann December 26th. I tried myself a swimming and cycling session for just a week ago. The day before I found out that I had sinusitis. Perhaps not such a surprise that it went slow for both water and on land? I spent 10-15 minutes for warm up with stretch band from Fastswim.no. Two of the exercises I did you can see here! After these exercises, I got to wear my damn hot swim underwear and jumped into the water. I swam very easy for 40 minutes before I spent 10-12 minutes on stretching the shoulders, wings and triceps.

I have my last day on antibiotics tomorrow so I'll keep my training easy for a few days more. It is 45 minutes very leisurely jog on the program for tomorrow. Morning session at 6.45 pace. After work I have session number two with 30 minutes basis focusing on core!


The main focus now until the week is over is to make these quiet sessions with 100% quality until I am fully recovered. There will be no hard workouts before antibiotics are completely out of my body!


PS: All my workouts posted on Strava so stay tuned!
 • 513 lesere

Likes

Comments

Hallaisen alle sammen!

For nøyaktig to måneder siden ble jeg kontakt av Jørgen Gundersen. Jørgen er en de store stjernene i triatlon-sirkuset. Kanskje aller mest kjent for sine svømmeferdigheter der han er blant de absolutt beste i verden. faren til Jørgen, Stein har de siste 3-4 årene jobbet med Fastswim. Fastswim har spesialisert seg på konkurranseutøvere og high-end svømmeutstyr. Her har de mye og lang erfaring med svømming og triathlon. De begynner å bli ganske store her i Norge nå, og mye av grunnen til dette er at utstyret er bra, gode utøvere bruker utstyret og sist men ikke minst, aktivitet og synlighet. De er ute på rundt 70 stevner i året og får vist seg godt frem her.

Når jeg var hjemme i Norge fikk jeg hentet ut en del utstyret og mesteparten av dette har jeg tatt med meg ned til Malta. Jeg har blant annet fått prøve svømmeføtter, kickboard, paddles, briller, hette, håndkle, foam, roller, strikker, og sist men ikke minst, den beryktede svømmetrusa. Dette er et sårt tema. Altså, jeg har lovet meg selv dag inn og dag ut at jeg ALDRI skulle ha på meg en sånn en.. Når Jørgen ga meg beskjed om at dette måtte jeg begynne å bruke så har jeg spist duftlys og drukket vann til middag for å få den kroppsvekten ned. Det har funka sånn halvveis. Første gang jeg prøvde den var i Kongsbadet på Kongsvinger. Jeg var så jævlig flau at jeg hadde et håndkle rundt, så folk trodde sikkert jeg var naken under. Så flau var jeg at jeg nesten hoppet ut i vannet før jeg la fra meg håndkle. Jeg har ALDRI vært så usikker på min egen legning noen gang. hahaha. Vanskelig å forklare, men den er så liten at jeg faktisk måtte barbere alt jeg eide og hadde. Som syklist er jeg jo vandt til å ta bena, men at jeg måtte drive å dytte den jævla høvelen opp i ræva, det hadde jeg ikke trodd. Skal vi dra på litt her så måtte jeg jo faktisk ned i isbassenget for få alt til å passe... ;)

Nå har fått brukt den et par ganger og forhåpentligvis med litt mer trening og ordentlig kosthold så vil det se bedre ut enn det, det gjør på nåværende tidspunkt.

Innlegget fortsetter under bildet.

Jeg er fortsatt ute av trening pga bihulebetennelsen, men jeg har fått prøvd en del av utstyret og det virker veldig ålreit. Jeg er sikker på at dette vil hjelpe meg til å bli bedre i vannet og forhåpentligvis kan du også dra nytte av dette om du benytter deg av rabattkoden - Fjaera i nettbutikken - https://fastswim.no/ så får du 15% off!

Jeg har også pratet med Jørgen angående treningen, hvor han skal hjelpe meg med å systematisere treningen. Han har stålkontroll på triathlon og har drevet med dette på et profesjonelt nivå i flere år. Jeg er helt sikker på at det finnes mange områder jeg kan trene smartere og mer tidseffektivt på i en hektisk hverdag. Det skal bli ålreit å få litt mer oversikt og en ordentlig plan! Som jeg har sagt til Jørgen så trenger jeg ikke daglig oppfølging, men det viktigste for meg er bare at jeg har en plan å følge. For jeg gjør som regel som jeg får beskjed om!

PS: Icon Livigno Extreme Triathlon har fortsatt flere plasser igjen, og har du ikke meldt deg på enda, så er det kanskje på tide?


