Skrevet i : Travel & Explore

Jeg er muligens en smule rastløs, dette blandet med hjemlengsel gir ingen tvil om hvor jeg helst vil reise. Har kun vært hjemme i Oslo knappe 5 dager, hovedsakelig reiste jeg tilbake til Oslo for å delta på Trestokkfestivalen forrige helg og jobbe et par dager.

For øyeblikket sitter jeg på Gardermoen og venter på at flyet skal starte boarding. Krysser fingrene for at flyet er i rute. Norwegian sine flygninger har ikke akkurat vært klokkeklare den siste tiden. Det var forsinket forrige hjemreise og det får ikke være tilfellet denne gangen!

Snakkes Oslo, og Sørlandet - jeg ber om stor sol og varme, takk.

x

"I may be a bit restless, this mixed with homesickness makes no sense as to where I would prefer to travel. Have just been home in Oslo for almost 5 days, mostly I traveled back to Oslo to attend the Trestokk Festival last weekend and work for a couple of days.

At the moment I am on Gardermoen waiting for the plane to start boarding. Crossing my fingers for the plane to be on route. Norwegian's flights have not just been clear lately. It was delayed last return trip and it may not be the case this time!

See you later Oslo and Sørlandet - I'm praying for great sun and warmth, thanks".

Blogg med mobilen - Nouw har en av de beste blogg verktøy på markedet - Klikk her

Likes

Comments

Skrevet i : Everyday life

Jeg og Marcus var i ekstase over og å flytte fra Nydalen til Bislett i håp om en roligere blogg med litt mere oppegående mennesker som ikke festet torsdag-lørdag, hver uke, hver måned i ett helt år. Men neida, det skulle bare mangle at vi kunne bli så heldige! Vi mistrivdes i Nydalen fra første uken vi bodde der og strenge som utleieren var kunne vi se langt etter og flytte ut før oppsigelsestiden, samme hvilket grunnlag det måtte være. Det var relativt deilig og flytte ned til sentrum, her på Bislett. Man skulle jo trodd at det er mere bråk i helgene her men tvert i mot.

Saken er at jeg har en skikkelig likanes nabo, for en fantastisk kar dette er. Som tror og mener at det er helt OK og tenne seg en joint på alle døgnets tider og for å gjøre vondt verre, stå under viften sin som fører rundt i blokken og inn i min stue og soverom. Altså, denne lukten er ikke som noe annet jeg har luktet før. Som en sterk, intens svettelukt som har vært innestengt i 24 måned. Den lukten er så sterk at jeg kan banna på at jeg blir høy av og sitte her i leiligheten min når han røyker. På begynnelsen tenkte jeg ikke noe spesielt over saken, men når dette er tilfellet opp til 3-5 ganger daglig, nesten hver dag begynner det og bli i overkant mye for denne frøkna her.

Det er så vanskelig og konfrontere han også, da han er så forbanna hyggelig når jeg treffer på han i gangen og han ser ut som en stereotypisk Mc gjengmedlem så jeg har faktisk ikke baller nok til å tørre og si noe. Shit, det er vanskelig, da jeg bare vil ta til mot og banke på døren og spørre pent om han kan røyke ut av vinduet eller gjøre det et annet sted. I stedenfor sitter jeg her med konstant hodepine og blanke øyner av den lukten.
Dette er mitt daglige dilemma.

x

"Me and Marcus were ecstatic about moving from Nydalen to Bislett in the hope of a quieter block with some more upright people who did not party Thursday-Saturday, every week, every month for a whole year. But no, it would just be missing that we could be lucky! We were unhappy in Nydalen from the first week we stayed there and strict as the landlord was, we could look far after and move out before the notice period, no matter what basis it may be. It was relatively good to move downtown, here at Bislett. One would have thought that there is more trouble on weekends here, but on the contrary.

The thing is that I have a proper lane's neighbor, for a wonderful guy this is. Who believes and thinks it's all right and ignite a smoke at all times of the day/night and to hurt worse, stand under his fan moving around the block and into my living room and bedroom. So, this smell is not like anything else I've smelled before. As a strong, intense sweat smell that has been shut down for 24 months. That smell is so strong that I can make sure I get high just by sitting here in my apartment when he smokes. At the beginning, I did not think anything special about the matter, but when this is the case up to 3-5 times a day, almost every day, it starts to be a lot more for this girl here.

