Hallaisen!

Nå er det jo straks høysesong for utenlandsturer for oss syklister og hva passer vel bedre enn at jeg nå kommer med den beste løsningen i siste liten for deg som sitter på gjerdet?

Abracadabra Cyclewear skal ha en samling på Costa de Almerìa fra 11-18 februar. Her skal hovedfokuset være at du får den beste sykkelopplevelsen du noen gang har hatt. Vi tilbringer 7 dager syd i Spania hvor vi har tilgang til ferske og gode lokale råvarer. Vi vil også ha et vannvittig proffesjonelt opplegg.

Det vil være egen servicebil med turene. Vi vil ha vår egen guide som er ekspert på område vi er i, og jeg er sikker på vi kommer til få noen vannvittig fine turer. Om du ikke skulle ha noen å dra på en sånn tur med så vil JEG være med akkurat deg!

Vi kommer til å kjøre noen morsomme konkurranser og det vil selvfølgelig bli delt ut premier!

Sjekk ut denne linken for å se en teaser davel - her

Du kan lese mer på denne linken og om registering! registreringsside! Om du skulle registrere deg etter å ha vært innom dette blogginnlegget så sleng igjen en kommentar her eller på facebook!

Dette vil være opplegget:

Lørdag 11.02 |

Reisedag, innlosjering.

Lunsj. Montere sykler og middag. Valgfri

trening.

Søndag 12.02 |

Frokost. Rolig sykkeltur

etterfulgt av omvisning på Mar de Pulpi.

Lunsj. Styrke og lett jogg som

ettermiddags økt. Middag etterfulgt av sykkeltilpasning.

Mandag 13.02 |

Frokost. Langtur sykkel

landevei. Medbrakt lunsj medbrakt i servicebil.
Middag etterfulgt av foredrag med Martin Bonnevie-Svendsen (wattkoden.no)

Tirsdag 14.02 |

Frokost. Intervaller sykkel

landevei. Lunsj. Styrke og jogg. Bading.

Middag

Onsdag 15.02 |

Frokost. Kort eller Lang

sykkeltur landvei (to grupper). Lunsj.

Teknikktrening og MTB på ettermiddagen.

Middag. Filmkveld

Torsdag 16.02 |

Frokost. Langtur sykkel

landevei. Lunsj medbrakt i servicebil.

Valgfri ettermiddag. Middag og foredrag

Fredag 17.02 |

Frokost. Konkurranse.

Lunsj. Styrke og lett jogg (frivillig).

Filmkveld og festmiddag.

Lørdag 18.02 |

Reisedag


Om du skulle ha noen spørsmål så må du ikke være redd for å spørre!

Likes

Comments

Hallaisen!

På nåværende tidspunkt så tror jeg faktisk ingenting kunne vært mer behagelig. Rett ut i sengen, beina høyt og rolig musikk etter en tøff dag mentalt og fysisk!

Jeg startet denne treningsuken på onsdag på grunn av bihulebetennelsen. På torsdag hadde jeg en rolig løpetur på 45 minutter. Planen var 6.45-tempo, men jeg følte meg totalt ødelagt etter sykdommen så jeg hørte på kroppen og endte opp på 6.58 i snitt. 6.65 km. Økt nummer to denne dagen var 30 minutter basistrening med fokus på mage og rygg.

Fredag morgen klarte jeg såvidt å komme meg opp av sengen. Utrolig lenge siden jeg har vært så vannvittig stiv og støl i bena etter en rolig løpetur. Men, jeg kom meg opp, og fikk gjort unna svømming før frokost og jobb. På planen stod det 10 minutter oppvarming etterfulgt av 5x100 meter progressivt opp til i3 på slutten av disse 100 meterne. Etter dette var det på med svømmeføtter ! Jeg kjørte 8x40 meter med svømmeføtter for å jobbe med rotasjon og høy albu. Etter jobb var det klart for økt nummer to: 60 minutter sykling med 5x3 minutter i2 med 1 minutt pause.