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hi everyone!


Exactly two months ago I was contacted by Jørgen Gundersen. Jørgen is a major stars of triathlon circus. Perhaps best known for his swimming skills where he is among the very best in the world. father of Jørgen, Stein has the last 3-4 years worked with Fastswim. Fastswim specializes in competitive athletes and high-end swim gear. They have much and long experience in swimming and triathlon. They are starting to get pretty big here in Norway now, and much of the reason for this is that the equipment is good, good performers use their equipment and last but not least, activity and visibility. They are attending around 70 events a year and get proven well up here.

When I was at home in Norway, I picked out some equipment and most of this I have taken with me to Malta. I have partly been testing fins, kick boards, paddles, goggles, cap, towel, foam roller, knits, and last but not least, the infamous swim underwear. This is a sore subject. Thus, I have promised myself day in and day out that I NEVER would wear one .. When Jørgen gave me the message that this I had to start using it I have been eaten scented candles and drinking water for dinner to get it body weight down. It has worked out halfway. The first time I tried it was in Kongsbadet at Kongsvinger. I was so damn embarrassed that I had a towel around, so people probably thought I was naked underneath. So embarrassed was I that I almost jumped into the water before I put my towel away. I have NEVER been so unsure of my sexuality ever. hahaha. Hard to explain, but it is so small that I actually had to shave everything I owned and had. As a cyclist, I the accustomed to taking the legs, but I had to push the damn razor up the ass, I had not imagined. Shall we go on a bit here so i had to actually go into the ice pool for getting everything to fit ...;)

Now have used it a few times and hopefully with a bit more training and proper diet so it will look better than it does at present.

The post continues below.I'm still out of training due to sinusitis, but I've got tried some of the equipment and it seems very good I'm sure this will help me to become better in the water and hopefully you can also take advantage of this if you use the discount code - Fjaera in the online shop - https://fastswim.no/ so you get 15% off!

I also chatted with Jørgen regarding to my training, where he will help me with the training. He has much experience regarding to triathlon and have been doing this on a professional level for several years. I am quite sure that there are many areas I can train smarter and more time effectively in a hectic schedule. It will be all right to get a little more transparency and a proper plan! As I have said to Jørgen, I do not need daily monitoring, but the main thing for me is that I have a plan to follow. For I do usually that I prompted!


PS: Icon Livigno Extreme Triathlon still have more slots left, and you have not signed up yet, then maybe it's time?

 • 901 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Skulle egentlig ha skrevet dette innlegget for lenge siden, men det har skjedd mye. Eller sannheten er at det faktisk ikke har skjedd en dritt, jeg har vært så syk og dårlig at jeg ikke har orket å skrive, men nå er jeg på gang igjen!

Jeg har i en lengre tid slitt litt med korsryggen da jeg har et ben som er en del lengre enn det andre. Så dette forplanter seg jo selvfølgelig videre og stopper opp i korsryggen. Team Merida ELITE har Muskelklinikken bokstavlig talt i ryggen og disse skal støtte oss på veien mot våre mål. Klinikken består av fysio´er og PT´er. Faktisk så har de nå også åpnet for et lite antall medlemmer som har muligheten til å trene der fulltid.

Finn-Tore som er eier og daglig leder har enorm kompetanse innen faget og tok røntgen av ryggen min før vi ikke overraskende konkluderte med at jeg har vannvittige "pakkede" muskler. Så de krever litt omsorg og pleie. Vi satte en nål ganske spot on. Jeg hadde litt smerter i dagene etterpå da vi hadde "rota litt i grøten" før det dempet seg og nå har blitt en del bedre. Dette vil nok mest sannsynlig komme tilbake så det må pleies regelmessig. Jeg fikk også sperret opp øyene på Finn-Tore når jeg sa jeg skulle delta i en sånn seig-jævel-konkurranse. Beskjeden var tydelig. " Du er bygget for tunge løft i få sekunder, ikke for å holde på i 16-18 timer" Så da fikk jeg den! Jeg vet jo egentlig selv at jeg ikke er en sånn type som burde holde på med utholdenhetsidrett men jeg trigges av å gjøre ting jeg ikke kan gjøre så da får jeg prøve da.

Pr nå så blir det litt vanskelig å få pleiet ryggen regelmessig hjemme i Norge da jeg er bosatt på Malta, men forhåpentligvis blir det ikke alt for lenge til jeg kommer hjem så jeg kan få fikset litt igjen. Jeg kommer enn så lenge til å bruke massør her på Malta som jeg gjør hver mandag for å få pleiet kroppen litt. Så vidt jeg vet finnes det EN sertifisert muskelterapaut på hele øya og han vet å ta seg betalt. Det finnes en haug med massører som ikke kan det, men koster 35EUR for en time så da får det bare bli som det blir.