It's so hard to confront him too, as he's so damn nice when i meet him in the hallway and he looks like a stereotypical Mc gang member so I actually don´t have the balls to try and say something. Shit, it's hard, as I just want to knock the door and ask nicely if he can smoke out of the window or do it somewhere else. Instead, I sit here with constant headaches and shiny eyes of that smell.
This is my daily dilemma".

Likes

Comments

Skrevet i : Social Events

For noen måneder siden ble jeg spurt om og promotere en nyoppstartet festival sammen med 80 andre influencers som fant sted i Finnskogen denne helgen, og jeg er ikke annet enn takknemlig for denne muligheten og opplevelsen. Festivalen heter Trestokkfestivalen og det er allerede duket for ny runde med denne festivalen første helgen i august, neste sommer. Så for dere som gikk glipp av denne festivalen har muligheten igjen neste sommer! Ikke gå glipp av det. Med et konsept basert på vakker norsk natur, skogens konge "elgen", tømmer og stokker syntes jeg det var godt gjennomført. Og jeg koste meg glugg sammen med en flott gjeng!

Jeg vil tørre og påstå at været har mye og si på stemningen på festivaler, og vi hadde svært skiftende vær. I det ene øyeblikket hadde himmelen åpnet seg og pøst ned bøttevis med regn og i det neste øyeblikket tittet solen frem og varmet godt i kropp og sinn. Alle oss som var invitert til festivalen som Influencers fikk dekket frakt tur/retur fra Oslo, VIP billetter + 1, gratis mat og alkohol. Vi fikk tildelt 50 bonger som ble brukt til alt av mat og drikke, og vi sov alle sammen i telt på festivalcampen.

Jeg hadde med meg Marcus som min + 1, for jeg følte det var koselig og gjøre noe sammen, telte og kose oss med konserter og andre feststemte mennesker. Vi nøt noen godt blandede drinker mens vi hørte på ThoseBricks, Morten Abel, Jonah Blacksmith, Electric Guitars, Anastacia, Madcon, Dunisco, Kent Oritz, Grand Vintage, Trubadur Bayer, The White Dominos og Kilts i løpet av lørdagen.

x

"A few months ago, I was asked if i wanted to promote a newly started festival that took place in Finnskogen this weekend, and I am nothing but grateful for this opportunity and experience. The festival is called Trestokkfestivalen and it is already a new round with this festival the first weekend in August, next summer. So for those who missed this festival, the opportunity will be back next summer! Don´t miss out! With a concept based on beautiful Norwegian nature, the forest's king "Moose", timber and logs I thought the whole event was well done.

I want to dare and say that the weather has a lot to say about the atmosphere at festivals and we had very changing weather. In one moment the sky had opened and bumped down with rain and in the next moment the sun looked forward and warmed my body and mind. All of us invited to the festival as Influencers received a a ride back and forth from Oslo, VIP tickets + 1, free food and alcohol. We were awarded with 50 bongs each that were used to all food and drink and we all slept in tents at the festival camp.

I had Marcus as my + 1, because I felt it was cozy to do something together, camping and enjoying ourselves with concerts and other festive people. We enjoyed some nice mixed drinks while listening to ThoseBricks, Morten Abel, Jonah Blacksmith, Electric Guitars, Anastacia, Madcon, Dunisco, Kent Oritz, Grand Vintage, Trubadur Bayer, The White Dominos and Kilts during Saturday".

#sponset #ad #trestokkfestivalen

Likes

Comments

Skrevet i : Social Events

Det jeg hater mest er og reise ifra venner og familie, og nok en gang måtte jeg gjøre dette. Har storkost meg hjemme i den lille sørlandsperla, Mandal. Ingenting er så godt som et avbrekk fra den dagligdagse hverdagen og slappe helt av med de menneskene jeg setter mest pris på.

Og ingenting er så godt som en ordentlig skalldyr-middag, det er et must for meg å spise reker i løpet av sommeren, og om jeg ikke får dette blir jeg skikkelig furten!
Etter middagen fikk jeg nyte noen timer sammen med min bestevenninne, Susanne. Vi nøt solen og tok oss en oversize is på brygga før jeg ble hentet.

