Skrevet i : Travel & Explore

Nå kommer kulden, mørket, vinden og været. Man går tilbake til studiet, jobben og hverdagen. Lange dager med lys himmel og sol på morgenkvisten blir til mørke dager. Åh, jeg blir døgnvill. Foretrekker virkelig ikke høsten. Hadde ikke hatt noe imot og ha sommer og sol hele året om det var opp til meg. Sommeren og våren gjør noe med humøret mitt, jeg er mere opplagt, smiler mere, nyter naturen og dagene ute. Kommer til og savne kjoler, skjørt og lette klær i sommer vinden.

Gruer meg nesten til å reise tilbake til Oslo idag.. og starte i en helt ny klasse neste uke. Har engstet meg over skolestart lenge nå, og jeg fatter det ikke helt, da jeg er en svært utadvendt og sosial jente har det aldri før vært noe problem og komme til nye omgivelser og bli kjent med nye mennesker. Men jeg blir nervøs jeg også, akkurat som alle andre.

Har hatt en av mine bedre sommerferier, om man ser bort ifra over 2 mnd med fulltidsjobb, så var det fantastisk og reise hjem til Mandal i slutten av Juli og starten av August. Hadde et par dager med smeigevær og de ble godt utnyttet. Fått truffet gamle og gode venninner, vært på festival, tatt karuseller, sunget for full hals, danset til utestedet stenger, nattbadet, grillet, spist skalldyr, gått turer i naturen og snudd døgnet. Listen er lang, men kort fortalt har sommeren vært fantastisk!

Og nå som dere alle sammen skal tilbake til hverdagen (inkludert meg selv), så skal jeg om kun 2 uker reise på sol og strand ferie. Jippi! Blir godt og komme hjem til kjæresten og hunden, da jeg har savnet dem masse!
Håper deres ferie har vært minst like god som min ferie.

x

"Now comes the cold, the darkness, the wind and the weather. One goes back to the school, the job and the everyday life. Long days of light skies and sunshine in the morning will be dark days. Do not really prefer the fall. Had been amazing to have summer and sun all year if it was up to me. Summer and spring does something about my mood, I'm more obvious, smile more, enjoy nature and the days outside. Going to miss summerdresses, skirts and light clothes in the summer wind.

I almost dont want to back to Oslo today .. and start in a whole new class next week. Have been nervous about school start a long time now and I do not quite understand it, since I am a very outgoing and social girl it has never been a problem to get new surroundings and get to know new people. But I'm also nervous, just like everyone else.

Have had one of my better summer vacations this year, if you're looking away for the over 2 months with full time jobs, it was amazing to travel home to Mandal in late July and early August. Had a couple of days of big sun and they were well spent. Have met old and good girlfriends, been at the festival, taken carousels, sung for full neck, dancing to the nightclubs closed, night baths, grilled, eaten shellfish, walking in nature and twisting around the clock. The list is long, but to sum it up, this summer has been amazing!

And now that you all return to everyday life (including myself), it´s only 2 weeks until i travel to a sunny and beach holiday. Yay! Looking forward to come home to my boyfriend and dog, because I've missed them a lot!

Hope your vacation has been at least as good as my vacation".


Design bloggen din - velg mellom mange ferdige maler på Nouw, eller lag din egen – pek og klikk - klikk her!

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Lørdag morgen våknet jeg med tidenes skallebank, og jeg skjemmes mildt sakt over meg selv. 23 år gammel og enda har jeg ikke lært, så smellen den kan komme uansett alder, bare vent å se. Jeg pleier som regel aldri og bli dårlig i formen fordi jeg kjenner mine grenser (trodde jeg). Og jeg syntes ikke det er noe gøy og bli så helseløs full at jeg ser dobbelt og ikke eier noen skam. Nei fysj, det er bare ufint.

Så sakte men sikkert sneglet jeg meg ut av sengen som var så alt for god denne morgenen og tok meg god tid til dusjen og sminken. Jeg og Kristine ankom etterhvert vorset som skjønne Hannah W hostet i hagen. Og værgudene har hørt mine bønner for været kunne ikke vært bedre, ingenting og klage på, det gjelder faktisk hele helgen.