PS: Om du sier at du har lest dette blogginnlegget så kan det hende du får et godt tilbud av de!


 • 583 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Nå har jeg tre gode nyheter og en dårlig.

Vi kan starte med den dårlige. Jeg har nå vært syk sammenhengende siden 26 desember og begynner å bli jævlig lei. Jeg prøvde meg på en økt i vannet og en rolig tur på sykkel på onsdag men jeg fikk ikke til noen av delene. Jeg har fortsatt en del vondt i hode og er veldig tett i nesen. Om jeg ikke blir bedre over helgen må jeg ta en tur til legen igjen så jeg får litt fortgang, for jeg har virkelig ikke tid til dette når jeg allerede ligger etter skjemaet!

1/3
Abracadabra Cyclewear inviterer nettopp deg til sin treningssamling i Spania i februar. Samlingen er fra 11-18.februar og alt er inkludert i pakkeprisen. Fly, hotell, tre varme retter hver dag, privat guide og alt du måtte trenge. Det vil også komme noen frekke overraskelser fra Wattkoden og Magnat Center. Det er satt ett makstak på 30 deltakere og interessen er allerede stor. Det vil bli holdt foredrag om trening av Martin som driver Wattkoden, det vi bli arrangert konkurranser med premiering og vi skal kose oss gløgg i hjel! Du kan selvfølgelig få se en liten teaser her !

2/3
Abracadabra trenger også flere tryllekunstnere som meg. Vi søker nemlig flere ambassadører! Og vi er ikke på jakt etter deg som kun vil ha et kit gratis. Vi er gira på deg som faktisk kan tilføye Abracadabra noe, komme med innspill på design, markedsføring og generelt være en pådriver i sykkelmiljøet! Du får også æren av å bidra til nye kolleksjoner og ikke minst ha på deg det sjukt fete tøyet. Om det er nettopp deg vi søker etter så sleng inn en søknad her

3/3
Takk for hjelpen! Det ser ut til at deres "likes" som har haglet inn de siste dagene bærer frukter og at jeg blir en av de tre som er så heldige å få et tre-dagers opphold i Livigno fra 31.08.-03.09 når konkurransen avholdes. Konkurransen er på 1800-meters høyde så jeg må mest sannsynlig være der et par dager i forveien for å akklimatisere meg. Men jeg er SJUKT takknemlig for hver eneste like. Setter utrolig pris på at dere bidrar og hjelper til. Ikke så ofte jeg spør om noen sånn type hjelp og jeg syntes egentlig det er JÆVLIG flaut å tigge etter likes, men så mitt snitt til å spare meg for noen kroner, så takk for det! Konkurransen avsluttes i kveld så om du fortsatt ikke har likt innlegget så kan det likes her

Hi guys!

Now I have three good news and one bad.

We can start with the bad. I have now been sick continuously since December 26 and start getting damn tired. I tried a session in the water and on the bike on Wednesday but that didn´t work out very well. I still have some pain in my head and is very dense in the nose. If I do not improve over the weekend, I must take a trip to the doctor again so I get some speed up, because I really do not have time for this when I already behind schedule.

1/3

Abracadabra Cyclewear just invited you to their training camp in Spain in February. The collection is from 11-18.februar and everything is included in the package price. Flight, hotel, three hot dishes every day, private guide and everything you might need. There will also be some surprises from Wattkoden and Magnat Center. It's set one maximum charge of 30 participants and interest is already big. It will be lectured on training of Martin who runs Wattkoden. It will be contests with prizes and we should enjoy ourselves astute to death! Of course you can see a little teaser here !


2/3

Abracadabra also need more magicians like me. We seek fact several ambassadors! And we are not looking for you who just want a kit for free. We are excited about you that can actually add Abracadabra something, give input on the design, marketing and generally be a driving force in the cycling environment! You also get the honor of contributing to new collections and not least wear really nice clothes. Apply here


3/3

Thanks for the help! It appears that their "likes" that has rained in the past few days are bearing fruit and that I will be one of the three who are fortunate enough to get a three-day stay in Livigno from 31.08.-03.09 when the competition is held. Competition is at 1800 meters altitude so I will likely be there a few days in advance to acclimatize myself. But I'm very grateful for every one of you. Incredible thanks for your contribute and help. Not often I ask if someone could help me out with this kind of stuff, Even thought it is really embarrassing to beg for likes, but then my cut to save me some money, so thank you for it! The contest ends tonight so if you still have not liked the post then the likes here • 633 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Jeg spør sjelden eller aldri om hjelp til noe som helst, men akkurat nå trenger jeg hver og en av dere! Icon Livigno Extreme Triathlon deler ut et opphold for to personer i tre netter under arrangementet for de som allerede er påmeldt.