Og om det ikke er typisk meg og være sent ute og i siste liten så vett ikke jeg. I god tro mente jeg at vi hadde mere enn god nok tid inn til flyplassen i Kristiansand og når flyet mitt skulle dra 19:35 og jeg skrev ut bagasjelappen min nøyaktig 19:00 ble jeg temmelig irritert da damen i skranken sa at jeg var for sent ute med og levere bagasjen min. Hun visste i dette øyeblikket ikke at jeg alt hadde skrevet ut både bagasjelappen og boardingkortet mitt. Jeg ble da veldig frustrert og nærmest knurret litt på henne og sa at jeg skulle på dette flyet og bagasjen min skulle være med, ikke noe og diskutere!
Etter mye om og menn tok hun kofferten min og jeg måtte løpe til gaten. Takk Gud for ar Kjevik flyplass er liten for dette rakk jeg akkurat.

Var også ekstremt godt og komme hjem til en hund som hadde savnet meg, godt noen savner meg. Neida. Joda.
Dog skikkelig vondt i mammahjertet og dra for å levere Gizmo til hundepasserne.

Jeg og Marcus er nemlig på festival i dag og det kommer en oppdatering om dette senere!
Nyt helgen alle sammen!

x

"What I hate most is traveling from friends and family, and once again I had to do this. Have a great time at home in the little southern pearl, Mandal. Nothing is as good as a break from the everyday life and totally relax with the people I love the most. And nothing is as good as a proper shellfish dinner, it's a must for me to eat shrimp during the summer, and if I do not get this I'll be really grumpy! After dinner I had a couple of hours together with my best friend, Susanne. We enjoyed the sun and took us an oversize ice cream on the dock before I was picked up. And if it's not typical of me and being late, I do not know. In good faith, I thought we had more than enough time to the airport in Kristiansand and when my plane was leaving 7:35 p.m. and I wrote out my luggage tag exactly 7:00 p.m. I was rather annoyed when the lady at the counter When she said that I was too late to send out and deliver my luggage. She did not know at this moment that I had printed out both my luggage and boarding card. I was very frustrated and almost squashed her and said that I was going on this plane and my luggage was going with me, nothing to discuss! After much on and about she took my suitcase and I had to run to the gate. Thank you God that Kjevik Airport is small for this I got right. Was also extremely good to come home to a dog who obviously had missed me, good somebody miss me. However, it really hurt my motherheart to go and deliver Gizmo to the dog keepers.

Me and Marcus are at the festival today and there will be an update about this later! Enjoy the weekend all together"

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Har så langt har jeg hatt en herlig uke hjemme på sørlandet. Det gir meg som regel den samme følelsen hver gang jeg kommer hjem til lille Mandal by og svinger inn på innkjørselen hjemme. En automatisk ro i kroppen, og vekten på skuldrene blir plutselig lettere. Alle tanker og bekymringer eller bare generelt rot i hodet forsvinner når jeg kommer hjem. Det er ikke slik at jeg fortrenger eventuelle problemer jeg har hjemme i Oslo, men jeg setter på en pauseknapp og tillater meg selv og slappe av 100 % hos mamma og pappa. Det er ekstremt deilig, og det fortjener vi alle sammen i blant.
Har snudd helt rundt på døgnet, ikke vært i seng før 04- 06 tiden hver eneste dag. Alt for mange og treffe og alt for mye og rekke og gjøre. Til vanlig er jeg veldig A4 og foretrekker og legge meg rundt 22 og stå tidlig opp for å få mest ut av dagene mine.

Allerede samme kvelden som jeg kom til mandal fikk vi besøk av min onkel og kusine på 9 år fra Ålesund. Det var ikke mye ro og fred og få etter det, men ettersom jeg ser min lille kusine så sjeldent er det koselig og tilbringe tid sammen med den lille pøbelen. Jeg hadde derfor ingenting i mot og bli tvunget med til dyreparken i Kristiansand. Kanskje en av de fineste og varmeste dagene i løpet av uken min hjemme og den ble brukt flittig her. I 7 timer tuslet vi rundt og kikket på alle dyrene, prøvde fasiliteter, prøvde lykken i tivoli-båsene, spiste og koste oss. Jeg syntes helt ærlig det er like moro nå som før og dra i Dyreparken. Alle disse eksotiske og nordiske dyrene, hvor mange av dem mest sannsynlig hadde hatt det bedre ute i det fri med ubegrenset av land og område og utforske. Jeg har ikke undersøkt på forhånd hvordan det er for dyrene i Dyreparken i Kristiansand, men har fått inntrykk av at de det blir behandlet svært godt og får både kjærlighet, mosjon og blir godt aktivisert.

x

"So far I have had a wonderful week at home in southern Norway. It usually gives me the same feeling every time I get home to this small city, Mandal as far as i turn into the driveway at home. An automatic calmness in the body, and the weight on the shoulders becomes suddenly easier. All thoughts and concerns or just generally chaos in my mind disappear when I get home. It's not the case that I displace any problems I have at home in Oslo, but I put on a pause button and allow myself to relax 100% with Mom and Dad. It is extremely relaxing and we all deserve it sometimes.
I have turned all the way around the clock, have not been to bed before 04:00-06:00 every single day. Too many to meet and way too much to see and do. Usually I am very A4 and prefer to go to bed around 22:00 and get up early to make the most of my days.