Som alltid er Hannah en eksepsjonell vertinne og stelte i stand med koselige sittegrupper bak huset, tepper, beerpong, iskasser for drikken og høyttalere. Koselig og nostalgisk kveld med 90tallsmusikk i bakgrunnen og mimring med gode venner.

Dro videre til byen for å rekke Kurt Nilsen konserten, men det var helt håpløst og komme inn på konsertområdet da de mente det var for fult der inne.. Da ble det tidlig kveld på Hr. Redaktør helt til det stengte.

Har storkost meg på skalldyrfestivalen i år, dette var første festivalen hjemme på 3 år for min del da jeg enten har vært i militæret eller jobbet i Oslo de siste 3 årene. Takk for meg Mandal, du er like flott hver gang, og jeg elsker hjembyen min!

x

"Saturday morning, I woke up with a headbang of all times, and I´m ashamed of myself. 23 years old and yet I have not learned, so the headbang can come regardless of age, just wait and see. Normally I usually never get bad in shape because I know my limits (I thought). And I do not think it's fun to get so drunk that I see double and do not own any shame. No, it's just disgusting.

So slowly but surely I sneaked out of bed which was so good for this morning and took some time for the shower and makeup. I and Kristine arrived the pre-party as beautiful Hannah W hosted in her garden. And the gods have heard my prayers for the weather could not be any better, nothing to complain about, it actually applies throughout the weekend.

As always, Hannah is an exceptional hostess and stabbed with cozy seating groups behind the house, carpets, beerpong, ice crates for the alcohol and speakers. Cozy and nostalgic evening with 90th music in the background and reminiscing with good friends.

Went on to the city to the Kurt Nilsen concert, but it was completely hopeless to get into the concert area when they thought it was too full in there. It was still early in the evening, but we went to Hr.Redaktør and stayed there until it closed.

Had a great time at the skalldyrfestival this year, this was the first festival at my hometown for 3 years, when I have either been in the military or worked in Oslo for the last 3 years. Thank you Mandal, you are just as great every time and I love my hometown!"Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Beklager for dårlige oppdateringer, jeg kjenner at hode og kropp har gått i feriemodus. Og det er ikke meningen, men det har vært så mye og gjøre at jeg ikke har funnet tid til å blogge. Jeg kjenner at det blir i grunnen ganske godt og reise tilbake til Oslo, komme inn i de vanlige rutinene, studert, jobbet og blogget. Så skal sant sies at jeg ikke har hatt noe særlig til ferie denne sommeren, da jeg jobbet slutten av mai, hele juni og juli. Det var først nå i august jeg fikk litt ordentlig ferie i to uker.

Vell, tilbake til overskriften. Første dag av Skalldyrfestivalen var på torsdag og jeg started dagen relativt rolig med middag på brygga sammen med Kristine, Victoria og Karoline. Middag, drinker og sol, blir ikke mye bedre enn det.

Skalldyrfestivalen er en årlig sommerfestival i Mandal torsdag-søndag. Skalldyr, boder langt gatene, god musikk, tivoli og konserter. Sørlandskysten på sitt beste vil jeg si.
I år var det artister som The main level, Staysmann & lazz, Katastrofe, Morgan Sulele, TRXD, Sandra lyng, Bodin, Halvdan sivertsen og Kurt nilsen ++.
Etter konserten avsluttes kvelden på Hr.Redaktør som vanlig, like god stemning hver kveld.

x

"Sorry for the bad updates, I feel like my head and body have gone to vacation mode. And that's not the point, but it has been so much and I have not found time to blog. I know that it will be quite good to return to Oslo, get into the usual routines, study, work and blog. So, I have not had a propper holiday this summer when I worked in the end of May, throughout June and July. It was only now in August I had a nice holiday for almost two weeks.

Well, back to the headline. The first day of the Skalldyrfestival was on Thursday and I started the day relatively quiet with dinner on the dock with Kristine, Victoria and Karoline. Dinner, drinks and sun, does not get much better than that.

Skalldyrfestivalen is an annual summer festival in Mandal Thursday-Sunday. Shellfish, boast in the streets, good music, tivoli and concerts. South coast at its best, I would say.
This year there were artists like The main level, Staysmann & lazz, Katastrofe, Morgan Sulele, TRXD, Sandra Lyng, Bodin, Halvdan Sivertsen and Kurt Nilsen ++.
After the concert, the evening ends at Hr. Redaktør, as usual, just a good mood every night".


