Det senaste dygnet har den svenska, faktaresistenta journalistkåren nog slagit rekord i att skriva dumheter. Detta efter att läckor i Washington hävdar att president Trump kommer att se till att USA lämnar Parisöverenskommelsen.

Journalisterna skriver envist "avtal" i stället för "överenskommelse", men det har de gjort sedan december 2015. Begriper de inte skillnaden mellan avtal och överenskommelse? Går de på allt som miljöpartister påstår? Dåvarande miljöminister Åsa Romson hävdade till och med att resultatet av Parismötet var ett bindande avtal. Ständigt dyker samma fråga upp om politiker i allmänhet och miljöpartister i synnerhet: Är han/hon dum? Eller ljuger han/hon?

Journalisterna beskriver det ännu så länge obekräftade ryktet om Trumps kommande beslut med sedvanliga, faktaresistenta dumskalleord. Trump har visat sin onda sida. Beslutet är en katastrof. Resten av världen i allmänhet, och EU i synnerhet, måste nu göra mer för att kompensera för USA:s bortfall. EPA, USA:s miljövårdsmyndighet, styrs nu av en klimatförnekare. Trump själv förnekar klimatförändringar och kallar dem bluff. Fossila bränslen är hur som helst på väg ut, för det ser marknadskrafterna till. Solenergi är nu billigare än fossila bränslen. Alla, eller nästan alla, klimatforskare är överens om att mänskligheten påverkar klimatet katastrofalt mycket och att de fossila bränslena snabbt måste fasas ut.

Det är imponerande att journalisterna lyckas få till så enormt många dumheter och osanningar. Några funderingar har de inte på att kontrollera fakta eller att ifrågasätta vad klimataktivister och miljöflummare påstår. De som inte är journalister och som får uttala sig i medierna är dels pseudoforskare som har sin försörjning tryggad så länge klimathotet lever. Dels aktivister från till exempel Greenpeace och Naturskyddsföreningen.

Till och med Kyotoprotokollet och president Bush kommer upp. Det påstås att han såg till att USA övergav det avtalet. Vilket är en minst sagt underlig beskrivning av historien. Mötet i Kyoto ägde rum i december 1997, då Bill Clinton var president och Al Göre vicepresident. Bush tillträdde som president 2001 och visste att det inte var någon mening att låta Senaten ta ställning till avtalet. Den hade redan 1997 beslutat att inte gå med på något klimatavtal som inte omfattade också utvecklingsländer. Clinton hade 3 år på sig att låta Senaten ta ställning till Kyotoprotokollet. Han gjorde det inte, men det räknas inte för svenska journalister. De skyller på Bush i stället.

På tal om Senaten, så är det bara den som kan ratificera avtal och överenskommelser som innebär att USA åtar sig att göra något. När Obama skrev under ett papper och kallade det en ratificering av Parisöverenskommelsen, är det oklart vilken juridisk betydelse den underskriften hade. Eventuellt var det bara en autograf. Någon ratificering enligt USA:s konstitution var det inte. Trump skulle helt enkelt kunna skicka Parisöverenskommelsen till Senaten för ett beslut, vilket inte kommer att bli annat än att Senaten röstar emot att ratificera.

Fossila bränslen är absolut inte på väg ut, utan står för 85 % av världens energibehov. Deras andel minskar bara långsamt. Sol och vind står tillsammans för 2 %. Dit har de nått via stora subventioner från stater. De är absolut inte lönsamma utan subventioner och de är absolut inte billigare än fossila bränslen.

Kina har minskat takten i utbyggnaden av kolkraft, men det är enbart för att landets energibehov ökar långsammare än vad makthavarna tidigare trodde. Det är inte på grund av några klimatåtgärder. Vilket landet hur som helst inte har lovat före 2030, enligt just Parisöverenskommelsen.

Det är bara EU som tar klimathotet på allvar och tänker genomföra klimatåtgärder. Fast kanske inte hela EU. Länder i öst, som kommer ihåg kommunismen och ser likheterna med klimatpolitiken, knorrar.

Svenska journalisters dravel till kommentarer om Trumps eventuella beslut om Parisöverenskommelsen, går att läsa i bland annat Expressen , Aftonbladet och en rad mindre tidningar. Det är egentligen inte värt tiden de tar att läsa.

Move your blog to Nouw - now you can import your old blog - click here!

Likes

Comments

Otroligt nog har den politiska korrektheten (PK) en egen dag. Och den är idag, 11 maj.

Jag visste inte, förrän jag i morse såg det i lokaltidningen. Där beskrivs politisk korrekthet som att inte diskriminera andra, att lyssna på sina medmänniskor och att inte använda kränkande ord och uttryck.

Skämtar den som skrev det där? Eller är denne person så obegripligt korkad? Politisk korrekthet är ju raka motsatsen. PK innebär att diskriminera den som har "fel" åsikter, att inte lyssna på den som har "fel" åsikter och att använda kränkande ord och uttryck mot den som har "fel" åsikter. Med "fel" åsikter menas då åsikter som PK-eliten inte tycker om men inte ens försöker hitta några sakargument emot. Kanske för att det inte finns några?