Det ENESTE jeg trenger fra deg er at du klikker deg inn på min Facebook-profil -https://www.facebook.com/abratli
og like DENNE POSTEN ! Jeg hadde satt umåtelig pris på om du gadd å dele linken også - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1346736912051253&id=100001448701243&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1346736912051253%3Atl_objid.1346736912051253%3Athid.100001448701243%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1485935999%3A2988007658890354113#footer_action_list

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I never ask for your help, but right now I need every one of you! Icon Livigno Extreme Triathlon distributes a stay for two people and three nights during the event for those already enrolled.

The only thing I need from you is that you click on my Facebook profile - https://www.facebook.com/abratli
and equally THIS POST I had put immensely appreciate if you bother to share the link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1346736912051253&id=100001448701243&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1346736912051253:tl_objid.1346736912051253:thid.100001448701243:306061129499414:2:0:1485935999:2988007658890354113#footer_action_list • 514 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Jeg vet ikke hvor lang tid jeg skal bruke på å skrive om 2016. Som for alle andre har jeg hatt mange oppturer og mange nedturer. Den siste nedturen kom når jeg ble syk hjemme i julen. Jeg er fortsatt syk og håper ikke det tar alt for lang tid før jeg er frisk. Det skal dog sies at jeg hadde det helt fantastisk hjemme i julen. Jeg fikk brukte masse tid med mine nærmeste på tross av sykdom og mye sofa, men jeg er en familiekjær liten jævel. Så vi får se hvor lenge jeg klarer meg uten å dra hjem på besøk igjen.

Jeg var innom den mye omtalte siste samarbeidspartneren min. Jeg har fått henta med meg en del utstyr hjemmefra som jeg skal få vist dere, og dere vil også få en rabattkode som gjør at dere får noen prosenter på handel der!

Jeg var også innom muskelklinikken og Finn-Tore i Oslo to ganger. Det kommer et eget innlegg om dette iløpet av uken håper jeg. Jeg har slitt med kroppen i det siste så jeg har trengt litt oppfrisking.

Jeg fikk også brukt en del dag sammen med Isabel som jeg gikk på Folkehøgskole sammen med for 7-8 år siden. Vi fikk banka inn 10 km med løping i frisk natur oppe på Sognsvann før vi dro på med en bedre middag nede på Aker Brygge.

Jeg skulle jo arrangere dette Nyttårshalvmaraton´et. Det skal sies at det ble gjennomført av nesten 100 stykker, selvom jeg ikke fikk vært med selv grunnet sykdom så er jeg vannvittig stolt og ydmyk over at så mange mennesker velger å delta på et sånn arrangement på en ellers kanskje hektisk "familiedag".

Nå skal jeg forhåpentligvis straks bli frisk også skal jeg prøve å oppdatere dere mer detaljert og oftere på hvordan jeg trener!
​​
Nyttårsforsett: Skjerpe inn kostholdet yttligere! • 573 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Ååå herrreeeegud. Så sykt deilig. Nå har jeg endelig ferie. Nå har jeg liggi våken i hele natt på grunn av en tigermygg. For de som ikke vet hva en tigermygg er så er den én jævla kriger av en mygg. Haha fy faen så seig. Ga seg aldri før jeg tok fra giftsprayen. Døde 07:00 etter å ha holdt meg våken hele natten.

Nå er det endelig reisedag! Klokken er nå 07:30 i skrivende stund. Jeg har pakket ferdig sånn halvveis. Flyet går herfra 13:10 og mellomlandingen er i München. Flyet går videre 19:20 ca. Det blir over 3 timer venting i München, men heldigvis er det faktisk en del jeg kjenner som tar samme fly, hvert fall til Tyskland og da blir ikke ventingen så alt for lang om jeg har noen å prate med.

