"Marginellt vetenskapligt stöd för klimatskeptiker" brassar SVT:s vetenskapsredaktion på med när de för andra gången på kort tid presenterar resultatet av en tveksam undersökning:

svt.se/2.108068/1.1966830/marginellt_vetenskapligt_stod_for_klimatskeptiker

Resultatet av undersökningen ger inget som helst stöd för rubriken. Undersökningen har inte alls undersökt det vetenskapliga stödet för klimat(hots)skeptiscismen.

Undersökningen påstås ha funnit att bara en handfull av över 8000 klimatvetenskapsartiklar ifrågasätter mänskligt orsakad global uppvärmning.

Det hela bygger på åtminstone två logiska felslut. Det första är antagandet att om en artikel inte motsäger en hypotes, så stödjer den hypotesen. Bara en liten stunds eftertanke borde vara tillräckligt för att inse att så inte är fallet. Artikeln kanske inte alls tar ställning för eller emot hypotesen.

Det andra felslutet är att tro att det går att avgöra om en hypotes är riktig eller inte genom att räkna antalet vetenskapliga undersökningar som talar för eller emot. Vetenskap fungerar inte alls på det sättet. I själva verket räcker det med en enda, väl grundad undersökning som visar att en hypotes är fel för att den ska kunna avfärdas som varande just felaktiga. Då spelar det ingen som helst roll hur många tiotusentals undersökningar som tidigare tycktes tala för dess riktighet.

Dessutom försöker SVT villa bort korten här, vilket är mycket vanligt bland klimathotsanhängare. Den hypotes som påstås bevisad vara riktig genom denna undersökningen är ju hypotesen att mänskliga aktiviteter ligger bakom (en del av?) den globala uppvärmningen. Klimathotshysterin bygger inte alls på den hypotesen. Klimathotshysterin bygger på hypotesen att koldioxid har en mycket stor klimatpåverkan och att människans utsläpp av den gasen kommer att leda till en klimatkatastrof.

Det är den hypotesen som ligger till grund för kraven på kraftfulla klimatåtgärder. Varför skulle kraftfulla klimatåtgärder behövas om människans påverkan på klimatet visserligen finns men är knappt mätbar?

Det är få saker som klimatforskarna är överens om. De är definitivt inte överens om klimathotshypotesen. Däremot är de överens om att koldioxid i sig själv bara kan ha en liten påverkan på klimatet. Den hypotetiska stora klimatpåverkan kommer främst från förstärkande återkopplingar. Främst handlar det om vattenånga och moln, som tillsammans, enligt klimathotsspekulationerna, kommer att förstärka koldioxidens påverkan på världsmedeltempraturen med en faktor 2-5.

Klimathotsskeptikerna har i själva verket ett mycket stort vetenskapligt stöd. Direkta mätningar i atmosfären visar nämligen att den hypotetiska och postulerade ökningen av mängden vattenånga inte har ägt rum. Den återkopplingen finns med stor sannolikhet inte alls.

Denna slutsats stöds också av var uppvärmningen har varit störst. Om vattenånga vore en förstärkande återkoppling, skulle uppvärmningen vara störst på 5-10 kilometers höjd i tropikerna. I verkligheten har uppvärmningen varit störst på låg höjd på nordliga latituder. Den verkliga signalen stämmer inte med förutsägelsen från hypotesen.

Den andra, för klimathotstron, nödvändiga återkopplingen, molnen, har ett visst stöd i mätningar. Richard Lindzen har dock funnit en motverkande återkoppling, iriseffekten, från moln i tropikerna. Även om senare forskning har ifrågasatt att effekten är så stor som Lindzen påstår, har så har den samtidigt bekräftat att effekten tycks finnas.

Roy Spencer har påpekat att detta påstådda stöd för att det finns en förstärkande återkoppling från moln, beror på ihopblandning. En direkt klimatpåverkan har misstagits för en förstärkande återkoppling. Det är molnen som orsakar uppvärmningen från början. De är inte en återkoppling som förstärker uppvärmningen från koldioxid. Han är på gång med att publicera ytterligare en vetenskaplig artikel med fler bevis för att så är fallet.

Typiskt för kvaliten på SVT:s såkallade vetenskapsredaktion är också att de citerar Oreskes' ökända undersökning om påstådd konsensus bland publicerade klimatvetenskapliga artiklar.

Oreskes påstod sig ha hittat knappt 1000 klimatvetenskapliga artiklar publicerade på tio år. SVT hittar drygt 8000 publicerade på 15 månader. Och nej, det har inte skett en explosion i publiceringen av sådana artiklar sedan 2004. Det är i stället en av många indikationer på kvaliten i Orseskes' undersökning.

En annan är de 450 klimathotsskeptiska artiklar som jag tidigare har nämnt här:

wattsupwiththat.com/2009/11/15/reference-450-skeptical-peer-reviewed-papers/

Flera av dessa 450 är publicerade under den period då Orseskes påstår att inga skeptiska, klimatvetenskapliga artiklar publicerades.

Tydligen har antalet till och med ökat till 500 nu:

www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

I denna lista finns åtminstone 10 stycken artiklar som publicerades 2009 och 2010, en tidsperiod då SVT:s undersökning bara lyckades hitta fem skeptiska artiklar. Då har jag ändå bara tittat igen om översta fjärdedelen av listan.

Den här listan angreps hårt av klimathotstroend redan när den innehöll "bara" 450 artiklar. De vill ju till varje pris bevisa en konsensus som inte existerar. De har till exempel påpekat att många av artiklarna är publicerade i tidskriften Energy&Environment och påstått att den tidskriften inte är "peer viewed", alltså inte sänder ut artiklarna för förhandsgranskning av experter före publicering. Det sistnämnda är ungefär lika sant som att Månen är en grönmögelost.

När klimathotstroende hävdar konsensus, så tro dem inte. Det finns konsensus om en del saker, men ingen av dem stödjer klimathotstron. Det finns ingen konsensus om grunderna för klimathotstron.

Den här undersökningen av SVT:s vetenskapsredaktion handlar inte alls om att försöka få fram någon sanning. I åratal har medlemmarna i denna redaktion deltagit i en klimatdesinformationskampanj för att lura i svenskarna att det finns ett stort och akut klimathot.

När nu bevisen allt mer hopas för att detta hot inte finns, har vetenskapsredaktionen två val. Det ena är att göra en pudel, be om ursäkt för tidigare desinformation och börja rapportera korrekt om klimatfrågor. I stället har de valt det andra alternativet: Fortsätta desinformationen och försöka att till varje pris bevisa att den tidigare desinformationen faktiskt var sanningen. Eftersom det inte finns några sådana bevis, gäller det att hitta på, utan att det klart framgår att det är påhitt.

Design your blog - select from dozens of ready-made templates or make your own; simply “point & click” - Click here

Likes

Comments


Better Blogging Nouw