Den som har "fel" åsikter kan till exempel kallas sådant som fascist, nazist, rasist, foliehatt, faktaresistent eller klimatförnekare, beroende på vilket ämne det handlar om. De förstnämnda används då om dem som påpekar att Sverige inte klarar av att ta emot hur många flyktingar som helst per år. De används väl mindre nu när de flesta riksdagspolitiker mer eller mindre entusiastiskt står bakom en politik som ska göra det svårare för människor att komma till Sverige och söka asyl eller uppehållstillstånd på grund av familjetillhörighet.

De sistnämnda används mot alla oss som påpekar att klimatvetenskapen inte alls har några bevis för att klimatkatastrofen står för dörren och att diverse vanliga påståenden är tveksamma eller rent av helt fel. Exempel på sådana påståenden är vädret skulle ha blivit mer extremt, att det är varmare än någonsin eller öknarna breder ut sig.

Politisk korrekthet behöver verkligen ingen egen dag. Vi behöver inte ens någon politisk korrekt. Låt oss i stället hålla debatterna sakliga och sluta slänga obefogade okvädingsord mot varandra. Ord och uttryck som nazist, fascist och alarmist ska bara användas mot dem som verkligen är det!

Likes

Comments

Vädret verkar ständigt skicka budskap till de klimathotstroende. Med de lyssnar inte. I stället ser de global uppvärmning i varje väderhändelse som är åtminstone lite ovanlig. Global uppvärmning som då naturligtvis, enligt de troende, är orsakad av växthusgasutsläpp. Det spelar ingen roll om det är skyfall, torka, extremvärme eller extremkyla. De lyckas skylla allt på växthusgasutsläpp. Vilket tydligt visar att det handlar om religion och inte vetenskap. En riktig vetenskaplig hypotes eller teori försöker inte alls förklara allt, utan kommer med förutsägelser som går att testa mot vad som verkligen händer. Om förutsägelserna inte stämmer med verkligheten, är det dags att överge hypotesen/teorin, inte att flytta målstolparna och låtsas att allt stämmer med förutsägelserna i alla fall.

Likes

Comments

Idag såg jag vår katt bli jagad av ett rådjur. Katten ville gå hem, men rådjuret stod i vägen för kortaste rutten. Rådjuret flyttade sig och katten tog chansen. Rådjuret såg något röra sig och försökte putta till katten med nosen. Katten hann under grinden i stängslet och klarade sig. Om jag inte hade sett det med egna ögon, hade jag inte trott på att det kan hända.

Riksdagen har bestämt att vi inte ska ha fri invandring till Sverige, utan regler för att få flytta hit och bo här. En sådan regel är att en svensk medborgare som har bott utomlands får bosätta sig här. En annan är att en utländsk medborgare som lyckas få jobb här också får bo här. Åtminstone ibland. En del märkliga fall har uppmärksammats på sistone. Utlänningar som har bott och arbetat här länge ska plötsligt utvisas på grund av några småfel som arbetsgivare har gjort sig skyldiga till.

En tredje grupp som får bo här är de som har lyckats att fly till Sverige, sökt asyl här och av Migrationsverket bedöms ha asylskäl.

Alla människor tycker inte vi ska ha reglerad invandring, tydligen. I alla fall inte för asylsökande. Det är helt OK att argumentera för att regler ska ändras eller tas bort. Fast dessa människor gör mer än så: De argumenterar för att reglerna inte ska användas. Även asylsökande som Migrationsverket har bedömt inte ska få stanna, tycker dessa människor ska få stanna ändå. I alla fall i ibland.

En viktig anledning till att vi inte har fri invandring är att välfärdsstaten aldrig skulle klara av det. Om vem som helst skulle få flytta hit och bo här, och från första dagen ha rätt ta del av all välfärd, skulle pengarna snart ta slut. Socialister och kommunister inbillar sig att stater har hur mycket pengar som helst, men det är just inbillning. I verkligheten har också stater begränsat med pengar.

De som argumenterar för amnesti åt asylsökande som har fått avslag, berättar aldrig vilka grupper i samhället som ska få mindre pengar i stället. Asylinvandring är inte lönsam. I alla fall inte på kort sikt. Första generationen asylinvandrare är olönsam. Kanske också den andra. Tar vi emot fler asylsökande, blir det mindre pengar till annat.

Det talas ibland om att politiker inte ska ställa grupper emot varandra. Men det ska politiker visst! Om en grupp ska ha mer, exempelvis för att den växer, får andra grupper mindre. Det är ofrånkomligt när resurserna är ändliga.

Det är helt OK att argumentera för att regler ska ändras eller avskaffas. Det är inte OK att argumentera för myndigheter ska strunta i de regler som styr deras verksamhet. Det är inte OK att argumentera för ökade kostnader på ett ställe och inte låtsas om att pengar och andra resurser måste komma någonstans ifrån.

Vissa saker är förvirrande. Afghaner som har kommit hit för att söka asyl, påstås ibland alla ha bott länge i Iran för att plötsligt har bestämt sig för att ta sig till Sverige. Ibland påstås de, eller i varje fall en del av dem, komma direkt från Afghanistan. De ska inte behöva återvända dit, för att det är ett farligt land, med inbördeskrig och terroristdåd. Tycker vissa. UD har mycket riktigt klassat Afghanistan som ett farligt land som folk inte bör resa till. Personligen undrar jag då om det landet kanske är farligare för folk som ser europeiska ut än för folk som ser afghanska ut? Syns det verkligen utanpå att hazarer, som beskrivs som förföljda, är just hazarer?