Likes

Comments

Skrevet i : Beauty & Makeup

På tide og skifte ut foundationen og conceleren, da jeg skifter mening like ofte som sokker så er jo ikke dette det enkleste valget når merkene er hundrevis og varianter tusenvis... valgets kval, i think so.
Takk gud for at det står ei frøken som kan hjelpe i slike situasjoner da jeg blir helt lost av å shoppe riktig sminke.

Foundationen er medium til hel dekkevne ,vannfast og i fargen NC15 , mens conceleren har hel dekkevne og er av fargen NC15.

x

"Time to change the foundation and the concealer, as I change my mind as often as socks, this is not the easiest choice when the brands are hundreds and variants thousands ... the choice of the election, I think so.

Thank god for the fact that there is a miss who can help in such situations as I am completely relieved of shopping the right makeup.

The foundation is medium to full covering, waterproof and in color NC15 while the concealer has a full cover and is of the color NC15".

Likes

Comments

Skrevet i : Personal

Har vi ikke kommet lengre enn dette her? Vi er i 2017! Etter generasjoner med "ulikheter", fremmedfrykt, raseskille og hat. Hvor tusener har stått opp og kjempet for denne årsaken, blitt undertrykket, sett ned på, spyttet på, banket opp og mistet livet. Og for hva da? Sin rase? Etniske bakgrunn? Seksuelle legning? Hudfarge? For at man er et menneske med ekte tanker og følelser?

Som dere kanskje vet slapp bloggeren, Sophie Elise låten "all your friends" nylig samt en musikkvideo hvor hun synger, danser og omhavner en ung mann. Det at han har mørk hudfarge ser jeg på som irrelevant da det ikke burde hatt en dritt å si hva slags farge huden vår er!

Sangen handler om kjærlighet. Og det handler dette blogginnlegget om også.

Jeg ble oppriktig uvel av å lese i kommentarfeltet på videoen på YouTube. Den er smekkfull av kommentarer fra mennesker med slike ekstreme meninger som jeg trodde vi var ferdig med og begravde i jorden for lenge siden. Hatet er så sterkt og jeg skjemmes over å være av rasen menneske idag. Hvordan er det mulig og slenge kommentarer som at rasemix burde bli straffet med gasskammer eller henges? At man støtter det Anders Behring Breivik gjorde? At Hitlers regime burde gjenoppstå og straffe slike handlinger med døden?

Det renner over for meg! Rasismen lever enda. Og det er bare vi som kan gjøre noe med saken. Det er faen ikke ok hvordan mennesker som deg og meg ikke kan føle seg likeverdige eller respektert. Uansett hvor sterkt hatet er, Kjærligheten er så mye sterkere. Det har vi bevist så utallige mange ganger før. Denne verdenen er alt for full av hat og ondskap, det kan vi vitne og relatere til hver eneste dag.

Tør og si ifra og si imot, for om dette ikke føles som din kamp og kjempe, så er det så mange andres kamp!

X

" Have we not come any further than this? We are in 2017! After generations of "inequality", fear for differences, segregation and hatred. How thousands have stood up and fought for this reason, been suppressed, looked down upon, spit on, beaten up and lost their lives. And for what? Their race? Ethnic background? Sexual orientation? Complexion? Because you are a human being with true thoughts and feelings?

As you may know, the blogger Sophie Elise released the song "all your friends" recently as well as a music video where she sings, dances and embraces a young man. The fact that he has dark skin color i think is irrelevant as it should not have any meaning what color our skin is.

The song is about love. And so is this blog post.

I was genuinely discusted to read the comments on the video on YouTube. It is so many of the people's comments with such extreme opinions as I thought we had finished and buried into the ground a long time ago.

The hatred is so strong and I'm ashamed of being of the race mankind today. How is it possible to be slashing comments that racemix should be punished by a gas chamber or hung? That you support what Anders Behring Breivik did? That the Hitler regime should resume and punish such actions with death?

That's it for me, I had enough! Racism is still alive. And only we can do something about it. It's not fair how people like you and me can not feel equal or respected. No matter how strong the hate is, love is so much stronger. We have proven this so many times before. This world is too full of hatred and evil, we can witness and relate to this every single day.