Already the same evening I came to Mandal, we got company at home. Myy uncle and cousin for 9 years visited from Ålesund. There was not much peace and quiet after that, but after seeing my little cousin so rarely it's cozy and spending time with that little bastard. Therefore, I had nothing against being forced into the animal park in Kristiansand. Perhaps one of the nicest and warmest days of my week at home and it was used diligently here. For 7 hours we walked around and looked at all the animals, tried facilities, tried the luck in the tivoli booths, ate and had a blast. I thought it was just as much fun now as before to go to the Animal Park. All of these exotic and Nordic animals, many of whom most likely had it better outdoors in the open-air with unlimited land and territory. I have not examined beforehand how it is for the animals in Dyreparken in Kristiansand, but have the impression that they are treated very well and get both love, exercise and well-being".


Likes

Comments

Skrevet i : Everyday life

Før jeg dro på ferie til sørlandet hadde jeg en skikkelig koselig kveld sammen med en av mine beste venninner fra militæret. Jeg hadde jobbet hele dagen, og måtte bare forte meg hjem for å skifte på noen rene klær og hive meg på trikken til byen igjen. Sommerværet var på topp så noe annet antrekk enn kjole var helt uaktuelt! Holdt på og renne bort av varmen, men jeg klager ikke, nyter de få varme og solfylte dagene iv har hatt til det ytterste! Vi dro til Aker brygge og satte oss på Lekter´n. Bestilte oss drinker og mat, og det var i grunnen en skikkelig skuffelse i motsetning til andre ganger jeg har vært der. "Drinken" minnet mere om en slush med sprit og ikke det jeg hadde forventet. Ettersom jeg er ei sørlandsjente så elsker jeg sjømat så kjøpte reker i god tro om at de skulle være ferske og gode. Sorry Lekter´n men dette var ikke mye bra, smakløse, seige reker som gjorde at jeg fikk vondt i magen. Skuffet.
MAKE MAKE MAKE - Big mistakes

x

Before I went on holiday to southern Norway, I had a really nice evening together with one of my best friends from the military. I had worked all day, just had to head home quick to change to some clean clothes and pull me on the tram to the city again. The summer weather was on top so something different outfit than a dress was completely out of order! I was about to melt away from the heat, but I'm not complaining, enjoying the few hot and sunny days. We went to Aker Brygge and sat at Lekter'n. Ordered drinks and food and it was a real disappointment unlike other times I've been there. The "drink" reminded me more of a slush of liquor and not what I expected. Because I am a southern country girl I love seafood, so i bought shrimp in good faith that they should be fresh and good. Sorry, but this was not much good, tasteless, chewy shrimp that made me feel bad. Disappointed.

MAKE MAKE MAKE - Big mistakes

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Jeg sitter og venter på at flyet mitt skal starte ombordstigning. Har nå jobbet hver dag siden jeg kom tilbake fra Ålesund. Har telt dager og timer og jeg kan endelig si at jeg er klar for en etterlengtet sørlandssommer! Ingenting er så deilig som sommer på Sørlandet langet kysten. Jeg håper på solfylte dager, strand, skogsturer, ferske reker og mye fest og moro.
Har lagt mange planer for min tid hjemme nå og det skal jeg dele med dere senere.

Legger ved noen bilder jeg tok for to dager siden, var på tur sammen med Marcus og luftet hunden i det fine nabolaget vårt da været var perfekt, og Olympus Pen har blitt min faste følgesvenn så jeg får lagret hvert eneste fine opplevelse og minne.

x

I'm waiting for my plane to start boarding. Has been working every day since I came back from Ålesund. I've counted days and hours and I can finally say I'm ready for a long-awaited southern country summer! Nothing is as delicious as the summer in the south of Norway. I hope for sunny days, beach, forest walks, fresh seafood and a lot of party and fun.

I have made many plans for my time at home, and I'll share that with you later.
Adding some pictures I took two days ago, went along with Marcus and walked the dog in our nice neighborhood as the weather was perfect and Olympus Pen has become my regular companion so I get to save every single fine experience and memory.