Sveriges nuvarande asylpolitik beskrivs ibland som om vi har lagt oss på EU:s miniminivå. Det är inte sant. Sverige ligger fortfarande över snittet när det gäller att ta emot asylsökande per capita.

Extremister av olika sorter vill dela in allt i svart eller vitt. Det stämmer aldrig. Allt är en gråskala. Invandring ger möjligheter och problem. I stället för en saklig diskussion, ser vi okvädningsorden flyga.

Vilket vi också ser när det gäller klimatfrågor. De troende kallar de med bättre kunskaper "förnekare", medan vi klimathotsskeptiker alltför ofta använder "alarmist". Alarmister finns förvisso bland de troende, men är en liten minoritet. Däremot finns knappast några klimatförnekare i denna värld. Vetenskapsförnekarna finns nästan bara bland de klimathotstroende.

Likes

Comments

Regeringen har bestämt att värnplikten ska återinföras. Det finns många bra argument både för och emot värnplikt. Jag finner det svårt att bestämma vad som är bra och dåligt i det fallet.

Alternativa fakta har nu kommit att bli synonymt med lögn. Men innan Trumps administration började använda begreppet, fanns det faktiskt som juridisk term. Då med bokstavlig betydelse. Det är fakta som är ett alternativ till de som dittills hade lagts fram i rätten. Det är så med fakta, att de kan peka åt olika håll och stödja olika synpunkter.

Flygskatten debatteras mycket just nu. För eller emot? Bra eller dåligt?

Flygskatten beräknas kunna minska koldioxidutsläppen med upp till 200000 ton. Att jämföra med de 36 miljarder ton som mänskligheten beräknas släppa ut varje år. Flygskattens bidrag blir då en felräkning, en så liten påverkan att den är meningslös.

Fast vad bryr sig klimataktivister om mening, verkan och kostnad för olika åtgärder? De struntar i hur mycket det kostar och om det har någon effekt. Huvudsaken är att något alls görs, menar de.

När jag räknar i IPCC:s lista över författare i den senaste omgången rapporter, får jag det till 838 författare från 69 länder. Jag kan ha räknat fel på en eller två. Men i alla fall inte på 2200 författare och 81 länder.

Henrik Brundin från Vi-skogen och Mattias Goldmann från Fores hävdar att 3000 klimatforskare från 150 länder var med om att skriva IPCC:s senast rapport. De två tycks tro att det var en rapport i stället för tre (+ en sammanfattning för varje), en för varje arbetsgrupp. De verkar ha fantiserat ihop hur många personer och länder som var inblandade.

Jag har inte kollat hur många av de 838 som är klimatforskare. Det är knappast allihop. Och de är inte 3000 stycken.

De två sprider sina insändare och debattartiklar till massor av svenska tidningar. Ibland skriver de tillsammans och ibland var för sig. Alltid är faktafelen många och påståenden tveksamma eller helt fel. De är typiska klimataktivister, med mycket åsikter och inga kunskaper.

De är oroade för svenska tidningar skriver allt mindre om klimatförändringar och att "klimatskeptiker" (Vilka som nu skulle vara skeptiska till att klimat existerar?) får alltmer utrymme. Hela 6 % nu. Oj då! Vad de två inte lyckas fatta, är att klimathotsförnekare är människor som skaffar sig kunskaper först och åsikterna sedan, baserat på kunskaperna. Medan klimataktivister skaffar sig åsikter och sedan inte har en tanke på att skaffa sig några kunskaper.

Det är tänkt att jag i fortsättningen ska skriva på Klimatupplysningen ungefär en gång i månaden.

Likes

Comments

Axess TV är en märklig fågel i den svenska flocken av TV-kanaler som annars mest ägnar sig åt frågesport. dokumentärer och sportsändningar. Axess TV försökte en gång med att vara en gratis kanal i marknätet, men det var länge sedan. Den är fortfarande i marknätet, men nu som betalkanal utan reklam.

Axess är en tidskrift också, men där har jag bara ögnat igenom några få nummer. Som TV-kanal utmärker den sig med ett utbud som inte syns till i andra kanaler. Där sänds dokumentärer om till exempel matematikens historia. Där sänds föredrag om ditt och datt. Där sänds TV-serier från länder som annars inte syns till i det svenska TV-utbudet. Exempelvis Ryssland, det i väst alltmer hatade landet som påstås ligga bakom nästan varje hackerattack mot andra länder.

Axess är nästan vad SVT:s kanaler borde vara, i stället för att satsa på melodifestivaler, spel- och lekprogram och diverse saker som passar bättre för reklamfinansierade kanaler.

En rysk TV-serie som Axess har visat är Mästaren och Margarita, efter den sovjetiske författaren Michail Anasievitj Bulgakovs roman med samma namn. Det är en märklig historia, som kan anses höra till fantasy-genren.

Bulgakov började skriva romanen 1928, men den utgavs första gången i hans hemland först 1966. Tolkiens The Hobbit utgavs första gången 1937. Tolkien anses ofta ha uppfunnit fantasy nästan ensam, men riktigt först var han inte.