En ting jeg må ta opp. Jeg har fått en ny sponsor. Jeg skulle egentlig offentliggjøre det samarbeidet i går. De sendte meg en pakke 5 desember. Den kom fra i går. Jeg tok taxi til postkontoret. Forteller taxisjåføren at han kan vente i 5 minutter da dette skal gå fort. Og om det ikke går så fort så får takstametret bare gå. Jeg går inn. Mottar hentelappen og navnet mitt blir ropt opp og han kommer frem med pakken. Pakken har en verdi på ca 780 EUR eller 7.000 NOK. Alle pakker over 425 EUR må deklareres og elektronisk sjekkes. Så jeg sier at det går helt fint, jeg venter her. Så får jeg høre at dette vil ta minst to timer og det har jeg ikke tid til i arbeidstiden på tross av at jeg har beholdt Norsk arbeidsmoral. Jeg sier at dette må han bare fikse siden jeg drar hjem til Norge i morgen (altså i dag). Da får jeg videre beskjed om at han skulle fikse så jeg kunne hente den ut på kvelden. Jeg setter meg i taxien og må se 50 EUR forsvinne ut av lommeboken til ingen nytte. Så ringer de fra postkontoret 18:30. "Du kan nå hente pakken, men siden Norge ikke er medlem av EU og pakkens innhold, pluss toll, avgifter og moms så vil det koste deg 277 EUR å hente ut pakken." Du kan tro det svarta for meg.. Malta. Forbanna U-land. B-lag. Få det bort. Så etter en rask telefon til sponsoren ble vi enige om å sende den retur også skal jeg innom de i julen å hente ut det samme som var i pakken. Stay tuned.

Jeg gleder meg så utrolig til å komme hjem til Norge. Det har gått 10 mnd siden jeg var hjemme om vi ser bort ifra 1.5 dag i juni. Jeg ser virkelig frem til å se igjen venner og kjente. Spesielt godt skal det bli å se familie, mine nærmest og selvfølgelig min lille pomeranian. Jeg kommer til å få en litt hetisk jul da jeg skal møte mange gamle kjente og samtidig bruke tid med familien, også skal jeg prøve å få holdt treningen i gang. Jeg vet jo ikke når jeg kommer hjem neste gang så jeg føler at jeg må prioritere venner og familie når jeg først er hjemme.

Følg meg på Instagram - AndrefjBratli
Følg meg på Snapchat - Afjaera
Følg meg på Strava - André Fjærestrand BratliHi guys!

So insanely delicious. Finally vacation. Been awake all night because of a tiger mosquito. For those who do not know what a tiger mosquito is so is the one fucking big mosquito. Haha Bloody hell so tenacious. Poison spray. Dead 7:00. Kept me awake all night.


Travel day! The time is now 7:30. I finished packing like halfway. The plane leaves Malta 1:10 p.m. and stops in Munich. The aircraft proceeding 7:20 p.m. Its more than 3 hours waiting in Munich, but fortunately there are actually a couple of guys I know who takes the same plane, at least for Germany.

I've got a new sponsor. I was supposed to announce the partnership yesterday. They sent me a package on December 5. It came from yesterday. I took taxi to the post office. Tells the taxi driver that he can wait for 5 minutes as this will go fast. And if it does not go so fast so please just wait. I go in. Receives the patch and my name is called out and he comes forward with the package. The package has a value of approximately 780 EUR or 7,000 NOK. All packages of 425 EUR or more must be declared and electronically checked. So I say it's fine, I'll wait here. Then I hear that this will take at least two hours and I have not time during working hours even though I have kept Norwegian work ethic. I say that he must fix it since I go home to Norway tomorrow (today). Then I further told that he would fix so I could bring it out at night. I sit in the cab and must see 50 EUR disappear out of my wallet for nothing. Post office calls me 6:30 p.m. "You can now retrieve the package, but since Norway is not an EU member and the package contents, plus any taxes, duties and VAT as it will cost you 277 EUR to extract the package." You can believe I almost killed someone. Malta. So after a quick call to the sponsor, we agreed to send the return also should I stop by the Christmas to bring out the same as was in the package. Stay tuned.

I really look forward to come home to Norway. It has been 10 months since I was at home if we disregard 1.5 days in June. I'm really looking forward to see friends and family. Particularly it will be to see family, my closest and of course my little pomeranian. It will be a bit hectical during Christmas when I will meet many old acquaintances while spending time with my family, too, I'll try to keep my training going. I do not know when I come home next time so I feel I must give priority to friends and family when I'm home.

Follow me on Snapchat - Afjaera
Follow me on Instagram - AndrefjBratli
Follow me on Strava - André Fjærestrand Bratli

 • 583 lesere

Likes

Comments