Og før jeg går videre til dagens økt så tenkte jeg at jeg kunne fortelle litt hvordan den følelsen var, av å sitte på en sykkel, 12 måneder etter at jeg gjorde det sist. Etter at jeg flyttet til Malta tok jeg utgangspunkt i at jeg ikke kom til å savne det å sykle eller at jeg kom til å slutte å følge med på hva som rører seg i sykkelmiljøet. Der tok jeg jævlig feil. Jeg har siden jeg flyttet fulgt med på alt som har skjedd hjemme i Norge, i utlandet og generelt det meste som har skjedd. Jeg har siden jeg flyttet til Malta fått enda flere kompiser hjemme i Norge som sykler på høyt nivå. Det å dra på seg det sjuke settet fra Abracadabra ! Det å stramme sykkelskoa rundt føttene igjen. Kjenne at teknikken fortsatt sitter. Jeg kunne tråkket på den sykkelen i sikkert 5 timer og fortsatt elsket det. Jeg syntes 60 minutter egentlig var for kort. Det føltes helt fantastisk og endelig være tilbake. Og det kan virkelig ikke sammenlignes med følelsen av å svømme eller løpe. Av mentale årsaker så skal jeg ikke si hva jeg egentlig synes om å svømme eller løpe, men jeg tror dere forstår. Jeg ser virkelig frem til neste sykkeløkt. Sykkel er min greie og det er det nok ingen som kan ta i fra meg.

I dag stod det 1 time 15 min / 12 km løping på programmet. Jeg valgte å ikke ha pulsen på displayet på klokka da jeg ville løpe på følelse. Tid per kilometer ville jeg ha oppe da jeg nesten vet hva pulsen er utifra det, men sånn var det visst ikke i dag. 3 uker med sykdom setter sine spor. Det som vanligvis havner på rundt 165 i snittpuls havnet i dag på 178(!!). Det som skulle være Z1/Z2 utviklet seg til å bli 36 minutter i Z3, 15 minutter i Z4 og 7 minutter i Z5. 18 minutter i Z1/Z2. Så, det er en grunn til at jeg ligger med beina høyt. Det var helt utrolig merkelig, for gjennomsnittstiden pr kilometer havnet på det jeg hadde forventet, rundt 6:45, og endte på 6:49..

I morgen venter svømmeintervaller, de første noensinne, og du kan tro jeg gleder meg!

Husk at du kan se alle øktene mine på Strava

Følg meg gjerne på snapchat også - Afjaera
Og Instagram - AndreFjBratli/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hi guys!

At this time I think actually nothing could have been more comfortable. Straight out in the bed, legs high and soft music after a tough day mentally and physically!

I started this training week because of sinusitis. On Thursday I had a easy jog for 45 minutes. The plan was 6.45-tempo, but I felt totally destroyed by the disease then I choose to listen to the body and ended up at 6.58 average. 6.65 km. Session two on this day was 30 minutes core.

Friday morning I could barely get out of bed. Incredibly long time since I've been so crazily stiff in the legs after a leisurely jog. But, I got up and manage to finish my swimming before breakfast and work. On the plan stood 10 minutes warm up followed by 5x100 meters progressively up to i3 at the end of these 100 meters. I did 8x40 meters with fins to work on rotation and high elbow. After work, I was ready for session number two: 60 minutes cycling with 5x3 minutes i2 with one minute break.

And before I go any further for the session today I thought I could tell a bit how the feeling was, to ride a bike, 12 months after I did it last time. After I moved to Malta, I thought that I not was going to miss cycling or that I was not going to follow the cycling environment in Norway. There I damn fault. Since I moved to Malta got even more friends in Norway who cycle at a high level. To gear up with a fucking nice kit from Abracadabra! Tightening cycle shoes around your feet again. Knowing that the technique still there. I could most likely be sitting there for another 5 hours and still loved it. I thought 60 minutes was actually too short. It felt absolutely fantastic to finally be back. And it really cannot be compared with the feeling of swimming or running. For mental reasons I will not say what I really think about swimming or running, but I think you understand. I'm really looking forward to next cycling session. Biking is my thing and that it's probably not no one can take away from me.

Today was 1hr 15 min / 12 km running the plan. I chose not to have the bpm on the display at the clock when I today would like to run by feeling. Time per kilometer I almost know what the pulse is based on it, but that was it not today. 3 weeks with illness leaves its mark. What usually ends up at around 165 average bpm fell today on 178 (!!). What was supposed to be Z1 / Z2 evolved to be 36 minutes in the Z3, 15 minutes in the Z4 and 7 minutes in Z5. 18 minutes in Z1 / Z2. So, that's one reason why I'm lying with legs high due recovery reasons. It was absolutely incredible strange, for average time per kilometer landed on what I had expected, around 6:45 and ended at 6:49 ..

Tomorrow: swim intervals, the first ever, and you can believe I cannot wait! ;)


Remember that you can see all sessions @ Strava

Follow me on snapchat too - Afjaera

And Instagram - AndreFjBratli
  • 46 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Jeg lovte jo for ikke så alt for mange innlegg tilbake at jeg skulle blogge litt oftere.
"Ja, for nå har du jo blogget mer enn du har trent" - Yes, det stemmer. Forhåpentligvis skal jeg fra nå av trene mer enn jeg blogger, samtidig som jeg blogger mer enn jeg vanligvis har gjort. Frem til nå har jeg ikke skrevet så detaljert om hva jeg har trent, men jeg tenkte jeg skulle begynne å dele litt mer spesifikt hva jeg trener.