TV-serien, och förmodar jag, romanen, har två parallella handlingar. Den ena utspelar sig i Sovjetunionen, framför allt Moskva, strax efter att Stalin hade tagit makten. I Moskva dyker plötsligt Woland upp. Med sig har han Koroviev, en lång man med pincett och slafsiga kläder. Azazello, en kortväxt, ful man med en huggtand och ett sjukt öga. Behemont, en svart katt som vanligen går på två ben och också kan se ut som en människa. Samt Hella, en häxa och vampyr som inte verkar tycka om att ha kläder på sig.

Woland beskriver sig som professor i historia och expert på svart magi. I själva verket är han Djävulen själv. Vilket i och för sig verkligen gör honom till expert på svart magi.

Detta följe, speciellt Koroviev, vet allt om varje människa. Han vet när en människa kommer att dö. Han vet när en byråkrat har gömt undan pengar för egen vinning, och hur mycket. Han vet när en man har varit otrogen mot sin fru. Han berättar dessutom gärna vad han vet, vilket inte uppskattas av dem som avslöjas. Han kan trolla på riktigt, i Harry Potter-stil fast utan trollstav. På en föreställning på Varieteteatern, låter han rubelsedlar regna ner från taket och trollar fram en affär där kvinnorna i publiken gratis kan byta kläderna de har på sig mot lyxkläder av senaste mode.

Nackdelen visar sig när föreställningen är slut. När rubelsedlarna används, förvandlas de till värdelösa saker. När kvinnorna går ut från teatern, försvinner de nya kläderna helt enkelt, och kvinnorna står där i bara underkläderna. Om de inte har bytt ut också dem.

Polisen försöker reda ut vad som har hänt och vill få tag på Woland och hans följe. De har det svårt, eftersom de, utan att veta om det, har att göra med verklig svart magi. Lägenheten där Woland och de andra påstås bo, förefaller tom och plomberad när polisen dyker upp. Misstänkta påstår sig inte minnas, kan inte förklara vad som har hänt eller vill bli inlåsta i säkerhetsceller, eftersom de har sett vad Wolands demoner kan ställa till med.

Titelfigurerna dyker upp rätt sent i historien. Vi möter Mästaren första gången när han med hjälp av en stulen nyckelknippa tar sig in via balkongen till poeten Bezdomnyj. Bägge två är då intagna på sinnessjukhus. Bezdomnyj är där för att han har berättat om sitt möte med Woland och dennes följe. Ett möte som leder till att Bezdomnyjs vän, författaren Berlioz, halkar framför en spårvagn och blir halshuggen. Vilket Woland har förutspått. Bezdomnyj försöker berätta för vänner, bekanta, läkare och myndigheter om vad han upplevde. Vad han berättar är sant, men ingen tror honom för det verkar så sanslöst. I stället blir han intagen på en klinik.

Där han alltså möter Mästaren, som berättar om sitt liv, sitt möte med Margarita och den roman han har skrivit. Den romanen handlar om Pontius Pilatus och det som händer i den är den andra, parellalla handlingen i historien.

Den delen handlar om de dagar då Jesus, i romanen kallad Jesjua, fängslades, dömdes och avrättades. I denna version verkar Jesjua bara ha haft en lärljunge, Levi Matteus. Han påstås ha gått in i Jerusalem obemärkt, i stället för att ha ridit in på en åsna med många åskådare och anhängare. Han påstår sig vara föräldralös. Inte ett ord om Maria, Josef eller någon högre makt där.

I början av den förstnämnda parallellhistorien påstår sig Woland ha varit med Pontius Pikatus under dessa dagar. Med tanke på vem han verkligen är, förefaller det rimligt. I historiens verklighet, alltså.

Margarita är gift med en annan man, men älskar Mästaren. De träffades på gatan, där hon gick med en blombukett just i hopp om att träffa någon som kunde lysa upp hennes olyckliga liv. Hon får läsa hans roman, och uppmanar honom att avsluta den och försöka få den publicerad. När avsnitt av romanen publiceras i en tidning, får de förödande kritik, vilket gör både Mästaren och Margarita depreminerade. Romanen i sin helhet publiceras aldrig och Mästaren försöker till och med bränna upp manuskriptet.

Plötsligt arresteras Mästaren, på oklara grunder. När han släpps, finner han att någon annan bor i hans lägenhet. Han börjar då bete sig så underligt att han blir intagen. Margarita vet dock inte var han är. Hon sörjer och blir snabbt äldre. Hon hatar de kritiker som skrev ner hennes älskades roman.

När hon sitter på en bänk i Alexanderparken, dyker plötsligt Azazello upp och börjar prata med henne. Han vet allt om henne, Mästaren och romanen. Vilket förvånar henne men är helt naturligt när han är en demon. Han ger henne en salva och uppmanar henne att smörja in sig med den på kvällen och sedan vänta på att han ringer.

Salvan visar sig göra Margarita till en häxa som är osynlig och har förmågan att flyga. Efter att Azazello har ringt och berättat hur hon ska ta sig till Woland, som vill träffa henne, flyger hon iväg på en lång sopborste. På vägen råkar hon åka förbi huset där Latunskij bor. Han är en av de kritiker som tyckte illa om Mästarens roman. Hon flyger då in i hans lägenhet och förstör så mycket som möjligt.

Efter att Margarita har ställt upp som värdinna för Wolands bal för döda mördares själar, får hon kräva en favör för egen räkning. Hon väljer då att få tillbaka sin älskade Mästare och att de ska få bo i hans tidigare lägenhet. Med hjälp av svart magi, är det lätt att dels föra Mästaren från sinnessjukhuset och dels bli av med den nya hyresgästen, som förresten visar sig vara någon som har utgett sig för att vara Mästarens vän men i hemlighet anmälde honom för innehav av olaglig litteratur.