Dare to stand up for yourself or others, because if this does not feel like your battle to fight, it's so many others' battle".

  • Skrevet i: Personal

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

I dag våknet jeg med et stort smil om munnen, for i går kveld bestilte nemlig min kjæreste ferie til oss og destinasjonen er Seranda i Albania!
Jeg var litt usikker på om Albania var rette stedet og reise til om hovedårsaken for ferien var sol og strand. Og så absolutt! Etter litt research har jeg funnet titalls steder jeg vil se og oppleve når vi er der nede.

Vi skal bo på et nydelig 4 stjerners hotell som ligger kun 10 meter fra hav og strand. Hotellet er helt nytt i år og minner egentlig om et gammelt herskapshus.
Albania har vært et veldig lukket land for omverdenen og det er ikke så lenge siden landegrensene ble åpnet for reisende. Har helt ærlig aldri tenk på Albania som et sted jeg ønsket og reise til på basis av manglende informasjon om dette nydelige landet. Kan ikke annet enn å glede meg til å oppleve dette og dele det med dere.

Seranda er en uoppdaget perle på sørkysten av Albania med turkis klart vann så langt øyet kan se og nærliggende hvite sandstrender som strekker seg langs den albanske kysten. Det grenser til Hellas, og vi skal fly til Korfu for så og ta båt over til Seranda, Albania. Det er i tillegg mye historie som preger landet, alt fra antikkens illyrerne, til Romerriket i år 200 BC, og kommunismens tid på 1990-tallet. Uansett hva du oppsøker eller er på utkikk etter finnes dette i Seranda.

Er så ekstremt spent på denne turen, og etter over 3 års forhold trenger vi en koselig og romantisk ferie sammen.

10 steder jeg vil utforske:
1. The town´s bay
2. Mirror beach
3. The blue eye
4. Monasteries
5. Syri Kalter
6. Dhermi beach
7. Ksamil
8. Butrint
9. Borsh
10. Korfu, Hellas

x

"Today, I woke up with a big smile on my face, because last night, my boyfriend ordered a vacation to us and the destination is Seranda in Albania! I was a bit unsure whether Albania was the right place and traveling with the main purpose for the holiday was sun and beach. And it certainly is! After some research, I've found dozens of places I want to see and experience when we're down there.

We will be staying at a beautiful 4 star hotel located only 10 meters from the sea and beach. The hotel is brand new this year and reminiscent of an old mansion.

Albania has been a very closed country for the outside world and it has not been long since national borders were opened for travelers. Frankly, i never though of Albania as a place I wanted and travel to, however, based on lack of information about this beautiful country. Can´t wait to experience this and share it with you.

Seranda is an undiscovered pearl on the southern coast of Albania with turquoise clear waters as far as the eye can see and nearby white sandy beaches stretching along the Albanian coast. It borders to Greece, and we will fly to Corfu for a moment and take a boat to Seranda, Albania.

In addition, there is a lot of history that characterizes the country, ranging from ancient angels, to Roman Empire in the year 200 BC, and communist times in the 1990s. No matter what you are looking for, you will find this is in Seranda.

I´m so extremely excited about this trip, and after a 3 year relationship, we need a cozy and romantic holiday together".

Likes

Comments

Skrevet i : Beauty & Makeup

Før jeg vendte nesen mot sør denne uken rakk jeg og fikse neglene for en gang skyld.
Jeg er den type jente som omtrent aldri har lange negler da jeg syntes det er litt uhygienisk og ha lange og at jeg også er helt håpløs på og spare til lange negler..

Så dette er en stor forandring for meg! Var helt sikker på at de mest normale og dagligdagse oppgavene ville bli en utfordring med disse "klørene". Slike ting som å knytte sko, kneppe en knapp eller skive på mobil og PC er jo blitt nettopp dette. Er bare imponert over meg selv at jeg ikke har poket meg selv i øynene. Vell, øving gjør mester, eller det er en vanesak lettere sagt.

Jeg fikk forresten dette sponset men et nytt sett med French fade/hombre koster 600,- og naturlige med valgfri lakk koster 450,-.
De fine frøknene som jobber på Nail Art i Brugata er dyktige og hurtigarbeidende så det er bare og dra på en drop in så har de garantert tid til deg.

x

"Before I turned my nose to South this week, I got up and fixed my nails for once.
I'm the kind of girl who almost never has long nails when I thought it's a bit unhygienic to have long nails and I'm also totally hopeless at saveing long nails ..