Jeg har for første gang siden 26. desember hatt en ordentlig bra økt siden jeg ble syk. Jeg ble syk 21.desember, men som noen av dere vet måtte jeg ut å jage Isabel rundt Sognsvann den 26.des. Jeg prøvde meg på en svømme og sykkeløkt for akkurat en uke siden. Dagen før jeg fikk vite at jeg hadde bihulebetennelse. Kanskje ikke så fryktelig rart at det gikk trått både til vanns og til lands? Men NÅ er jeg endelig i gang. Jeg brukte 10-15 minutter til oppvarming på bassengkanten med stretch band fra Fastswim.no. To av øvelsene jeg kjørte kan du se her ! Etter disse øvelsene fikk jeg dratt på meg den sylfrekke svømmetrusa (Spyr av det navnet forresten. truse.. ) og hoppa ut i vannet. Jeg svømte veldig rolig i 40 minutter før jeg brukte 10-12 minutter på stretching av skuldre, vinger og triceps.

Jeg har siste dagen på antibiotika i morgen så jeg kommer til å fortsette rolig noen dager til. Det står 45 minutter veldig rolig jogg på programmet for i morgen. Morgenøkt i 6.45-tempo. Etter jobb skal jeg ha økt nummer to med 30 minutter basis med hovedfokus på mage/rygg.

Hovedfokus nå frem til uken er over er å gjøre disse rolige øktene med 100% kvalitet frem til jeg er helt frisk. Blir ingen hardøkter før antibiotika er helt ute av kroppen!

PS: Alle treningsøktene mine legges ut på Strava så følg med!

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hallaisen!


I promised to blog more often.

"Yes, because now you have wrote more than you have trained" - Yes, that's right. Hopefully I shall henceforth exercise more than I blog while I blog more than I usually do. Until now I haven´t written much details about what I've trained, but I thought I'd begin sharing a little more specifically what I do.

I have for the first time since December 26 had a real good session since I became ill. I got sick 21st of December, but as some of you know, I had to chase Isabel around Sognsvann December 26th. I tried myself a swimming and cycling session for just a week ago. The day before I found out that I had sinusitis. Perhaps not such a surprise that it went slow for both water and on land? I spent 10-15 minutes for warm up with stretch band from Fastswim.no. Two of the exercises I did you can see here! After these exercises, I got to wear my damn hot swim underwear and jumped into the water. I swam very easy for 40 minutes before I spent 10-12 minutes on stretching the shoulders, wings and triceps.

I have my last day on antibiotics tomorrow so I'll keep my training easy for a few days more. It is 45 minutes very leisurely jog on the program for tomorrow. Morning session at 6.45 pace. After work I have session number two with 30 minutes basis focusing on core!


The main focus now until the week is over is to make these quiet sessions with 100% quality until I am fully recovered. There will be no hard workouts before antibiotics are completely out of my body!


PS: All my workouts posted on Strava so stay tuned!
  • 82 lesere

Likes

Comments

Hallaisen alle sammen!

For nøyaktig to måneder siden ble jeg kontakt av Jørgen Gundersen. Jørgen er en de store stjernene i triatlon-sirkuset. Kanskje aller mest kjent for sine svømmeferdigheter der han er blant de absolutt beste i verden. faren til Jørgen, Stein har de siste 3-4 årene jobbet med Fastswim. Fastswim har spesialisert seg på konkurranseutøvere og high-end svømmeutstyr. Her har de mye og lang erfaring med svømming og triathlon. De begynner å bli ganske store her i Norge nå, og mye av grunnen til dette er at utstyret er bra, gode utøvere bruker utstyret og sist men ikke minst, aktivitet og synlighet. De er ute på rundt 70 stevner i året og får vist seg godt frem her.