Mästaren och Margarita lever så lyckliga ihop i lägenheten bara några timmar innan de förs bort för tillsammans leva ett liv efter detta tillsammans i evighet i en annan tillvaro. En tillvaro som ser ut som ett paradis, vilket är märkligt med tanke på vilka som ligger bakom. Fast i den här historien verkar Woland inte vara helt igenom ond, trots allt, och mer intresserad av att studera människor än att göra onda saker. Han konstaterar till exempel att människorna i Moskva inte har ändrats efter att Sovjetunionen kom till.

Korovjev och Behemont passar också på att använda sina magiska krafter till att ställa till en hel del förtret i Moskva, som trots att den är huvudstad i ett påstått socialistisk land har stora klasskillnader, med förmåner för olika eliter.

Efter att Woland och hans följe har gett sig av, anstränger sig myndigheterna för att hitta naturliga förklaringar till allt som har inträffat. Det mesta förklaras som resultatet av avancerad masshypnos. Myndighetern kan inte gå med på att magi finns i verkligheten, då det strider mot den styrande ideologin.

Mästaren och Margarita är en historia som antagligen retar både socialister/kommunister och kristna. De två historier som berättas stämmer inte ihop med någondera lärans alla dogmer.


Vad har då detta med klimat och vetenskap att göra? Jo, jag ser många likheter med hur klimatfrågan har utvecklats. Där finns många demoner, som med ond magi har försökt trolla fram bevis för ett akut och allvarligt klimathot. När bevisen kommer ut efter föreställningen eller börjar användas, försvinner de bara eller blir värdelösa. De påstådda bevisen var bara illusioner utan egentligt värde.

De klimathotstroende tillskriver dessutom koldioxiden egenskaper som bara kan vara magi. Eftersom de ser koldioxid som en ond gas, måste det vara ond magi. Exempel på det är att koldioxiden på något magiskt sätt smälter is som befinner sig långt under smältpunkten.

Det där med avancerad masshypnos passar också bra in. Det förefaller vara något sådant som har gjort att klimathysterin har kunnat breda ut sig i världen, trots att alla mätningar från verkligheten pekar mot att det inte finns något akut och allvarligt klimathot. Det som har hypnotiserat folk att tro är nog ändå mest de själva, i stället för skickliga hypnositörer.

Historien i Mästaren och Margarita är satir och kritik av det sovjetsystem där Bulgakov levde en stor del av sitt liv och där han stundtals klassades som en kontrarevolutionär, vars pjäser inte fick spelas och vars romaner och noveller inte fick ges ut. De flesta klimathotstroende vill lösa det påstådda klimatproblem just genom att införa ett globalt system som i mycket påminner om Sovjetunionens system, med planekonomi och liten plats för demokrati. Avvikande åsikter ska tryckas ned och inte få komma ut i offentligheten.

Likes

Comments

Henrik Brundin från VI-skogen och Mattias Goldmann från Fores är ute och härjar i spalterna igen. De tycker visst att de behöver bemöta att klimathotsskeptiker har fått för mycket uppmärksamhet. 6 % av allt som skrivs om klimatet kommer visst från skeptiker, om jag minns rätt om vad de påstår. Å andra sidan brukar inte mycket av det de påstår vara rätt.

Ingen av dem har till exempel fattat att resultatet av klimatmötet i Paris var en överenskommelse och inte ett bindande avtal. Bägge inbillar sig att klimatforskarna är överens om att det finns ett akut och allvarlig klimathot, fast konsensus bara gäller att mänskliga aktiviteter borde har gett någon klimatpåverkan, som inte nödvändigtvis är märkbar än.

Brundin hävdar också att folk i Östafrika minsann minns att regnen inte längre kommer då de brukade. Vilket går att kontrollera med nederbördsstatistik från området. Något som Brundin själv knappast har tänkt på. Frågan är om han ens begriper vad nederbördsstatistik betyder?

Climate Explorer har sådan statistik. Det finns två serier med data ända sedan 1901: CRU och GPCC. Det finns också olika valmöjligheter rutnätets storlek. Jag valde 2,5 grader. Jag valde att begränsa mig till området från 30 till 42,5 grader östlig longitud och från 10 grader sydlig latitud till 5 grader nordlig latitud. Det är ett område som ungefär omfattar de östafrikanska länderna Kenya, Tanzania och Uganda.

Skillnaden mellan CRU och GPCC är liten, så jag håller mig i fortsättningen till den förstnämnda, vars data slutar 2015 i stället för 2013.

Det regnar mest i mars och april, med över 100 mm per månad i genomsnitt. Minst regnar det i juni, juli och augusti, med i genomsnitt mindre än 40 mm per månad.

Ingen av månaderna visar någon signifikant trend för hela perioden sedan 1901. Den nederbördsrikaste månaden under perioden var november 1961, då det regnade 269,5 mm. November är annars i genomsnitt den fjärde regnrikaste månaden, efter april, mars och december.

