Skrevet i : Travel & Explore
Denne kvelden var muligens den mest minnerike jeg hadde i løpet av uken og jeg er nå glad for at Marcus maste på meg for å være med på dette. Jeg trodde nemlig det var en litt kjedelig utflukt, men tvert imot!
Vi ble hentet ved hotellet rett før klokken 18:00 og ble kjørt opp til Lëkurësi borgen som er på toppen av et fjell med utsikt over hele Serandë. Virkelig en fantastisk opplevelse når vi kom inn portene for borgen og ble møtt av en enda mere fantastisk solnedgang. Har hørt at det er flott å være ved borgen på dagtid også, som på kveldstid. Det er ytterst få ganger jeg mener at lykke kan kjøpes for penger, men denne er jammen en av dem. Det å bruke penger på reise og opplevelse er verdt så mye mere enn noen materialistisk lykke jeg har hatt. Og det gjorde ikke noe at jeg delte denne opplevelsen med gutten jeg liker aller best. Var over gjennomsnittet romantisk å se solen legge seg bak fjellene og fargene fordele seg ut over hele himmelen.

Etter en stund ved borgen dro vi videre til et stort lokale hvor det var stelt i stand for en tradisjonell Albansk aften. Vi ble servert lokale spesialiteter og lokal vin, akkompagnert av tradisjonsmusikk. Mer tradisjonelt enn dette blir det ikke. Underholdningen besto av folkemusikk i folkedrakten dems, og jeg måtte svelge stoltheten og smøre meg med litt tøffhet da jeg ble spurt til å danse sammen med dem. Var skikkelig moro da jeg følte jeg fikk ordentlig teken på trinnene!

Dette er en av de fire utfluktene jeg vil anbefale for turister som ikke bare ønsker sol og strand, men like godt vil lære om albania´s tradisjoner og kultur. De har MYE bra og by på!

x

"This evening was possibly the most memorable one i had during the week and i'm now glad Marcus dragged me with him to take part in this. I thought it was going to be a bit boring, but not at all! We were picked up at the hotel just before 18:00 and were driven up to the Lëkurësi castle which is on top of a mountain overlooking the whole of City of Serandë. Truly a wonderful experience when we entered the gates for the castle and were greeted by an even more amazing sunset. I have heard that it's great to be at the castle during the day as well, as in the evening. It's very few times I think happiness can be bought for money, but this is the absolutely one of them. Spending money on travel and experience is worth so much more than any materialistic happiness i have had. And in this case that i got to shared this experience with the boy I like most is even better. I will say that it was above average romantic to watch the sun set behind the mountains and the colors spread out all over the sky.

After a while at the castle, we went on to a large restaurant where it was stagnant for a traditional Albanian evening. We were served local specialties and local wine accompanied by traditional music and dance. More traditional than this, it will not be. The entertainment consisted of folk music in the folk dress, and i had to swallow my pride and lubricate with some toughness when i was asked to dance with them. Was really fun when I felt like i got a good mark on the dance steps!

This is one of the four excursions i would recommend for tourists who not only want sun and beach, but just as well will learn about Albania's traditions and culture. They have MUCH good to offer!"

Flytt bloggen din til Nouw - nå kan du importere den gamle bloggen - Klikk her

Likes

Comments

Skrevet i : Everyday life

Jeg har vell og merke vært fraværende på bloggen den siste tiden, noe som er utrolig beklagelig fra min side. Men det er kun på grunn av jeg har vært på ferie og det har da bloggen også. Og uheldig nok som jeg er ble jeg syk når jeg ankom norsk jord. Har nå lyst og fortelle dere hvor fantastisk ferie jeg har hatt! For ryddighetens skyld kommer dette til å bli delt opp i flere ulike blogginnlegg. Så kan dere bare kose dere med bildene fra solen og tips fra en destinasjon som jeg anbefaler på det sterkeste.
Vell, den siste tiden har jeg vært heltidsstudent på deltid da immunforsvaret mitt ikke samarbeider med meg, ååårh.. begynner å se meg lei av dette. Er det karmaen som har kommet for å ta meg eller har jeg bare veldig uflaks? Har vært hos legen, tatt blodprøver, ligget rett ut, spist opp x antall halsdrops-pakker og levd på te og honning.
Heldigvis bor jeg ikke alene og har alltid noen å lene meg på når jeg ikke selv orker å håndtere hverdagen og rotet. Utrolig godt å ha en person i livet som kan hjelpe meg, lage mat, pleie meg og som liker meg like godt selvom jeg er grufullt stygg når jeg er syk. Fy søren, AMEN for snille kjærester der ute! Dere er mine hverdagshelter- ingen tvil om det.
I går orket jeg og dra på en lang tur med kosegrisen min. Vi tuslet bort til Frognerparken og nøt solnedgangen i kulden. Jeg hutret og sutret litt over gradestokken som ikke er noe å skryte av, men en ting er sant, Oslo er ganske pen på høsten. DER SA JEG DET! Sommerjenta sjæl. Kjente at det nærmer seg vinterkåper og tykke gensere. Må virkelig få fingeren ut og få opp vinter garderoben fra boden.