Når jeg var hjemme i Norge fikk jeg hentet ut en del utstyret og mesteparten av dette har jeg tatt med meg ned til Malta. Jeg har blant annet fått prøve svømmeføtter, kickboard, paddles, briller, hette, håndkle, foam, roller, strikker, og sist men ikke minst, den beryktede svømmetrusa. Dette er et sårt tema. Altså, jeg har lovet meg selv dag inn og dag ut at jeg ALDRI skulle ha på meg en sånn en.. Når Jørgen ga meg beskjed om at dette måtte jeg begynne å bruke så har jeg spist duftlys og drukket vann til middag for å få den kroppsvekten ned. Det har funka sånn halvveis. Første gang jeg prøvde den var i Kongsbadet på Kongsvinger. Jeg var så jævlig flau at jeg hadde et håndkle rundt, så folk trodde sikkert jeg var naken under. Så flau var jeg at jeg nesten hoppet ut i vannet før jeg la fra meg håndkle. Jeg har ALDRI vært så usikker på min egen legning noen gang. hahaha. Vanskelig å forklare, men den er så liten at jeg faktisk måtte barbere alt jeg eide og hadde. Som syklist er jeg jo vandt til å ta bena, men at jeg måtte drive å dytte den jævla høvelen opp i ræva, det hadde jeg ikke trodd. Skal vi dra på litt her så måtte jeg jo faktisk ned i isbassenget for få alt til å passe... ;)

Nå har fått brukt den et par ganger og forhåpentligvis med litt mer trening og ordentlig kosthold så vil det se bedre ut enn det, det gjør på nåværende tidspunkt.

Innlegget fortsetter under bildet.

Jeg er fortsatt ute av trening pga bihulebetennelsen, men jeg har fått prøvd en del av utstyret og det virker veldig ålreit. Jeg er sikker på at dette vil hjelpe meg til å bli bedre i vannet og forhåpentligvis kan du også dra nytte av dette om du benytter deg av rabattkoden - Fjaera i nettbutikken - https://fastswim.no/ så får du 15% off!

Jeg har også pratet med Jørgen angående treningen, hvor han skal hjelpe meg med å systematisere treningen. Han har stålkontroll på triathlon og har drevet med dette på et profesjonelt nivå i flere år. Jeg er helt sikker på at det finnes mange områder jeg kan trene smartere og mer tidseffektivt på i en hektisk hverdag. Det skal bli ålreit å få litt mer oversikt og en ordentlig plan! Som jeg har sagt til Jørgen så trenger jeg ikke daglig oppfølging, men det viktigste for meg er bare at jeg har en plan å følge. For jeg gjør som regel som jeg får beskjed om!

PS: Icon Livigno Extreme Triathlon har fortsatt flere plasser igjen, og har du ikke meldt deg på enda, så er det kanskje på tide?


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hi everyone!


Exactly two months ago I was contacted by Jørgen Gundersen. Jørgen is a major stars of triathlon circus. Perhaps best known for his swimming skills where he is among the very best in the world. father of Jørgen, Stein has the last 3-4 years worked with Fastswim. Fastswim specializes in competitive athletes and high-end swim gear. They have much and long experience in swimming and triathlon. They are starting to get pretty big here in Norway now, and much of the reason for this is that the equipment is good, good performers use their equipment and last but not least, activity and visibility. They are attending around 70 events a year and get proven well up here.

When I was at home in Norway, I picked out some equipment and most of this I have taken with me to Malta. I have partly been testing fins, kick boards, paddles, goggles, cap, towel, foam roller, knits, and last but not least, the infamous swim underwear. This is a sore subject. Thus, I have promised myself day in and day out that I NEVER would wear one .. When Jørgen gave me the message that this I had to start using it I have been eaten scented candles and drinking water for dinner to get it body weight down. It has worked out halfway. The first time I tried it was in Kongsbadet at Kongsvinger. I was so damn embarrassed that I had a towel around, so people probably thought I was naked underneath. So embarrassed was I that I almost jumped into the water before I put my towel away. I have NEVER been so unsure of my sexuality ever. hahaha. Hard to explain, but it is so small that I actually had to shave everything I owned and had. As a cyclist, I the accustomed to taking the legs, but I had to push the damn razor up the ass, I had not imagined. Shall we go on a bit here so i had to actually go into the ice pool for getting everything to fit ...;)

Now have used it a few times and hopefully with a bit more training and proper diet so it will look better than it does at present.

The post continues below.I'm still out of training due to sinusitis, but I've got tried some of the equipment and it seems very good I'm sure this will help me to become better in the water and hopefully you can also take advantage of this if you use the discount code - Fjaera in the online shop - https://fastswim.no/ so you get 15% off!

I also chatted with Jørgen regarding to my training, where he will help me with the training. He has much experience regarding to triathlon and have been doing this on a professional level for several years. I am quite sure that there are many areas I can train smarter and more time effectively in a hectic schedule. It will be all right to get a little more transparency and a proper plan! As I have said to Jørgen, I do not need daily monitoring, but the main thing for me is that I have a plan to follow. For I do usually that I prompted!