Det finns en signifikant minskning av nederbörden för april sedan 1960, -0,64 mm per år, eller 35 mm mindre 2015 än 1960. Trenden syns också i diagrammet. I medeltal för året syns ingen förändring till. I genomsnitt per månad, regnade det åren 1901-30 71,6 mm, 1945-74 74 6 mm och 1986-2015 73,8 mm. Allt verkar vara insignifikanta skillnader. Statistiska fluktuationer, helt enkelt.

Årsnederbörden visar i medeltal ingen förändring för det här området i Östafrika. Inte sedan 1901 och inte sedan 1960. Det är märkligt att det finns en trend för april, men ingen ökning för någon annan månad. Om det verkligen regnar mindre i april, borde det regna mer andra månader, eftersom förändringen är årsnederbörd är för liten för att vara signifikant.

Ett möjligt fel jag har gjort där, är att för varje månad använda signifikansgränsen för en oberoende variabel. När det handlar om att hitta en signifikant trend bland tolv olika variabler blir kanske signifikansgränsen annorlunda? Jag anser mig inte vara bra på statistik, men bättre än många kända klimatforskare.

Folk i Östafrika får lika mycket regn per år nu som i början av 1900-talet. Problemet ligger inte där. Problemet ligger i att det har blivit mer folk som ska dela på vattnet. Nästan alla länder i Afrika har snabba befolkningsökningar. Det skulle behövas en lika snabb klimatförändring, i form av ökande nederbörd, för att hålla vattenbristen borta. När det inte inträffar, utan vattenbristen kommer, skyller de klimathotstroende på just klimatförändringar. Det är inte att ha en faktabaserad världsbild.

Likes

Comments

Albert Einstein fick Nobelpriset i fysik 1921, men inte för relativitetsteorierna som nog många tror. Han fick priset för sin förklaring av den fotoelektriska effekten. Den är en märklig effekt som upptäcktes på 1800-talet och inte kunde förklaras med den tidens teorier. När forskare lyser på en metall, börjar en elektrisk ström att flyta genom metallen. Ju starkare ljus, desto starkare ström. Men bara om ljusets våglängd är mindre än ett visst gränsvärde. För de flesta metaller behövs det ultraviolett ljus. Om ljusets våglängd är längre än gränsvärdet, händer ingenting. Oavsett hur stark ljuskällan är flyter ingen elektrisk ström genom metallen.

Einsteins förklaring utgår från ljusets dubbla natur, som Max Planck hade upptäckt 1900. Ljus kan vara både en vågrörelse och en ström av partiklar. Som en ström av partiklar, fotoner, har varje foton en energi som beror på dess frekvens, eller våglängd. Ju högre frekvens och ju kortare våglängd, desto större fotonenergi. Har fotonen tillräckligt mycket energi, kommer den att slå ut elektroner från metallens atomer och då börjar en ström flyta igenom metallen. Har varje foton för lite energi, klarar de inte av att slå ut några elektroner och det blir ingen elektrisk ström.

Så över till något annat, som kan tyckas vara helt orelaterat, men det tycker inte jag.

De flesta sjuka människor vill ha en korrekt diagnos och en korrekt orsak till sina besvär, så att det går att få bot eller åtminstone lindring. Det gäller inte för den överväldigande majoriteten av en grupp av sjuka. De kallas elallergiker eller elöverkänsliga. Trots att forskning visar att besvären uppkommer när den sjuka tror att det finns elektricitet eller elektromagnetiska fält i rummet, oavsett om det verkligen är fallet eller inte, fortsätter de elöverkänsliga att envisas med att det är elektromagnetism som orsakar besvären.

Besvären är i allra högsta grad verkliga för de drabbade, Det är den verkliga orsaken de inte vill erkänna. Inte de flesta av dem, i alla fall. Några få av de sjuka har prövat psykoterapi, till exempel kognitiv beteendeterapi, och funnit att det hjälper De flesta av de sjuka håller fast vid orsaker som inte stämmer och kräver elsanering eller väljer att flytta ut dit där de tror att inga elektromagnetiska fält finns.

I lokaltidningen rapporterades att Bollnäs' kommun vill avsätta mark där elallergiker kan bo. Mark där inga mobilmaster eller elledningar ska få finnas. Ett problem med det är att det redan finns en mobilmast i området. Ett annat problem är just att elallergi eller elöverkänslighet inte är en officiellt godkänd diagnos.

En ledarskribent på lokaltidningen tycker inte att Bollnäs' kommun ska ägna sig åt stödja en grupp människor som envisas med att deras besvär orsakas av elektromagnetiska fält när inga bevis finns för att så är fallet. Hon skrev ett inlägg på ledarsidan om det. Naturligtvis retade det många i den hårdföra kärnan av elöverkänsliga som vägrar inse att problemet finns i deras psyken och inte i elektromagnetism. Det publicerades många arga insändare.

Det hela har nått längre än till lokala media. Expressens ledarsida har också tagit upp Bollnäs' kommuns planer på en zon för elöverkänsliga. Och tycker inte heller tycker om planerna. Så nu lär väl Johannes Forssberg få många hatmejl från folk som föredrar en felaktig förklaring till sina besvär.

Då återstår för mig att knyta ihop de två saker jag har skrivit om.

Den typ av elektromagnetism som de elöverkänsliga främst tror sig ha problem med, är radiostrålning. I radiostrålning har varje foton lite energi. Det är energi som verkligen inte räcker för att slå ut några elektroner. Än mindre klarar den av att ta sig in atomkärnor och orsaka radioaktiva sönderfall. Kan den inte slå ut elektroner, kan den till exempel inte heller bryta upp molekyler. Hur skulle radiostrålning kunna orsaka någon skada, när den inte kan påverka kroppen molekyler?