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Når typens mor er på besøk hos oss her i Oslo blir vi alltid bortskjemt med smekkfullt kjøleskap, fryser og paller med brus, juice og capri sonne. Nå har vi fylt opp matlageret for et par måneder frem i tid for å si det sånn.
Hver gang vi får besøk av dem så viser vi dem alltid rundt på nye steder de ikke har sett, som Operaen, Karl Johans gater, Vigelandsparken og neste gang blir det forhåpentligvis en hyggelig tur oppom Frognerseteren. Jeg tror aldri Oslo kommer til å slutte og overraske meg med hva denne byen har å tilby.

Bare en ettermiddagstur med hunden i nye gater og nabolag viser meg nettopp dette. Hadde du spurt meg hva jeg mente om Oslo for ca 1 år siden hadde svaret vært totalt annerledes. Selv om jeg hadde mange gode venninner på og utenfor skolen på den tiden så følte jeg meg ekstremt tom og ensom når jeg først flyttet til Oslo. Og jeg bodde jo sammen med Marcus så alene var jeg ikke. Men likevel som jeg brukte dagene på skolen, jobb, treningssenteret, hjemme eller sammen med venner så var jeg like ensom. Jeg driter i om dette høres klisje ut, men alt forandret seg når vi hentet Gizmo hjem. Han var alltid der, tullete, leken og en fryktelig kosegris. Nå kan jeg ikke forestille meg og gå tilbake til en ensom hverdag uten Gizmo.

x

When marcus´ mother is visiting us here in Oslo, we are always spoiled with a full refrigerators, freezers and pallets of soda, juice and capri sun. Now we have filled up the cabinets for a few months ahead.Every time they visit us, we always show them new places they have not seen, such as the Opera, Karl Johans streets, Vigeland Park and next time, it will hopefully be a nice trip up to Frognerseteren. I never think Oslo is going to stop surprising me with what this city has to offer.

Just an afternoon trip with the dog in new streets and neighborhoods shows me just this. Had you asked me what I meant about Oslo about 1 year ago, the answer had been totally different. Even though I had many good friends on and outside the school at that time, I felt extremely empty and lonely when I first moved to Oslo. And I lived with Marcus so alone I was not. Yet, as I spent the days at school, work, fitness center, home or with friends, I was as lonely. I'm wondering if this sounds like cliché, but everything changed when we brought Gizmo home. He was always there, goofy, playful and a terrible snuggle-puppy. Now I can not imagine and go back to a lonely day without Gizmo.Likes

Comments

Skrevet i : Social Events

Jeg har jobbet hver eneste dag denne uken så har mildt sagt lengtet etter bare en liten fridag. Et lite avbrekk, et pust i bakken rett og slett. Så på lørdag dro jeg ut sammen med en god venninne og kollega av meg. Vi dro til Sandvika for å dra på et vors, der ble vi ønsket velkommen med punsj og kvelden var bare latter, spill og gode drinker og flotte folk.
Deretter tok vi en taxi til Youngtorget og stilte oss i en latterlig lang kø til Justisen. Altså, nei takk. Lange køer prøver jeg alltid å unngå på en kveld ute. Så vi dro fort videre fra ett utested til en annen før vi satt i en taxi igjen. Og jeg trodde jeg skulle skjemmes av dette, men vi dro på Heidis. Muligens det utestedet jeg er minst fan av i hele Oslo av ulike årsaker. Jeg er så lite interessert i å stå på et smekkfullt dansegulv og bli uønsket befølt av fremmede, så nope. Ikke mitt favorittsted å være.

Men det verste av alt var taxituren fra Youngstorget til Heidis, og når jeg skriver dette overdriver jeg ikke i det hele tatt.
For det første så smalt sjåføren setet over fingrene på hun ene uten og unnskylde seg, og han var furten og ikke mye hyggelig å ha med å gjøre under den korte turen vi satt på med han, så på toppen av det hele mistet han fullstendig vettet da den personen som skulle betale for turen ikke kom frem med bankkortet sitt med en gang han ba om dette. Han hadde sånn helt plutselig skrudd opp prisen fra 180 kr til 377 kr. Vi var 6 personer i en bil med plass til 6 passasjerer, og det er da naturlig for oss å tenkte at vi betaler for en bil og en distanse, ikke for antall hoder inni den bilen.
Når vi da velger og stille spørsmål til dette på en fin måte klikker sjåføren og skriker oss opp i trynet " jeg skal ha de jævla penga mine". Svært hyggelig type han der altså. Og så kaster seg bak i baksetet etter han som hadde bankkortet.
Jeg ble helt satt ut av hele situasjonen så valgte og gå ut av taxien og la de snakke (heller skrike) det ferdig inni bilen.
En ting er brennsikkert, om du har et så dårlig temperament og ikke kan dy normal grad av kundeservice i et serviceyrke- da syntes jeg du skal finne deg noe annet til å betale regningene dine, eller enklere - endre din holding og adferd mot kundene dine. For dette er siste gang jeg kommer til å ta taxi fra OsloTaxi. Lenge leve Uber sier jeg bare!