PS: Icon Livigno Extreme Triathlon still have more slots left, and you have not signed up yet, then maybe it's time?

  • 456 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Skulle egentlig ha skrevet dette innlegget for lenge siden, men det har skjedd mye. Eller sannheten er at det faktisk ikke har skjedd en dritt, jeg har vært så syk og dårlig at jeg ikke har orket å skrive, men nå er jeg på gang igjen!

Jeg har i en lengre tid slitt litt med korsryggen da jeg har et ben som er en del lengre enn det andre. Så dette forplanter seg jo selvfølgelig videre og stopper opp i korsryggen. Team Merida ELITE har Muskelklinikken bokstavlig talt i ryggen og disse skal støtte oss på veien mot våre mål. Klinikken består av fysio´er og PT´er. Faktisk så har de nå også åpnet for et lite antall medlemmer som har muligheten til å trene der fulltid.

Finn-Tore som er eier og daglig leder har enorm kompetanse innen faget og tok røntgen av ryggen min før vi ikke overraskende konkluderte med at jeg har vannvittige "pakkede" muskler. Så de krever litt omsorg og pleie. Vi satte en nål ganske spot on. Jeg hadde litt smerter i dagene etterpå da vi hadde "rota litt i grøten" før det dempet seg og nå har blitt en del bedre. Dette vil nok mest sannsynlig komme tilbake så det må pleies regelmessig. Jeg fikk også sperret opp øyene på Finn-Tore når jeg sa jeg skulle delta i en sånn seig-jævel-konkurranse. Beskjeden var tydelig. " Du er bygget for tunge løft i få sekunder, ikke for å holde på i 16-18 timer" Så da fikk jeg den! Jeg vet jo egentlig selv at jeg ikke er en sånn type som burde holde på med utholdenhetsidrett men jeg trigges av å gjøre ting jeg ikke kan gjøre så da får jeg prøve da.

Pr nå så blir det litt vanskelig å få pleiet ryggen regelmessig hjemme i Norge da jeg er bosatt på Malta, men forhåpentligvis blir det ikke alt for lenge til jeg kommer hjem så jeg kan få fikset litt igjen. Jeg kommer enn så lenge til å bruke massør her på Malta som jeg gjør hver mandag for å få pleiet kroppen litt. Så vidt jeg vet finnes det EN sertifisert muskelterapaut på hele øya og han vet å ta seg betalt. Det finnes en haug med massører som ikke kan det, men koster 35EUR for en time så da får det bare bli som det blir.


PS: Om du sier at du har lest dette blogginnlegget så kan det hende du får et godt tilbud av de!


  • 151 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Nå har jeg tre gode nyheter og en dårlig.

Vi kan starte med den dårlige. Jeg har nå vært syk sammenhengende siden 26 desember og begynner å bli jævlig lei. Jeg prøvde meg på en økt i vannet og en rolig tur på sykkel på onsdag men jeg fikk ikke til noen av delene. Jeg har fortsatt en del vondt i hode og er veldig tett i nesen. Om jeg ikke blir bedre over helgen må jeg ta en tur til legen igjen så jeg får litt fortgang, for jeg har virkelig ikke tid til dette når jeg allerede ligger etter skjemaet!

1/3
Abracadabra Cyclewear inviterer nettopp deg til sin treningssamling i Spania i februar. Samlingen er fra 11-18.februar og alt er inkludert i pakkeprisen. Fly, hotell, tre varme retter hver dag, privat guide og alt du måtte trenge. Det vil også komme noen frekke overraskelser fra Wattkoden og Magnat Center. Det er satt ett makstak på 30 deltakere og interessen er allerede stor. Det vil bli holdt foredrag om trening av Martin som driver Wattkoden, det vi bli arrangert konkurranser med premiering og vi skal kose oss gløgg i hjel! Du kan selvfølgelig få se en liten teaser her !

2/3
Abracadabra trenger også flere tryllekunstnere som meg. Vi søker nemlig flere ambassadører! Og vi er ikke på jakt etter deg som kun vil ha et kit gratis. Vi er gira på deg som faktisk kan tilføye Abracadabra noe, komme med innspill på design, markedsføring og generelt være en pådriver i sykkelmiljøet! Du får også æren av å bidra til nye kolleksjoner og ikke minst ha på deg det sjukt fete tøyet. Om det er nettopp deg vi søker etter så sleng inn en søknad her

3/3
Takk for hjelpen! Det ser ut til at deres "likes" som har haglet inn de siste dagene bærer frukter og at jeg blir en av de tre som er så heldige å få et tre-dagers opphold i Livigno fra 31.08.-03.09 når konkurransen avholdes. Konkurransen er på 1800-meters høyde så jeg må mest sannsynlig være der et par dager i forveien for å akklimatisere meg. Men jeg er SJUKT takknemlig for hver eneste like. Setter utrolig pris på at dere bidrar og hjelper til. Ikke så ofte jeg spør om noen sånn type hjelp og jeg syntes egentlig det er JÆVLIG flaut å tigge etter likes, men så mitt snitt til å spare meg for noen kroner, så takk for det! Konkurransen avsluttes i kveld så om du fortsatt ikke har likt innlegget så kan det likes her

Hi guys!