Radioaktiva ämnen ger upphov till joniserande strålning. I den strålningen har varje foton tillräckligt mycket energi för att slå bort elektroner från atomer och molekyler. Det är därför den kallas joniserande. Jonisering innebär just att elektroner slås bort och lämnar atomen eller molekylen. I en metall får joniserande strålning elektricitet att flöda. I andra ämnen ställer den till med annat. I kroppens celler orsakar den problem som cellerna måste klara av att reparera för att inte bli cancerceller.

Ultraviolett strålning har också fotoner med tillräckligt mycket energi för att slå ut elektroner. Och inte bara i metaller, utan också i kroppens molekyler. Den påverkar hudens celler, vilket vi kan se om vi vistas ute en klar sommardag. För mycket ultraviolett strålning på huden ger hudcancer, men knappast cancer i organ längre in i kroppen. I alla fall inte direkt.

Vi vet att elektromagnetism kan skada kroppen, om varje foton har tillräckligt mycket energi för slå ut elektroner ur atomer och molekyler. Radiostrålningen, som elöverkänsliga påstår orsakar deras besvär, har inga sådana fotoner. För att radiostrålningen ska kunna skada kroppens celler, krävs endera någon ännu så länge oupptäckt process eller magi. Bägge sakerna verkar osannolika. Kan radiostrålning inte få elektricitet att flöda i en metall, kan den inte gärna skada en cell heller.

Nej, det är hög tid för de elöverkänsliga att de inser och erkänner att vad de behöver är psykoterapi och inte elsanering!

Likes

Comments

Idag tar Trump över som president i USA. Förväntningarna är så låga att han knappast kan underträffa dem i alla fall. Frågan är om han kan överträffa dem?

Själv är jag tveksam till om det mesta av hans förslag till politik kan fungera. Vad gäller klimatpolitik och klimatvetenskap ser det bra ut. Han vill få slut på USA:s deltagande i menings- och verkningslösa åtgärder och minska politiseringen av klimatvetenskapen. Vissa hävdar att (nästan) alla klimatforskare skulle vara överens om en massa saker, att det råder konsensus. Men är det omröstningar eller konsensus, är det politik och inte vetenskap.

Med Trump som president kanske vi får se kongressen göra en ordentlig granskning av hur NASA och NOAA räknar ut sina temperaturserier och om alla korrektioner verkligen är vetenskapligt grundade eller om de är politiskt motiverade, för att få fram "rätt" resultat?

När en ny president tillträder, lämnar en annan. Obama får lämna Vita Huset. I mina ögon är han en av de sämsta presidenter USA någonsin har haft. När det gäller just klimat, har han hållit sig med usla rådgivare och kommit med en massa struntprat. Han har i många frågor ägnat sig åt konfrontation i stället för att försöka diskutera med meningsmotståndare. Vilket i och för sig inte bara är hans fel. Republikanerna har också satsat mer på konfrontation i stället för samarbete

Obama har varit bra på att prata men sämre på att genomföra något. USA har varit i krig hela tiden under hans presidenttid, även om det mest har varit lågintensiva krig och inga storkrig. Fånglägret vid Guantánamobasen finns fortfarande kvar, trots Obamas löfte om att avveckla den.

En del bra saker har Obama gjort. Obamacare är en förbättring jämfört med hur det var tidigare, men kunde kanske ha gjorts ännu bättre? Han har tinat upp relationerna till Kuba, vilket kan leda till att den vidriga regimen där faller tidigare än om USA hade fortsatt med som tidigare. Han har slutit avtal med Iran, så att det landet förhoppningsvis inte utvecklar kärnvapen.

De där demonstranterna som i USA protesterar mot Trump, vad protesterar de egentligen emot? Demokrati? Alla som röstade på Trump? Valsystemet? Om det är det sistnämnda, borde de i så fall ha protesterat innan valet, inte efter när resultatet blev "fel".

Svenska medier ska naturligtvis kommentera presidentskiftet. På Svenska Dagbladets ledarsida, finns en förhållandevis återhållsam kommentar. Till skillnad då mot Aftonbladets ledarredaktion, som fortsätter i sin oförskämda och verklighetsfrånvända stil. Om Trump verkligen hade varit en galning, hade han inte kommit så långt som han har gjort.

Vi får se hur Trump blir som president. Det är svårt att sia, särskilt om framtiden, som någon klok tänkare noterade.

Likes

Comments

Jag börjar med ett diagram.

Termometern uppfanns på 1600-talet och har med tiden förbättrats. De användes ganska tidigt för att mäta temperaturer i städer. Sedan insåg man att de borde placeras i sina egna små hus för att skydda mot vindar och direkt solstrålning. Väderstationen var skapad och alltfler sattes upp, främst i samhällen.

Före termometerns tid, finns det ändå möjlighet att få uppskattningar av temperaturer. Vattenmolekylen kan till exempel byggas upp av väte- och syreisotoper av olika vikt, vilket också ger vattenmolekylerna olika vikt. Temperaturförändringar kommer att påverka vattenmolekyler med olika vikt olika. Vilket till exempel visar sig när vattnet snöar på Antarktis och Grönland och så småningom pressas ihop till is.