So this is a big change for me! I was absolutely sure that the most normal and everyday tasks would be a challenge with these "claws". Such things like tie the shoes, closing a button or typing on mobile and PC have just become this. Just impressed with myself that I have not poked myself in my eyes. Well, exercise makes champion, or it's a habit to get used to, easier said.

By the way, I received this sponsorship, but a new set of French fade / hombre costs 600, - and natural with optional paint costs 450, -.
The nice ladies working at Nail Art in Brugata are skilled and fast-working so just go on a drop in and they have guaranteed time for you".

Likes

Comments

Skrevet i : Travel & Explore

Jeg er muligens en smule rastløs, dette blandet med hjemlengsel gir ingen tvil om hvor jeg helst vil reise. Har kun vært hjemme i Oslo knappe 5 dager, hovedsakelig reiste jeg tilbake til Oslo for å delta på Trestokkfestivalen forrige helg og jobbe et par dager.

For øyeblikket sitter jeg på Gardermoen og venter på at flyet skal starte boarding. Krysser fingrene for at flyet er i rute. Norwegian sine flygninger har ikke akkurat vært klokkeklare den siste tiden. Det var forsinket forrige hjemreise og det får ikke være tilfellet denne gangen!

Snakkes Oslo, og Sørlandet - jeg ber om stor sol og varme, takk.

x

"I may be a bit restless, this mixed with homesickness makes no sense as to where I would prefer to travel. Have just been home in Oslo for almost 5 days, mostly I traveled back to Oslo to attend the Trestokk Festival last weekend and work for a couple of days.

At the moment I am on Gardermoen waiting for the plane to start boarding. Crossing my fingers for the plane to be on route. Norwegian's flights have not just been clear lately. It was delayed last return trip and it may not be the case this time!

See you later Oslo and Sørlandet - I'm praying for great sun and warmth, thanks".

Likes

Comments

Skrevet i : Everyday life

Jeg og Marcus var i ekstase over og å flytte fra Nydalen til Bislett i håp om en roligere blogg med litt mere oppegående mennesker som ikke festet torsdag-lørdag, hver uke, hver måned i ett helt år. Men neida, det skulle bare mangle at vi kunne bli så heldige! Vi mistrivdes i Nydalen fra første uken vi bodde der og strenge som utleieren var kunne vi se langt etter og flytte ut før oppsigelsestiden, samme hvilket grunnlag det måtte være. Det var relativt deilig og flytte ned til sentrum, her på Bislett. Man skulle jo trodd at det er mere bråk i helgene her men tvert i mot.

Saken er at jeg har en skikkelig likanes nabo, for en fantastisk kar dette er. Som tror og mener at det er helt OK og tenne seg en joint på alle døgnets tider og for å gjøre vondt verre, stå under viften sin som fører rundt i blokken og inn i min stue og soverom. Altså, denne lukten er ikke som noe annet jeg har luktet før. Som en sterk, intens svettelukt som har vært innestengt i 24 måned. Den lukten er så sterk at jeg kan banna på at jeg blir høy av og sitte her i leiligheten min når han røyker. På begynnelsen tenkte jeg ikke noe spesielt over saken, men når dette er tilfellet opp til 3-5 ganger daglig, nesten hver dag begynner det og bli i overkant mye for denne frøkna her.

Det er så vanskelig og konfrontere han også, da han er så forbanna hyggelig når jeg treffer på han i gangen og han ser ut som en stereotypisk Mc gjengmedlem så jeg har faktisk ikke baller nok til å tørre og si noe. Shit, det er vanskelig, da jeg bare vil ta til mot og banke på døren og spørre pent om han kan røyke ut av vinduet eller gjøre det et annet sted. I stedenfor sitter jeg her med konstant hodepine og blanke øyner av den lukten.
Dette er mitt daglige dilemma.

x

"Me and Marcus were ecstatic about moving from Nydalen to Bislett in the hope of a quieter block with some more upright people who did not party Thursday-Saturday, every week, every month for a whole year. But no, it would just be missing that we could be lucky! We were unhappy in Nydalen from the first week we stayed there and strict as the landlord was, we could look far after and move out before the notice period, no matter what basis it may be. It was relatively good to move downtown, here at Bislett. One would have thought that there is more trouble on weekends here, but on the contrary.