Now I have three good news and one bad.

We can start with the bad. I have now been sick continuously since December 26 and start getting damn tired. I tried a session in the water and on the bike on Wednesday but that didn´t work out very well. I still have some pain in my head and is very dense in the nose. If I do not improve over the weekend, I must take a trip to the doctor again so I get some speed up, because I really do not have time for this when I already behind schedule.

1/3

Abracadabra Cyclewear just invited you to their training camp in Spain in February. The collection is from 11-18.februar and everything is included in the package price. Flight, hotel, three hot dishes every day, private guide and everything you might need. There will also be some surprises from Wattkoden and Magnat Center. It's set one maximum charge of 30 participants and interest is already big. It will be lectured on training of Martin who runs Wattkoden. It will be contests with prizes and we should enjoy ourselves astute to death! Of course you can see a little teaser here !


2/3

Abracadabra also need more magicians like me. We seek fact several ambassadors! And we are not looking for you who just want a kit for free. We are excited about you that can actually add Abracadabra something, give input on the design, marketing and generally be a driving force in the cycling environment! You also get the honor of contributing to new collections and not least wear really nice clothes. Apply here


3/3

Thanks for the help! It appears that their "likes" that has rained in the past few days are bearing fruit and that I will be one of the three who are fortunate enough to get a three-day stay in Livigno from 31.08.-03.09 when the competition is held. Competition is at 1800 meters altitude so I will likely be there a few days in advance to acclimatize myself. But I'm very grateful for every one of you. Incredible thanks for your contribute and help. Not often I ask if someone could help me out with this kind of stuff, Even thought it is really embarrassing to beg for likes, but then my cut to save me some money, so thank you for it! The contest ends tonight so if you still have not liked the post then the likes here  • 231 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Jeg spør sjelden eller aldri om hjelp til noe som helst, men akkurat nå trenger jeg hver og en av dere! Icon Livigno Extreme Triathlon deler ut et opphold for to personer i tre netter under arrangementet for de som allerede er påmeldt.

Det ENESTE jeg trenger fra deg er at du klikker deg inn på min Facebook-profil -https://www.facebook.com/abratli
og like DENNE POSTEN ! Jeg hadde satt umåtelig pris på om du gadd å dele linken også - https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1346736912051253&id=100001448701243&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1346736912051253%3Atl_objid.1346736912051253%3Athid.100001448701243%3A306061129499414%3A2%3A0%3A1485935999%3A2988007658890354113#footer_action_list

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

I never ask for your help, but right now I need every one of you! Icon Livigno Extreme Triathlon distributes a stay for two people and three nights during the event for those already enrolled.

The only thing I need from you is that you click on my Facebook profile - https://www.facebook.com/abratli
and equally THIS POST I had put immensely appreciate if you bother to share the link https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1346736912051253&id=100001448701243&refid=17&_ft_=top_level_post_id.1346736912051253:tl_objid.1346736912051253:thid.100001448701243:306061129499414:2:0:1485935999:2988007658890354113#footer_action_list  • 125 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Jeg vet ikke hvor lang tid jeg skal bruke på å skrive om 2016. Som for alle andre har jeg hatt mange oppturer og mange nedturer. Den siste nedturen kom når jeg ble syk hjemme i julen. Jeg er fortsatt syk og håper ikke det tar alt for lang tid før jeg er frisk. Det skal dog sies at jeg hadde det helt fantastisk hjemme i julen. Jeg fikk brukte masse tid med mine nærmeste på tross av sykdom og mye sofa, men jeg er en familiekjær liten jævel. Så vi får se hvor lenge jeg klarer meg uten å dra hjem på besøk igjen.

Jeg var innom den mye omtalte siste samarbeidspartneren min. Jeg har fått henta med meg en del utstyr hjemmefra som jeg skal få vist dere, og dere vil også få en rabattkode som gjør at dere får noen prosenter på handel der!

