Är du med i ett fackförbund idag? Känner du att du vet tillräckligt mycket om vad fackförbunden har för uppgifter och vilka förbund som finns? Det är riktigt intressanta frågor, och faktum är att många anser att de vet på tok för lite om de olika förbund som finns i Sverige. På grund av detta kommer vi här att gå igenom lite vad förbunden har för uppgift, hur de arbetar och även titta närmare på några av de fackförbund som finns.

Främsta uppgiften

Fackförbund i Sverige har en rad uppgifter, men den allra främsta uppgiften är att hjälpa medlemmarna i olika frågor, som till exempel löner och anställningsvillkor. Det är onekligen mer effektivt när ett stort förbund förhandlar om dessa frågor, jämfört med om individen själv gör det.

Ett mål som fackförbunden har är att så många arbetsplatser som möjligt ska ha ett kollektivavtal. Ett sådant avtal anger skriftligen reglerna som gäller kring just löner, anställningar, semestrar och andra yrkesrelaterade frågor. Det kanske kan verka som ett övermäktigt mål att få alla företag inom alla branscher att teckna sådana avtal, men just därför finns det en rad olika fackförbund, närmare bestämt 58 stycken. Vanligen är förbunden indelade efter yrkeskategorier, vilket gör att varje fackförbund kan fokusera på en specifik bransch, vilket gör arbetet mer effektivt. Än så länge har långt ifrån alla arbetsplatser skrivit på kollektivavtal, men väldigt många företag har gjort det, vilket på många sätt gynnar de anställda.
Naturligtvis har fackförbunden fler uppgifter än ovan nämnda och det finns en hel del information om förbunden och vad de gör på respektive förbunds hemsidor. Där går det även att läsa mer om vad de olika fackförbunden erbjuder sina medlemmar för förmåner, utöver att stötta och hjälpa i förhandlingar.

Centralorganisationer

Det finns alltså 58 stycken fackförbund i Sverige för tillfället. De allra flesta av dessa tillhör i sin tur en av tre fackliga centralorganisationer. Långt ifrån alla vet vad en facklig centralorganisation är för något, men när man nämner namnen på organisationerna har många hört dem, eller åtminstone något av dem. De tre organisationerna är LO, TCO och SACO. Det är förstås intressant att veta lite mer om dessa och vad de gör.

Det går att läsa mer på Wikipedia om LO för den som vill, men även här kommer vi att titta närmare på deras uppgift. LO står för Landsorganisationen i Sverige och det här är en centralorganisation som samordnar arbetare runtom i landet. Under LO finns 14 olika fackförbund, som har cirka 1,5 miljoner medlemmar tillsammans. LO arbetar för ökad jämlikhet, ökad sysselsättning och reallöneökningar för alla arbetare. Vanligast är att varje fackförbund själva sköter förhandlingarna och även skriver avtalen, men det händer att centralorganisationen, i det här fallet LO, bidrar i arbetet. När det gäller exempelvis försäkringar är det till exempel ofta centralorganisationen som sköter arbetet. LO har en lång historia bakom sig och grundades redan 1898. Mer om just denna centralorganisation, som för många kanske är den mest kända, finns på LO.se där det även går att hitta information om vilka förbund som är samordnade inom LO.

TCO är tjänstemännens centralorganisation. Organisationen har funnits sedan 1944. Redan innan dess fanns dock en annan organisation som hette Tco, som dock enbart var för den offentliga sektorn. Denna slogs samman med Daco som var för den privata sektorn och tillsammans bildade de dagens TCO. TCO har 14 medlemsförbund och totalt har dessa fackförbund cirka 1,2 miljoner medlemmar. TCO arbetar inte med förhandlingar på det sätt som LO gör, däremot företräder man förbunden gentemot politiken exempelvis.

Den tredje centralorganisationen, Saco, är en förkortning för Sveriges akademikers centralorganisation. Man företräder alltså akademiker. Denna centralorganisation har hela 23 stycken medlemsförbund och man arbetar bland annat med löner och anställningsvillkor.

Intressanta förmåner

Den som är medlem i ett fackförbund kan som sagt vänta sig hjälp rent generellt med förhandlingar kring löner, anställningsavtal, försäkringar och mycket annat. Detta gäller dock inte på individnivå, utan mer generellt. Om man hamnar i en tvist med arbetsgivaren kan man dock räkna med att kunna få hjälp från facket. Man kan då vända sig till sin fackförbundsrepresentant och få hjälp med medling i tvisten.

Förutom dessa fördelaktiga faktorer finns det dock även mycket annat att vinna på att vara med i ett fackförbund. De olika förbunden har lite olika medlemsförmåner. Det är vanligt att det handlar om rabatter på vidareutbildning och det kan i vissa fall även vara så att förbundet betalar vissa utbildningskostnader. Vissa förbund erbjuder även andra typer av medlemsrabatter. Det kan handla om förmånliga priser på böcker, resor och annat. Vanligt är också att man som medlem får vissa försäkringar utan ytterligare kostnad. Det kan till exempel handla om hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och en grundförsäkring även för familjemedlemmar. Exakt vilka försäkringsskydd som ingår i medlemsavgiften varierar dock från ett förbund till ett annat och det är naturligtvis viktigt att läsa igenom detta redan från början.

Som medlem i ett förbund är det också vanligt att man får möjlighet att kostnadsfritt delta i olika kurser och föreläsningar. Det kan till exempel handla om pensioner och pensionssparande men det kan även gälla utveckling i karriären för att nämna några exempel. Ofta är de kurser och föreläsningar som erbjuds anpassade till de yrkesgrupper som finns inom förbundet.

Medlemsavgifterna


Det kostar naturligtvis en slant att vara medlem i ett fackförbund. Det går dock inte att ange en specifik summa. Dels är avgiften inte lika inom alla förbund. Det kan faktiskt skilja flera hundra kronor per månad. Dels är avgiften ofta baserad på medlemmens egen inkomst, vilket gör att samma förbund kan ha olika avgift för olika medlemmar. Viktigt att komma ihåg är att man inte enbart bör vara medlem i fackförbundet, utan även i förbundets Arbetslöshetskassa. Vanligtvis faktureras denna avgift separat, vilket gör att man ofta får två fakturor per månad som behöver betalas. Många förbund erbjuder någon form av inkomstförsäkring för sina medlemmar, som gör att man får ut mer pengar vid en eventuell arbetslöshet, än vad enbart medlemskap i a-kassan ger. Detta är viktigt att känna till eftersom det kan göra stor skillnad i plånboken.

Likes

Comments