Borrning i isen kan föra upp is där det går att mäta förhållanden mellan isotoper. Förhållanden som kan användas för att beräkna temperaturen som rådde när vattnet dunstade från havet och sedan föll som snö. I ett borrhål går det dessutom att direkt mäta temperaturen vid olika djup för att få fram en temperaturprofil för hålet. Den temperaturprofilen kan sedan användas för att räkna ut hur temperaturen vid ytan har varierat. Den sistnämnda variationen fortplantar sig nämligen nedåt.

Diagrammet ovan visar just temperaturer från två borrhål i glaciäris. GISP2 ligger i Grönlands inre. Vostok ligger långt in i Antarktis, är platsen för en rysk (tidigare sovjetisk) forskningsbas och också platsen för den lägsta temperatur som någonsin har mätts upp av en väderstation.

På Grönland är botten av istäcket yngre än i det inre av Antarktis. På Grönland når temperaturkurvan ungefär 50000 år tillbaka i tiden, medan den från Vostok sträcker sig mer än 800000 år tillbaka.

Under de 50000 åren då det finns data för de två platserna, nära varsin pol, visar sig stora temperaturvariationer de senaste 50000 åren. Variationerna på Grönland har varit större än på Antarktis, men så är Antarktis en större ö än Grönland och påverkas mindre av variationer i havstemperaturer.

På Grönland kan vi också se att temperaturfluktuationerna har varit större när det var kallt, för att det var istid, än när det blev varmare. Vilket är en av många saker som motbevisar de klimathotstroendes påståenden om att väder och klimat skulle bli mer instabilt när det blir varmare.

Den senaste istiden började ta slut tidigare i det inre av Antarktis än i det inre av Grönland. När det väl började bli varmare på Grönland, gick det först snabbt. Sedan kom ett bakslag. Orsaken till det tros vara att en stor del av det kalla smältvattnet från inlandsisen i Nordamerika samlades i en jättestor sjö. Sjön var avskild från havet genom isvallar. När vallarna smälte och bröts sönder strömmade plötsligt allt det kalla vattnet från sjön ut i havet och kylde ned det. Vilket också kylde ned Grönland.

Noll på temperaturaxeln är medeltemperaturen på vardera stället de senaste årtiondena. Som synes har det flera gånger på vardera stället varit varmare än nu sedan istiden var över för 10000 år sedan. Världen är inte varmare nu än på 10000 år.

Varför är det viktigt att notera då? Jo, för några oseriösa forskare hävdar att världen inte bara är varmare än på 10000 år, utan på 115000 år. Den oseriösa blaskan The Guardian tar upp påståendet, och den oseriösa blaskan Svenska Dagbladet sprider det vidare Påståendet att världen är varmare än på 1150000 år är dessutom inte det enda minst sagt tveksamma i artikeln. Det har inte varit någon ökning av vare sig torka, översvämningar, stormar eller skogsbränder på årtionden eller kanske århundraden. Ändå ljuger artikeln om att det har minsann varit en ökning. När det gäller skogsbränder har det till och med varit en minskning. Det brann mer i skogarna förr i tiden.

2016 påstås vara det varmaste året sedan mätningarna började. Vilket är tveksamt, som jag tidigare har noterat. Enligt mer trovärdiga temperaturberäkningar än de från NASA och NOAA, går det inte att skilja 1998 och 2016. Det positiva är i alla fall att 2016 påstås ha varit 0,94 grader varmare än det som nu anses vara förindustriell tid, 1880. Miljöpartister har ju tvärsäkert påstått att världen var 1,3 grader varmare än förindustriell tid. Vilket nu framstår som ett påhitt eller lögn.

Om det nu förresten verkligen varit varmare än på 115000 år, hade en annan av miljöpartisternas lögner avslöjats till och med av oseriös forskning. Miljöpartister har ju påstått att det nu är varmare än någonsin i mänsklighetens historia, men Homo Sapiens är en cirka 180000 år gammal art. Räknar man in tidigare människoarter, blir lögnen än mer uppenbar.

För 115000 år sedan var det förresten också en mellanistid, precis som nu. En mellanistid som av experterna anses har varit någon grad varmare än det är nu. Men med mångas önskan att skriva om historien, kanske vi snart får se värmen från då justeras ned. Kanske kommer snart påståenden om att det nu är varmare än på miljoner år?

Enligt andra artiklar jag har sett, ska 2016 ha varit 0,07 grader varmare än 2015. Om det nu var enligt NASA eller NOAA. Hur kan någon tro att det går att bestämma den globala medeltemperaturen med en noggrannhet som är bättre än 0,07 grader? Och det till råga på allt med data från väderstationer, fartyg och bojar? Satellitdata, som har bättre täckning av jordytan, kan användas för att bestämma global medeltemperatur med en noggrannhet på 0,1 grader. Om medierna hade varit intresserade av saklig och faktabaserad rapportering, hade de rapporterat att enligt vissa temperaturberäkningar var 2016 en aning varmare än 2015, men så lite att det inte är statistiskt signifikant. I stället brassar de på med att 2016 var det varmaste året sedan 1880, eller till och med på 115000 år.

Vad kommer egentligen att inträffa först: Alla svenskar tidningar läggs ned i brist på betalande lösare? Eller att de börjar rapportera sakligt om klimatfrågor?

Likes

Comments