Jeg var også innom muskelklinikken og Finn-Tore i Oslo to ganger. Det kommer et eget innlegg om dette iløpet av uken håper jeg. Jeg har slitt med kroppen i det siste så jeg har trengt litt oppfrisking.

Jeg fikk også brukt en del dag sammen med Isabel som jeg gikk på Folkehøgskole sammen med for 7-8 år siden. Vi fikk banka inn 10 km med løping i frisk natur oppe på Sognsvann før vi dro på med en bedre middag nede på Aker Brygge.

Jeg skulle jo arrangere dette Nyttårshalvmaraton´et. Det skal sies at det ble gjennomført av nesten 100 stykker, selvom jeg ikke fikk vært med selv grunnet sykdom så er jeg vannvittig stolt og ydmyk over at så mange mennesker velger å delta på et sånn arrangement på en ellers kanskje hektisk "familiedag".

Nå skal jeg forhåpentligvis straks bli frisk også skal jeg prøve å oppdatere dere mer detaljert og oftere på hvordan jeg trener!
​​
Nyttårsforsett: Skjerpe inn kostholdet yttligere!  • 312 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Ååå herrreeeegud. Så sykt deilig. Nå har jeg endelig ferie. Nå har jeg liggi våken i hele natt på grunn av en tigermygg. For de som ikke vet hva en tigermygg er så er den én jævla kriger av en mygg. Haha fy faen så seig. Ga seg aldri før jeg tok fra giftsprayen. Døde 07:00 etter å ha holdt meg våken hele natten.

Nå er det endelig reisedag! Klokken er nå 07:30 i skrivende stund. Jeg har pakket ferdig sånn halvveis. Flyet går herfra 13:10 og mellomlandingen er i München. Flyet går videre 19:20 ca. Det blir over 3 timer venting i München, men heldigvis er det faktisk en del jeg kjenner som tar samme fly, hvert fall til Tyskland og da blir ikke ventingen så alt for lang om jeg har noen å prate med.

En ting jeg må ta opp. Jeg har fått en ny sponsor. Jeg skulle egentlig offentliggjøre det samarbeidet i går. De sendte meg en pakke 5 desember. Den kom fra i går. Jeg tok taxi til postkontoret. Forteller taxisjåføren at han kan vente i 5 minutter da dette skal gå fort. Og om det ikke går så fort så får takstametret bare gå. Jeg går inn. Mottar hentelappen og navnet mitt blir ropt opp og han kommer frem med pakken. Pakken har en verdi på ca 780 EUR eller 7.000 NOK. Alle pakker over 425 EUR må deklareres og elektronisk sjekkes. Så jeg sier at det går helt fint, jeg venter her. Så får jeg høre at dette vil ta minst to timer og det har jeg ikke tid til i arbeidstiden på tross av at jeg har beholdt Norsk arbeidsmoral. Jeg sier at dette må han bare fikse siden jeg drar hjem til Norge i morgen (altså i dag). Da får jeg videre beskjed om at han skulle fikse så jeg kunne hente den ut på kvelden. Jeg setter meg i taxien og må se 50 EUR forsvinne ut av lommeboken til ingen nytte. Så ringer de fra postkontoret 18:30. "Du kan nå hente pakken, men siden Norge ikke er medlem av EU og pakkens innhold, pluss toll, avgifter og moms så vil det koste deg 277 EUR å hente ut pakken." Du kan tro det svarta for meg.. Malta. Forbanna U-land. B-lag. Få det bort. Så etter en rask telefon til sponsoren ble vi enige om å sende den retur også skal jeg innom de i julen å hente ut det samme som var i pakken. Stay tuned.

Jeg gleder meg så utrolig til å komme hjem til Norge. Det har gått 10 mnd siden jeg var hjemme om vi ser bort ifra 1.5 dag i juni. Jeg ser virkelig frem til å se igjen venner og kjente. Spesielt godt skal det bli å se familie, mine nærmest og selvfølgelig min lille pomeranian. Jeg kommer til å få en litt hetisk jul da jeg skal møte mange gamle kjente og samtidig bruke tid med familien, også skal jeg prøve å få holdt treningen i gang. Jeg vet jo ikke når jeg kommer hjem neste gang så jeg føler at jeg må prioritere venner og familie når jeg først er hjemme.

Følg meg på Instagram - AndrefjBratli
Følg meg på Snapchat - Afjaera
Følg meg på Strava - André Fjærestrand BratliHi guys!

So insanely delicious. Finally vacation. Been awake all night because of a tiger mosquito. For those who do not know what a tiger mosquito is so is the one fucking big mosquito. Haha Bloody hell so tenacious. Poison spray. Dead 7:00. Kept me awake all night.


