Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - Click here

Likes

Comments

Denna bild tycker jag visar mod och lycka. Budskapet är att man ska kunna ta steget och uppnå något nytt och bättre genom att man försöker och tror på sig själv.
Min bild visar en person som hoppar över två klippor för att uppnå något bättre. Den ena Klippan är lite lägre och den andra klippan är lite högre som visar att man tar ett stort steg mot något man är rädd för och är tveksam mot. Men ändå försöker personen att trotsa sin rädsla för att personen vill dit till den andra klippan. Detta är mod. Något som man kan få för att klara av något svårt.

Likes

Comments