Skrevet i : Travel & Explore

I forbindelse med en dagstur vi meldte oss på besøkte vi denne attraksjonen. Det var en relativt lang busstur med et stopp før vi ankom Syri i Kaltër. Tror det beste er og leie egen bil og dra til slike destinasjoner på egen hånd, da det tar litt lengre tid når det er en hel buss som skal være med. Vi stoppet på en café som serverte de mest ekstreme kakene jeg har smakt, ever! Stykkene var så mektige at meg og Marcus kjøpte to ulike kakestykker og delte dem uten hell i å spise opp alt. My gad, det er hva jeg kaller for food coma! Videre kom vi til inngangen til nasjonalparken og kjørte på en veldig kronglete og smal vei. Men når bussen stoppet og vi kom ut ble jeg målløs av den flotte, frodige naturen. Hovedpoenget med nettopp denne attraksjonen er "The blue eye", som er et naturfenomen med det klareste vannet du finner. Helt blått, turkis og krystallklart vann. Vannet holder alltid 10 grader, er rundt 50 meter dypt og det er strenge regler for hva man får lov til å gjøre rundt vannet. Det er blant annet ikke lov å bade i vannet, men det er turister som gjør dette likevel. Inni denne skogen er det en god del kjøligere enn hva det er i for eksempel serandë city, så gjorde absolutt ingenting med et lite avbrekk fra varmen også.
Alt i alt er The blue eye, et must å få med seg om du skal feriere til Albania, serandë ! Forbløffende vakker natur.

x

"In connection with a day trip we signed up for, we visited this attraction. It was a relatively long bus ride with a stop before we arrived at Syri in Kaltër. I think the best is to rent your own car and go to such destinations on your own, as it takes a little longer when there is a whole bus that will be included. We stopped at a cafe that served the most extreme cakes i have ever tasted! The pieces were so big and juicy that me and Marcus bought two different pieces of cake and shared them without luck in eating everything. My god, that's what I call for food coma! Furthermore, we came to the entrance to the national park and drove on a very chunky and narrow road. But when the bus stopped and we came out i became speechless by the beautiful, lush nature. The main point of this attraction is "The Blue Eye", which is a natural phenomenon with the clearest water you'll find. Completely blue, turquoise and crystal clear water. The water always holds 10 degrees, is about 50 meters deep and there are strict rules for what is allowed to do around the water. Among other things, it is not allowed to swim in the water, but there are tourists who do this anyway. Inside this forest, it's a lot cooler than what it is in, for example, serandë city, so we didn´t bother to take a small break from the heat as well.
All in all, The Blue Eye is a must to see if you are going on holiday to Albania, serandë! Stunning beautiful scenery"

Design bloggen din - velg mellom mange ferdige maler på Nouw, eller lag din egen – pek og klikk - Klikk her

Likes

Comments