samhälle/utbildning

  Här vill jag leva i (ett land)

  Hej allihopa, idag tänker berätta om var eller vilket land jag vill leva i. Anledningen till att jag har valt det här temat var att den är en aktuellt fråga, i en tid då olikheterna mellan länderna blir allt tydligare på grund av de demokratiska rättigheterna. i och med det har jag valt att leva i ett land, där grunden för de demokratiska rättigheterna existerar i, så att minoritetsgrupper, kvinnor och barn eller unga får sina rättigheter, för att kunna leva sina liv med hopp och trygghet och utan diskriminering.


  För det första vill jag leva i ett land, där det måste finnas minoritetsgrupper som får sina minoritetsrättigheter ,så att de kan ha med sig sina kultur samt behålla och utveckla den på ett sätt som inte kommer emot de demokratiska institutionerna som landet har. När allt dessa saker är garanterad i landet, har vi då ett land, där alla har sina rättigheter och känner sig därför trygga i landet, oavsett sina nationalitet och kön. Då kan också minoritetsgrupperna få inflytande i samhället och i arbetsmarknaden utan att de diskrimineras, och detta är poängen med minoritets rättigheternas existens.


  För det andra vi jag leva i ett land, där kvinnors rättigheter existera i stor utsträckning. Detta menar jag då att kvinnor ska få sina rättigheter för att kunna vara en del av samhället och dessutom ha sina roller i arbetsmarknaden. För att försäkra att dessa rättigheter verkställs i praktiken måste det finnas i samhället samma syn på kvinnor och män när det gäller rättigheter och likvärdighet. Därför ska det då inte förekomma kvinnodiskriminering i arbetsmarknaden, så att man antingen väljer bort att anställa kvinnor på grund av att de kan bli gravida eller att de bär slöja. Så med anledningar för dessa saker vill jag leva i ett land som har kvinnors rättigheter, så att ingen kvinna oroar sig att jobba samtidigt som de antingen väljer att bära slöjan eller att få få barn.


  Somliga kanske påstår att barn/ungas rättigheter inte är rättigheter, då den redan är plikt av föräldrarna som måste ta hand om sina barn. Ju, detta är en plikt av föräldrarna, men samtidigt vill jag leva i ett land, där det måste finnas barn/ungas rättigheter som garanterar att barn och unga får en god uppfostran med en god utbildning av utbildningssektorer. Alla dessa saker ska först och främst gynna och vara bäst för barns och ungas framtid, så att de kan få en lysande framtid. Och det därför jag vill leva i ett land med barn/ungas rättigheter.


  Så avslutsningsvis vill jag bara säg att jag vill leva i ett land, där minoritets rättigheterna och kvinnors rättigheterna existerar i, så att ingen i samhället blir illa behandlad på grund av sin nationalitet eller kön. Men stället ska alla i samhället få sina roller och inflytande i samhället och i arbetsmarknaden. Dessutom ska det också finnas barn/ungas rättigheter i detta landet som jag vill leva i, så att framtidens generationerna får en lysande framtid.


186d126d-5cdb-4514-86f6-af7459faa3c0jpg

Likes

Comments