Foruten den uheldige hendelsen på vei til Heidis var det en hyggelig kveld sammen med fine folk! Og ble litt overrasket da jeg skulle ta Uber hjem og ble hentet i en splitter ny Jaguar. Fin avslutning på den kvelden.


x

// I have been working every single day this week, so i have been waiting for just a little day off. A little break, a breath in the ground, simply. Then on Saturday I went out with a good friend and colleague of mine. We went to Sandvika to go on a preparty where we were welcomed with punch and the evening was just laughter, games and good drinks with good people.

Then we took a taxi to Youngtorget and stood in a ridiculously long line for the Justice. So, no, thank you. Long lines I always try to avoid on an evening out. So we quickly went from one place to another before we sat in a taxi again. And I thought I'd be spoiled for this, but we went to Heidis. Possibly the place where I am the least fan of all of Oslo for various reasons. I'm so little interested in standing on a crowded dancefloor and getting unwanted attentions by strangers, so nope. Not my favorite place to be.
But the worst part of all was the taxi ride from Youngstorget to Heidis, and when I write this I do not exaggerate at all.
First of all, the driver slipped the seat over one of the girlś fingers without excuse himself and he was furious and not very pleasant during the short trip we had with him, so on top of it he completely lost his mind when the person who had to pay for the trip did not give his credit card as soon as he asked for this. He had so suddenly turned the price from 180 kr to 377 kr. We were 6 people in a car that seats 6 passengers and it is natural for us to think we pay for a car and a distance, not for the number of heads inside that car.

When we then choose to ask questions in a polite way, the driver lost it and screams us in the face "I'm going to have my damn money". And then he threw himself into the back seat after the guy who had the bank card. I was completely shocked of the whole situation so i chose to get out of the taxi and let them talk (rather scream) it out in the car.

One thing is fireproof, if you have such a bad temper and can not do the normal level of customer service in a service industry, I thought you should find yourself something else to pay your bills, or easier - change your attitude and conduct towards your customers . For this is the last time I will take a taxi from OsloTaxi. Long live uber i just say!

Besides the unfortunate event on the way to Heidis, it was a nice evening with nice people! And i was a bit surprised when I was going to take Uber home from the town and was picked up in a brand new Jaguar. Nice finish on that evening//.Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Forrige helg var jeg i Ålesund sammen med foreldrene mine og hadde med meg hunden til meg og Marcus. Reisen frem og tilbake med bil gikk helt perfekt og Gizmo var så tålmodig og rolig hele bilturen, vi hadde selvsagt mange stopp på veien for å lufte oss og Gizmo. Men sier meg veldig overrasket og fornøyd med hvor flink han er på biltur.

Så, forrige fredag ble vi invitert ned til båtnaustet som tilhører noen venner av mine foreldre. Hele settingen var som tatt ut av et postkort. Helt vindstille, varme solstråler på kropp og ansikt, åpent hav fremfor oss, mye deilig grillmat og mojitos. Jeg koste meg så mye, og timene fløy bare forbi oss. Sommer kvelder som dette er det beste jeg vett, bare god mat, varme kvelder og litt eksepsjonell natur rundt meg.

x

//Last weekend I was in Ålesund with my parents and brought with me the dog. The ride back and forth by car went perfectly and Gizmo was so patient and calm the whole trip, of course we had a lot of stops on our way to stretch our legs and take Gizmo for a walk. But I'm very surprised and pleased with how well he was on the road trip.

So, last Friday, we were invited down to the boathouse that belongs to some friends of my parents. The entire setting was like taken out of a postcard. Absolutely no wind, hot sun rays on body and face, open sea in front of us, lots of delicious barbecue food and mojitos. I hade such a good time and the hours just flew past us. Summer evenings like this are the best, just good food, warm evenings and some exceptional scenery around me//.


Likes

Comments