The thing is that I have a proper lane's neighbor, for a wonderful guy this is. Who believes and thinks it's all right and ignite a smoke at all times of the day/night and to hurt worse, stand under his fan moving around the block and into my living room and bedroom. So, this smell is not like anything else I've smelled before. As a strong, intense sweat smell that has been shut down for 24 months. That smell is so strong that I can make sure I get high just by sitting here in my apartment when he smokes. At the beginning, I did not think anything special about the matter, but when this is the case up to 3-5 times a day, almost every day, it starts to be a lot more for this girl here.

It's so hard to confront him too, as he's so damn nice when i meet him in the hallway and he looks like a stereotypical Mc gang member so I actually don´t have the balls to try and say something. Shit, it's hard, as I just want to knock the door and ask nicely if he can smoke out of the window or do it somewhere else. Instead, I sit here with constant headaches and shiny eyes of that smell.
This is my daily dilemma".

Likes

Comments

Skrevet i : Social Events

For noen måneder siden ble jeg spurt om og promotere en nyoppstartet festival sammen med 80 andre influencers som fant sted i Finnskogen denne helgen, og jeg er ikke annet enn takknemlig for denne muligheten og opplevelsen. Festivalen heter Trestokkfestivalen og det er allerede duket for ny runde med denne festivalen første helgen i august, neste sommer. Så for dere som gikk glipp av denne festivalen har muligheten igjen neste sommer! Ikke gå glipp av det. Med et konsept basert på vakker norsk natur, skogens konge "elgen", tømmer og stokker syntes jeg det var godt gjennomført. Og jeg koste meg glugg sammen med en flott gjeng!

Jeg vil tørre og påstå at været har mye og si på stemningen på festivaler, og vi hadde svært skiftende vær. I det ene øyeblikket hadde himmelen åpnet seg og pøst ned bøttevis med regn og i det neste øyeblikket tittet solen frem og varmet godt i kropp og sinn. Alle oss som var invitert til festivalen som Influencers fikk dekket frakt tur/retur fra Oslo, VIP billetter + 1, gratis mat og alkohol. Vi fikk tildelt 50 bonger som ble brukt til alt av mat og drikke, og vi sov alle sammen i telt på festivalcampen.

Jeg hadde med meg Marcus som min + 1, for jeg følte det var koselig og gjøre noe sammen, telte og kose oss med konserter og andre feststemte mennesker. Vi nøt noen godt blandede drinker mens vi hørte på ThoseBricks, Morten Abel, Jonah Blacksmith, Electric Guitars, Anastacia, Madcon, Dunisco, Kent Oritz, Grand Vintage, Trubadur Bayer, The White Dominos og Kilts i løpet av lørdagen.

x

"A few months ago, I was asked if i wanted to promote a newly started festival that took place in Finnskogen this weekend, and I am nothing but grateful for this opportunity and experience. The festival is called Trestokkfestivalen and it is already a new round with this festival the first weekend in August, next summer. So for those who missed this festival, the opportunity will be back next summer! Don´t miss out! With a concept based on beautiful Norwegian nature, the forest's king "Moose", timber and logs I thought the whole event was well done.

I want to dare and say that the weather has a lot to say about the atmosphere at festivals and we had very changing weather. In one moment the sky had opened and bumped down with rain and in the next moment the sun looked forward and warmed my body and mind. All of us invited to the festival as Influencers received a a ride back and forth from Oslo, VIP tickets + 1, free food and alcohol. We were awarded with 50 bongs each that were used to all food and drink and we all slept in tents at the festival camp.

I had Marcus as my + 1, because I felt it was cozy to do something together, camping and enjoying ourselves with concerts and other festive people. We enjoyed some nice mixed drinks while listening to ThoseBricks, Morten Abel, Jonah Blacksmith, Electric Guitars, Anastacia, Madcon, Dunisco, Kent Oritz, Grand Vintage, Trubadur Bayer, The White Dominos and Kilts during Saturday".

#sponset #ad #trestokkfestivalen

Likes

Comments