x

"I have been well-known absent from the blog lately, which is incredibly regrettable from my side. But that's only because I've been on vacation and so has the blog. And unfortunate as I am, I became sick when I arrived in Norwegian soil. Now i want to tell you how wonderful the holiday i've had was! For the sake of neatness, this will be divided into several different blog posts. Then you can just enjoy the pictures from the sun and tips from a destination that I strongly recommend.
Well lately, I have been a full-time student, part-time, as my immune system is not cooperating with me latel, Urrgh .. starting to feel tired of this. Is it my karma that has come to take me or do i have very bad luck? Have been at the doctor, taking blood samples, lying straight out, eaten x number of suger packages and living on tea and honey.
Fortunately, I do not live alone and i always have someone to lean on when I do not even manage to handle the everyday stress and mess. Amazing to have a person in my life who can help me, cook for me, take care of me and who likes me just as much, though I'm terribly ugly when I'm sick. AMEN for all the boyfriends out there! You are my everyday heroes - no doubt about it.
Yesterday I was able to go for a long trip with my little snugglebunny. We flung to Frognerparken and enjoyed the sunset in the cold. I huddled and shaked a little over the cold which is nothing to brag about, but one thing is true, Oslo is pretty nice in the fall. THERE, I SAID IT! A summer-loving soul like me. Feels like it approaches winter coats and thick sweaters. I really need to get my finger out and pick up of the winter closet from the storage room."

Likes

Comments

Skrevet i : Personal

Valg natten var ekstremt spennende og opphetet, jeg sjekket nettaviser og mobilen støtt og stadig for å få med meg de nyeste målingene og jeg må ærlig innrømme at jeg ble sittende paff. For 4 år siden, og forrige stortingsvalg var jeg nettopp vervet meg til Forsvaret, til min førstegangstjeneste. Vi hadde akkurat kommet hjem fra en lang øvelse i skogen og jeg hadde ikke tilgang til mobil eller internett under øvelsen. Når vi endelig kom hjem fortet jeg meg til TVen og ble sittende og følge med så lenge jeg kunne. Jeg ble knust når valgresultatet var endelig og sersjanten min (som var en Høyre-mann) kunne gni det inn i ansiktet mitt. Og tårene presset på, jeg var i mange år før førstegangstjenesten politisk engasjert og jeg vil påstå at jeg fremdeles er det. Om ikke aktivt i et politisk parti, så følger jeg med, diskuterer, gjør min borgerplikt, engasjerer meg og bruker stemmen min for alt den er verdt.

Tårene kom, og tankene løp løpsk om hvordan fremtiden ville bli, hvilke saker som ville jobbes med, hvor mye fremgang vi kom til å få. Listen er lang, og jeg kjenner det fremdeles den dag i dag. Som en innbygger av over 5,2 millioner i Norge deler vi mye, retten til å ytre våre tanker og meninger og bruke stemmeretten vår er en av de viktigste faktorene her.

"Min stemme har ingenting å si uansett, så ser ikke vitsen i å stemme i år".

Den har jeg hørt utallige ganger får og blir like frustrert hver gang. Altså, hvordan kan noen være så lavpannet at de ikke begriper viktigheten med å bruke stemmeretten sin? For det første burde man føle seg priviligert som får lov til å stemme, og vi er heldige som har et demokratisk samfunn. For det andre er det en borgerplikt og benytte seg av stemmeretten sin.

Etter min mening burde dere som ikke bruker stemmeretten deres bare klappe igjen brødboksen. Om dere likevel skal sitte der og sture og sutre over hva dere er misfornøyd med i samfunnet, vell, da kunne dere løftet på ræva den 11.september og stemt på det partiet som fremmer deres verdier og de sakene som er viktig for deg. Om du er en av de mange som mener at dere ikke er engasjert i politikk, ikke bryr seg, ikke forstår. Det tar dere maks 30 minutter og sette dere inn i hva de politiske partiene står for og jobber opp mot. Og om du bryr deg om at skolene skal være et sted for trygghet og godt arbeidsmiljø, veiene er for dårlige, skatten er for høy, innvandrere fortjener vår barnhjertighet, eldreomsorgen er for dårlig osv. Ja da er du faktisk politisk interessert.

Fra 2011-2013 var jeg veldig aktiv og engasjert i ungdomspartiet til Arbeiderpartiet og har aldri angret på mitt engasjement og min lærdom jeg innhentet i AUF.
Jeg gav mye av meg selv og min tid til politikken, men politikken gav enda mer tilbake til meg.
Jeg fikk muligheten til å starte opp eget lokallag i Mandal og Lindesnes, deltatt på fylkesstyret og en rekke turer inn til Oslo AUF og møte andre herlige mennesker som virkelig brant for det de arbeidet med.

Jeg fikk reise på lederskolering, politiske kurs, møte representanter fra Stortinget, holde 1.mai tale i Mandal, arrangere helgekurs for AUFere fra Vest-Agder, Aust-Agder, Østfold og Vestfold, delta på årsmøte for Vest-Agder Arbeiderparti og Landsmøte i Oslo for AUF. Listen er lang, og minnene er mange. Fantastiske opplevelser, fantastiske mennesker, fantastisk ungdomsparti med et unikt samhold og åpenhet for alt og alle.

Egentlig spiller det lite rolle i mine øyner HVA du stemmer på. Det viktigste er at du faktisk stemmer og engasjerer deg i hva som foregår rundt deg. Jeg vil til slutt gratulere Høyre med valget, og dele noen gamle bilder fra min glanstid som aktiv AUFer.


Likes

Comments