Travel day! The time is now 7:30. I finished packing like halfway. The plane leaves Malta 1:10 p.m. and stops in Munich. The aircraft proceeding 7:20 p.m. Its more than 3 hours waiting in Munich, but fortunately there are actually a couple of guys I know who takes the same plane, at least for Germany.

I've got a new sponsor. I was supposed to announce the partnership yesterday. They sent me a package on December 5. It came from yesterday. I took taxi to the post office. Tells the taxi driver that he can wait for 5 minutes as this will go fast. And if it does not go so fast so please just wait. I go in. Receives the patch and my name is called out and he comes forward with the package. The package has a value of approximately 780 EUR or 7,000 NOK. All packages of 425 EUR or more must be declared and electronically checked. So I say it's fine, I'll wait here. Then I hear that this will take at least two hours and I have not time during working hours even though I have kept Norwegian work ethic. I say that he must fix it since I go home to Norway tomorrow (today). Then I further told that he would fix so I could bring it out at night. I sit in the cab and must see 50 EUR disappear out of my wallet for nothing. Post office calls me 6:30 p.m. "You can now retrieve the package, but since Norway is not an EU member and the package contents, plus any taxes, duties and VAT as it will cost you 277 EUR to extract the package." You can believe I almost killed someone. Malta. So after a quick call to the sponsor, we agreed to send the return also should I stop by the Christmas to bring out the same as was in the package. Stay tuned.

I really look forward to come home to Norway. It has been 10 months since I was at home if we disregard 1.5 days in June. I'm really looking forward to see friends and family. Particularly it will be to see family, my closest and of course my little pomeranian. It will be a bit hectical during Christmas when I will meet many old acquaintances while spending time with my family, too, I'll try to keep my training going. I do not know when I come home next time so I feel I must give priority to friends and family when I'm home.

Follow me on Snapchat - Afjaera
Follow me on Instagram - AndrefjBratli
Follow me on Strava - André Fjærestrand Bratli

  • 344 lesere

Likes

Comments

Hallaisen!

Nå skal jeg ikke kaste stein i glasshus, for jeg har nettopp satt opp et event. Halvmaraton på nyttårsaften - Nyttårshalvmara , men jeg begynner å bli litt lei av alle skriveriene om hvordan man ikke skal legge på seg i julen, eller hvilket mat man kan spise og hva man ikke kan spise. Eller hvor mye du må trene i julen for å kunne spise hva du vil.

Du blir påvirket enn du vil eller ikke. Jeg er personlig driiit lei av å høre alt maset om det. Om vi teller dager fra julaften til nyttår så er det en ukes tid. Om vi skal sette det litt på spissen så er det to uker fra julen starter til den slutter. Altså to jævla uker. Av 52 hele året. Hvorfor skal man da være så jævlig forsiktig med å ikke spise det ene eller det andre, og trene som en idiot disse 14 dagene? Hva med å heller nyte disse to ukene? For de fleste nordmenn så er julen er stille og fredelig tid hvor man nyter hver eneste dag. Man har som oftest sine nærmeste involvert flere dager hvor man samles og spiser god mat og godt drikke.

Mitt poeng er at det må gå an å ta seg litt fri. Du skal ikke ha dårlig samvittighet fordi du ikke rakk å trene alle dagene i julen eller at treningen kanskje sklei ut litt disse to ukene. Du har fortjent dissse to ukene. Du skal nyte de, med dine nærmeste og ikke bry deg om all dritten som skrives i de forskjellige mediene. Er så dritlei av alle ekspertene som snakker om Ja/Nei-mat. Syntes det er merkelig at det skal være så mye mas om dette når vi alle i utgangspunktet egentlig bare vil kose oss.

Jeg skal med hånda på hjerte si at jeg kommer ikke til å trene meg ihjel i julen. Jeg kommer til å ha noen rolige økter bare for å holde kroppen sånn halvveis i gang, men jeg kommer ikke til å løpe intervaller 25.desember fordi jeg spiste julemiddag dagen i forveien. Jeg skal nyte disse dagene med mine nærmeste også får jeg ta treningen som den kommer. Har jeg lyst til å ligge på sofaen istedenfor å banke 3 timer med løping i skogen så blir det sofaen disse to ukene.

Du vil nesten garantert ikke få noen andre uker iløpet av året hvor man kose seg så mye i en ellers stressende hverdag. Ikke jobb, ikke skole, ikke trening?

Følg meg på Snapchat - Afjaera
Følg meg på Instagram - AndreFjBratli
Følg meg på Strava - André Fjærestrand Bratli

  • 608 lesere

Likes

Comments